L'Ajuntament de Paterna ha presentat les al·legacions a la modificació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria i Declaració del Parc Natural (PORN).

 

Així ho ha anunciat l'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, qui ha assenyalat que en el document remès a la conselleria de Medi Ambient el consistori l'informa que ja està treballant per a protegir i potenciar els valors ambientals de la Mola i posar-los en valor per als paterneros i paterneres. 

 

Referent a això, Sagredo ha incidit - tal com arrepleguen les al·legacions- que “l'Ajuntament, en exercici de les seues competències, ja té en marxa un expedient per a sol·licitar que la zona dels Moles siga declarada Paratge Natural Municipal sobre la base de criteris tècnics objectius i fonamentats i amb un marc normatiu raonable”. 

 

D'altra banda, el primer edil també ha indicat “que en l'Estudi Ambiental Estratègic (EATE) exposat al públic, no apareix ni un sol esment a l'àmbit territorial de Paterna sobre el qual es pretén una ampliació del PORN”, del que es desprèn “que la incorporació en el PORN de la Mola, Cova de la Mel, Partides del Robosar, el Ciscar i Pixadors com a zona interfase de mosaic agrícola-forestal sorgeix de la improvisació i manca de la més mínima concreció i justificació tècnica”. 

 

En aquest sentit, Juan Antonio Sagredo ha incidit que “ni tan sols el PATEVAL (Pla d'Acció Territorial de l'àrea Metropolitana de València) inclou en el seu contingut cap referència a la incorporació d'aquests sòls de Paterna com a susceptibles de protecció ni com a connectors ambientals”.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL