L’àrea de Modernització de la Diputació de València, encapçalada pel diputat Iván Martí, ha obtingut el premi de Protecció de Dades 2018, ‘Bones pràctiques en privacitat i protecció de dades personals sobre iniciatives per adaptar-se al Reglament europeu de Protecció de Dades’  que atorga l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, pel seu projecte d’assistència a les entitats locals per al compliment de la normativa de protecció de dades, #DivalData. 

 

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha rebut al despatx de vicepresidència a Eusebio Moya, cap del departament de Protecció de Dades i Seguretat de la Informació, que dirigeix el projecte #DivalData, i a José Benedito, cap de  servei l’Àrea d’Informàtica, i principals propulsors d’aquest projecte. Amigó ha ressaltat que “aquest reconeixement posa en valor la tasca realitzada per part de tots els treballadors i totes les treballadores que conformen l’àrea de Modernització, i que treballen perquè tant pobles grans com menuts puguen comptar amb el que requereix la Lley de la Unió Europea en matèria de protecció de dades”.  Per la seua banda, Moya ha destacat que aquest projecte “ha estat el guanyador d’entre 30 candidatures presentades per administracions públiques de tot el territori espanyol, reconeixent el treball que durant molts anys la Diputació porta endavant en matèria de protecció de dades”.  

 

El diputat de Modernització, Iván Martí, s’ha mostrat molt content “per este reconeixement tan important per part d’un organisme tan prestigiós com és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades”. I ha continuat: “Es reconeix la tasca realitzada pel personal del departament de Modernització i és un impuls en la implantació i assessorament als municipis en tot el que respecta a la privacitat i la protecció de dades, una matèria cada volta més important en el dia a dia de tots els ciutadans”.

 

Tal y com manifesta l’Agència Espanyola en Protecció de Dades, la Diputació ha estat mereixedora d’aquest premi “pel grau d’implicació de la institució, per desenvolupar el projecte principalment amb mitjans i recursos propis i aportar una proposta innovadora en el que es refereix a la formació i recolzament al Delegats de Protecció de Dades en l’àmbit local, i especialment en els municipis més xicotets”.  

 

 

El projecte #DivalData s’emmarca dintre del Pla Connecta València

El projecte #DivalData, emmarcat dintre del Pla Connecta València, compren un conjunt d’actuacions d’assistència tècnica , jurídica i organitzativa de la Diputació dirigida a les Entitats Locals de la província amb els objectius de facilitar a les entitats el compliment de la normativa legal de protecció de dades personals; establir unes directrius d’actuació en la matèria el més uniforme possible en el conjunt de les Administracions Locals del territori; així com fomentar una cultura administrativa sensibilitzada amb el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal dels ciutadans. 

 

A més, el projecte guanyador està conformat per quatre tipus de sots projectes, DivalData-Formació; DivalDalta-Assistència en DPD; DivalData-Recolzament al DPD; i DivalData-Polítiques i normatives. 

 

El primer sots projecte, DivalData-Formació, és un conjunt d’activitats formatives (jornades, conferències i tallers) i actualitzacions continues en matèria de protecció de dades personals. Aquestes activitats van dirigides als empleats i càrrecs públics de les Entitats Locals del territori valencià, fent-se càrrec la Diputació de tots els costos associats. Entre aquestes activitats destaca l'itinerari formatiu d'especialistes en protecció de dades, dirigit a formar futurs delegats de protecció de dades i pioner en tota l'administració pública, que coordina Eusebio Moya.

 

En quant a DivalData-Assistència en DPD, la corporació provincial té previst dur a terme la prestació de les competències inherents a la figura del Delegat de Protecció de Dades a través del àrea administrativa dedicada a l’àmbit de protecció de dades personals de la corporació mitjançant la incorporació de recursos humans i tècnics necessaris. Aquest sots projecte, l’àrea de Modernització de la Diputació l’ha dividit en dos fases; la primera, es que hi  es prestarà assistència a les corporacions locals que no superen el 10.000 habitants; i la segona, la Diputació ampliarà l’assistència a municipis que compten entre 10.000 i 20.000 habitants. 

 

També, en DivalData-Assistència en DPD, la Diputació té previst la constitució d’una ‘Oficina provincial del Delegat de Protecció de Dades’, perquè es puguen canalitzar totes les actuacions d’informació, comunicació i contacte amb els titulars de les dades personals afectats per tractaments duts a terme per les entitats locals, així com per a la gestió de les relacions amb les autoritats de control. 

 

El tercer sots projecte, DivalData-Recolzament al Delegat de Protecció de Dades, en el qual la Diputació el que pretén, és abastir als DPD en diferents tipus de recursos per poder realitzar el millor possible la seua feina. La corporació provincial posarà a l’abast una plataforma tecnològica on podran trobar assessorament com repositoris documentals, bancs de recursos jurídics, ferramentes TIC i un apartat per intercanviar opinions, problemàtiques i inquietuds. 

 

I per últim, el quart, l’objectiu de DivalData- Polítiques i normatives, és proporcionar a les entitats locals un conjunt de normatives i polítiques internes que regulen tots els aspectes relatius a la protecció de dades personals. Cal recordar, que la Diputació ja contempla una normativa de 2013 en aquest aspecte: el Reglament de Política de Seguretat i de la Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Diputació de València, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 18 de juny de 2013 (BOP n 159, de 6 de desembre).

 

Este projecte ha estat posat en marxa el passat any, i té una projecció inicial de tres anys.

 

 

Informa Nou Horta. València

 

 

 

 

 

 

Publicat en València

Des de Contigo Rocafort, proposem la creació d'una ordenança relativa a la protecció d'arbrat urbà que garantisca el bon estat d'aquest en tot el terme municipal amb la intenció d'evitar, en la mesura del possible, esdeveniments com el patit el passat 31 de gener al carrer Doctor Nicolas Alonso, on per causa dels forts vents vam veure com un arbre centenari es va desplomar sobre la coberta d'un local d'oci del propi carrer.

 

Aquesta ordenança serviria perquè l'Ajuntament fóra regulador de l'activitat municipal sobre la matèria, com a gestor dels beneficis socials, ecològics i paisatgístics que reporte l'ordenat equilibri i manteniment d'aquest sobre la qualitat de vida dels veïns i veïnes, amb la preservació de la massa arbòria i la plantació en zones públiques.

 

Contigo Rocafort, seria com a mesura de primera necessitat, la realització d'un inventari per part de l'Ajuntament, on destaquen els exemplars vegetals excel·lents del municipi, aquests hauran d'estar detallats i conèixer la seua localització exacta, règim de propietat, estat en què es troben en la data d'inscripció i règim de protecció que els puga afectar.

 

Amb aquestes mesures i amb el desenvolupament d'unes altres, com les obligacions dels propietaris que tinguen espècies dins de les seues parcel·les susceptibles de ser catalogades, podrem evitar que en jornades de vents ens trobem notícies com les del dia 31 on en aquesta ocasió vam ser afortunats i lluny de tindre danys personals només van ser materials.

 

Per a Juan Fernández Secretario General de la Província i Portaveu a Rocafort, “Veiem que el plantejament aprovat pel ple és bo però també veiem que està mancat de contingut”, per això des de Contigo Rocafort consideren necessària la proposta realitzada per a protegir el nostre entorn natural. “Considerem la urgència de la mateixa per a evitar mals majors ja que en l'actualitat desconeixem el nombre d'exemplars d'arbres del municipi que puguen estar en situacions similars al caigut”, apunta Fernández. “Proposta que inclourem en el nostre programa electoral sent una de les primeres mesures que adoptem si vam governar el pròxim 26 de maig”. 

 

 


Informa Nou Horta. Contigo Rocafort

Publicat en Rocafort-VAL

L’Associació Defensa Animal de Torrent (ADAT) va celebrar diumenge passat 27 de gener dos espectacles en el Auditori a benefici de l’organització.

 

Al matí va tindre lloc l’espectacle “La volta al món en 80 dies”, amb més de 50 artistes. A la vesprada, la programació solidària, que va comptar amb la presència de la regidora de Benestar Animal, Nadia Marín, va continuar amb la comèdia musical “L’última trucada”.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L'Ajuntament de Xirivella ha aconseguit finalment, que l'horta del municipi estiga protegida íntegrament. Este fet ha sigut possible gràcies a les diverses al·legacions presentades des de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, dirigida per Boro Montroy, durant el procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Acció Territorial de L’Horta. D'esta manera, s'inclou el sector de l'Alqueria Alta, una zona d’horta de més de 140,000 m² entre la via de la C-3, el poliesportiu i el polígon industrial que anteriors corporacions pretenien destinar a sòl urbanitzable.

 

Segons paraules del regidor «La protecció de l’horta no només preserva el nostre patrimoni més important sinó que obri la porta a un nou model de poble que pose l’èmfasi a millorar els nostres barris i créixer en qualitat de vida».

 

Des del consistori recorden que al llarg d’esta legislatura, i malgrat les limitacions econòmiques, s’han dut a terme diverses actuacions per a valorar l’espai d’horta periurbana del municipi, com ara: la instal·lació de panells informatius i rutes cicloturístiques; l’habilitació de carrils bici a la part sud del municipi per connectar el nucli urbà amb els camins rurals; la recuperació de l’antic abocador per a recuperar el seu ús agrícola o la planificació d’un espai verd amb horts urbans, que es preveu desenvolupar pròximament.

 

A més a més, s'han presentat des de la mateixa regidoria diverses al·legacions per a la modificació de projectes que afectaven l’actual sòl protegit, com l’anell verd metropolità, el barranc de la Saleta o la instal·lació de canonades de l’EMSHI.

 

Per la seua part, l’alcalde Ricard Barberà conclou: «La confirmació de la protecció de l’horta de Xirivella culmina una legislatura caracteritzada per una política decidida a valorar la defensa del territori».

 

Informa Nou Horta. Xirivella.

 

Publicat en Xirivella-VAL

El darrer 20 de desembre tingué lloc la sessió extraordinària del ple de desembre, amb l’absència de la regidora del PP Carina Ferrer. Precisament esta circumstància va facilitar poder aprovar -en segona votació amb el vot de qualitat de l’alcaldessa- el primer punt de l’ordre del dia: el reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.

D’altra banda es va aprovar de forma definitiva, amb l’únic vot en contra del PP, l’ordenança de protecció de l’arbratge. Esta ordenança, consensuada en les distintes comissions de treball, «permetrà controlar la tala d’arbres i protegir, mitjançant un catàleg, els arbres públics que tinguen un valor especial», va explicar el regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros. 

Oliveros va recordar que en la sessió plenària de març tingué lloc l’aprovació inicial. Durant el període d’al·legacions es presentaren tres, que foren desestimades per l’informe de la tècnica de l’àrea. 

Per unanimitat va eixir endavant el reconeixement institucional a l’antiga presidenta de l’associació de mestresses de casa Tyrius, Pepita Gimeno, i a l’antic president de l’associació de jubilats i pensionistes, Mariano Domingo. L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, va agrair públicament la gran tasca que estes dos persones han realitzat durant tants any per la vida associativa del municipi.

 

Mocions

Pel que fa a les mocions, s’aprovaren les tres que van ser presentades. La primera d’elles era la presentada per EU a col·lació de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, que va condemnar a Espanya a retornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei. «Pensem que el dret a la llibertat d’expressió hauria d’estar molt més assumit, no només per la societat sinó també per la justícia», va dir la portaveu d’EU, Paquita Mocholí. 

La moció, aprovada amb el suport de Compromís, PSOE, EU i CET, suposa els següents acords: 

• Instar al Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa Real dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans 

• Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que es permeta investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Sr. Juan Carles de Borbó des de l'any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte. 

• Reafirmar el compromís amb els valors democràtics i apostar per l'abolició d'una institució caduca com la monarquia. Instem al Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè les ciutadanes i ciutadans d'Espanya i de Godella puguem decidir entre Monarquia i República. 

• Comunicar aquest acord a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

EU va presentar una segona moció per crear una comissió d’estudi per a la municipalització d’aquells serveis que estiguen externalitzats, bé per a passar a la gestió directa amb personal propi, bé des de la constitució d'una empresa mercantil amb capital totalment públic, sempre que es complisquen els requisits que l'actual ordenament exigeix per a aquest tipus d'entitat, o bé a través de la prestació per mancomunitats públiques de serveis, amb l'objectiu de complir plenament els principis abans assenyalats. 

La moció, aprovada amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i CET, manifesta la voluntat de la Corporació que l'Ajuntament continue el seu procés de municipalització de serveis a través de la fórmula de gestió que en cada cas siga més convenient i exercisca activitat econòmica a través d'una empresa mercantil de capital municipal en el moment que siga possible. 

Per últim, es va presentar una moció per part del grup Canviem Entre Tots per redactar, mitjançant el consens i la participació de tota la ciutadania, un nou Pla General Estructural (PGE) «adaptat a la realitat actual de Godella i a la nova legislació urbanística valenciana, com estan fent altres poblacions de la Comunitat Valenciana», tal i com va explicar la regidora Irene Ferré. 

Ferré va posar de manifest que hi ha entre la població de Godella, una oposició al projecte de modificació del PGOU, com és el cas dels col·lectius: associació de Godella en lluita contra els inundacions i defensa del medi ambient, associació de veïns de Campolivar i la plataforma ciutadana Salvem Godella. Precisament, durant l’exposició de la moció, alguns veïns i veïns desplegaren una pancarta amb el lema ‘Salvem la Lloma dels Frares, la Montanyeta i la Torre del Pirata’.

El grup de govern va presentar una esmena a la moció, que es va votar i aprovar en segona votació, gràcies al vot de qualitat de l’alcaldessa, doncs hi hagué empat entre el suport de Compromís, PSOE i EU, i els vots en contra de PP, Cs i CET. Tal i com va explicar l’alcaldessa, Eva Sanchis, l’esmena proposava que s’adaptaren els següents acords.

• Continuar la tramitació de la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de dotacions públiques fins a la seua aprovació abans que finalitze el període de moratòria per a l’inici d’expedients expropiatoris. 

• Començar la redacció d’un nou Pla General Estructural, habilitant en el pressupost de 2019 la partida que siga necessària per a contractar els treballs que es puguen fer al llarg de l’any. Este nou Pla General haurà d’adaptar-se a la realitat actual de Godella i a la nova legislació urbanística valenciana, haurà de ser sostenible mediambientalment i econòmicament i haurà de preveure l’obligatorietat d’establir les mesures necessàries per a garantir que les actuacions urbanístiques que dissenyen no implementen el cabdal punta evacuat al límit de l’àmbit associat a les tempestes de període de retorn de 25 i 100 anys respecte a la situació origen. Amb este objectiu es podrà prescriure la utilització de sistemes urbans de drenatge sostenible o altres mesures per tal de mantindre els nivell d’escorrentia i filtració semblants als de l’estat natural, tant en els espais públics com en els privats. Al mateix temps, s’haurà de condicionar que l’execució de les actuacions requerirà l’execució prèvia o simultània de les obres de connexió del barranc dels Frares amb el Palmaret Alt o la solució alternativa per als problemes d’inundabilitat.

• Almenys un 30% de les vivendes que estiguen previstes realitzar hauran de ser de protecció pública, i d’estes almenys el 50% s’hauran de reservar per al règim de lloguer. Les masses arbrades o les formacions vegetals que siguen d’interès s’integraran en l’ordenació urbanística com a espais lliures o zones verdes. 

Sanchis va deixar clar que «nosaltres també apostem per un nou PGOU, però això no pot aturar en absolut la tramitació de la seua modificació puntual que s’està duguent a terme en estos moments amb l’objectiu d’evitar noves sentències per expropiacions, i l’aprovació inicial de la qual anirà previsiblement al ple de febrer».

 

Una segona sessió extraordinària

Un cop finalitzat este ple extraordinari va tindre lloc un segon, amb un únic punt a l’ordre del dia: el canvi de denominació de la partida que fou creada mitjançant la modificació pressupostària 1P/2018. 

Este punt, que es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i Cs, el vot en contra del PP i l’abstenció de CET, suposarà el canvi de denominació d’esta partida, que deixarà d’anomenar-se Furgoneta Elèctrica Brigada per passar a ser Furgoneta Brigada.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Regidoria de Benestar Social, ha posat en marxa el nou protocol d'actuació per a la intervenció en l'entorn familiar i educatiu de menors que presenten factors de risc. Així, l'objectiu del protocol és eliminar o reduir els indicadors de risc detectats i evitar la Declaració de Situació de Risc del menor. 

Després de la detecció dels factors de risc per part dels Serveis Socials del municipi i una vegada arreplegada la informació de la situació del menor, el nou protocol inclou l'elaboració del Projecte d'Intervenció Social, Educatiu i Familiar (PISEF), un document que arreplega els factors de risc detectats a reduir, els recursos i actuacions per a aconseguir els objectius proposats, i els terminis d'atenció al menor en el seu mig familiar. 

D'aquesta forma, amb l'elaboració i execució de les actuacions del PISEF no solament es pretén la reducció dels factors de risc i la protecció del menor sinó també fomentar la participació dels pares, mares o tutors en el projecte, unes actuacions que hauran de ser consensuades i signades tant pels Serveis Socials com per les famílies. A més, es comunicaran i consultaran les mesures als menors en el cas que superen els dotze anys i se'ls considere la maduresa suficient.

El nou protocol per a la protecció i seguiment de menors és una actuació que se suma a les accions que es duen a terme des dels serveis d'Atenció a Família i Infància i Atenció i Prevenció de l'Absentisme Escolar de l'Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament en el seu compromís per garantir un desenvolupament personal, educatiu, social i familiar dels menors d'Alfafar independentment de les seues circumstàncies o manques educatives, afectives o familiars. 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

 

Publicat en Alfafar-VAL

Dijous 20 va tindre lloc, a les 19:30 h a l’Ajuntament de Godella, el ple extraordinari del mes de desembre. En l’ordre del dia varen tindre el reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018 i l’aprovació definitiva de l’ordenança de protecció de l’arbratge.

D’altra banda, s’inclou la proposta d’agraïment institucional a la presidenta de l’associació Tyrius i al president de l’associació de Jubilats i Pensionistes de Godella. En l’àrea de mocions, EU va presentar dos: una “per a que es derogue el delicte d’injúries a la corona i per a reafirmar el compromís amb els valors republicans i democràtics” i l’altra “sobre la creació de la comissió encarregada de constituir la empresa mercantil de capital municipal i estudiar la remunicipalització de serveis”. El grup Canviem Entre Tots va presentar una última moció “sobre el Pla Estructural (PGE) de Godella que protegisca el paisatge i els valors mediambientals del municipi”.

 

Informa Nou Horta. Godella.

 

Publicat en Godella-VAL

El proper dimarts 11 de desembre tindrà lloc a les 19:30 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), en la qual es parlarà sobre l’ordenança de protecció de l’arbrat i diverses modificacions puntuals del PGOU.

En primer lloc, s’aprovarà de forma definitiva l’ordenança de protecció de l’arbrat. En segon, s’informarà sobre la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de dotacions públiques. I, per últim, es parlarà sobre la sol·licitud de la modificació puntual del PGOU sobre el sòl no urbanitzable per permetre l’ús hoteler de la parcel·la 48 del polígon.

Recordem que es tracta d’una sessió oberta a tota la ciutadania que vulga acudir.

 

Informa Nou Horta. Godella.

Publicat en Godella-VAL

Dies d’intensa activitat els que estan vivint els agents de la Policia Local de Burjassot, encarregats de realitzar les classes d’educació viària, impartides per la Unitat de Barris, i de conscienciació quant a la tinença d’animals de companyia.

Els agents han estat en el CEIP Sant Joan de Ribera i La Nativitat on han impartit les classes posant l’accent principalment, en aquestes primeres xarrades, no solament en l’obligatorietat de l’ús del cinturó de seguretat en el cotxe o del no ús de dispositius mòbils al volant sinó que, també, han remarcat la importància que els peatons paren atenció, en els seus desplaçaments, als passos de zebra, als semàfors o a les indicacions dels agents que regulen el trànsit, deixant guardat el telèfon mòbil ja que és motiu de distraccions.

Així mateix, la responsable de la Unitat de Protecció Animal (UPAN) de la Policia Local, també ha iniciat les xarrades de conscienciació quant a la tinença d’animals de companyia. En aquest cas, el centre que s’ha visitat aquests dies ha sigut el Col·legi Joan XXIII, impartint la xarrada als alumnes i les alumnes de quart de primària. La responsable de Protecció Animal els va explicar les normes bàsiques a tindre en compte quan es té un animal a casa, que en el cas de gossos són: la seua identificació electrònica, portar-ho a passejar almenys tres vegades al dia, sempre amb corretja, netejar la via pública de deposicions i orines i no generar molèsties a la resta de veïns.

Així mateix, es va recalcar que tant l’abandó com el maltractament animal són delictes castigats per la Llei i, de cara a les festes nadalenques, es va recordar a l’alumnat que un animal no és un joguet, és una responsabilitat, per la qual cosa cal ser molt conscients del que es fa abans d’adoptar un.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La Diputació de València es suma a la celebració del Dia Mundial de la Protecció de la Natura promovent diferents tipus d’actuacions sobre el territori que fomenten la gestió forestal sostenible, mitjançant obres que abasten des de la recuperació d’ecosistemes, la rehabilitació d’espais degradats i la promoció i conservació dels paratges naturals municipals, com a figura de protecció de la natura de referència a nivell municipal.

De prioritat essencial, la protecció de la natura passa per crear  responsabilitat ambiental, per conservar i protegir els ecosistemes entre tots. Aquest és el principal objectiu del Dia Mundial de la Protecció de la Natura, que es celebra el 18 d'octubre de cada any des de 1972, en defensa d’una educació basada en valors ambientals i en formar la capacitat d'observació crítica tenint en compte la protecció i la gestió sostenible del nostre entorn.

Des de la Diputació, una de les prioritats fonamentals és donar suport als ajuntaments per a resoldre problemes mediambientals com la promoció i protecció dels paratges naturals municipals, el manteniment de platges, i els riscos geològics, tenint sempre present el foment de la informació mediambiental, a través de campanyes per a acostar a la ciutadania tota la problemàtica actual que pateixen els ecosistemes valencians, relacionada amb el tractament de residus, la qualitat i la regulació de l’aigua potable i la seua xarxa de distribució.

També la prevenció d’incendis forestals, que contempla des de l’obertura de tallafocs i faixes auxiliars, fins la construcció de punts d’aigua i millora de la xarxa viària dels municipis. Aquesta línia d’ajudes inclou també les repoblacions forestals, la lluita contra l’erosió i el manteniment de la flora i fauna autòctona. 

D’aquesta manera, la Diputació manté una posició activa davant d’un dels reptes més importants del segle XXI, la millora d’un medi ambient absolutament necessari per a sostenir la vida en general, convivint en harmonia amb el desenvolupament industrial, social i econòmic de la activitat humana.

La Diputació de València amb la natura

La Terra ha perdut entre el 10% i el 70% de la biodiversitat en més de la meitat del territori, i més de 5.000 milions de persones, més del 70% de la població mundial, viuen en àrees on la quantitat d'espècies ha decaigut, afectant la pol·linització i el cicle del carboni. Encara que un terç de la superfície terrestre mundial està coberta de boscos, el 65% d'aquesta àrea es troba en un estat degradat. 

La reducció de la biodiversitat pot alterar múltiples processos com la pol·linització dels cultius, la descomposició de residus i la regulació del cicle global del carboni. El declivi actual de la quantitat d'espècies d'animals i plantes, que ha succeït a àrees on viu més del 71% de la població mundial, pot influir negativament a l'alimentació i indústria de gran part de la humanitat, de manera que la recessió ecològica podria tenir conseqüències pitjors que les recessions econòmiques. 

L’estat crític de la natura es mostra en la petjada ecològica, com a indicador de l’impacte ambiental generat per la demanda humana del seu entorn. Els espanyols necessiten de mitjana 3,7 hectàrees per a satisfer el seu consum i absorbir els seus residus, gairebé el triple del que el territori espanyol ofereix. Amb eixe ritme de vida, seria necessari que Espanya fóra 2,94 vegades major, segons la Global Footprint Network.

 

Informa Nou Horta. Valencia

Publicat en València
Pàgina 1 de 2