Mostrant articles per etiqueta: Burjassot

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB), els voluntaris i les voluntàries dels quals treballen cada dia de l'any per a cuidar als animals que pateixen el drama de l'abandó així com per a intentar buscar-los una nova llar. A més, amb cada campanya estival, sempre especialment negativa en matèria d'abandó, la SPAB vol intensificar la seua labor relacionada amb la conscienciació i sensibilització ciutadana contra l'abandó d'animals.

 

La SPAB adverteix que aquest any 2020 pot ser especialment tràgic en xifres d'abandó, ja que, al pic d'abandó que es va produir a conseqüència del confinament, ara podria unir-se una nova onada d'abandons, arribat l'estiu i les vacances, moments en què nombrosos amos i propietàries de mascotes que les van adquirir mesos arrere, es cansen d'ells o per moltes altres causes, decideixen abandonar-los.

 

Des de la SPAB, s'incideix a recordar el fet que "els animals no són objectes i molt menys joguets amb els quals divertir-se per a després prescindir d'ells quan es presenta la mínima dificultat. Un animal no té una data de caducitat que decidisca el seu amo sinó que té el dret de ser cuidat i alimentat pels seus amos fins al final dels seus dies. A més, els abandons a l'estiu, especialment de gossos, acaben en moltes ocasions en mort dels animals per atropellament, ja que aquests acaben deambulant per vies i carreteres, buscant precisament a aqueixos que els han abandonat".

 

Com a útils recomanacions, la SPAB recorda que anar-se'n de vacances no està renyit amb continuar cuidant de la nostra mascota de la millor forma possible. Cada vegada són més i més els allotjaments que permeten l'accés de mascotes. I en el cas que no siga possible viatjar amb ells, existeixen altres opcions possibles com, per exemple, deixar a l'animal a càrrec d'algun familiar o amic, deixar-lo en alguna residència d'animals per uns dies o contactar amb empreses especialitzades en la cura de mascotes, en absència dels seus amos".

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Guardant les mesures de seguretat marcades i complint en tot moment amb les indicacions dels organismes competents, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Burjassot ha acollit la celebració del Consell Escolar Municipal en el qual s'han aprovat els tres dies festius escolars que se sol·licitaran per al pròxim curs 2020/2021.

 

La Regidora d'Educació, Manuela Carrero, presidenta del Consell, ha volgut fer un agraïment especial a la comunitat educativa del municipi, ja que "han fet front d'una manera exemplar a la situació tan especial que ens ha tocat viure per culpa de la Covid-19. Agraïsc als centres, als alumnes, a les famílies i als tècnics d'educació el gran esforç que han desenvolupat al llarg d'aquests mesos per a fer que el curs s'haja pogut desenvolupar de la millor de les maneres, donades les circumstàncies".

 

El Consell Escolar Municipal ha aprovat sol·licitar, com a festius escolars per al pròxim curs, els dies 7 de desembre, 17 i 18 de març.

 

Durant la sessió, s'ha procedit també a l'aprovació de les actes anteriors i a la renovació de càrrecs del Consell. Igualment, des de Espai Dona, l'UPCCA i Policia Local, s'han presentat els programes que cada any ofereixen als centres escolars perquè aquests puguen triar quins d'ells poden desenvolupar en cadascun dels seus col·legis.

 

En últim lloc, i abans del torn de precs i preguntes, els tècnics del Gabinet Psicopedagògic Municipal han donat compte de les actuacions realitzades des de l'àrea d'educació amb relació a la Covid-19 i han informat de la Convocatòria d'Ajudes i/o Subvencions destinades als Centres Educatius i Associacions de Mares i Pares d'alumnes de l'Ajuntament que, com a principal novetat enguany, contempla sufragar, fins al 40% de la despesa que els centres hagen realitzat amb motiu de la Covid-19.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La crisi sanitària i l’estat d’alarma ha provocat que el sector comercial de Burjassot no haja pogut reprendre la seua activitat, en molts casos, fins fa a penes unes setmanes. La recuperació de la seua activitat no ha pogut ser total fins a l’última fase de la desescalada, dins del Pla de transició cap a la nova normalitat i, coneixedor d’aquesta situació, l’Ajuntament de Burjassot ha llançat una nova línia d’ajudes de concessió directa per a la reactivació econòmica de les empreses del municipi.

 

“Som coneixedors de primera mà, perquè hem estat i estem en contacte amb el nostre teixit comercial, que l’adaptació a la nova normalitat està suposant un augment en les despeses dels negocis per a adaptar-se a les exigències sanitàries”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “per aquest motiu, i pensant sempre a ajudar-los en tot el que estiga en mans de l’Ajuntament, hem llançat aquesta nova línia d’ajudes que arribaran fins als 100.000€ i que aniran destinades a la reactivació de l’activitat econòmica local, fent costat a autònoms i a microempreses que s’estan veient obligats a fer front a noves despeses en matèria de protecció i seguretat sanitària”.

 

L’ajuda es concedirà pel règim de concessió directa per a, a partir de setembre ajudar en la mesura que siga possible a la reactivació econòmica dels autònoms i microempreses de Burjassot. L’ajuda té caràcter finalista de manera que l’import de la subvenció concedida no podrà ser emprat per a altres finalitats que no siguen despeses i inversions que es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries, la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19.

 

Sense exhaustivitat, seran objecte de les ajudes, entre altres, l’adquisició i/o col·locació dels següents equipaments i serveis en els comerços o serveis:


– Mascaretes, guants i EPIS, tant per als clients com per als treballadors
– Dispensadors de gel desinfectant
– Parabans, mampares, paravents, etc… que garantisquen la seguretat sanitària
– Millores de sistemes de climatització: neteja, col·locació de filtres…
– Senyalitzacions de seguretat
– Papereres amb tapa i pedal
– Sistemes de mesurament de temperatura
– Equips destinats a nebulització, equips d’alta pressió i actuacions destinades a desinfecció específica del local per causes relacionades amb la Covid-19
– Canons humidificadors o hidronetejadors
– Arcs de polvorització per a desinfecció
– Serveis de desinfecció integral per a l’obertura

 

Totes les despeses i inversions subvencionables han de beneficiar o tindre com a lloc de realització l’establiment on es desenvolupe l’activitat econòmica. Les despeses han d’haver sigut realitzades i pagades per transferència bancària, taló bancari, domiciliació bancària o càrrec en compte a través de targeta. No s’acceptaran despeses pagades en efectiu. La quantitat màxima a subvencionar serà del 50% de l’import total, IVA exclòs, del projecte d’inversió i/o despesa presentada, sempre amb el límit de 400€ per establiment.

 

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que duguen a terme activitats econòmiques per compte propi i que complisquen com a requisits, a data 1 de març de 2020, ser autònom o empresa amb domicili fiscal o amb local comercial a Burjassot; autònom societari que tinga una empresa amb domicili social a Burjassot, en qualsevol de les seues formes jurídiques i, en tots dos casos, que no estiga fins i tot en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions, així com estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la hisenda estatal i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

 

A partir de setembre s’informarà de la data de publicació perquè es puguen presentar les sol·licituds, al costat de la documentació requerida, mitjançant model normalitzat a aquest efecte i disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar de manera telemàtica i, en el cas de no ser possible i haver de fer-lo presencialment en el Registre de l’Ajuntament, haurà de sol·licitar-se indispensablement cita prèvia a través de la web municipal.

 

La presentació de les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes s’haurà de fer efectiva l’endemà de la publicació de les bases en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot, així com en la web de CEMEF. En les bases s’especifica el procediment de concessió de les ajudes, la documentació a presentar amb la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris o els conceptes subvencionables.

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el procediment de concessió d’ajudes serà el de la concessió directa fins a esgotar el crèdit disponible. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a, com s’ha assenyalat, esgotar el crèdit disponible. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que no aporte tota la documentació requerida.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Els contenidors de Burjassot tindran missatge per als seus ciutadans. L'Ajuntament de la localitat, dins de la campanya, "Volem millorar, ajuda'ns" continuarà en aquest mes de juliol amb les seues accions de conscienciació social a l'hora garantir que els veïns i les veïnes de Burjassot depositen de manera correcta el fem en els contenidors.

 

Així, tal com es pot veure en la imatge que acompanya aquesta informació, ja s'han començat a pegar en els contenidors els nous adhesius amb un missatge molt clar "No sigues brut/a. Deposita el fem dins del contenidor"; un lema directe i molt senzill que vol conscienciar a la ciutadania que no deixe el fem fora dels contenidors, siguen de reciclatge o de residus en general, per a no ocasionar molèsties a la resta de veïns i, en l'època estival, olors desagradables en l'entorn en el qual estan situats els contenidors.

 

"Una vegada més", tal com ha assenyalat l'Alcalde de Burjassot, Rafa García, "apostem per una acció molt visual, amb un missatge molt clar amb el qual volem que els nostres veïns i les nostres veïnes es consciencien de la necessitat que el fem es deposite dins dels contenidors. Volem un poble net, amb els seus carrers disposats en les millors condicions per a passejar per elles però és necessari que, entre tots, ens conscienciem de la importància de depositar bé els residus que generem en les nostres llars".

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Burjassot, en la figura del seu Alcalde i Vicepresident de la Diputació de València, Rafa García, va ser present, dimarts passat 7 de juliol en la signatura de l'Acord Institucional per al bon tracte i la participació infantil a la província de València, que va tindre lloc en la Diputació de València. L'acord va ser signat pel president de la Diputació de València, Antoni F. Gaspar; l'Alcalde de Burjassot i Vicepresident de la Diputació, Rafa García; el president del Consell Independent de Protecció de la Infància (CIPI), Antonio Jiménez; el representant del voluntariat social, Manel Fernández Roca i els dos representants del Consell d'Infància i Adolescència de Burjassot, Blanca García i Sergio Cano. La signatura de l'acord es va produir en el marc de la presentació del projecte intergeneracional 'La vida retorna el que dónes', promogut pel CIPI, un projecte que impulsa la defensa dels drets dels xiquets així com la seua participació i aposta per accions de bon tracte cap a les persones majors.

 

En la mateixa línia, el 9 de juliol, va tindre lloc una reunió en el Palau de la Generalitat entre la regidora de Protecció i Drets de la Infància de l'Ajuntament de Burjassot, Yolanda Andrés i els representants del CIPI amb el Secretari Autonòmic de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Jorge Iván Castañón i Rosa Molero, directora general d'infància i adolescència a fi de dissenyar un nou acord, encara més ampli, de caràcter autonòmic que vetle pel bon tracte i la participació de la infància i l'adolescència.

 

Cal destacar que l'Avantprojecte de Llei orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència fa esment explícit, en els seus fins i principis rectors, al reforç de la participació infantil i a la promoció del bon tracte a la infància i adolescència, motiu pel qual el CIPI està intensificant, en els últims mesos, les seues accions d'incidència social i política amb diferents administracions espanyoles.

 

El document signat en la Diputació de València recull els següents deu acords:

 

- Treballar conjuntament per a compartir aprenentatges i bones pràctiques i fomentar l'expansió de la Promoció del Bon Tracte i la Participació Infantil dins de les nostres entitats i de la societat de la Comunitat Valenciana en general.

 

- Compromís amb la promoció del bon tracte i la participació infantil, que implica canvis sistèmics en la formació dels professionals, així com canvis en la cultura organitzacional en les entitats implicades.

 

- Secundar i fomentar l'elaboració de plans d'infància, en l'àmbit local i província, en els quals s'establisquen les prioritats i metes basades en les necessitats específiques i que permeten el disseny d'accions preventives que possibiliten que els xiquets i les xiquetes puguen créixer en un entorn familiar i social en harmonia i sense violència.

 

- Secundar i fomentar la creació de Consells de participació dels xiquets, xiquetes i adolescents, localment i provincial, en els quals s'incorpore la participació real de la infància i l'adolescència en els assumptes públics que els afecten, d'acord amb les seues capacitats, necessitats i interessos, escoltant-los i tenint en compte les seues aportacions.

 

- Secundar i fomentar la creació de taules de promoció de bon tracte i participació infantil, a escala local i provincial, de composició intersectorial, que permeten el desenvolupament i reforç de polítiques intersectorials que fomenten la corresponsabilitat pública i el treball en xarxa.

 

- Fomentar serveis i programes per a donar suport a la criança positiva de les famílies en l'exercici de les seues responsabilitats en la cura, l'educació i el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes.

 

- Fomentar serveis i programes que apoderen a les famílies per a augmentar la seua qualitat de vida i la dels seus fills i filles menors, evitant la seua exclusió social i reduint les desigualtats.

 

- Garantir els drets dels xiquets i les xiquetes, especialment dels qui són més vulnerables, com a eix primordial de tots els programes i serveis, establint mecanismes que possibiliten el seu coneixement, divulgació i sensibilització.

 

- Aplicar un enfocament basat en els drets dels xiquets i de les xiquetes posant en relleu la inversió en infància en l'elaboració dels pressupostos, garantint els recursos humans, materials i financers destinats a la infància i l'adolescència i establint un sistema de seguiment de l'assignació.

 

- Organitzar i col·laborar en la difusió, preparació i participació, una vegada a l'any i coincidint o pròxim a la data del dia internacional dels drets de la infància (20 de novembre), d'una trobada internacional sobre promoció de bon tracte i participació infantil, on experts de diferents llocs, professionals, responsables polítics i consells de participació infantil puguen compartir experiències sobre bones pràctiques en la matèria, animant a municipis i professionals a iniciar-se en processos de promoció de bon tracte i participació infantil.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB) requereix material per a poder continuar atenent els animals abandonats als quals cuida. Per això, els voluntaris i voluntàries de la SPAB insten la solidaritat dels ciutadans i ciutadanes perquè participen en una recollida solidària que ha organitzat per a dissabte que ve 11 de juliol.

 

La recollida compta amb la col·laboració Consum cooperativa i se celebrarà en el supermercat que aquesta cadena té situat al carrer General Prim, entre les 10h i les 14h en horari de demà i entre les 16h i les 21h, en horari de vesprada. Arena per a gats, pense i llandes de menjar humit tant per a gats com per a gossos i productes de neteja com ara lleixiu, guants o detergent són els articles i productes que la SPAB necessita amb més urgència per a l'atenció dels animals que es troben en estat d'abandó a l'espera de trobar una llar.

 

Així, els ciutadans i ciutadanes que vulguen col·laborar amb la SPAB poden fer-ho fàcilment quan, en completar la seua cistella de la compra en el supermercat, adquirisquen algun article o producte dels quals precisa la SPAB per a, després de passar per caixa, donar-ho als voluntaris i voluntàries que seran a la porta de la botiga realitzant la recollida solidària.

 

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB) té un correu electrònic de contacte que és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i un telèfon d'atenció: 655 685 859.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

 

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot ha informat que, actualment, es troba en licitació la contractació del subministrament i instal·lació de lluminàries Led per a la millora de l’enllumenat públic en diverses zones del municipi. A més, ja es troba treballant en un nou contracte, que suposarà una quarta fase del projecte, per a millorar la il·luminació en altres zones de Burjassot.

 

En aquesta nova fase de millora de l’enllumenat públic, que s’uneix a les que ja s’han dut a terme en diferents àrees del municipi, s’instal·laran 167 lluminàries, totes elles de tecnologia Led, amb l’objectiu de millorar la il·luminació en tots els barris afectats.

 

En aquesta fase, es reemplaçaran LES lluminàries als carrers Teodoro Llorente, Mestra Inés Mir, un tram del carrer Fernando Martín, el passeig que divideix les dues fases del Parc de la Granja, el carrer Cervantes i un tram del carrer Beniferri.

 

També es procedirà a la millora de la il·luminació en diferents trams i carrers del Barri de Sant Joan com són General Prim, Sixto Cámara, Mariano Aser, Doctor Lleonart, Llibertat, Doctor Fleming, Santa Teresa, Lope de Vega, Miguel Bordonau, Progrés i Independència.

 

A més de licitar el contracte que millorarà la il·luminació dels citats carrers, des de l’Ajuntament de Burjassot, com s’ha assenyalat, s’està treballant ja en una quarta fase de millora de les lluminàries que, en aquest cas, afectarà els carrers Pintor Velázquez, Bernieu, Mariano Benlliure, Colón i Isabel La Catòlica, Plaça del Carraixet i Passeig del Rajolar, carrer Mare de Déu dels Desemparats, Arturo Cervellera, Gátova i Joaquín Costa, Moncada, Pineda i Mariano Ribera.

 

Les millores en la il·luminació suposaran la substitució de les actuals lluminàries per unes noves de tecnologia led, adequant l’òptica en cada cas a les característiques dels vials (amplària de les voreres, calçada, etc.), disposició de l’enllumenat, l’altura de la lluminària i la separació existent entre elles.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot disposa d’uns comptes sanejats. El Consistori ha fet un gran esforç financer des de l’any 2012, quan entrava en vigor la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera, que li ha portat a rebaixar el seu deute en 534€ per habitant i, passar dels 28 milions d’euros de deute a tan sols 7,6 milions. Aquesta reducció suposa més d’un 27 per cent en la disminució del deute en 8 anys, una suma que supera els 20 milions d’euros.

 

La gran labor realitzada pels diferents equips de Govern, encapçalats per Rafa García, el seu alcalde, al costat dels equips tècnics del consistori burjassoter, li ha portat a la rebaixa del deute de manera considerable, situant-se la mateixa, a la fi de 2019, en 199€ per habitant. És a dir, s’ha passat d’una de deute de 733 euros per habitant a 199 euros.

 

La rebaixa del deute per part de l’Ajuntament s’ha realitzat de manera gradual i, ja l’any 2016, el seu Compte General Pressupostari recollia una reducció del deute d’un 12%, una dada molt positiva, la qual ha anat a millor al llarg d’aquests anys, fent que en l’actualitat no s’arriben a 200€ de deute per habitant.

 

“L’Ajuntament ha aconseguit sanejar els seus comptes de manera rotunda sense deixar de millorar els serveis que ofereix a la ciutadania continuant la seua labor d’atenció social tenint en compte, en tot moment, les necessitats dels nostres veïns i les nostres veïnes”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, que també ha volgut destacar “el gran esforç econòmic d’aquests anys, que ha portat a l’Ajuntament a reduir la seua càrrega financera i sanejar els seus comptes sense canviar la seua política de serveis i d’ajuda social centrada en les necessitats dels ciutadans. És un treball del qual estem molt satisfets ja que amb aquestes disminucions es permet continuar generant polítiques socials”.

 

“Som conscients que l’Ajuntament està sanejat, i ara és el moment, en la situació actual, i amb les circumstàncies de la crisi de la Covid-19, d’acudir de nou a les eines que permeten als Consistoris poder tindre aportacions addicionals de capital, és a dir, els préstecs. Si l’Ajuntament necessita sol·licitar-los per a atendre necessitats bàsiques de la població, ho farà sense dubtar-ho” ha afegit García.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Es van incorporar a la plantilla de la Policia Local de Burjassot el mes de gener passat i des de llavors presten els seus serveis, però és ara, instal·lats ja en la nova normalitat, s'han presentat en societat. Boss i Ares són els nous gossos policia que han entrat a formar part de la Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot (URCO) i hui (1-07-2020) han visitat el Consistori per a conéixer a l'Alcalde, Rafa García, i al regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Hernando. Els agents de quatre potes han visitat l'Ajuntament acompanyats del Comissari Cap de la Policia Local, José Javier Collado, de l'Intendent, Oscar Vivo Cuesta, i de l'agent Juan Luis Barragán que, a més, és el seu amo.

 

Amb huit anys i 34kg de pes, Boss és un Pastor Alemany de línia de treball que, des de gener, treballa com a gos policia en la plantilla de la Policia Local de Burjassot. Especialitzat en la detecció d'estupefaents, Boss viu des dels tres mesos de vida amb el seu amo, Juan Luis, amb qui ha realitzat tot el seu procés d'aprenentatge i ensinistrament i, als onze mesos, va participar en el seu primer operatiu.

 

Extremadament afectuós i molt sociable, és un gos "també molt equilibrat, treballador i molt centrat. Quan li toca treballar no s'entreté amb res i es concentra al màxim", comenta l'agent J.L Barragán qui explica que "Boss continua entrenant-se regularment, aprofitem les setmanes que lliurem per als seus entrenaments en diferents escenaris, tant exteriors com interiors, en vehicles o en locals que es presten a això. A més, Boss també ha sigut entrenat en la tècnica de cerca de persones en moviment. Aquest treball resulta molt menys intrusiu en la persona sobre la qual volem actuar, ja que no és necessari parar-la perquè el gos treballe".

 

Des que va entrar en la plantilla de la PLB Boss ha participat en més de 200 confiscacions de drogues, incloent-hi registres de locals i un important operatiu dut a terme junt la Policia Nacional que, amb registre a domicili inclòs, va suposar la confiscació de 75 grams de cocaïna i 10.000 euros.

 

Ares és una altra història perquè només té quatre mesos de vida i, ara com ara només pensa a jugar. Mascle, també pastor alemany i molt despert, "Ares està en ple procés de socialització. Nosaltres, en aquest àmbit, el diem procés d'impregnació, ja que el gos ara ha d'impregnar-se de tot el seu entorn i, cosa que és més important, ha d'acumular experiències i aprenentatge sempre des del pla positiu", explica la seua guia. La tècnica de treball que aprendrà Ares quan comence el seu ensinistrament és la crida de "marcatge llepat, de manera que el ca, en detectar la substància, marcarà amb la tòfona del seu nas, a l'objecte o persona en qüestió que porte la substància.

 

El pastor alemany és considerat com el gos policia per antonomàsia. Són excel·lents animals tant de protecció com d'atac, summament hàbils detectant rastres i localitzant tota classe d'elements que van des de substàncies tòxiques, explosius o drogues fins a restes humanes i proves incriminatòries. A Burjassot, Boss i dins de molt poc, també Ares, són els nous agents de l'ordre que, amb un olfacte privilegiat, prestaran els seus valuosos serveis a la ciutadania.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El passat 18 de març, l’Ajuntament de Burjassot posava en marxa diferents mesures econòmiques per a ajudar a les famílies i negocis davant la pandèmia de COVID-19. Entre elles, ampliava el període de pagament de l’Impost de béns immobles (IBI), que es podrà fer efectiu de l’1 de juny al 31 d’agost.

 

Des del Consistori burjassoter, s’ha fet un pas més i, pensant en les famílies que tenen l’IBI domiciliat el pagament del qual es carregaria en compte el 5 de juliol, es procedirà a realitzar, de manera automàtica, el fraccionament en dos rebuts de l’impost. Així, el primer dels pagaments serà, com s’ha assenyalat, el 5 de juliol i el segon el 5 d’agost.

 

Tots els veïns que tenen domiciliat el pagament de l’IBI rebran en els pròxims dies un SMS en els seus telèfons mòbils informant-los del fraccionament del pagament de l’impost en els citats dos terminis, un al juliol i un altre a l’agost, tal com s’ha assenyalat.

 

En el cas de retornar algun dels dos rebuts, o els dos, per no poder fer front al pagament en les citades dates, és indispensable, per al pagament de l’impost, que es torne a sol·licitar la Carta de Pagament en el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per a pagar abans del 31 d’agost. El pagament en voluntària es podrà realitzar, d’igual manera i tal com s’ha assenyalat, fins al 31 d’agost.

 

Així mateix, en el cas de no tindre l’impost domiciliat, des de l’Ajuntament recorden que el pagament es pot fer efectiu, a través de la passarel·la de pagaments o en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores, des de l’1 de juny i fins al 31 d’agost, tots dos dies inclosos.

 

“Som coneixedors que hi ha famílies i negocis que estan passant per una situació complicada a causa de la Covid-19 i volem, abans de res, ajudar-los en tot el que estiga al nostre abast. Amb el fraccionament automàtic de l’IBI, volem que les famílies puguen tindre un alleujament econòmic i puguen organitzar les seues economies domèstiques sense haver d’estar preocupats per haver de realitzar un únic pagament”, tal com ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL
Pàgina 6 de 129