L'Ajuntament de Paterna ha admès a tràmit la proposta presentada per l'inversor britànic Eurofund Investments per a iniciar el procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica necessari per a instal·lar Intu Mediterrani en el terme municipal paterner. 

L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, una vegada que els tècnics municipals han comprovat que la documentació presentada està completa, ha signat el decret que dóna inici a la tramitació i ha remès el projecte a les conselleries d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori perquè realitzen l'Informe d'Avaluació Ambiental Estratègica necessari per al desenvolupament del sector terciari del complex comercial. 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL
Pàgina 2 de 2