L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa pública Nous Espais, ofereix el servei d’informació als veïns i veïnes sobre el model de cooperatives d’habitatges a Torrent. La Generalitat, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), té en licitació el concurs públic per a la construcció d’habitatges en règim de cooperativa en una parcel·la de 630 metres quadrats en el barri de Benisaet, en concret en l’encreuament dels carrers Artesans i Maestro Sosa.

 

Des de Nous Espais s’ofereix als veïns interessats més informació sobre el pla de model no especulatiu d’habitatge de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge públic assequible i que la ciutadania puga a través d’una cooperativa construir un edifici d’habitatges i un projecte de vida en comú.

 

Les cooperatives d’habitatges de les quals es tracta són associacions de persones amb la finalitat de proporcionar als seus membres cooperativistes habitatge i espais comuns, a través d’un dret d’ús de sòl per a construir. A través d’aquest model, la cooperativa és propietària dels immobles i els socis gaudeixen del dret d’ús sobre un habitatge.

 

L’empresa municipal Nous Espais de Torrent (situada en la plaça Major) ofereix més informació sobre què és una cooperativa d’habitatges, quin és l’objectiu, per quants anys i en quines condicions és la cessió, així com els requisits d’accés.

 

Entre els requisits d’accés destaquen tindre un mínim d’un any de residència en la Comunitat Valenciana, destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i no disposar d’un altre habitatge en règim de propietat o usdefruit. A més, els ingressos de la unitat de convivència no han d’excedir en quatre punts i mig 4,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), o que la quota a pagar no supere el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L'Ajuntament de Torrent, a través de l'empresa municipal Nous Espais, ha ajudat a un total de 610 veïns i veïnes de la ciutat en els tràmits per a la sol·licitud de les ajudes al lloguer, convocades per la Generalitat i el termini del qual va acabar el passat 6 d'agost. L'equip d'atenció al ciutadà de Nous Espais, format per cinc persones, ha informat i assessorat als ciutadans sobre els requisits i documentació a presentar, així com dels tràmits a seguir. La xifra de sol·licituds tramitades quasi duplica la de l'any 2015, moment en què es van tramitar 319 sol·licituds. Són així 121 més que a l'any passat.

El servei ha oferit al ciutadà la possibilitat d'emplenar la sol·licitud online i la revisió de la documentació a presentar per a ajudar al fet que es presente correctament. També des de l'empresa municipal s'ha oferit la possibilitat de demanar la cita prèvia per a presentar l'ajuda a través de la finestreta única del Servei d'Atenció al Ciutadà de Torrent (TDIC), facilitar el tràmit i evitar esperes. “L'Ajuntament de Torrent, a través de la seua empresa pública Nous Espais, treballa per a garantir a tots els ciutadans el dret fonamental a l'habitatge i els ajuda en aquests tràmits i processos burocràtics”, ha assenyalat la regidora d'Urbanisme, Inma Amat.

Aquestes ajudes faciliten l'accés a un habitatge en règim d'arrendament i els beneficiaris poden ser aquelles persones amb rendes de lloguer reportades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2017. La línia d'ajudes per al pagament del lloguer permet obtenir fins al 50% del preu del lloguer, quan es complisquen amb els requisits establits en la convocatòria.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa pública Nous Espais, ajuda els ciutadans en la informació prèvia i emplenament de la sol·licitud de les ajudes al lloguer de la Generalitat, així com en la presentació a través del servei de finestreta única del TDIC. La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat la resolució per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 el Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i el Programa d’ajudes al lloguer per a joves.

L’horari d’atenció d’este servei serà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores en les oficines de Nous Espais Torrent (plaça Major, 31), de l’11 de juliol al 6 d’agost, els dos inclusivament. El termini de presentació de sol·licituds en el TDIC de l’Ajuntament acaba el dilluns 6 d’agost.

Els detalls de la convocatòria, així com els beneficiaris, estan disponibles en la web de l’empresa municipal Nous Espais www.nousespais.es.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL