Un equip de vint persones dirigits per cinc capatassos protegeixen les zones verdes del Vedat i els barrancs contra els incendis durant l’estiu principalment amb labors de neteja i prevenció. Amb l’arribada de l’estiu, l’augment de les temperatures i l’augment del risc d’incendis forestals els treballs de prevenció i neteja s’intensifiquen en les zones forestals de Torrent.

 

Un equip humà format per 25 persones –vint peons i cinc capatassos- treballen diàriament en diferents zones del Vedat i els barrancs. Els grups de treball dividits en totes dos zones realitzen principalment treballs de neteja, desbrossament i poda per a evitar la propagació d’incendis forestals. Habitualment, són dos els grups de treball els que actuen en cadascuna de les zones.

 

“A més de destacar el treball dels equips de peons i capatassos, també convé posar l’accent en la conscienciació dels veïns per a evitar fer focs en moments de màxima alerta”, ha assenyalat el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

Amb la finalitat de millorar la conservació del patrimoni forestal de Torrent, al mateix temps que es milloren les infraestructures en la muntanya pública i es realitzen tasques de prevenció d’incendis, el consistori torrentí ha iniciat els treballs de neteja i manteniment de les zones forestals del municipi. Les actuacions es realitzaran en dos fases que tenen com a durada un mes i mig, entre el 15 de juny i el 14 de setembre de 2018. Per a realitzar la primera fase del projecte, del 15 de juny al 30 de juliol, l’ajuntament ha contractat 4 capatassos i 20 peons agrícoles. Durant juliol, agost i setembre s’incorporaràn un total de 40 peons agrícoles i 8 capatassos.

La iniciativa s’emmarca dins del Programa de Foment d’Ocupació Agrària i Zones Rurals Deprimides, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, seguint els criteris aplicats i valorats per la Comissió Executiva Provincial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Una de les actuacions que es duran a terme en la zona forestal del Vedat i en els barrancs és el manteniment de les faixes de protecció, on s’està realitzant un desbrossament selectiu en una franja d’uns 20 metres als costats de camins, carrers i carreteres en les zones del Vedat proper a la muntanya, donat l’elevat perill d’incendi que representa l’excés de vegetació.

D’igual manera s’estan realitzant desbrossaments selectius en les parcel·les de titularitat municipal del Vedat, on es practica el tall de matoll sense afectar a les espècies protegides o de representativitat de la zona, “de manera que es reduïsca el risc de propagació d’incendis i es permeta l’accessibilitat a certes zones”, ha assenyalat la regidora de Medi ambient, Inma Amat.

Una altra de les mesures, que és la neteja i condicionament de llits de barrancs, consisteix, bàsicament, en l’eliminació de canyes i altres espècies alóctones del llits i marges dels barrancs, evitant intervenir en talusos per a impedir episodis d’erosió.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL