El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de València ha dictaminat a favor de l’Ajuntament d’Alfafar en una demanda que va interposar el consistori al juny de 2017 contra l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) per no ajustar la seua estructura tarifària a la Directiva Europea Marco Agua. 

 

L'estructura tarifària aprovada per la EMSHI, i recorreguda per l’Ajuntament d’Alfafar, establia un increment de 76,92% de la quota fixa i per contra una minoració d'un 32,40% de la quota variable; amb el que penalitza el baix consum i desincentiva l'ús eficient de l'aigua. 

 

Amb aquesta demanda, l’Ajuntament cercava no solament ajustar-se a la normativa estatal i comunitària, sinó preservar els drets de la ciutadania basats en el principi mig ambiental comunitari que “qui contamina paga”, tal com estableix la Directiva Europea Marco Agua i que en aquest cas es traduiria en “qui més consumeix més paga”. Això amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i incentivar que no es malgaste un recurs escàs com és l'aigua.

 

En última instància els recursos interposats perseguien defensar els interessos de les i els veïns d'Alfafar, i aconseguir una tarifa de l'aigua justa per a la ciutadania.

 

Aquesta sentència, datada el passat 14 de maig, és la segona que es dictamina a favor de l’Ajuntament que també va demandar a la EMSHI per la tarifa d'exercici 2018. Totes dues sentències, a més, consideren que el destinatari del servei prestat per la EMSHI no són els ajuntaments, sinó els usuaris consumidors d'aigua potable; perquè la EMSHI assumeix part de la gestió que correspondria als municipis en exercici de les seues competències, com a ens local.

 

Així mateix, el jutge determina que “el municipi no és el destinatari del servei, sinó l'usuari, per tant, vaga tota consideració sobre una pretesa solidaritat entre municipis.” 

 

En aqueix sentit, l’Ajuntament va recórrer vetlant no solament per l'ús eficient de l'aigua sinó, tal com diu la sentència, actuant “en defensa de la legalitat i l'interès general consistent en l'ajust de l'estructura de costos del servei, de la prestació directa del qual a l'usuari és responsable”. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar ha fet públic l’informe de morositat i el del Període Mitjà de pagament a Proveïdors (PMP) corresponent al quart trimestre del 2018 en el qual ha tancat amb una mitjana de pagament de 6,76 dies. Es tracta d’un període molt inferior a la mitjana de 59,3 dies que han registrat en el mateix període la resta d’Administracions Públiques.

 

Durant l’últim trimestre del passat any, es van abonar un total de 1.727 factures per un import de 2.603.669 euros de les quals el 67% es va pagar dins del termini legal. En aqueix sentit, l’Ajuntament ha contret un compromís amb els seus proveïdors millorant els temps de pagament amb l’objectiu que mantinguen la seua voluntat de continuar amb el vincle laboral amb el consistori. 

 

Al mateix temps, amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors Alfafar afavoreix l’estalvi de la despesa pública, perquè amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors no és necessari abonar possibles interessos de demora en els quals solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures. 

 

Respecte a la resta d’obligacions de pagament del consistori com a despeses de personal, financers i subvencions, durant l’últim trimestre de 2018 es van abonar puntualment les factures complint amb els terminis fixats per a això.

 

D’altra banda, en aquest període, l’Ajuntament no va tenir contractada cap pòlissa de crèdit, podent fer front així al pagament de les seues obligacions amb recursos propis.

 

Quant a les previsions per al primer trimestre de 2019, per a poder fer front al pagament de les obligacions municipals, es preveu que serà necessari contractar una operació de crèdit a curt termini, per import d’1.500.000 euros, amb venciment el 15 de maig, després del cobrament dels rebuts domiciliats d’IBI.

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

 

L'atur registrat a Alfafar s'ha reduït en 28 persones durant el mes d'abril passat, un descens fins als 1.979 aturats que suposa el nivell més baix de desocupació en el municipi des de finals de l'any 2008. El descens del nombre de persones desocupades del passat mes ratifica la tendència a la baixa de la desocupació a Alfafar, que només en l'últim any s'ha reduït en 122 persones.

 

Al llarg dels últims mesos i conscients que l'alta taxa de desocupació, un de les principals problemàtiques socials a nivell estatal, és una de les majors preocupacions de les i els veïns del municipi, l’Ajuntament d’Alfafar ha reforçat les polítiques per a incentivar la contractació de persones desocupades. Entre aquestes accions, el consistori ha continuat apostant per la formació de les i els aturats del municipi a través de cursos gratuïts amb pràctiques en comerços i empreses d'Alfafar, organitzats per l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) que faciliten la inserció laboral dels alumnes, o, també, els dirigits a l'actualització o formació continuada de les i els treballadors perquè puguen adaptar-se a la nova realitat del mercat laboral que desenvolupa l'Aula Mentor del municipi.

 

A més de l'aposta per la formació i les accions permanents d'orientació i assessorament laboral de l'ADL, l’Ajuntament continua oferint una voluntat col·laboradora en l'arribada de noves empreses a la zona comercial que ha possibilitat la signatura de convenis d'inserció laboral per a afavorir a les i els veïns en la formació de les plantilles d'empreses com Electro Depot, Burger King, Carrefour, Bauhaus o Globo.

 

Uns convenis que se sumen als acords de col·laboració amb associacions per a la inserció de col·lectius en risc d'exclusió que ha posat en marxa el consistori, com l'aconseguit amb l'entitat sense ànim de lucre Bona Gent per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, així com a altres actuacions com les ajudes anuals a l'emprenedoria o l'assessoria jurídica a autònoms i xicotets comerços d'Alfafar. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

L'Ajuntament d'Alfafar reobri la circulació de vehicles en l'avinguda de l'Albufera del municipi després de finalitzar la primera fase de les obres de millora i adequació de la via pública de l'avinguda en les quals s'inclouen també les accions al carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blasco Ibáñez - Blanch. 

 

Amb la reobertura del trànsit finalitza una actuació de l'àrea d'Urbanisme de l’Ajuntament que ha consistit en la repavimentació de la calçada, la substitució de les voreres i instal·lacions per unes noves, la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques viàries en la calçada (aparcament, passos de vianants, fletxes de direcció, etc.), entre altres accions. 

 

D'aquesta forma, l’Ajuntament d’Alfafar ha donat resposta a diferents demandes i reclamacions veïnals com l'excessiva altura de les vorades en l'avinguda que complicava fins ara el trànsit per als vianants de majors, carrets de bebè o persones amb diversitat funcional. 

 

Amb un pressupost de 437.058,04 €, les obres d'accessibilitat, millora i adequació de l'avinguda de l'Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça la Plaça Vicente Blasco Ibáñez - Blanch se sumen a diferents actuacions que s'han dut a terme en els últims mesos amb l'objectiu de fer d'Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania, així com més segur per al trànsit per als vianants.

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

L'àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme en les últimes setmanes diverses actuacions per a la millora de l'entorn urbà i les vies públiques de la localitat amb l'objectiu de continuar millorant en matèria de seguretat viària, accessibilitat, manteniment de la via i el mobiliari, i incrementar d'aquesta forma la qualitat de vida de la ciutadania d'Alfafar.

 

Així, s'han realitzat diverses actuacions de millora i rehabilitació dels parcs del Sequer de Nelot, on s'ha repassat els caragols, i al parc de les Palmeres, on s'han substituït els bancs en les zones de joc. També s'ha col·locat la senyalització requerida per informe policial al carrer Pérez Llácer eixida Consolar del Mar i s'han pintat places d'aparcament per a minusvàlids als carrers Ramón y Cajal, Graz Liebernau, Gómez Ferrer i plaça Poeta Miguel Hernández. 

 

L'àrea de Manteniment de l’Ajuntament també ha dut a terme recentment l'asfaltat als carrers Juan Puertes, Cid Campeador, Alacant i avinguda Reyes Católicos a l'altura del parc de les Palmeres.

 

D'aquesta forma, l’Ajuntament continua treballant per complir amb el seu compromís perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més accessible, amable amb la ciutadania i assegurança per al trànsit per als vianants. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

La comunitat fallera d'Alfafar va celebrar dissabte passat 4 de maig el concurs de les Creus de Maig que organitza la Junta Local Fallera del municipi. En ell van participar les set comissions falleres d'Alfafar i va ser la falla La Fila la que va rebre el primer premi del jurat.

 

Per part seua, el segon dels guardons va ser per a la falla El Sequer, seguit de L’Amistat en tercer lloc, Sant Jaume en el quart, la falla Pensat i Fet en cinquè lloc, Hort del Comte en sisè i, finalment, la comissió del Parc Alcosa. 

 

La celebració de les Creus de Maig compta amb una gran tradició en el municipi gràcies a les comissions falleres que, amb el seu esforç i treball, mantenen aquesta festa per al gaudi de tots els veïns i veïnes d'Alfafar. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

La Junta Local Fallera d'Alfafar va renovar la seua directiva el passat 2 de maig durant la reunió d'inici d'exercici.

 

En aqueix context, l'entitat està ara encapçalada per Nerea Fernández que substitueix en el càrrec a Arancha Óscar. Nerea, pertanyent a la comissió de la Falla Parc Alcosa, ha sigut Fallera Major Infantil, ha pertangut a la Cort d'Honor i també ha sigut vicepresidenta de la Junta Local Fallera d'Alfafar.

 

Quant als presidents de les diferents entitats, continuen en el càrrec José David Díaz de la Falla El Sequer, Raul Guerrero de la Falla l’Amistat, Vicente **Pinedo de la Falla Parc Alcosa i Marcos González de la Falla La Fila.

 

Per part seua, són nous presidents de les seues comissions Bati Losada de la Falla Sant Jaume, José Antonio Mambrill de la Falla Pensat i Fet i Mayte Ruiz de la falla Hort del Comte, que per primera vegada en la seua història compta amb una dona en el càrrec.

 

Les comissions falleres d'Alfafar viuen ja els primers actes de l'acabat de començar exercici, amb la celebració el passat cap de setmana de les tradicionals Creus de Maig, on els veïns i veïnes han pogut gaudir dels monuments elaborats per les diferents falles del municipi. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

Publicat en Alfafar-VAL

La comunitat fallera d'Alfafar va celebrar dissabte passat 4 de maig el concurs de les Creus de Maig que organitza la Junta Local Fallera del municipi. En ell van participar les set comissions falleres d'Alfafar i va ser la falla La Fila la que va rebre el primer premi del jurat. 

 

Per part seua, el segon dels guardons va ser per a la falla El Sequer, seguit de L’Amistat en tercer lloc, Sant Jaume en el quart, la falla Pensat i Fet en cinquè lloc, Hort del Comte en sisè i, finalment, la comissió del Parc Alcosa.  

 

La celebració de les Creus de Maig compta amb una gran tradició en el municipi gràcies a les comissions falleres que, amb el seu esforç i treball, mantenen aquesta festa per al gaudi de tots els veïns i veïnes d'Alfafar.  

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

Publicat en Alfafar-VAL

En el marc d'un esdeveniment celebrat en el poliesportiu municipal de la localitat al qual han assistit més de 500 persones, l'actual alcalde d'Alfafar i candidat a l'alcaldia del municipi pel Partit Popular, Juan Ramón Adsuara, ha presentat les seues propostes per a la pròxima legislatura.  

 

Amb el títol “Això no és un míting, és el futur d'Alfafar” Adsuara continua situant a les persones en el centre de la gestió municipal i apostant per polítiques que cerquen millorar la qualitat de vida dels alfafarenses. 

 

Abrigallat per l'actual equip de govern del Partit Popular i els fitxatges nous i una multitud de veïns, Juan Ramón Adsuara ha posat l'accent en les propostes per als pròxims quatre anys. Entre elles, la creació d'una residència pública i centre de dia per a tots els alfafarenses, la rehabilitació de l’Alqueria del Pi, la millora de l'escola per a adults, la creació d'una sala polivalent en l'edifici Meral del Barri Orba o la connexió per als vianants entre l'Albufera i Alfafar.  

 

En aqueix sentit, l'actual alcalde d'Alfafar ha destacat que “ens tornem a presentar perquè hem sabut escoltar el que ens demanaven els veïns i entendre aqueixes demandes”. Adsuara ha assenyalat que “des d'aquest equip de govern treballem per a les persones, al marge d'ideologies. Volem continuar fent una política pròxima, de tu a tu, amb vocació de servei públic”.

 

En el marc d'un esdeveniment celebrat en el poliesportiu municipal de la localitat al qual han assistit més de 500 persones, l'actual alcalde d'Alfafar i candidat a l'alcaldia del municipi pel Partit Popular, Juan Ramón Adsuara, ha presentat les seues propostes per a la pròxima legislatura.  

 

Amb el títol “Això no és un míting, és el futur d'Alfafar” Adsuara continua situant a les persones en el centre de la gestió municipal i apostant per polítiques que cerquen millorar la qualitat de vida dels alfafarenses. 

 

Abrigallat per l'actual equip de govern del Partit Popular i els fitxatges nous i una multitud de veïns, Juan Ramón Adsuara ha posat l'accent en les propostes per als pròxims quatre anys. Entre elles, la creació d'una residència pública i centre de dia per a tots els alfafarenses, la rehabilitació de l’Alqueria del Pi, la millora de l'escola per a adults, la creació d'una sala polivalent en l'edifici Meral del Barri Orba o la connexió per als vianants entre l'Albufera i Alfafar.  

 

En aqueix sentit, l'actual alcalde d'Alfafar ha destacat que “ens tornem a presentar perquè hem sabut escoltar el que ens demanaven els veïns i entendre aqueixes demandes”. Adsuara ha assenyalat que “des d'aquest equip de govern treballem per a les persones, al marge d'ideologies. Volem continuar fent una política pròxima, de tu a tu, amb vocació de servei públic”.

 

 

Informa Nou Horta. PP Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Salut, està treballant en la posada en marxa del projecte Horta Camina, una iniciativa orientada a promoure la pràctica de l'activitat física entre les i els veïns, mitjançant el disseny de rutes saludables i segures que faciliten passejos guiats. El projecte es durà a terme amb els recursos del personal sanitari assistencial dels centres de salut d'Alfafar i personal tècnic municipal.

 

La pràctica de l'activitat física és vital ja que prevé malalties cròniques i i incrementa la qualitat de vida. Així, està comprovat que la pràctica regular d'exercici físic disminueix el risc de mort precoç i augmenta en fins a 7 anys l'esperança de vida. Amb Horta Camina se cerca la prevenció de múltiples patologies, la millora de la salut en diverses malalties cròniques com a diabetis o hipertensió i l'increment del benestar general i emocional dels veïns i veïnes, objectius arreplegats en l'IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

 

El projecte compta amb l'aprovació de la taula intersectorial de salut de la iniciativa Xarxa Salut, a la qual està adherida Alfafar, i per a dur-lo a terme es preveu la participació de les persones implicades en aquesta taula desenvolupant-lo així de forma conjunta. Així mateix compta amb el suport de la gerència del Departament de Salut Doctor Peset i els centres d'atenció primària d'Alfafar.

 

Com a criteri d'avaluació, es redactaran i validaran indicadors per a realitzar l'avaluació oportuna amb la col·laboració del personal del centre d'atenció primària. Per a accedir al projecte, es remetran uns qüestionaris validats abans de començar l'activitat física als i les participants que es repetiran periòdicament.

 

Horta Camina es troba també emmarcat dins dels compromisos de qualitat de la Carta de Serveis 2019 de l’Ajuntament d’Alfafar.

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

Publicat en Alfafar-VAL
Pàgina 1 de 32