InicioNou TorrentíTorrentGuanyant Torrent proposa la revisió del mapa sanitari de la ciutat

Guanyant Torrent proposa la revisió del mapa sanitari de la ciutat

Aquesta plataforma ciutadana amb representació municipal, demana la revisió i reestructuració urgent del mapa sanitari en el nivell assistencial d’Atenció Primària corresponent al municipi de Torrent, així com una adequació dels recursos humans, materials i d’infraestructures dels actuals centres, incloent el Punt d’Atenció Continuada que permeten una atenció eficient i de qualitat. 

La Llei General de Sanitat contempla un màxim de 25.000 habitants per zona bàsica de Salut. En l’actualitat, Torrent, que compta amb 80.551 habitants (padró 2014) està dividit en dues zones bàsiques de salut en les quals se situen dos centres de salut i un consultori auxiliar, el del Vedat (més alguns professionals desplaçats del Centre de Salut Torrent II del carrer Xirivella al Centre de Salut Integrat en aquest nivell assistencial) amb uns ràtios, metge de família i infermera comunitària per habitant, superior a la resta d’altres poblacions.

D’altra banda, Torrent està adherida, des de la dècada dels anys 80, a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut. Aquesta adhesió, obliga a fer possible una ciutat saludable en què es done una alta prioritat a la salut en totes les seues actuacions i a desenvolupar mitjançant l’assistència mútua, totes les funcions de la vida fins al seu potencial màxim” (Lisboa, 1986).

Per a Guanyant Torrent, s’ha de promoure una societat en la qual els individus, famílies i comunitats del municipi, puguen aconseguir el seu màxim potencial de desenvolupament, salut, benestar i autonomia, i  treballar per la salut i perquè siga assumida com una tasca de tothom. 

És així com aquesta plataforma ciutadana, sol·licita la creació d’un Consell Sectorial Municipal de Salut; un òrgan col·legiat de participació́ de l’Ajuntament de Torrent, de caràcter consultiu, informatiu, d’assessorament, proposta i intervenció, en matèria de promoció́ de la salut en el municipi i d’adquisició́ d’hàbits saludables de la ciutadania, que afavorisca el desenvolupament del municipi de Torrent íntegrament com a Ciutat Saludable i Sostenible.

 Per a Guanyant Torrent, l’àmbit d’actuació d’aquest Consell es correspondrà amb el terme  municipal i es coordinarà a més, amb el Consell de Salut del Departament, tot i procurant implementar la salut en totes les polítiques, creant comissions intersectorials amb lideratge, autoritat delegada i capacitat per a identificar les polítiques públiques amb major potencial i resultats. 

S’han d’elaborar plans municipals de salut, programes i activitats de salut destinats a millorar les condicions de salut del municipi i la població́ de Torrent, implementar plans de Promoció de Salut en col·laboració amb Salut Pública, fent partícips actius i coorresponsables a la ciutadania, en l’adopció d’hàbits saludables i potenciar i afavorir la participació activa ciutadana a base de comunicació́, relació́ i intercanvi entre organitzacions i entitats que tinguen com a fi contribuir al desenvolupament, la promoció́ i la educació́ per a la salut.

Aquest Consell Municipal de Salut ha de disposar d’un representant de cadascun dels grups polítics de l’Ajuntament, tres representants de les associacions de l’àmbit de la salut de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, un representant designat entre les entitats que formen part del pla municipal sobre drogues, un representant de les associacions de consumidors de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, un representant de cadascuna de les associacions de veïns, dos representants de les Universitats de València (Facultat d’Infermeria i Medicina), un representant de cadascun dels Col·legis Professionals Sanitaris: Metges, Veterinaris, Infermeria i Farmàcia, Treballador Social i un representant de cada zona bàsica de salut, si més no.

 

Informa Nou Horta. Torrent

 

RELATED ARTICLES

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -

ultimas noticias

comercio

comercio

Recent Comments