L’Ajuntament de Torrent ha rebut una ajuda de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de 29.400 euros per a actuacions de gestió forestal sostenible per al bosc del Vedat. En els pròxims mesos es duran a terme actuacions en el bosc proposades en el seu Pla Tècnic de Gestió Forestal. Unes accions, que se sumen a les que es realitzen des de 2017 al llarg de l’any gràcies al contracte de manteniment forestal, i que estan encaminades a millorar l’estabilitat i persistència de les masses, reduir el risc d’incendi i incrementar el seu valor ecosistèmic d’acord a les funcions ambientals i socials de la muntanya. El projecte busca adequar la gestió per a conduir la pineda actual cap a formacions de major valor ecològic i complexitat estructural. L’objectiu preferent “és la millora de l’estructura de la massa forestal del Vedat, associat a l’ús social i la prevenció d’incendis forestals”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Inma Amat.

S’executaran treballs de millora com són els clarejos, clares, podes i/o tales i desbrossaments, que adequar la gestió per a conduir la pineda actual cap a formacions de major valor ecològic i complexitat estructural. També es realitzaran plantacions sota coberta, amb espècies a utilitzar com les presents en l’actualitat a nivell de matoll i arbòries. I finalment es durà a terme actuacions en la sendera homologada del Vedat, en el qual es renovaran els panells informatius i senyalització.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

Turís va a concentrar durant els pròxims 1, 2 i 3 d'octubre de 2019 tota l'atenció del sector agrícola del nostre país amb la celebració de la primera edició de Demoagro Specialty. Es tracta d'una nova Demostració de Maquinària per a Cultius Especials que organitzarà en esta localitat de la Ribera Alta l'Associació Nacional de Maquinària Agropecuària, Forestal i d'Espais Verds (ANSEMAT).

“La tenacitat i l'interés demostrat per l'equip de govern han sigut peça clau per a aconseguir que el nostre poble es convertisca durant aqueixos dies en referent de la innovació agrícola”, assegura l'Alcalde, Eugenio Fortaña. Des que es va comunicar al consistori la possibilitat d'acollir estes jornades “ens vam posar a treballar en el projecte. Sempre hem demostrat la nostra disponibilitat i després de realitzar les oportunes gestions, reunions i visites als terrenys ho hem aconseguit”.

La màxima autoritat considera que “durant la fira serem un aparador tant en l'àmbit nacional com internacional, i açò ens beneficiarà molt positivament, ja que ens visitaran milers de persones amb tot el que açò suposa per als diferents sectors econòmics del nostre poble”.

Fonts de l'organització han manifestat respecte a la seu d'esta primera edició que “durant mesos s'ha estat cercant el lloc idoni que acollira l'esdeveniment i per la seua tradició agrícola i coexistència de cultius - cítric, fruiter, vinya-, Turís ha sigut l’escollit.

Així mateix expliquen que este nou projecte d'ANSEMAT “es basa en els mateixos principis que caracteritzen a DEMOAGRO per a cultius extensius, que brinda a les empreses la possibilitat d'exposar de manera directa, propera, els detalls dels seus llançaments més recents, conjugant qualitat, sostenibilitat i eficàcia, des del disseny i fabricació fins a la comercialització i postvenda”.

En el mateix comunicat descriuen que les parcel·les de demostració es distribuiran per fileres segons marques, en les quals estes posaran a l'abast del visitant els avanços tecnològics en maquinària específica per a treballar la terra, aplicació de fitosanitaris i herbicides, podadores, desbromadores, trituradores, etc.

A més, i com a valor afegit, a esta primera Demoagro Specialty, se li unirà el segon dia de fira el VII Cim d'AGRIEVOLUTION -organitzat també per ANSEMAT– que programarà una jornada en camp per a ser també partícips d'este projecte. D'aqueixa manera, s'uniran tots dos esdeveniments per a posar de manifest la rellevància dels cultius especials i del seu sector. “Turís viurà, sens dubte, un dels esdeveniments més importants de la seua història recent”, assegura Eugenio Fortaña.

 

Informa Nou Horta. Turís

Publicat en Turís-VAL

La segona fase del projecte per a millorar la conservació de les zones forestals de Torrent ha començat amb la contractació de 20 peons agrícoles i 4 capatassos que, durant els mesos d’agost i setembre, s’estan encarregant dels treballs de neteja i manteniment de la zona forestal pública, a més de dur a terme tasques de prevenció d’incendis. Estes contractacions se sumen a les que ja dutes a terme per l’Ajuntament de Torrent en el primer període d’esta iniciativa, del 15 de juny al 30 de juliol, de manera que hi han participat en total este estiu, 48 treballadors.

El projecte, emmarcat dins del Programa de Foment d’Ocupació Agrària i Zones Rurals Deprimides del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, seguix els criteris aplicats i valorats per la Comissió Executiva Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). “Es tracta d’un programa que té com a objectiu condicionar el nostre patrimoni forestal per a disminuir l’excés de vegetació i reduir els riscs de propagació en cas d’un possible incendi”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Inma Amat.

Els peons estan executant tasques de manteniment, neteja i condicionament dels llits de barrancs i de les faixes de protecció. Simultàniament s’estan duent a terme desbrossaments selectius en les parcel·les de titularitat municipal del Vedat, on es practica el tall de matoll sense afectar les espècies protegides o de representativitat de la zona.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

La segona convocatòria d’ajudes per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis comptarà enguany amb un pressupost de 2 milions d’euros, un 25% més que al 2017. Aquest programa de subvencions que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació té com objectiu afavorir la inversió municipal en la conservació i millora del patrimoni boscós de les comarques valencianes. 

La nova línia d’inversions, destinades a tots els municipis amb massa forestal de les comarques valencianes, ha estat presentada per la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort. La vicepresidenta ha subratllat que “durant molts anys, les nostres muntanyes han patit un abandonament molt gran en quant a les polítiques de prevenció d’incendis”, i ha destacat “el compromís amb la conservació i l’aprofitament del medi ambient que tenim a la Diputació des de la nova corporació del 2015, perquè pensem que paga la pena i hem treballat de valent per canviar aquesta situació”.

“La Diputació té encomanada la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants que no ho facen. Per això, durant aquesta legislatura hem començat a desenvolupar polítiques de gestió forestal sostenible i de prevenció estratègica d’incendis forestals amb mesures concretes. I, encara que semble mentida, aquest tipus d’actuacions no s’havien fet mai a la Diputació”, ha remarcat la vicepresidenta.

Maria Josep Amigó ha assenyalat també algunes de les mesures adoptades en aquests anys com la planificació de treballs de prevenció de les brigades i l’establiment de mecanismes de control i avaluació; el trasllat de la Direcció Operativa de les brigades forestals al Consorci Provincial de Bombers de València; la coordinació dels treballs de prevenció entre les brigades de la Diputació i les brigades d’emergències; així com la creació de la Unitat Tècnica Forestal i la constitució de la Comissió de Treball de Municipis Forestals dintre de la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que “necessitàvem fer una aposta ferma pel desenvolupament de polítiques forestals valentes, i no podem deixar-ho tot en mans de les administracions supramunicipals, perquè les administracions, quan més properes estan, són més capaces d’actuar i de conèixer el seu territori, i per això destinem les ajudes directament als municipis”.  

A més, el diputat Bort també ha insistit en la idea que s’ha de canviar la manera de mirar la natura, i ha afirmat que “la natura no és un museu, les nostres muntanyes i els nostres boscos no són un museu. Són ecosistemes vius, i hem de veure’ls també com una possibilitat de constituir un recurs econòmic. D’igual manera que eixe recurs serveix per enriquir el nostre patrimoni, serveix també per a treballar en garantir les oportunitats de les persones que viuen als nostres pobles d’interior”.  

 

Ajudes per fer els boscos sostenibles i prevenir incendis

La nova convocatòria per a la concessió de subvencions a la gestió forestal sostenible presenta dues línies d’ajudes independents i compatibles, cadascuna de les quals està dotada d’un pressupost d’1 milió d’euros i subdividida en dos apartats diferenciats per a treballs i inversions. 

Per una banda, es convocaran ajudes per a la realització de treballs i inversions encaminades a la conservació, millora i aprofitament forestal. Es tracta de subvencions adreçades a municipis forestals amb un cens inferior als 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal. La previsió és que se’n puguen beneficiar un total de 78 localitats, les quals rebran una quantitat fixa de 5.000 euros i altra variable en funció de criteris objectius, com ara la població, la planificació forestal, les actuacions previstes en espais protegits o la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

El crèdit màxim previst per al subapartat de ‘treballs’ de conservació, millora i aprofitament forestal és de 600.000 euros. En quant a les inversions, el màxim previst és de 400.000 euros. Entre les actuacions que es contemplen en aquesta línia d’ajudes es troba l’adequació d’elements de la xarxa viària forestal –sendes, camins i pistes forestals–; la retirada i eliminació d’espècies invasores; la recollida de residus; el manteniment de poblacions forestals; la creació de punts de reserva d'aigua per abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal sostenible; o les inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interès, sendes i miradors, entre d’altres intervencions.

D’altra banda, en quant a les actuacions i inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables, aquesta línia està destinada a les iniciatives dels municipis valencians que disposen d’un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals. En aquest cas, la previsió és que les ajudes puguen sufragar actuacions en un total de 32 municipis de la demarcació de València, 3 més que a l’any anterior. Aquestes localitats percebran una assignació fixa de 25.000 euros per localitat, mentre que la resta de disponibilitat pressupostària s’assignarà en funció de la població i la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

El crèdit màxim previst per al subapartat de ‘treballs’ de prevenció d’incendis forestals és de 600.000 euros, i el de les inversions, de 400.000. Entre les actuacions que contempla aquesta línia d’ajudes es troba el manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, punts de reserva d’aigua per a l’extinció forestal i línies de defensa contra incendis –àrees de tallafocs, faixes auxiliars o interfície urbana-forestal–; habilitar vies forestals; o l’adquisició d’eines, maquinària i complements forestals per a la realització de tasques de prevenció d’incendis.

 

 

Informa Nou Horta. Comarca

Publicat en Comarca-VAL