InicioNou TorrentíTorrentCompromís per Torrent no aprovarà els pressupostos municipals del govern de Ros

Compromís per Torrent no aprovarà els pressupostos municipals del govern de Ros

L’Assemblea de Compromís per Torrent, reunida en la nostra seu local el dia 16 de febrer a les 21:30 hores ha acordat, per unanimitat, no aprovar els pressupostos locals del Govern de l’alcalde Ros.

Els motius d’aquesta decisió són els següents:

1) Incompliment per part del Govern del PSOE de Torrent d’aproximadament el 70% de la quantia en les esmenes plantejades per Compromís al pressupost de l’any 2016, que van ser aprovades al Ple de la corporació Local el 02/02/2016. Exemples destacats són el Grau d’Execució de la partida de lluita contra el bulling LGTfòbic, executat en 3000€ sobre els 15.000€ aprovats, en Violència de Genere 36.000€ sobre un pressupostat de 100.000€, així com l’esmena proposada per Compromís, de reducció de 129.000€ a l’empresa F.C.C, que no es va computar al pressupost, produint-se un cas flagrant d’incompliment d’un acord plenari, que ha beneficiat directament a aquesta mercantil sense que s’haja produït cap investigació ni depuració de responsabilitats per part del Govern Municipal. En quant al Medi Ambient tampoc s’ha executat la nostra esmena de reforestació de la superfície cremada de la Serra Perenxisa en l’incendi de 2014, valorada en 200.000€, d’entre altres.

2) de la bateria de 56 preguntes formulades per Compromís per Torrent el dia 30 de desembre del 2016, relatives a la proposta de pressupostos 2017, 6 de les qüestions romanen sense contestar, en concret:

Detall explicatiu del conjunt de les despeses considerades com a dietes d’Alcaldia.

Desglossament del Programa de despeses d’Òrgans de Govern referides a la partida 9120/22699 (Protocol·laris).

Factures del grup de programes corresponents a la Policia Rural.

Factures de despeses administratives i de gestió derivats de l’esmena presentada per Compromís sobre l’ampliació del Pla Empleam (foment de l’ocupació) per valor de 200.000€.

Factures derivades de l’esmena de Compromís de lluita contra la Legionel·la.

3) Sobre l’acord d’investidura de l’alcalde Ros, firmat davant de notari el 15 de juny del 2015, i després de 19 mesos de gestió municipal del PSOE de Torrent, no s’han iniciat els següents:

– No s’ha posat en marxa la targeta social de compra d’aliments a persones amb l’objectiu d’eliminar l’estigmatització de la pobresa.

– No s’ha creat cap Pla de suport al comerç local amb el consens dels agents socials implicats. 

– No s’han establit criteris d’economia verda i economia del bé comú en les ajudes per innovació.

– No s’han creat xarxes municipals d’informació a PIME, autònoms i Comerços xicotets amb l’objectiu de promocionar la seua activitat.

– No s’ha impulsat cap mesura tendent a promocionar el cooperativisme com a model econòmic que fomente els drets laborals.

– No s’ha creat cap Pla d’Ocupació Verda que contemple un estudi integral de la reforestació, explotació i manteniment de la superfície forestal. En aquest sentit tampoc s’han creat l’oportuna xarxa integral d’ajuda mútua entre aquestos col·lectius i associacions, basades en la convivència i l’acció directa.

– No s’ha posat en marxa la iniciativa #torrentparticipa, en aquest sentit falten per posar-se en marxa la Creació de la Comissió de Queixes i Suggeriments Ciutadans, els Districtes i el Jurat Tributari, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Torrent.

– No s’ha presentat cap memòria d’àrea i d’anàlisi d’impacte i cost-benefici de les polítiques implementades fins ara, a fi de controlar el grau d’execució de la gestió local.

– No s’ha traspassat cap compte corrent de l’Ajuntament de Torrent ni s’han impulsat accions tendents cap a comportaments de banca ètica.

– No s’ha establit cap protocol d’actuació tendent a trobar solucions en els casos de famílies desnonades, amb solucions habitacionals mitjançant el lloguer social.

– No s’ha creat cap Oficina Municipal, dotada de recursos, per a oferir a les famílies en procés de desnonament el degut assessorament legal.

– L’Ajuntament de Torrent continua participant en els processos de desnonament produïts en la nostra ciutat. Tampoc s’ha establit cap protocol de defensa jurídica a aquells funcionaris i funcionàries que es neguen a participar en ells.

– No s’ha efectuat cap auditoria comptable, administrativa, de personal, i de gestió, per a conéixer i fer públic l’estat real de l’ajuntament, tant l’herència dels anteriors governs del Partit Popular com de l’actual corporació Local, excepte el concernent a l’empresa municipal Nous Espais.

– No s’ha produït cap avançament en la creació de la comissió d’escolarització per a convertir Torrent en una ciutat autènticament educadora en totes les etapes de la vida escolar, incloent l’escolarització de 0 a 3 anys, un Pla municipal de convivència escolar, programes de foment de la lectura i utilització de les Tecnologies de la Informació.

– No s’ha posat en marxa cap inversió per a crear un anell ciclista a Torrent, així com no s’ha desenvolupat cap campanya efectiva d’utilització de la bicicleta com a estratègia de mobilitat sostenible.

– No s’ha promogut cap iniciativa per a fer del carrer un espai transitable i de vida, on els xiquets i les xiquetes puguen jugar tant com siga possible lliures de la pol·lució directa dels vehicles.

– No s’ha fet cap auditoria d’estalvi energètic ni s’han impulsat les energies renovables en les dependències municipals.

– No s’han establit normes municipals específiques que eviten la degradació i l’ús inadequat del territori.

– Torrent no ha sigut en cap moment avantguarda del benestar animal. No s’ha licitat cap concurs públic que incloga el sacrifici zero ni s’ha impulsat cap centre d’acollida animal, municipal, o mancomunat amb altres municipis comarcals.

– No s’ha efectuat cap estudi econòmic amb l’objectiu d’una rebaixa del preu del rebut de l’aigua, perquè es cobre i es distribuïsca amb criteris socials, de racionalització i no de benefici empresarial.

– No s’ha fet cap estudi econòmic del retorn dels diners de la Taxa del Fem cobrada injustament durant els anys 2004, 2005 i 2006, especialment en els casos de persones que la van pagar i ara es troben en risc d’exclusió social.

– No s’han posat en marxa mecanismes de control efectius perquè l’empresa encarregada de la neteja urbana complisca escrupolosament amb els termes del contracte.

–  No s’ha dotat al Gabinet Psicopedagògic municipal dels recursos necessaris per a fer front a la demanda d’una ciutat de més de 80.000 habitants com és Torrent.

– No s’han adaptat els documents municipals al llenguatge inclusiu de gènere ni s’han inclòs criteris de diversitat en el Consell de la Casa de la Dóna, amb l’objectiu d’atendre les noves realitats socials.

– L’Ajuntament de Torrent no ha participat en la creació de cap xarxa de pisos d’acollida a l’Horta Sud per a dones maltractades, a la fi de distanciar les víctimes dels agressors.

– Les festes locals dependents directament de l’Ajuntament no s’han programat amb criteris de participació ciutadana, amb la idea de treballar braç a braç amb tots els agents culturals del municipi amb l’objectiu de plasmar la riquesa i les diferents expressions culturals que conviuen en la nostra ciutat.

– No s’ha redactat cap estudi que avance cap a la remunicipalització de l’Auditori de Torrent, per a garantir el caràcter públic i col·lectiu de la cultura, així com afavorir diferents expressions culturals i artístiques.

– No s’ha procurat cap programa d’incentius als conreus col·lectius i ecològics, així com tampoc s’ha estudiat la posada en marxa d’un viver municipal de flora autòctona per a millorar els espais naturals degradats.

– No s’han controlat les extraccions d’aigües del subsòl, amb les conseqüències que estan patint centenars de veïns i veïnes del Pantà, Bonavista i Falda de la Serra.

– No s’ha posat en marxa cap programa municipal d’inspecció de control sobre la cacera i la pèrdua d’espais naturals i ecosistemes, en especial la Serra Perenxisa, de tal manera que no hi ha dades en aquest aspecte sobre la fauna autòctona protegida i en perill d’extinció. 

Per tot açò l’Assemblea de Compromís per Torrent ha decidit no donar suport als pressupostos locals elaborats pel Govern Municipal Socialista, donant com a conclusió final que la gestió realitzada fins ara no ha suposat un canvi substancial en les polítiques dutes a terme en legislatures anteriors, tant les aplicades pel Partit Popular com anteriorment el propi PSOE.

 

Informa Nou Horta. Torrent

RELATED ARTICLES

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -

ultimas noticias

comercio

comercio

Recent Comments