L'Ajuntament de Massamagrell va aprovar el seu Pressupost Municipal de 2019 en un Ple Extraordinari amb 10 vots a favor de l'Equip de Govern (3 Compromís, 4 PSOE i 2 Empoderem) i Ciutadans, l'abstenció d'EUPV i els vots en contra del PP i Veïns per Massamagrell.

 


Aquest pressupost està dotat d'un total de 10.165.000 euros, 165.000 més respecte al de l'any passat que faran que l'Ajuntament reduïsca alguns impostos i incremente partides en diverses àrees.

 


“Després de realitzar una revisió cadastral, aquesta ens permetrà reduir l'IBI entre 3 i 30 euros per rebut i oferir avantatges al veïnat que haja de fer declaracions patrimonials, de plusvàlues o tramitar certes subvencions. A més, els propietaris de vehicles elèctrics i híbrids tindran una bonificació de 75% en la quota de l'impost sobre vehicles i també hi haurà una rebaixa en la taxa dels diferents mercats setmanals” explica la regidora d'Hisenda, Raquel Gómez.

 


Quant a les àrees, Esports s'incrementa en 48.000 euros per a inversions i activitats esportives. En Benestar Social s'augmenta 42.500 euros que aniran destinats a emergència social i pobresa energètica, ajudes a víctimes de violència de gènere i equip social base.

 


En l'àrea de Normalització Lingüística, es destina una nova partida dotada amb 17.000 euros per a realitzar els Trobades d’Escoles en Valencià de l'Horta Nord. I Participació Ciutadana creix en una quantitat de 10.000 euros designats a accions de transparència i bon govern i el pla de participació ciutadana.

 


L'àrea de Cultura de Cultura s'incrementa en 17.000 euros destinats a diferents activitats i, finalment, en Dona i Igualtat s'ha creat una partida dotada amb 6.000 euros per a l'elaboració del Pla de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere.

 


“En el pressupost d'enguany hem intentat fer millores vistes les necessitats en els anys anteriors, com destinar més diners a les víctimes de violència de gènere o elaborar el Pla de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere. També hem optat per continuar reduint impostos que afecten a tota o gran part de la ciutadania” aclareix l'alcalde, Pep Galarza.

 

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L’alcalde Jesús Ros, acompanyat pel regidor de Gestió de Recursos i Modernització, Andrés Campos, ha presentat en l’habitual trobada amb els mitjans de comunicació la proposta de pressupostos municipals per a l’any 2019 que planteja la Junta de Govern Local al consistori. En este exercici el pressupost ascendeix als 60.157.000 €, i mostra així un creixement econòmic, ja que l’any 2016 va ser de 57.593.000 €. “Això és degut a la bona gestió per part de l’equip de govern i a la millora en l’activitat econòmica de la ciutat”, ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros.

Els increments més rellevants de despesa són els destinats en matèria d’Educació, Benestar social i Seguretat. La partida que més ha augmentat és Assistència social primària, amb 817.000 €. Educació i Promoció de l’Esport també experimentaría una crescuda considerable amb 604.000 €, mentre que la seguretat i ordre públic s’incrementen en 585.000 €. L’ordenació del trànsit puja 220.000 €, i Urbanisme i Planejament en 465.000 €. També tenen una crescuda important altres àrees com la pavimentació de vies públiques, neteja viària i Medi ambient. “El que es demostra és el nostre compromís per a millorar els serveis socials i el benestar de les persones”, ha ressaltat Campos.

L’equip de govern inclou també subvencions directes en Educació a diversos centres educatius per 164.460 €, beques, premis i altres subvencions competitives per 260.000 €. A més de les beques de preescolar 0 a 3 anys per 480.000 € o la targeta Mobilitat Jove per 100.000 €. Quant a les partides que es redueixen de manera considerable i molt positiva es troba la de l’enllumenat públic. Amb la posada en marxa dels nous fanals intel·ligents en s’ha aconseguit un major estalvi.

D’igual manera, Campos ha recordat que en els tres anys de legislatura gestionats fins ara per a l’actual equip de govern encapçalat per l’alcalde Jesús Ros s’han executat inversions per valor de més de 12 milions a la ciutat i es preveu que amb fons municipals i d’altres administracions s’executen altres 6 milions més en inversions en 2019. Igualment, el deute amb bancs, que a 1 de juny de 2015 era de 57,8 milions, s’ha reduït a 38,6 a 31 de desembre de 2018, i es projecta que siga de 34,8 milions a 31 de desembre de 2019. “Per tant, d’un endeutament aproximat del màxim legal del 110% en 2015, haurem passat al 63% en 2019 o, cosa que és el mateix, haurem reduït el deute en 23 milions d’euros”, ha explicat Campos.

Com a novetat en el pressupost per a l’any 2019 s’ha contemplat una consignació per a la implantació del cinqué contenidor per a residus orgànics, que en la seua primera fase de desenvolupament comptarà amb un pressupost de 200.000 €. El seu objectiu és augmentar el reciclatge de la matèria orgànica a Torrent. A més, un altre dels aspectes que s’inclouen és una partida de 300.000 € destinats a subvencions per la rehabilitació d’edificis catalogats.

 

Informa Nou Horta. Torrent.

Publicat en Torrent-VAL