L’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot ha participat en el centre en les xarrades/tallers impartides per la Policia Local del municipi. En aquesta ocasió, l’alumnat s’ha format en igualtat i prevenció de la violència de gènere i en educació viària.

 

Els joves participants en la xarrada/taller van mostrar un gran interés per tots dos temes “destacant el tema de la violència de gènere i violència domèstica, així com els tipus de violència: “gota a gota l’amor s’acaba”, violència psicològica, violència econòmica, violència física i violència sexual”, tal com han assenyalat fonts del centre. També s’ha remarcat la participació de l’alumnat de manera activa ja que “es van produir diverses intervencions” per part del mateix “que van resultar de gran interés”.

 

En el cas de la xarrada sobre educació viària, també “va resultar de gran utilitat per a l’alumnat ja que per la seua edat comencen a conduir vehicles i han de respectar les normes de circulació tant com a vianants com a conductors de vehicles”, han destacat les mateixes fonts.

 

Des del centre agraeixen la visita de la Policia Local de Burjassot, especialment de la Inspectora encarregada de la coordinació d’aquestes xarrades/taller. 

 

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El dimecres passat, 9 de gener, l'alcalde de Massamagrell, Pep Galarza, assistia junt amb Araceli Munera, l'agent d'igualtat de l'ajuntament, a una reunió informativa dirigida els ajuntaments de la província de València per a informar sobre la distribució dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere que procedeixen dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

 


Aquests fons aniran destinats als consistoris amb la finalitat que puguen desenvolupar projectes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere com són les campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, la promoció de les Unitats de Suport en l'àmbit local, l'especialització de professionals que ajuden la identificació i protecció de les víctimes o la inserció laboral i l'atenció d'aquestes així com la dels seus fills i filles.

 


"Seran un total de 20 milions d'euros els que es repartiran entre les entitats locals, dels quals 19.583,67 aniran destinats a l'Ajuntament Massamagrell permetent-li així realitzar diferents accions per a combatre la violència masclista en el municipi", aclara l'agent d'igualtat, Araceli Munera. 

 


"A més d'aquesta quantia que rebrem per part de l'estat, en el pressupost de 2019 de l'ajuntament també hem inclòs per primera vegada una partida especial dotada amb 15.000 euros que anirà dirigida a dones víctimes de violència de gènere”, explica la regidora d'Igualtat, Nina Sepúlveda.

 


“Des del govern municipal farem tot el possible per a prendre mides i ajudar les dones del nostre poble que es troben en aquesta situació que, desgraciadament, encara està present en la societat de hui dia”, comenta l'alcalde, Pep Galarza.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell. 

Publicat en Massalfassar-VAL

 

L’Ajuntament de Burjassot rebrà una quantia de 23.547 euros, procedent del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, amb la qual el Consistori podrà desenvolupar projectes i programes de mesures per a combatre i previndre la violència masclista. Tal com assenyala la resolució, els fons es destinen de forma exclusiva al desenvolupament de projectes i mesures per a combatre i previndre la violència masclista, i no es poden dedicar a altres finalitats.

Aquests més de 23.000 euros que li han sigut assignats a Burjassot, són part dels 20 milions d’euros que es repartiran per al desenvolupament de noves i/o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Aquesta quantitat procedeix dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

Amb aquests fons, i a través de la regidoria d’Igualtat i Espai Dona, l’Ajuntament de Burjassot podrà, entre altres projectes, continuar realitzant campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, així com elaborar materials per a oferir informació en matèria de violència contra la dona. També es podrà invertir en la realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada de professionals de l’àmbit local en matèria d’igualtat entre homes i dones, i l’atenció especialitzada a les necessitats de les dones víctimes així com a les dels seus fills i filles.

“És de vital importància en la violència de gènere la prevenció, la sensibilització i l’educació i això es pot fer de forma molt directa des dels àmbits pròxims, des d’espais locals molt pròxims als de les víctimes. Des dels serveis especialitzats com Espai Dona, des dels col·legis, des de la pròpia Policia Local, i és vital la implicació de tots a sensibilitzar i educar en absoluta igualtat als nostres menuts i sensibilitzar a tota la població. Burjassot ha sigut sempre un municipi pioner en la lluita contra la violència de gènere, i continuarem treballant sense descans a dur a terme projectes que ens permeten eradicar aquesta xacra social de les nostres ciutats”, ha apuntat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

“El Servei d’Espai Dona a l’Ajuntament de Burjassot és fonamental per a aquest Ajuntament, i tant és així que sempre s’ha considerat com un dels pilars de l’atenció social a la nostra ciutat. Atenem a centenars de dones en infinitat d’àmbits, i especialment, en la violència de gènere. Una atenció que és global, en la qual es cuida i estudia amb manyaga totes les variables i totes les circumstàncies que envolten cada cas. Una atenció en la qual les tècniques i els tècnics, tant d’Espai Dona com de Benestar Social, actuen en conjunt per a poder atendre des de qualsevol prisma els casos que se’ns presenten. Aquest servei és pioner en atenció a la dona, pioner en plans de prevenció de violència de gènere, i aquesta aportació del Pacte d’Estat, òbviament, ens ajuda a continuar mantenint aquest treball i aquesta atenció” ha declarat també Lluna Àrias, responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Burjassot. 

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Després de la resolució dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, Xirivella rebrà una quantia de 21,995'13 € provinent del Pacte d'Estat contra la violència de gènere per a desenvolupar diferents projectes i programes de mesures en este sentit.

20 milions d'euros són els que repartiran per al desenvolupament de noves i/o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere. A més, les comunitats autònomes veuran incrementats els seus recursos en 100 milions d'euros en la lluita contra la violència de gènere.

En paraules d'Isabel García, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Xirivella: “La nova disposició i la sensibilitat del govern de Pedro Sánchez amb la igualtat i la lluita contra la violència de gènere fan que este municipi reba 22.000 € aproximadament per a desenvolupar projectes dedicats a combatre les violències masclistes”.

Afig que “estes quantitats al costat de les quals rebrem des de la Diputació per formar part de la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere, ens permetran atendre les necessitats de les dones víctimes i dels seus fills i filles així com abordar projectes de prevenció i sensibilització”.

Ricard Barberà, alcalde de Xirivella, recorda que “des del govern municipal és una prioritat lluitar per aconseguir la igualtat social, per açò, seguirem treballant en les diferents actuacions que siguen necessàries realitzar per a ajudar a erradicar la violència de gènere que, desafortunadament, avui dia seguix molt vigent en la nostra societat”.

Estos fons tenen com a objectiu que els consistoris desenvolupen una sèrie de programes dirigits a l'erradicació de la violència de gènere, mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat, distingint:

Realització de campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones i elaboració de materials per a oferir informació en matèria de violència contra dona; promoure les Unitats de Suport en l'àmbit local o Taules de coordinació local; instruments de cooperació i coordinació similars d'actuació urgent; especialització en les prestacions i multidisciplinarietat professional, ajudant d'eixa manera a la identificació de les víctimes de violència de gènere per a assegurar la seua ajuda i atallar qualsevol risc o desprotecció; recolzar i contribuir a l'exercici de les seues funcions per les Unitats de Suport (dret a l'assistència social integral, seguiment individualitzat de cada situació, propostes sobre la necessitat de suport psicològic per a les víctimes, propostes per a millorar el suport social, educatiu, formació i inserció laboral per a les víctimes, propostes per a contribuir a l'articulació del pla de seguretat i acompanyar i la interposició de la denúncia en els processos de separació, divorci i nul·litat).

Així mateix, es reforçaran els serveis municipals d'atenció i informació a víctimes de violència contra la dona, els Cossos de Policia Local adherits al Sistema Viogen i també els Punts de Trobada Familiar.

 

Informa Nou Horta. Xirivella

Publicat en Xirivella-VAL

La policía local d'Alaquàs és pionera en l'aplicació del sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén); una eina que va ser dissenyada pel Ministeri de l'Interior amb la finalitat d'agrupar tota la informació d'interès que es registra en cada cas de violència, evitant les duplicitats i permetent fer un seguiment i valoració de la situació de cada víctima.

De supervisar aquest sistema a nivell local s'ocupa la unitat específica d'atenció a la dona i al menor (UMEN) integrada per membres de la policia local d'Alaquàs. Un departament en contínua formació des d'on s'atenen de forma personalitzada els casos de violència registrats i s'ofereix un acompanyament policial i informació dels instruments legals dels quals disposen les víctimes de gènere. 

Han sigut els mateixos membres de la unitat d'atenció (UMEN) els encarregats d'explicar el funcionament intern d'aquest departament; una cita que es va celebrar al Castell d'Alaquàs i que va quedar emmarcada dins dels actes commemoratius que es van organitzar amb motiu del dia internacional per a l'eliminació de la violència cap a la dona. 

A través de la recopilació d'anuncis, publicacions i casos reals, els ponents van fer repàs de les diferents etapes de la història vinculades amb la dona i els rols socials. Un dels punts sobre el qual es va fer major incidència va ser en la funcionalitat de l'actual llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere. Una llei que, segons van apuntar, és susceptible de ser millorada en alguns apartats com: en l'assessorament i foment dels casos on cap una denúncia. En la necessitat de maximitzar el seguiment cap a l'agressor i potenciar la prevenció primària, és a dir, l'educació des de tots els àmbits. 

Els ponents, van voler posar en relleu a més de l’acció coordinada amb la policia nacional, el treball que es realitza des del departament municipal de la Dóna des d'on s'ofereix una atenció personalitzada tant social com a psicològica a les víctimes, així com el foment de la prevenció mitjançant l'organització d'accions de sensibilització i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats, entre altres coses.

Durant la jornada va quedar constància de la importància de saber que la unitat d'atenció a les dones i als menors treballa a peu de carrer en el seguiment i la proximitat a les víctimes d'aquesta xacra social. Des de la posada en marxa de la unitat especialitzada, fa quasi una dècada, han sigut atesos 450 casos, dels quals 20 són actuals. 

 

Informa Nou Horta. Alaquàs.

Publicat en Alaquàs-VAL

Traslladar el missatge contra la violència de gènere a la cotidianeitat dels veïns i multiplicar així el seu efecte i, per tant, el seu poder de conscienciació, és l'objectiu de la campanya de l'Ajuntament de Mislata, que pretén sensibilitzar a la ciutadania i promoure la lluita contra la violència masclista.

Després de la celebració de les XV Jornades Contra la Violència de Gènere, en les quals, a través de la regidoria de la Dona i Polítiques d'Igualtat, s'han desenvolupat tot un seguit d'activitats per a denunciar la desigualtat que encara existix hui en dia en la nostra societat, ara es vol donar una continuïtat a eixe missatge amb una singular iniciativa que s'ha colat en el dia a dia dels veïns.

L'Ajuntament de Mislata està repartint milers de bosses de paper entre els forns i pastisseries de la ciutat amb un missatge: "Si l’ajudes, pot!". Un lema directe i contundent amb el qual s’ entropessa qualsevol veí o veïna que vaja estos dies a comprar el pa a Mislata. L'objectiu, com explica la regidora Carmen Lapeña, responsable de la iniciativa, "és portar el missatge de la lluita contra la violència de gènere més enllà d'activitats, exposicions i conferències, per a arribar al major nombre de gent possible i transmetre'ls que encara ens queda un llarg camí, però que no anem a retrocedir". 

La iniciativa s'ha engegat per primera vegada, després de l'èxit de la campanya de repartiment de tovallons a bars i cafeteries de l'any passat. La proposta ha tingut un excel·lent acolliment tant per part dels propietaris dels establiments com pels seus clients, que queden gratament sorpresos en llegir el missatge de les bosses.

 

Informa Nou Horta. Mislata

Publicat en Mislata-VAL

L'Ajuntament de Paterna, a través de la Policia Local de Paterna s'ha adherit formalment al VioGen, el sistema de seguiment integral dels Casos de Violència de Gènere per a augmentar la protecció d'aquelles veïnes del municipi víctimes d'aquest xacra social.

L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo juntament amb el Subdelegat del Govern, José Roberto González, la regidora de Seguretat, Núria Campos i el Cap de la Policia Local, Rafael Mestre han formalitzat aquest matí l'acord de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior per a iniciar els tràmits administratius que permetran la incorporació del Cos de Policial Local de Paterna a aquest sistema. 

“Amb aquesta adhesió que subscriurem amb la Secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, no solament cerquem que les dones del nostre municipi estiguen més segures i protegides sinó que realment senten i perceben aqueixa protecció mitjançant una atenció directa i un seguiment detallat i actualitzat dels casos amb les afectades”, ha destacat el primer edil al mateix temps que ha indicat que “aquest model de protecció permetrà a més una major coordinació en les actuacions entre els cossos de la Policia Local i Nacional de Paterna que redundarà en una major eficàcia”. 

Així mateix, Sagredo ha ressaltat el compromís de l'Ajuntament de Paterna en la lluita contra la violència de gènere i, en aquest sentit, ha reivindicat la important labor que desenvolupa la UPAVID, la Unitat Policial d'Atenció a la Violència Domèstica i de Gènere de la Policia Local creada per a millorar la coordinació entre les diferents àrees del consistori i les dones víctimes de violència de gènere, que atén unes 50 dones a l'any. 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Agents de la Policia Nacional han detingut en dos dies a València i província a quatre homes com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de pel que sembla agredir i insultar als seus corresponents parelles o exparelles. L'últim ha sigut detingut el matí del dilluns 26 de novembre quan es trobava amb el seu cotxe al carrer del domicili de la víctima.

Un dels detinguts pel que sembla li va propinar dues punyades en la cara a una de les seues filles menor d'edat que va interferir en una discussió que mantenia amb la seua mare, un altre mentre que l'ex parella es trobava en un hospital per a ser atesa de les lesions es va presentar en el mateix fent-se passar pel seu germà però en requerir-li la documentació va marxar.

 

Voltants domicili

El matí del dilluns 26 de novembre quan els agents realitzaven labors de protecció a una dona, hores abans, de matinada, havia denunciat haver sigut amenaçada per la seua parella, han observat com s'aproximava a la zona del domicili un cotxe que habitualment era utilitzat pel sospitós.

Immediatament, els agents s'han dirigit al mateix i han identificat al conductor comprovant que es tractava del presumpte autor, per la qual cosa ha sigut detingut.

Un altre dels ara detinguts estava esperant a la seua exparella en els voltants del seu domicili de València quan tornava del treball, per la qual cosa aquesta davant la seua presència va tancar el seu cotxe, trencant pel que sembla aquest el cristall del conductor per a traure-la per la finestreta dels pèls, propinar-li una punyada en la cara que li va fer perdre el coneixement i a continuació ficar-la de nou en el cotxe i portar-la a un descampat on va continuar suposadament agredint-la amb punyades i puntades.

Seguidament, la va portar al seu domicili on es trobaven els pares de la víctima que en veure a la seua filla van obligar l'ex parella a abandonar el mateix. Quan la víctima es trobava a l'hospital per a ser atesa de les lesions, es va presentar en el mateix el sospitós fent-se passar pel seu germà, però en ser-li sol·licitada la documentació va marxar.

Un altre va ser detingut, en propinar-li dues punyades a la seua filla menor ja que havia interferit en una discussió que mantenia amb la seua mare.

Els detinguts, dos d'ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial. 

 

Informa Nou Horta. Valencia

Publicat en València

Dins dels actes programats per a commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, més de 1.000 persones van eixir als carrers a Burjassot, diumenge passat 25 de novembre, per a participar en la IX Volta a Peu contra la Violència de gènere, organitzada des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Burjassot, que dirigeix la regidora Lluna Àrias, a través d’Espai Dona.

El color morat, símbol de la lluita contra aquesta xacra social, va envair la Plaça de l’Ajuntament des d’una hora abans de l’inici de la carrera, amb els centenars d’ulleres, samarretes, bandes i altres articles amb que els veïns i veïnes de Burjassot anaven abillats per a llançar-se a córrer, a marxar o a caminar en aquesta multitudinària Volta a Peu, la celebració de la qual va comptar amb la col·laboració de la Policia Local, Protecció Civil, a més de diferents entitats i associacions locals. Per part seua, el Club de corredors populars Burjarunners va col·laborar activament en aquest matí reivindicatiu venent samarretes d’edicions passades de la seua 10K. La recaptació d’aquestes vendes anirà destinada a ALANNA, entitat sense ànim de lucre que treballa per a eradicar les desigualtats socials, des d’una perspectiva de gènere.

Abans de donar el tret d’eixida per part de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, la regidora Lluna Àrias va animar a tots els presents a continuar donant suport a aquestes iniciatives i a continuar denunciant qualsevol tipus de gest, actitud o acte de caràcter masclista, en qualsevol pla de la societat. Poc abans, el duo valencià “Reina Roja” va interpretar, en directe, diverses cançons que versaven sobre la lluita contra la violència masclista.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Albal ha eixit al carrer a cridar i xiular contra la violència de Genere amb el lema "Ja n'hi ha prou".

S'ha celebrat  la concentració enfront de l'Ajuntament acompanyada de la lectura del Manifest contra la violència de gènere.

Després el cantautor José Cuadrado ha oferit cançons sobre aquesta temàtica, una d'elles escrita per ell mateix: "Dona de batalles", una d'elles acompanyada de Mar que ha posat veu contra la violència de gènere.

Els alumnes d'Albal han representat diversos dos espots publicitaris no sexistes.

A més a tots els participants se'ls ha lliurat un xiulet amb el lema "Ja n'hi ha prou". I tots els assistents a l'acte han xiulat contra la Violència de Gènere.

Ha presidit l'acte l'alcalde d'Albal, Ramón Marino i la regidora de Dona, Melani Jiménez, l'encarregada de llegir el manifest.

Albal es va convertir aquesta setmana en un municipi que no tolera ningú tipus de violència ja agressions, però especialment les que pateixen les dones.

 

Informa Nou Horta. Albal

Publicat en Albal-VAL
Pàgina 1 de 7