L’Ajuntament de Meliana ha iniciat les obres de millora del clavegueram de la zona est del municipi. L’actuació es concentra al c/ Calvari, on es farà una canalització nova d’uns 300 metres amb una estació de bombeig que s’ubicarà el poliesportiu municipal. S’està executant amb la subvenció del Pla d’Obres i Servicis de la Diputació del 2016, amb una quantitat de 190.623,03 €. 

Com explica l’acalde de Meliana i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, “es tracta d’unes obres importants des del punt de vist urbanístic i mediambiental, ja que amb esta actuació es connectarà la xarxa d’aigües residuals de la zona est a l’estació de bombeig nova, que les impulsarà cap a la canalització de l’EDAR que va fins a la depuradora d’Alboraia i que transcorre per davall del carril bici de l’antiga via Xurra”. Amb això, es resoldrà un poblema històric del clavegueram del municipi i s’alliberarà d’aigües residuals les séquies de reg, aigües que tampoc arribaran fins la mar. I també es resoldran alguns problemes de males olors.

L’empresa adjudicatària ha sigut Canalizaciones Civiles, SAU (CCSA), que realitzarà les obres en tres fases, dos trams de canalització al carrer Calvari, previstes per a l’agost, i una tercera corresponent a l’estació de bombeig, que es farà al setembre. El responsable municipal indica que “hem ajustat les obres a l’agost per tal de causar com menys molèsties millor, tot aprofitant que hi ha vacances escolars, l’activitat al poliesportiu és menor i al poble hi ha menys gent i també menys trànsit”. Cal recordar que al c/ Calvari es troba el CEIP El Crist i el poliesportiu municipal.

El projecte de les obres l’ha redactat Omnium Ibérico, concessionària del servici municipal de clavegueram. D’altra banda, CCSA executarà les obres per 187.788,83 € i introduirà diferents millores per un valor de 59.000 €. En este sentit, el primer edil manifesta que “amb esta actuació mirarem de solucionar altres problemes de la xarxa dins de l’àmbit d’actuació que afecten, per exemple, al col·legi del Crist”.

Finalment, Riera conclou que “en la mateixa línia, i dins dels plans de la Diputació, ja s’ha planificat una actuació important en l’eix dels carrers València i Juli Benlloch ”. Unes actuacions que s’iniciaran a càrrec de les subvencions del 2017 en l’últim quadrimestre de l’any, i que tindran continuïtat en el 2018.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

Un any més, l’Ajuntament de Meliana ha posat en marxa el pla d’ocupació d’estiu dins del pla d’ocupació municipal que està desplegant l’equip de govern al llarg de tota la legislatura. En esta ocasió, s’hi han incorporat huit persones a les tasques de vigilància dels pàrquings, neteja i informació a la platja de la localitat (4), el manteniment de la pintura vial i del mobiliari urbà (2), i el reforç de la neteja al poliesportiu, especialment pel que fa a les instal·lacions i el servici de la piscina municipal (2). En total, el consistori hi ha destinat 30.000 € de recursos propis. Cal afegir a més els programes específics d’activitats de temporada, que han generat també ocupació i als quals es destinen recursos municipals importants, com ara l’escola d’estiu, amb una trentena de contractacions; o els servicis contractats de vigilància de la platja i de la piscina municipal, que ocupen huit persones més.

Com explica el regidor de Foment de l’Ocupació, Joan Orts, “des de l’inici de la legislatura vam tindre clar que l’Ajuntament havia d’apostar per un pla d’ocupació per a quatre anys, que estem desplegant en diferents àmbits com ara amb contractacions periòdiques al llarg de tot l’any i no només a l’estiu com s’havia fet abans puntualment algun any”. D’altra banda, també hi ha una major resposta al cobriment de les baixes que s’hi van produint en el conjunt de la plantilla per mitjà de diferents borses de treball o amb ofertes d’ocupació del SERVEF.

També hem apostat per la formació per tal de millorar les opcions d’ocupació del col·lectiu de persones sense faena. En este sentit, especifica el regidor, “hem homologat aules de formació, que a Meliana no n’hi havia, i hem iniciat el primer curs de formació retribuïda per a 10 joves del municipi, dins del programa T’Avalem, en este cas en l’àrea de gestió administrativa, amb un equip formatiu de quatre persones més”. En esta línia, fa uns mesos es féu una actuació d’orientació laboral per a persones desocupades de llarga durada i, en passar l’estiu, començarà un altre programa d’inserció laboral per a persones amb risc d’exclusió social.

Una altra de les línies importants de treball són els diferents programes de foment de l’ocupació impulsats des de la Generalitat, especialment els programes Avalem Joves, per a menors de 30 anys, i Avalem Experiència, per a majors de 30 anys. Ara mateix, s’estan posant en marxa algunes accions dins d’estos programes.

Finalment, Orts conclou que “amb esta política planificada des de l’Ajuntament de foment de l’ocupació estem ajudant a incorporar al mercat laboral a un nombre important de persones, i això està facilitant la reducció de les llistes de persones desocupades ”. En juny de 2015 les persones desocupades a Meliana inscrites en el SERVEF eren 1.046 mentre que el juny passat n’eren 809. Xifres que s’espera que siguen inferiors al final de la legislatura com a conseqüència dels diferents programes i polítiques aplicats.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’edició d’enguany de l’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà ha resultat un èxit d’inscripció i d’organització. Un total de 563 xiquets, xiquetes i joves acudixen cada dia a participar d’un programació àmplia i variada al voltant de la temàtica dels viatges: la preparació, les emocions, les aventures i les històries o la diversitat de cultures.  

L’activitat s’està desenrotllant a les instal·lacions del CEIP El Crist i del poliesportiu municipal des del 3 de juliol, i finalitzarà el divendres 21.

La regidora d’Igualtat, Educació i Joventut, Susana Marín, destaca el fet que “es tracta de l’activitat anual amb més potencial i possibilitats de treball pel que fa als treballs d’inclusió social, d’educació en el temps lliure i d’altres aspectes, ja que s’hi apleguen infants i joves de totes les edats i de tots els centres educatius del poble al voltant d’una única activitat”. Així, s’hi ajunten menuts i menudes des de 1r d’Infantil, de 3 anys, fins a joves de 18 anys. És en este aspecte que la responsable destaca el fet que “en estos tres últims anys hem anat comprovant com ha anat augmentant la participació de la gent jove, un repte molt important que s’ha potenciat en el projecte. Amb ells i elles, cal destacar-ho, enguany s’estan treballant temes d’igualtat i corresponsabilitat ”. Així, hi ha 50 participants de l’Estiu Urbà (de 1r i 2n d’ESO) i 60 joves des de 3r d’ESO fins als 18 anys que estan integrades dins del projecte educatiu i formatiu com a voluntaris i voluntàries, amb algunes activitats específiques.

Per poder moure, dinamitzar i organitzar este important col·lectiu de gent amb una programació tan variada, es compta amb la coordinació de dos tècniques de l’Ajuntament de Meliana, el personal de l’Institut Municipal de Cultura, 22 monitors/res, 3 monitors/res esportius, 2 professors de dansa, 8 monitors/res en pràctiques, 4 becaris/àries i, enguany, atesa la temàtica dels viatges, una professora d’anglés i una altra d’italià. Però també una educadora social, un psicòleg i 4 monitores d'AVAPACE per a atendre col·lectius amb necessitats especials i amb diversitat funcional. L’Escola d’Estiu també té la funció de facilitar la conciliació laboral i familiar. En este sentit, compta amb servici d’escola matinera i de menjador. Per a este volum de servicis, personal i activitats, l’Institut Municipal de Cultura i l’Ajuntament de Meliana, especialment les regidories de Serveis Sociales i Igualtat, destinen  prop de 50.000 €.

Com explica la titular de l’àrea, “cal destacar també la implicació d’entitats i associacions del poble dins d’un model de ciutat educadora transversal i  intergeneracional”. Així, s’ha comptat amb la col·laboració per a diverses activitats del club de busseig local Abisal, de les persones participants de l’Estiu Major – en este cas adreçat a la gent gran-, dels alumnes i les alumnes de l’Escola Permanent d’Adults, o d'AHNAR, l'associació d'alcohòlics rehabilitats, per mitjà de la UPCA, la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives. 

Finalment, Marín apunta que “atesa l’embergadura i l’èxit que ha assolit l’escola d’estiu, i amb la finalitat de garantir-ne la continuïtat amb els nivells de qualitat i d’èxit que hui ja té, en finalitzar esta edició treballarem per donar-li una estructura més equilibrada”. Però això serà ja després de les vacances d’estiu.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana està realitzant una actuació de millora a la plaça del Pou que consistix, principalment, en la rehabilitació del paviment de mosaic Nolla, la remodelació i substitució de l’enllumenat i la restauració del mobiliari, tant dels bancs de pedra i forja com de l’element del pou mateix. S’hi ha destinat una inversió d’uns 30.000 €.

Com explica el regidor de Cultura i Medi Ambient, Pere Cano, “enguany se celebra el centenari de la construcció del pou, l’any 1917, i hem considerat que era un bon moment per a fer diverses actuacions i activitats commemoratives d’un fet que fou molt important per al municipi en abastir-lo d’aigua quan no hi havia xarxa d’aigua potable; i també perquè esta plaça sempre ha sigut un espai que ens ha identificat com a poble. Aprofitant la data, hem trobat convenient realitzar les millores, atés que hi havia diferents desperfectes i temes a resoldre”. Així, les actuacions s’estan realitzat seguint la memòria elaborada per l’arquitecta municipal, que identifica diversos desperfectes, patologies i adaptacions necessàries.

El responsable indica que l’actuació més important es realitza al paviment de mosaic Nolla, ja que “hi havia diversos trossos deteriorats o mal reposats i, sobretot, un problema important de dilatació que estava provocant que s’estiguera alçant i desprenent i deteriorant en diversos punts”. Pel que fa al paviment, s’ha aprofitat per tal de fer la plaça accessible perquè puga ser disfrutada per tota la ciutadania. L’actuació de rehabilitació del mobiliari urbà també ha sigut important, especialment pel que fa als bancs de pedra i la forja decorativa. Així com en l’element central del pou.

A més, s’ha aprofitat per actuar en altres aspectes, com per exemple la il·luminació. Així, s’ha suprimit tota l’estesa aèria i s’ha fet soterrada. El regidor informa que “hem fet un plantejament d’il·luminació singularitzat per a este lloc tan emblemàtic que destaca els elements més importants i alhora genera un ambient agradable a la nit”. I s’ha fet seguint amb el projecte iniciat per l’Ajuntament, de substitució de l’enllumenat públic amb criteris d’eficiència i estalvi energètic, ecològics i de salut. La remodelació també ha afectat els espais verds.

Finalment, Cano conclou que “es tractava de fer una actuació de remodelació i de sanejament integrada prèvia a la celebració, a la tardor, dels actes commemoratius del centenari de la construcció del pou i de la plaça”. Al llarg del temps la plaça ha viscut diferents adaptacions i canvis, però sempre ha mantingut la seua idiosincràsia.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

En la sessió de ple ordinària de juny, celebrada dijous, l'Ajuntament de Meliana va incorporar 463.000 € més procedents, en este cas, del superàvit del 2016. Estos diners s'afigen a la incorporació d'un milió més que ja es va realitzar al maig. Així, els pressupostos del 2017 inicialment aprovats, de 6,6 miliols d'euros, finalment superaran amb escreix els 8 milions d'euros.

La regidora d'Hisenda i alcaldessa accidental, Maria Pilar Asensio, afirma que, “hem hagut d'esperar que el govern de l'Estat aprovara la setmana passada els pressupostos generals de l'Estat per a poder incorporar el nostre superàvit. Estos diners es podran destinar a inversions financerament sostenibles tal i com es recull en les bases d'execució de l'Estat”. Esta situació aliena a l'Ajuntament ha fet que es retarden alguns dels projectes que ja estan programats des de fa temps.

Com explica la responsable, "una part important d'estos diners es destinaran a la remodelació integral de la llar dels jubilats, 230.000 €, amb la finalitat de convertir-la en un Centre Integral de Majors homologat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives". Un projecte que també adequarà l'edifici als criteris d'eficiència energètica.

Una altra de les destinacions de les inversions serà les vies públiques, 160.000 €. Bàsicament, per a completar l'actuació del Pla Provincial d'Obres i Serveis del 2017, en què hi ha prevista una actuació important a l'eix c/ València - c/ Juli Benlloch. També s'incorporen 25.000 € per a completar les partides vinculades a la rehabilitació del palauet de Nolla, on hi ha previstes dos fases més d'actuació.

Finalment, conclou Asensio que "S'implementen les partides destinades a l'ús i l'adquisició de programes informàtics amb la finalitat de preparar l'Ajuntament per a l'administració electrònica”. S'hi incorporen uns 50.000 €, que faran un total de 113.000 €. Amb esta incorporació no s'esgota el total del superàvit del 2016, que fou de 620.000 €, però s'ajusta a les consideracions fixades per la Intervenció municipal per al compliment dels diferents paràmetres econòmics estrictes marcats pel Ministeri d'Hisenda.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

De la mateixa manera que ja han fet els ajuntaments de Foios i Albalat dels Sorells, des de fa poc més d’un mes l’Ajuntament de Meliana ja disposa del servici de Ban2.0 per WhatsApp.

Com explica la regidora de Transparència, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Meliana, Laura Peris, “es tracta d’una iniciativa i un servici que es va gestar durant l’elaboració de l’estratègia de Desenrotllament Urbà, Sostenible i Integrador (DUSI) impulsada pels tres ajuntaments, que hem anomenat ViuHo, per a optar al programa europeu FEDER”.

Foios i Albalat dels Sorells fa ja uns mesos que el posaren en marxa i ara ho ha fet Meliana. “Nosaltres havíem de fer algunes obres de condicionament a l’Ajuntament, concretament a l’àrea de Secretaria, i per això hem començat després. Els altres dos ajuntaments ens han facilitat tota la informació i el material de difusió” -matissa la regidora-.

El sistema consistix a fer ús d’una aplicació per a mòbil molt generalitzada com és el WhatsApp per a fer arribar els bans municipals a la ciutadania. Així, la responsable de l’àrea destaca que “l’ús de les noves tecnologies ens facilita molt el contacte amb els veïns i les veïnes del poble. Hui, tot el món té un telèfon mòbil i esta aplicació està molt estesa”. L’avantatge és que es pot fer arribar la informació d’una manera fàcil, directa i que sempre es pot consultar. Com també ocorre amb la Línia Verda, una altra de les aplicacions en funcionament des de fa més temps, en este cas per a la comunicació d’incidències en la via pública.

Fins ara, Meliana només comptava amb el servici de ban per la web municipal o la tradicional veu pública per megafonia, però en este últim cas el sistema planteja molts problemes per les avaries constants, per una sonoritat irregular i canviant en funció de les condicions climatològiques i altres problemes afegits. “El Ban2.0 és molt còmode i ha tingut molt bona acollida. En poc més d’un més ja tenim 785 usuaris i usuàries”, conclou Peris.

El sistema és molt senzill. Cal gravar-se en la llista de contactes el número de mòbil 610.525.889 com a Ban2.0. Després, s’ha d’enviar un missatge de WhatsApp a eixe número amb el text “ALTA BAN”. Des de l’Ajuntament el donaran d’alta i, a partir d’eixe moment, ja es rebran els bans municipals al mòbil personal.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

La Regidoria de Media Ambient i Energia de l'Ajuntament de Meliana ha iniciat un projecte mediambiental i energètic pilot consistent en la progressiva substitució de l’enllumenat públic per a aconseguir tres objectius: millorar la salut, protegir el medi ambient i continuar amb l’estalvi energètic i econòmic.

Amb esta finalitat, l’equip tècnic municipal va triar, entre diferents propostes i estudis lumínics, el de PC-AMBRE. Uns llums d’alta tecnologia que permeten il·luminar més, contaminar menys l'espai i protegir el medi ambient, ja que no projecten llum cap a l’espai i permeten tindre un cel net de nit; i no atrauen els insectes, perquè són d’espectre ataronjat i per tant càlides. Alhora, este tipus de llum no molesta tant a la retina i es recomana en persones que tenen determinades malalties oculars. Cal destacar també que era l’oferta més econòmica i polivalent, i que l’actuació també ha obeït a una demanda ciutadana de millorar la il·luminació dels carrers.

Com explica el regidor de Medi Ambient i Energia, Pere Cano, “hem començat el projecte fent una prova pilot en dos carrers de diferent amplària i circulació. Concretament, el carrer Colom, més estret, amb leds de 40 w i a tres metres i mig d’altura; i un tram del carrer Batalla Carraixet, més ample i amb més trànsit, amb leds de 60 w i a cinc metres". 

Estos llums són els que s’estan implantant en espais de gran valor ecològic. En este sentit -manifesta el regidor- “nosaltres també ens les mereixem, ja que l'horta és un espai de valor ecològic”. El projecte seguirà eixamplant-se progressivament, i ja n'està prevista l'aplicació dins de les actuacions de rehabilitació de la plaça del Pou. És interessant destacar que estos leds es poden incorporar a la majoria de les lluminàries actuals a partir de l’elaboració d’un motle, depenent de cada tipologia, que s’hi adapta.

Per ara, com diu el responsable de l'àrea, "en el seu conjunt els resultats estan sent positius, tot i que a molts ciutadans els xoca el nou color més ataronjat". Este aspecte és totalment comprensible i és un cas que passa sovint quan s’efectuen canvis de color o d’il·luminació. Ja va ocórrer quan es va canviar de color de les làmpades de mercuri a sodi i, després de sodi als leds blancs que hi ha actualment al poble.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha iniciat esta setmana el programa de formació i ocupació ‘T’Avalem, gestió administrativa en dependències municipals’ aprovat pel Servef. Un programa que té la finalitat de formar en les tasques administratives 10 joves de Meliana, en este cas sis xics i quatre xiques entre els 25 i els 30 anys, i facilitar la seua incorporació al món laboral. Hui, l’alcade Josep Riera i el regidor de Foment Econòmic, Joan Orts, han visitat el curs i s’han reunit amb l’equip docent.

Com ha explicat l’alcalde, “és molt positiu poder oferir al nostre poble un programa d’estes característiques que, a més, tindrà una incidència directa en l’Ajuntament mateix, ja que els alumnes faran les pràctiques formatives en els diferents departaments municipals”. És important destacar que durant tot el procés de formació i de pràctiques, un any, els deu alumnes cobraran el sou mínim interprofessional.

També ha tingut lloc una reunió amb l’equip docent per tal de coordinar el programa i resoldre alguns dubtes. Així, en estos primers dies -com diu el responsable municipal- “caldrà ajustar el programa a la planificació i a un calendari, i definir els diferents períodes formatius, aspectes en què ja s’està treballant”. Cal recordar que l’equip està format per quatre persones, un director, dos professores -una d’elles de suport-, i una auxiliar administrativa, en este últim cas també de Meliana.

El total del programa està subvencionat per Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) amb una quantitat de 194.529,60 €. El procés de selecció, tant de l’alumnat com de l’equip docent, l’ha realitzat una comissió mixta formada per l’Ajuntament, el Servef i la representació sindical sobre els sondejos realitzats pel mateix Servef, des de l’oficina de Meliana, d’acord amb la informació de les seues bases de dades. Tot, tal com es recollia en les bases de la convocatòria d’estos programes.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL
Pàgina 9 de 9