L'Ajuntament de Paterna començarà a treballar en el que serà l'II Pla Municipal d'Igualtat que articularà noves mesures d'educació i sensibilització a la població en valors d'igualtat, amb actuacions tant en l'àmbit escolar com per a la població en general.

 

Tal com ha explicat la regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura, aquest pla- que es desenvoluparà entre 2020 i 2024- “posarà en marxa nous mecanismes que aprofundiran i ampliaran l'aplicació de la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les polítiques públiques, plans i estratègies que l'administració local pose en marxa”.

 

Després dels bons resultats aconseguits amb l'I Pla d'Igualtat Municipal, aquesta segona fase implicarà a totes les àrees municipals, col·lectius ciutadans i veïns i veïnes, amb l'objectiu d'aconseguir canvis significatius en l'acció de govern incloent la perspectiva de gènere de forma global.

 

Les àrees que engloben l'II pla municipal d'igualtat de Paterna seran l'accés a l'ocupació i desenvolupament de la carrera professional, la transversalitat de gènere que promoga la participació de les dones en la presa de decisions, la conciliació de la vida personal, professional i familiar des de la perspectiva de la corresponsabilitat, la formació en igualtat, comunicació, llenguatge i imatge no sexista i la protecció enfront de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

 

La implantació d'aquest segon pla d'igualtat municipal ha suposat, segons la regidora Segura, “un gran esforç tècnic amb el qual l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses municipals, volen comprometre's com a col·lectiu amb la Igualtat d'Oportunitats a la nostra ciutat”.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Si fa tan sols una setmana es posava en marxa la primera fase de presentació i anàlisi  per a la redacció del Pla Municipal d’Igualtat entre Dones i Homes, a la que van participar els i les representants dels col·lectius, associacions i ciutadania del nostre poble, van ser els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs els i les que van conéixer de primera mà els objectius d’aquest ambiciós projecte.

 

Coincidint amb la celebració del fi de curs del Consell es va dur a terme una sessió informativa per apropar als més menuts les bases del Pla que actualment es troba en fase de diagnòstic. Pas inicial i clau per poder avaluar la situació real al municipi. Tots i totes van participar activament aportant diverses perspectives que permetran al municipi desenvolupar un important nombre d’accions amb l’objectiu final d’aconseguir la igualtat real entre homes i dones. 

 

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat el nou Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (PVICS) donant la possibilitat que els municipis redacten els seus propis Planes Municipals d'Inclusió i Cohesió Social (PMICS) mitjançant una convocatòria de subvencions. 

Massamagrell ha sigut un dels municipis als quals se'ls ha adjudicat aquesta subvenció, per la qual cosa ha iniciat el procés de redacció del pla en el mes de setembre i es tancarà al desembre d'enguany.

L'objectiu del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social (PMICS) és diagnosticar la situació de pobresa i l'exclusió en el municipi per a així, definir unes línies d'actuació, objectius i accions que guien la política pública local en aquest sentit. 

“El PMICS es realitzarà mitjançant una anàlisi de dades demogràfiques, econòmiques i socials que caracteritzen el municipi, anàlisi al que se sumaran unes entrevistes grupals amb els diferents agents relacionats amb el tema. Més endavant també es preveu habilitar un qüestionari online perquè es garantisca la possibilitat a tota la ciutadania d'aportar les seues opinions” explica la regidora d'Igualtat, Nina Sepúlveda.

“Amb aquest pas s'analitzarà la situació de la desigualtat en el municipi i es podran establir unes línies directrius que milloren aquesta situació des de l'acció de la política local i d'agents socials” afig l'alcalde, Pep Galarza.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Catarroja ha presentat esta setmana el I Pla Municipal d’igualtat de Dones i Homes. L’acte, realitzat al Teatre Auditori de Catarroja, ha estat obert a tota la ciutadania perquè pogueren assistir totes les persones interessades a conéixer el contingut del document.

La regidoria de Polítiques d’Igualtat ha proposat un pla que inclou actuacions en diversos àmbits per tal de corregir les situacions de desigualtat que es donen al municipi i afavorir la igualtat de gènere. L’elaboració del document ha sigut possible gràcies a una subvenció de la Diputació de València i el suport tècnic de Fundació Florida.

Així mateix, en la realització del Pla d’Igualtat han participat representants de diverses àrees socials i municipals, agrupats en una Comissió d’Igualtat. La comissió incorpora a persones especialistes en àmbits que van des de l’educació fins a la seguretat ciutadana, passant pels esports, l’atenció a la ciutadania, persones majors o la intervenció sociosanitària. Així mateix, s’ha comptat amb membres del teixit associatiu local.

La primera fase del pla ha consistit en l’elaboració d’un diagnòstic de la situació d’homes i dones a la localitat, que han servit per a avaluar les possibles situacions de desigualtat que pogueren donar-se. A més, a la presentació del pla també s’ha abordat la incidència de la violència de gènere i les accions de prevenció, sensibilització i intervenció que ja s’han posat en marxa.

 

Mesures per a aconseguir la igualtat de gènere

El I Pla d’Igualtat de Catarroja compta en total amb 46 accions que s’implementaran en diverses àrees al llarg dels pròxims dos anys, algunes de les quals ja s’han començat a executar. Així, es proposen mesures en l’àmbit de la comunicació, en coeducació cap a tota la comunitat educativa, enfocades a la sensibilització de la ciutadania, o en matèria de medi ambient i urbanisme, per tal d’acabar amb la senyalització estereotipada i fer visibles a les dones al nom dels carrers, així com afavorir la  mobilitat segura de totes les persones.

De la mateixa manera, el pla també inclou accions que afecten l’àrea d’impuls econòmic, amb l’objectiu d’afavorir l’ocupació femenina, trencar els estereotips de gènere vinculats a les professions i impulsar la posada en marxa de plans d’igualtat a les empreses. Quant a l’àrea de Benestar Social, Violència cap a les dones i Seguretat Ciutadana, les mesures se centren en la prevenció i la intervenció eficaç contra la violència de gènere. 

A més, el Pla d’Igualtat també pretén visibilitzar l’aportació de les catarrogines al món de la cultura, la ciència o l’esport i l’organització d’una programació cultural en què participen de manera paritària dones i homes. Així mateix la Biblioteca Municipal haurà d’augmentar l’oferta de llibres escrits per dones i de temàtica feminista. 

Per últim, el document també aposta per un model de festes més responsable i igualitari i conté accions vinculades amb la salut i la sexualitat, amb la conciliació i els usos del temps i el foment de l’associacionisme femení. 

 

 

Informa Nou Horta. Catarroja

Publicat en Catarroja-VAL

Durant l'últim any, un equip mixt de funcionariat juntament amb una consultoria externa, han treballat en el disseny deI II Pla Municipal d'Igualtat de Massamagrell a través d'un procés participatiu, dialogat i consensuat. Aquest projecte s'ha executat gràcies a una subvenció de 5.000 euros de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de València.

Com ja es va publicar en el seu moment, el pla va comptar amb la unanimitat de tots els grups municipals en l'ajuntament, la qual cosa demostra el compromís unànime de les diferents forces polítiques en pro d'un municipi igualitari i divers. A més, l'ajuntament ha decidit organitzar una presentació pública per a així donar a conèixer les línies estratègiques i els objectius que guiaran la política d'igualtat en el municipi. 

“La presentació del II Pla Municipal d'Igualtat es realitzarà en el pati del Centre Cultural de Massamagrell el dijous, 21 de juny a les 19 hores. Comptarem amb la presència de Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de la Generalitat Valenciana, i també ens acompanyaran Joan Gonçales i Jose Luis Sahuquillo, responsables de EQUÀLITAT, participació i igualtat, els qui explicaran les línies estratègiques, els objectius i el pla d'acció d'aquest projecte municipal per a la igualtat”, exposa la regidora d'Igualtat i Dona, Nina Sepúlveda.

“Des de l'Ajuntament de Massamagrell convidem a la ciutadania, al teixit associatiu i als grups municipals de Massamagrell a aquest acte que marcarà el tret d'eixida del II Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes de Massamagrell 2018-2021”, comenta l'alcalde, Pep Galarza.

 

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

La passada setmana en el mercat municipal de Torís es va dur a terme la primera fase de la campanya a peu de carrer per a informar sobre el Pla de Municipal d'Igualtat d'Homes i Dones que ha engegat la Regidoria de Benestar Social.

Durant els dos dies en què s'instal·la el mercat el veïnat va rebre de primera mà tota la informació del projecte que guiarà els pròxims anys per a aconseguir la igualtat formal i legal, però també real. A més de poder comprovar el grau de compromís que mantenim amb la igualtat de gènere.

Aquesta qüestió s'ha convertit, segons l'alcalde Eugenio Fortaña: “en una peça central de l'ajuntament perquè les xiques i xics del poble tenen les mateixes opcions de futur”.

La campanya està emmarcada en el Pla d'Igualtat de Dones i Homes que s'ha aprovat recentment. Per a la regidora d'Igualtat, Núria Montero, “aquesta i altres accions en les empreses i cooperatives locals pretenen empoderar a les dones perquè comparteixen les mateixes perspectives laborals i de conciliació amb els seus companys de treball. Una societat més igualitària és més equitativa i positiva i guanya tothom”. 

 

Informa Nou Horta. Turís

Publicat en Turís-VAL