L'Ajuntament de Xirivella ha aconseguit finalment, que l'horta del municipi estiga protegida íntegrament. Este fet ha sigut possible gràcies a les diverses al·legacions presentades des de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, dirigida per Boro Montroy, durant el procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Acció Territorial de L’Horta. D'esta manera, s'inclou el sector de l'Alqueria Alta, una zona d’horta de més de 140,000 m² entre la via de la C-3, el poliesportiu i el polígon industrial que anteriors corporacions pretenien destinar a sòl urbanitzable.

 

Segons paraules del regidor «La protecció de l’horta no només preserva el nostre patrimoni més important sinó que obri la porta a un nou model de poble que pose l’èmfasi a millorar els nostres barris i créixer en qualitat de vida».

 

Des del consistori recorden que al llarg d’esta legislatura, i malgrat les limitacions econòmiques, s’han dut a terme diverses actuacions per a valorar l’espai d’horta periurbana del municipi, com ara: la instal·lació de panells informatius i rutes cicloturístiques; l’habilitació de carrils bici a la part sud del municipi per connectar el nucli urbà amb els camins rurals; la recuperació de l’antic abocador per a recuperar el seu ús agrícola o la planificació d’un espai verd amb horts urbans, que es preveu desenvolupar pròximament.

 

A més a més, s'han presentat des de la mateixa regidoria diverses al·legacions per a la modificació de projectes que afectaven l’actual sòl protegit, com l’anell verd metropolità, el barranc de la Saleta o la instal·lació de canonades de l’EMSHI.

 

Per la seua part, l’alcalde Ricard Barberà conclou: «La confirmació de la protecció de l’horta de Xirivella culmina una legislatura caracteritzada per una política decidida a valorar la defensa del territori».

 

Informa Nou Horta. Xirivella.

 

Publicat en Xirivella-VAL

El darrer 20 de desembre tingué lloc la sessió extraordinària del ple de desembre, amb l’absència de la regidora del PP Carina Ferrer. Precisament esta circumstància va facilitar poder aprovar -en segona votació amb el vot de qualitat de l’alcaldessa- el primer punt de l’ordre del dia: el reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.

D’altra banda es va aprovar de forma definitiva, amb l’únic vot en contra del PP, l’ordenança de protecció de l’arbratge. Esta ordenança, consensuada en les distintes comissions de treball, «permetrà controlar la tala d’arbres i protegir, mitjançant un catàleg, els arbres públics que tinguen un valor especial», va explicar el regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros. 

Oliveros va recordar que en la sessió plenària de març tingué lloc l’aprovació inicial. Durant el període d’al·legacions es presentaren tres, que foren desestimades per l’informe de la tècnica de l’àrea. 

Per unanimitat va eixir endavant el reconeixement institucional a l’antiga presidenta de l’associació de mestresses de casa Tyrius, Pepita Gimeno, i a l’antic president de l’associació de jubilats i pensionistes, Mariano Domingo. L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, va agrair públicament la gran tasca que estes dos persones han realitzat durant tants any per la vida associativa del municipi.

 

Mocions

Pel que fa a les mocions, s’aprovaren les tres que van ser presentades. La primera d’elles era la presentada per EU a col·lació de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, que va condemnar a Espanya a retornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei. «Pensem que el dret a la llibertat d’expressió hauria d’estar molt més assumit, no només per la societat sinó també per la justícia», va dir la portaveu d’EU, Paquita Mocholí. 

La moció, aprovada amb el suport de Compromís, PSOE, EU i CET, suposa els següents acords: 

• Instar al Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa Real dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans 

• Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que es permeta investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Sr. Juan Carles de Borbó des de l'any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte. 

• Reafirmar el compromís amb els valors democràtics i apostar per l'abolició d'una institució caduca com la monarquia. Instem al Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè les ciutadanes i ciutadans d'Espanya i de Godella puguem decidir entre Monarquia i República. 

• Comunicar aquest acord a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

EU va presentar una segona moció per crear una comissió d’estudi per a la municipalització d’aquells serveis que estiguen externalitzats, bé per a passar a la gestió directa amb personal propi, bé des de la constitució d'una empresa mercantil amb capital totalment públic, sempre que es complisquen els requisits que l'actual ordenament exigeix per a aquest tipus d'entitat, o bé a través de la prestació per mancomunitats públiques de serveis, amb l'objectiu de complir plenament els principis abans assenyalats. 

La moció, aprovada amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i CET, manifesta la voluntat de la Corporació que l'Ajuntament continue el seu procés de municipalització de serveis a través de la fórmula de gestió que en cada cas siga més convenient i exercisca activitat econòmica a través d'una empresa mercantil de capital municipal en el moment que siga possible. 

Per últim, es va presentar una moció per part del grup Canviem Entre Tots per redactar, mitjançant el consens i la participació de tota la ciutadania, un nou Pla General Estructural (PGE) «adaptat a la realitat actual de Godella i a la nova legislació urbanística valenciana, com estan fent altres poblacions de la Comunitat Valenciana», tal i com va explicar la regidora Irene Ferré. 

Ferré va posar de manifest que hi ha entre la població de Godella, una oposició al projecte de modificació del PGOU, com és el cas dels col·lectius: associació de Godella en lluita contra els inundacions i defensa del medi ambient, associació de veïns de Campolivar i la plataforma ciutadana Salvem Godella. Precisament, durant l’exposició de la moció, alguns veïns i veïns desplegaren una pancarta amb el lema ‘Salvem la Lloma dels Frares, la Montanyeta i la Torre del Pirata’.

El grup de govern va presentar una esmena a la moció, que es va votar i aprovar en segona votació, gràcies al vot de qualitat de l’alcaldessa, doncs hi hagué empat entre el suport de Compromís, PSOE i EU, i els vots en contra de PP, Cs i CET. Tal i com va explicar l’alcaldessa, Eva Sanchis, l’esmena proposava que s’adaptaren els següents acords.

• Continuar la tramitació de la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de dotacions públiques fins a la seua aprovació abans que finalitze el període de moratòria per a l’inici d’expedients expropiatoris. 

• Començar la redacció d’un nou Pla General Estructural, habilitant en el pressupost de 2019 la partida que siga necessària per a contractar els treballs que es puguen fer al llarg de l’any. Este nou Pla General haurà d’adaptar-se a la realitat actual de Godella i a la nova legislació urbanística valenciana, haurà de ser sostenible mediambientalment i econòmicament i haurà de preveure l’obligatorietat d’establir les mesures necessàries per a garantir que les actuacions urbanístiques que dissenyen no implementen el cabdal punta evacuat al límit de l’àmbit associat a les tempestes de període de retorn de 25 i 100 anys respecte a la situació origen. Amb este objectiu es podrà prescriure la utilització de sistemes urbans de drenatge sostenible o altres mesures per tal de mantindre els nivell d’escorrentia i filtració semblants als de l’estat natural, tant en els espais públics com en els privats. Al mateix temps, s’haurà de condicionar que l’execució de les actuacions requerirà l’execució prèvia o simultània de les obres de connexió del barranc dels Frares amb el Palmaret Alt o la solució alternativa per als problemes d’inundabilitat.

• Almenys un 30% de les vivendes que estiguen previstes realitzar hauran de ser de protecció pública, i d’estes almenys el 50% s’hauran de reservar per al règim de lloguer. Les masses arbrades o les formacions vegetals que siguen d’interès s’integraran en l’ordenació urbanística com a espais lliures o zones verdes. 

Sanchis va deixar clar que «nosaltres també apostem per un nou PGOU, però això no pot aturar en absolut la tramitació de la seua modificació puntual que s’està duguent a terme en estos moments amb l’objectiu d’evitar noves sentències per expropiacions, i l’aprovació inicial de la qual anirà previsiblement al ple de febrer».

 

Una segona sessió extraordinària

Un cop finalitzat este ple extraordinari va tindre lloc un segon, amb un únic punt a l’ordre del dia: el canvi de denominació de la partida que fou creada mitjançant la modificació pressupostària 1P/2018. 

Este punt, que es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i Cs, el vot en contra del PP i l’abstenció de CET, suposarà el canvi de denominació d’esta partida, que deixarà d’anomenar-se Furgoneta Elèctrica Brigada per passar a ser Furgoneta Brigada.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa el nou protocol d'actuació per a la intervenció en l'entorn familiar i educatiu de menors que presenten factors de risc. Així, l'objectiu del protocol és eliminar o reduir els indicadors de risc detectats i evitar la Declaració de Situació de Risc del menor. 

Després de la detecció dels factors de risc per part dels Serveis Socials del municipi i una vegada arreplegada la informació de la situació del menor, el nou protocol inclou l'elaboració del Projecte d'Intervenció Social, Educatiu i Familiar (PISEF), un document que arreplega els factors de risc detectats a reduir, els recursos i actuacions per a aconseguir els objectius proposats, i els terminis d'atenció al menor en el seu mig familiar. 

D'aquesta forma, amb l'elaboració i execució de les actuacions del PISEF no solament es pretén la reducció dels factors de risc i la protecció del menor sinó també fomentar la participació dels pares, mares o tutors en el projecte, unes actuacions que hauran de ser consensuades i signades tant pels Serveis Socials com per les famílies. A més, es comunicaran i consultaran les mesures als menors en el cas que superen els dotze anys i se'ls considere la maduresa suficient.

El nou protocol per a la protecció i seguiment de menors és una actuació que se suma a les accions que es duen a terme des dels serveis d'Atenció a Família i Infància i Atenció i Prevenció de l'Absentisme Escolar de l'Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament en el seu compromís per garantir un desenvolupament personal, educatiu, social i familiar dels menors d'Alfafar independentment de les seues circumstàncies o manques educatives, afectives o familiars. 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

 

Publicat en Alfafar-VAL

Dijous 20 va tindre lloc, a les 19:30 h a l’Ajuntament de Godella, el ple extraordinari del mes de desembre. En l’ordre del dia varen tindre el reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018 i l’aprovació definitiva de l’ordenança de protecció de l’arbratge.

D’altra banda, s’inclou la proposta d’agraïment institucional a la presidenta de l’associació Tyrius i al president de l’associació de Jubilats i Pensionistes de Godella. En l’àrea de mocions, EU va presentar dos: una “per a que es derogue el delicte d’injúries a la corona i per a reafirmar el compromís amb els valors republicans i democràtics” i l’altra “sobre la creació de la comissió encarregada de constituir la empresa mercantil de capital municipal i estudiar la remunicipalització de serveis”. El grup Canviem Entre Tots va presentar una última moció “sobre el Pla Estructural (PGE) de Godella que protegisca el paisatge i els valors mediambientals del municipi”.

 

Informa Nou Horta. Godella.

 

Publicat en Godella-VAL

El proper dimarts 11 de desembre tindrà lloc a les 19:30 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), en la qual es parlarà sobre l’ordenança de protecció de l’arbrat i diverses modificacions puntuals del PGOU.

En primer lloc, s’aprovarà de forma definitiva l’ordenança de protecció de l’arbrat. En segon, s’informarà sobre la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de dotacions públiques. I, per últim, es parlarà sobre la sol·licitud de la modificació puntual del PGOU sobre el sòl no urbanitzable per permetre l’ús hoteler de la parcel·la 48 del polígon.

Recordem que es tracta d’una sessió oberta a tota la ciutadania que vulga acudir.

 

Informa Nou Horta. Godella.

Publicat en Godella-VAL

Dies d’intensa activitat els que estan vivint els agents de la Policia Local de Burjassot, encarregats de realitzar les classes d’educació viària, impartides per la Unitat de Barris, i de conscienciació quant a la tinença d’animals de companyia.

Els agents han estat en el CEIP Sant Joan de Ribera i La Nativitat on han impartit les classes posant l’accent principalment, en aquestes primeres xarrades, no solament en l’obligatorietat de l’ús del cinturó de seguretat en el cotxe o del no ús de dispositius mòbils al volant sinó que, també, han remarcat la importància que els peatons paren atenció, en els seus desplaçaments, als passos de zebra, als semàfors o a les indicacions dels agents que regulen el trànsit, deixant guardat el telèfon mòbil ja que és motiu de distraccions.

Així mateix, la responsable de la Unitat de Protecció Animal (UPAN) de la Policia Local, també ha iniciat les xarrades de conscienciació quant a la tinença d’animals de companyia. En aquest cas, el centre que s’ha visitat aquests dies ha sigut el Col·legi Joan XXIII, impartint la xarrada als alumnes i les alumnes de quart de primària. La responsable de Protecció Animal els va explicar les normes bàsiques a tindre en compte quan es té un animal a casa, que en el cas de gossos són: la seua identificació electrònica, portar-ho a passejar almenys tres vegades al dia, sempre amb corretja, netejar la via pública de deposicions i orines i no generar molèsties a la resta de veïns.

Així mateix, es va recalcar que tant l’abandó com el maltractament animal són delictes castigats per la Llei i, de cara a les festes nadalenques, es va recordar a l’alumnat que un animal no és un joguet, és una responsabilitat, per la qual cosa cal ser molt conscients del que es fa abans d’adoptar un.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La Diputació de València es suma a la celebració del Dia Mundial de la Protecció de la Natura promovent diferents tipus d’actuacions sobre el territori que fomenten la gestió forestal sostenible, mitjançant obres que abasten des de la recuperació d’ecosistemes, la rehabilitació d’espais degradats i la promoció i conservació dels paratges naturals municipals, com a figura de protecció de la natura de referència a nivell municipal.

De prioritat essencial, la protecció de la natura passa per crear  responsabilitat ambiental, per conservar i protegir els ecosistemes entre tots. Aquest és el principal objectiu del Dia Mundial de la Protecció de la Natura, que es celebra el 18 d'octubre de cada any des de 1972, en defensa d’una educació basada en valors ambientals i en formar la capacitat d'observació crítica tenint en compte la protecció i la gestió sostenible del nostre entorn.

Des de la Diputació, una de les prioritats fonamentals és donar suport als ajuntaments per a resoldre problemes mediambientals com la promoció i protecció dels paratges naturals municipals, el manteniment de platges, i els riscos geològics, tenint sempre present el foment de la informació mediambiental, a través de campanyes per a acostar a la ciutadania tota la problemàtica actual que pateixen els ecosistemes valencians, relacionada amb el tractament de residus, la qualitat i la regulació de l’aigua potable i la seua xarxa de distribució.

També la prevenció d’incendis forestals, que contempla des de l’obertura de tallafocs i faixes auxiliars, fins la construcció de punts d’aigua i millora de la xarxa viària dels municipis. Aquesta línia d’ajudes inclou també les repoblacions forestals, la lluita contra l’erosió i el manteniment de la flora i fauna autòctona. 

D’aquesta manera, la Diputació manté una posició activa davant d’un dels reptes més importants del segle XXI, la millora d’un medi ambient absolutament necessari per a sostenir la vida en general, convivint en harmonia amb el desenvolupament industrial, social i econòmic de la activitat humana.

La Diputació de València amb la natura

La Terra ha perdut entre el 10% i el 70% de la biodiversitat en més de la meitat del territori, i més de 5.000 milions de persones, més del 70% de la població mundial, viuen en àrees on la quantitat d'espècies ha decaigut, afectant la pol·linització i el cicle del carboni. Encara que un terç de la superfície terrestre mundial està coberta de boscos, el 65% d'aquesta àrea es troba en un estat degradat. 

La reducció de la biodiversitat pot alterar múltiples processos com la pol·linització dels cultius, la descomposició de residus i la regulació del cicle global del carboni. El declivi actual de la quantitat d'espècies d'animals i plantes, que ha succeït a àrees on viu més del 71% de la població mundial, pot influir negativament a l'alimentació i indústria de gran part de la humanitat, de manera que la recessió ecològica podria tenir conseqüències pitjors que les recessions econòmiques. 

L’estat crític de la natura es mostra en la petjada ecològica, com a indicador de l’impacte ambiental generat per la demanda humana del seu entorn. Els espanyols necessiten de mitjana 3,7 hectàrees per a satisfer el seu consum i absorbir els seus residus, gairebé el triple del que el territori espanyol ofereix. Amb eixe ritme de vida, seria necessari que Espanya fóra 2,94 vegades major, segons la Global Footprint Network.

 

Informa Nou Horta. Valencia

Publicat en València

El MuVIM ha estat el lloc elegit per presentar l’Itinerari Formatiu d’Especialistes en Protecció de Dades Personals, un curs de 220 hores produït exclusivament per la Diputació de València i únic en tota l’administració pública de l’Estat espanyol. 

La presentació d’aquest nou curs s’ha explicat al Taller d’actualitat en protecció de dades personals, també organitzat per la Diputació de València. El diputat de Modernització, Iván Martí, ha estat l’encarregat de presentar el taller i, a la seua intervenció, ha explicat que “el 22 de maig va entrar en vigor l’adaptació de la nova normativa europea del Reglament de Protecció de Dades Personals i ara mateix, s’està tramitant una llei al Congrés dels Diputats, el que es coneix com la nova LOPD, l’objectiu de la qual és adaptar tota la normativa europea, i afegir entre d’altres la protecció de menors i característiques que fan que es respecten i que s’asseguren els drets dels ciutadans. És un canvi molt important i per això des del mes de maig totes i tots hem rebut comunicacions de les empreses que hem d’autoritzar cóm poden tractar les nostres dades personals i, a nivell d’administració, també hem de dur a terme eixa adaptació i eixa adaptació”. 

A més, el responsable de Modernització, Iván Martí, ha destacat que “esta iniciativa naix després de comprovar que el 90% dels municipis de la província de València no compten amb professionals qualificats que reclama el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea” i ha afegit: “per la qual cosa es fa imprescindible formar empleats públics en les competències necessàries per a poder afrontar les funcions assignades al delegat de protecció de dades, assumint l’exercici d’aquesta figura en l’entorn de les seues organitzacions”.

El cap de secció de Modernització Administrativa Electrònica, Seguretat i Protecció SIC de la Diputació i delegat de Protecció de dades de la Diputació, Eusebio Moya, ha assenyalat que “vivim en una societat que està molt tecnificada i estem molt exposats a tractaments que no són desitjats per les persones i que comporten unes conseqüències nefastes, sobretot amb col·lectius que estan molt desprotegits, com per exemple els menors”.

L’Itinerari servirà per formar a professionals públics amb l’objectiu general d’especialitzar els professionals de les entitats públiques perquè puguen assumir les funcions de delegat de protecció de dades (el delegat ha d’estar especialitzat en Dret i tindre coneixements en protecció de dades). Esta figura exigida pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades personals en totes les administracions i organismes públics, té la comesa fonamental de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades. D'esta manera, es reforcen les garanties de compliment legal en els tractaments de dades personals dels ciutadans per part dels ajuntaments i resta d'entitats locals de la província. A més, els objectius específics que presenta el curs són: conèixer la normativa general de protecció de dades personals; adquirir coneixements per a la implementació en les administracions públiques de les actuacions que permeten garantir el compliment de la nova normativa de protecció de dades personals i, obtenir els coneixements tècnics i jurídics per a l’exercici de les funcions del delegat de protecció de dades. 

“En un món digital en el que vivim hem de saber que la seguretat en Internet és molt important i, per això, hem de ser molt acurats a l’hora de relacionar-nos en qualsevol empresa i també en l’administració, per això ens hem d’assegurar que les nostres dades siguen tractades molt cautelosament” ha assenyalat Martí. 

 

Itinerari Formatiu d’Especialistes en Protecció de Dades Personals

L’Itinerari formatiu està reconegut per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), compta amb 220 hores lectives que estaran dividides en tres blocs, Normativa General de Protecció de Dades, Responsabilitat activa i Tècniques per a garantir el compliment de la normativa de protecció de dades i altres coneixements. Es realitzarà mitjançant assistència presencial, semi-presencial i on-line. 

El curs ha tingut molt bona acollida per part dels treballadors del sector, atès que  ha obtingut una demanda de més de 200 professionals. 

Els professors i professores de l’itinerari formatiu compten amb gran experiència i reconeixement al món del Dret i de la Informàtica, com per exemple, Francisco Javier Sempere, Lletrat del Consell General del Poder Judicial; Ana Marzo, membre de la comissió tècnica de treball del RGPD de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; o Eduard Chaveli, Secretari de la secció Dret Informàtic del ICAV, entre d’altres. 

 

Informa Nou Horta. València

Publicat en València

Tal com va anunciar l’alcalde, Rafa García, 24 hores després de la caiguda de part del mur perimetral de les Sitges motivada per les torrencials pluges de la matinada del 18 de setembre, començaven les primeres tasques necessàries per a la seua reconstrucció i consolidació. Aquests treballs, que després del seu inici ahir mateix, han continuat aquest matí (20-09-2018) passen necessàriament per la retirada de tots els elements àrids per a, una vegada emmagatzemats i classificats, utilitzar tots aquells elements originals, en els imminents obres de reconstrucció, perquè la mateixa siga de la màxima fidelitat i semblança al mur original.

És en dependències municipals on s’està fent apilament de tots aquests àrids, que són traslladats des de l’emplaçament de les Sitges. Les labors que està fent l’empresa d’obra, estan supervisades en tot moment per un arqueòleg de la Direcció General de Patrimoni, així com pels tècnics municipals.

Paral·lelament a aquesta primera fase d’execució, s’està treballant en el projecte de reconstrucció del mur.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha llançat una campanya de conscienciació ciutadana sobre el manteniment del mobiliari urbà públic amb la finalitat de visibilizar i posar en valor el cost dels elements municipals.

Tal com ha explicat la regidora d'Infraestructures, Núria Campos “l'objectiu d'aquesta iniciativa és que els veïns i veïnes puguen conèixer el preu de les coses perquè aprecien el seu valor i, d'aquesta forma, col·laboren en la seua protecció, bon ús i manteniment, ja que el consistori realitza una important inversió cada any en la seua cura i reposició”. 

Amb aqueixa fi, en tots els barris del municipi, s'han col·locat etiquetes gegantes plastificades en papereres, que tenen un cost de 60 euros, bancs que costen 295 euros, contenidors per 1.100 euros o senyals de tràfic per 120 euros. 

En aquest sentit, Campos ha destacat que “una Paterna neta i cuidada és responsabilitat de tots”. 

Així mateix, i com a mostra de la importància de la implicació veïnal en la cura del mobiliari urbà, la regidora s'ha referit a la recent visita al parc de Alborgí realitzada per un grup d'alumnes i alumnes de tercer i cambra de primària de l'Escola Professional La Salle, que es van posar en contacte amb l'Ajuntament per a traslladar al primer edil els seus suggeriments de millora d'aquest parc, que van visitar recentment al costat de l'Alcalde Juan Antonio Sagredo.

Núria Campos ha indicat que, a més de fer partícips als menors d'aquesta campanya de conscienciació, “amb el seu interès, aquest grup d'alumne/as paterners/es ens estan donant a tots una lliçó de responsabilitat cívica i de compromís amb el nostre poble”. 

Referent a açò, la regidora ha confirmat que s'han dut a terme en el parc tots els suggeriments aportats pels estudiants com la instal·lació d'un pipican, o la creació d'un àrea de joc infantil, entre unes altres.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL
Pàgina 1 de 2