L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa pública Nous Espais, ofereix el servei d’informació als veïns i veïnes sobre el model de cooperatives d’habitatges a Torrent. La Generalitat, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), té en licitació el concurs públic per a la construcció d’habitatges en règim de cooperativa en una parcel·la de 630 metres quadrats en el barri de Benisaet, en concret en l’encreuament dels carrers Artesans i Maestro Sosa.

 

Des de Nous Espais s’ofereix als veïns interessats més informació sobre el pla de model no especulatiu d’habitatge de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge públic assequible i que la ciutadania puga a través d’una cooperativa construir un edifici d’habitatges i un projecte de vida en comú.

 

Les cooperatives d’habitatges de les quals es tracta són associacions de persones amb la finalitat de proporcionar als seus membres cooperativistes habitatge i espais comuns, a través d’un dret d’ús de sòl per a construir. A través d’aquest model, la cooperativa és propietària dels immobles i els socis gaudeixen del dret d’ús sobre un habitatge.

 

L’empresa municipal Nous Espais de Torrent (situada en la plaça Major) ofereix més informació sobre què és una cooperativa d’habitatges, quin és l’objectiu, per quants anys i en quines condicions és la cessió, així com els requisits d’accés.

 

Entre els requisits d’accés destaquen tindre un mínim d’un any de residència en la Comunitat Valenciana, destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i no disposar d’un altre habitatge en règim de propietat o usdefruit. A més, els ingressos de la unitat de convivència no han d’excedir en quatre punts i mig 4,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), o que la quota a pagar no supere el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

La Casa de la Cultura acollí el dijous passat la presentació d’un projecte social cooperatiu de la Federació de Cooperatives d’Habitatges i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana (FECOVI). En la trobada van participar associacions, col·lectius socials, cooperatives ja constituïdes i altres persones interessades, com potencials cooperativistes i usuaris de la cooperativa polivalent. La xarrada, en la qual van participar l’alcalde Jesús Ros, amb el regidor d’Atenció a les Persones, Francesc Carbonell, i altres membres de l’equip de govern, és la primera d’una ronda de jornades per diferents municipis.

FECOVI va informar sobre el model de cooperatives de cessió use i les oportunitats que presenta un Projecte Social Cooperatiu. Durant la xarrada s’han abordat els passos a seguir en la formació d’una cooperativa, els avantatges i oportunitats que ofereix un hàbitat cooperatiu, articulat per cooperatives polivalents d’habitatges en règim d’ús i consumidors. Amb l’oferta de sòl públic en cessió d’ús i la col·laboració públic-privada a través del cooperativisme, la Generalitat Valenciana implanta un model de desenvolupament econòmic, urbà i de prestació de serveis públics basat en la coresponsabilitat de les administracions públiques i la ciutadania.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL