Mostrant articles per etiqueta: Economia

Al ple d’aquest dijous, l'Ajuntament de Foios ha aprovat la liquidació de l'exercici 2020, amb un romanent de tresoreria rècord d'1.358.938,63 €. En la mateixa sessió plenària, s'ha acordat destinar una part del romanent, 438.000 €, a cancel·lar el préstec de 4 milions d'euros que va contraure el govern del Partit Popular en 2012 per a pagar factures. Durant tots aquests anys, aquest préstec ha obligat a un Pla d'Ajust que obligava l'Ajuntament a greus restriccions econòmiques i comptables i que ara quedarà sense efectes.

 

El regidor d'Hisenda, Marc Jiménez, ha afirmat que «ens ha costat molts esforços llevar-nos de damunt la pesada llosa econòmica heretada del PP, i ara estem recollint els fruits en forma de grans inversions».

 

La resta del romanent del 2020, uns 848.738,49 €, es destinarà a ampliar algunes partides i a unes altres necessitats no previstes, com la redacció del Pla de Reforma del Polígon de la Mar o la impermeabilització de la Llar de la Música i, especialment, a finançar les inversions previstes en els pressuposts del 2021, com finalitzar la ronda de circumval·lació en Regne de València o la remodelació del Camí de la Creu.

 

En paraules de l'alcalde, Sergi Ruiz, «amb una gestió eficaç i responsable hem aconseguit acabar amb el deute, sense deixar de millorar els serveis públics municipals, a més de portar i executar inversions milionàries estratègiques i imprescindibles que el poble necessita i que la ciutadania demana».

 

Informa Nou Horta. Foios

 

Publicat en Foios-VAL

L'Ajuntament de Quart de Poblet invertirà 400.000 euros en millores en els polígons industrials *Masia d'Espí i *Nou d'Octubre durant aquest any. D'aquesta quantitat, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) finançarà el 82%, ja que ha concedit una subvenció de 330.680 euros. La Regidoria de Desenvolupament Urbà Sostenible, que dirigeix Juan Medina, va presentar el projecte a aquesta institució autonòmica, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

Medina i el regidor d'Ocupació i Promoció Econòmica i Comerç, Ángel Lorente, s'han reunit amb representants de l'Associació Empresarial de Quart de Poblet (*AEQP) per a explicar-los les actuacions que es realitzaran amb la finalitat de modernitzar i dotar de serveis a les zones industrials.

 

En aquest sentit, Medina explica que "aquesta línia d'ajudes és molt important per a enfortir el sector industrial local, amb bones connexions que ajuden a consolidar la mobilitat sostenible i a eliminar els problemes d'accessibilitat". Amb tot, es "evita la degradació d'aquestes àrees millorant-les amb aquestes inversions, la qual cosa redunda en l'augment de la competitivitat de les empreses allí situades", indica el regidor.

 

Amb l'aportació autonòmica es posarà en marxa el projecte de modernització viària i d'implantació de carril bici als carrers *Mare de *Déu *dels *Desamparats, Ernesto García Rafa i Salvadora Sancho, i les avingudes *Reial *Monestir Santa Maria de Poblet i 9 d'Octubre. També s'actuarà en la millora viària, paisatgística, vigilància, instal·lacions i reordenació del polígon *Masia d'Espí en l'avinguda *Comarques del País *Valencià.

 

D'aquesta manera, entre les actuacions aprovades per l'IVACE destaquen la instal·lació de cambres per a millorar la seguretat; la substitució de les lluminàries actuals per LED; la creació d'espais verds; l'increment de les zones d'aparcament; la millora del sistema de sanejament i drenatge d'aigües; i la renovació de la pintura i senyals dels vials.

 

Aquestes operacions segueixen la línia d'actuació municipal de desenvolupament sostenible, ja que, per exemple, es busca l'estalvi energètic amb el canvi d'enllumenat públic. La intervenció en la xarxa de sanejament reduirà l'embassada, l'afecció de les pluges i la deterioració del ferm. D'altra banda, s'aposta per mitjans de transport nets, com la bicicleta, i la reducció del trànsit rodat per a atenuar l'emissió de CO₂ a l'atmosfera. A això també contribuiran les noves zones verdes, que, a més dotaran d'una millor imatge a l'entorn.

 

Informa Nou Horta. Quart de Poblet

Publicat en Quart de Poblet - VAL

L’Ajuntament d’Alfafar ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir fins al pròxim 3 d’abril a les 23.59. A més, el consistori ha inclòs entre les persones beneficiàries a aquelles que desenvolupen la seua activitat a Alfafar, amb seu fiscal en un altre municipi, sempre que no hagen obtingut una subvenció pel mateix objecte.

 

Fins al moment s’han rebut un total de 95 sol·licituds d’adhesió a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana de suport a les persones autònomes i microempreses. El consistori ja ha resolt favorablement 47 de les sol·licituds, amb una inversió total de més de 107.800 euros.

 

La mitjana d’abonament per comerciant és de 2.300 euros, i, d’acord amb les dades registrades, més del 72% de les instàncies rebudes corresponents a autònoms i microempreses dels sectors més perjudicats per la pandèmia, estan relacionades amb l’àmbit de l’hostaleria i la restauració.

 

Les persones interessades poden presentar les seues instàncies fins al pròxim 3 d’abril a les 23.59 a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar, en https://alfafar.sedelectronica.es/. Les persones pertanyents al nou grup de beneficiàries hauran d’acreditar la seua situació mitjançant certificat de secretaria o resolució denegatòria de la convocatòria on tinga el seu domicili fiscal.

 

Este programa d’ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el mateix consistori d’Alfafar (15%). L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en estes ajudes un total de 85.099,20 euros, que se sumaran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

 

Les persones autònomes o microempreses beneficiares podran rebre una ajuda directa de 2.000 euros, que s’incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona ocupada a càrrec seu, amb un màxim de 10 persones per empresa. Estes subvencions podran destinar-se a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, és a dir, des que es va iniciar la pandèmia.

 

Pla Resistir

Les ajudes Parèntesis s’engloben dins del Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que hui entren en vigor, especialment per als sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les activitats artístiques i culturals.

 

Este pla s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha modificat el decret d'aprovació dels criteris de fraccionament dels rebuts de l'Impost de Béns immobles (IBI) de 2021 per a permetre el seu pagament en 3 o en 6 mesos sense interessos.

 

Aquesta mesura tributària té com a objectiu alleujar la càrrega econòmica dels veïns i veïnes, donada l'excepcional situació derivada per la COVID-19 i les dificultats econòmiques que aquesta que ha suposat per a moltes famílies i empreses paterneres.

 

D'aquesta manera, una vegada domiciliat el cobrament i sempre que es trobe dins del període voluntari de pagament, entre el 15 de març i fins al 17 de maig, el contribuent podrà fraccionar l'IBI en 3 o en 6 mesos, sense interessos de demora.

 

En el cas de l'opció de pagament en 3 terminis, els mesos d'abonament del fraccionament serien abril, juliol i agost mentre que si es tria l'opció de fraccionament en 6 vegades, els mesos de pagament serien abril, maig, juny, juliol, agost i setembre.

 

Per a poder optar a aquesta mena de domiciliació, els contribuents, que no podran tindre altres deutes en executiva, podran realitzar la sol·licitud tant de manera presencial en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà mitjançant cita prèvia com de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual Tributària en la web de l'Ajuntament.

 

Aquesta mesura se suma a altres accions empreses per l'Executiu socialista per a facilitar el pagament d'impostos a veïns i empreses com el Compte Corrent Tributari, que permet el fraccionament dels tributs municipals en 12 mesos sense interessos.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos del 2020 amb una despesa total de 7.754.773,91 € i uns ingressos d’11.715.341,33 amb un resultat molt positiu i d’acord amb la planificació econòmica de la legislatura. S’ha tancat l’exercici en estabilitat pressupostària i una capacitat de finançament o superàvit pressupostari de 3,7 milions d’euros. Aquest resultat tan positiu es deu principalment als recursos provinents d’altres administracions per a subvencionar projectes i inversions concretes. La més important, la del centre de dia per a persones majors, amb un cost de 3,3 milions d’euros. Tot i que les regles fiscals de l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa estan suspeses pel Congrés per als anys 2020 i 2021, el resultat de l’Ajuntament de Meliana del 2020 és de compliment de les dos.


Així, com indica la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “l’Ajuntament incorporarà al pressupost d’enguany més de 4 milions d’euros en inversions compromeses. A més del centre de dia, hi ha les inversions finançades per la Diputació, com ara l’ordenació de la mobilitat i l’accessibilitat al barri de Nolla, el canvi de la gespa del camp de futbol, obres de sanejament, l’ampliació dels nínxols del cementeri o la remodelació de les instal·lacions del Centre de Formació de Persones Adultes”. Es tracta d’actuacions de les quals es van rebre les subvencions en el 2020, però que l’execució, i per tant la despesa, es realitzarà en el 2021.


D’altra banda, explica la responsable: “hi ha al voltant de dos milions d’euros més del romanent que són incorporables als pressupostos del 2021 per a l’execució d’inversions financerament sostenibles o amb finançament afectat que permetran portar endavant diferents projectes que el govern municipal ja té planificats i que es poden complementar, a més, amb subvencions o aportacions d’altres administracions.” Bàsicament en els àmbits de la millora del sanejament, la compra de terrenys per a dotacions públiques, la millora de les vies públiques, actuacions per a la consecució dels objectius mediambientals o la millora d’instal·lacions esportives i culturals. Unes actuacions que també tenen la finalitat d’activar l’economia.


Per a la responsable de l’àrea “els resultats d’enguany, i dels cinc anys anteriors, són la constatació que s’està fent una gestió econòmica i pressupostària molt rigorosa i eficient amb deute zero des del 2017. El grau d’execució i d’inversió és molt elevat en un ventall ampli de programes i projectes i, a més, s’ha pogut donar resposta a les necessitats extraordinàries motivades per la crisi sanitària i la pandèmia”. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament ha destinat més de 150.000 € a ajudes socials directes i 50.000 € als sectors econòmics tradicionals, o 300.000 € a diversos plans d’ocupació per a contrarestar els efectes de la crisi. A més, ha destinant recursos extraordinaris per a l’adquisició de material i actuacions de protecció o desinfecció. Tot i les circumstàncies, s’han executat inversions per prop d’un milió d’euros.


És rellevant el fet que tota la gestió municipal continua realitzant-se amb els nivells més baixos de càrrega impositiva des del 2010. Com explica Asensio, “si al 2013 la recaptació per la contribució urbana (IBI) fou de 2,7 milions d’euros, en el 2020 ha sigut de 2,3 milions. El repte de l’Ajuntament per a enguany és administrar els bons resultats econòmics per a poder continuar l’impuls de la planificació i de la gestió municipals. En aquest sentit, la segona tinenta d’Alcaldia destaca que “anem a utilitzar aquests recursos, aprofitant la relaxació de les regles fiscals que fins ara ho impedia, per a fer una gestió urbanística important que ens permeta escometre els projectes i les infraestructures del futur, que estan pendents des del 1991”. Com ara l’adquisició dels terrenys que falten per a la construcció del nou centre educatiu, dins del programa Edificant de la Generalitat Valenciana, o l’execució del clavegueram de Roca, entre altres projectes.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L'Ajuntament de Foios ha obert la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes del Pla Resistir. Així, el sector de l'hostaleria, el comerç i altres sectors afectats per les restriccions per a frenar la pandèmia del coronavirus podran sol·licitar aquestes ajudes directes, preferentment per seu electrònica (www.foios.es), des del pròxim 26 de març fins al 20 d'abril.

 

Concretament, Foios destinarà un total de 141.761 € – dels quals 21.264,15 € han sigut d'aportació municipal – que es destinarà a cobrir les despeses corrents pròpies de l'activitat empresarial tant de les microempreses de fins a 10 persones treballadores, com de les persones autònomes d'aquests sectors afectats.

 

D'aquesta manera, cada persona sol·licitant rebrà un fix de 2.000 €, que es complementarà amb 200 € addicionals per cada treballador o treballadora a càrrec seu fins a un màxim de deu. A més, cal recordar que aquestes ajudes són compatibles amb unes altres.

 

Per al regidor de Comerç, Juanjo Civera, «aquestes ajudes destaquen per ser les primeres d'aquesta índole que comprometen a totes les administracions valencianes, amb l'esperit de poder arribar a la gran majoria de persones autònomes i micropimes greument afectades». Per això, «treballarem perquè aquestes ajudes arriben com més prompte millor a les persones interessades».

 

Informa Nou Horta. Foios

Publicat en Foios-VAL

L'Ajuntament de Mislata està adherit al Pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d'Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària. Dins del Pla es troben les Ajudes Parèntesis destinades als sectors d'activitat més afectats i que gestionen directament els ajuntaments.

 

Després de tancar-se la primera convocatòria, són 182 sol·licituds rebudes, entre persones treballadores autònomes i microempreses pertanyents als sectors d'hostaleria, restauració i oci nocturn, allotjaments i activitats turístiques, activitats de creació, artístiques i d'espectacle, i activitats esportives, recreatives i d'entreteniment. L'ajuntament ja està abonant de manera directa els prop de 300.000 euros destinats a cobrir les sol·licituds admeses en aquesta primera fase.

 

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa: “Les institucions valencianes ens hem unit per a donar oportunitats a les nostres empreses afectades per la crisi sanitària, i a Mislata hem activat múltiples línies d'ajuda com a resposta àgil i efectiva per a donar eixida a aquesta situació, que ara s'incrementen mitjançant el Pla Resistir, injectant en total dos milions d'ajudes directes a les nostres empreses”.

 

A més, el consistori ha anunciat que en els pròxims dies s'obrirà la segona convocatòria d'aquestes Ajudes Parèntesis per a la qual s'ampliaran els sectors d'activitat que poden acollir-se a les ajudes.

 

Informa Nou Horta. Mislata

Publicat en Mislata-VAL

Una setmana després del tancament del termini de sol·licitud de les Ajudes Parèntesis, l'Ajuntament de Torrent, a través de l'alcalde Jesús Ros, ha informat els mitjans de comunicació, en la tradicional trobada quinzenal amb la premsa, que ja s'han abonat 818.000 euros i resolt 374 sol·licituds d'un total de 577, i que ja es treballa en la redacció de les bases d'una segona convocatòria, amb la qual es pretén ampliar el nombre d'activitats i fer arribar així les ajudes a un major nombre d'empreses i autònoms locals que s'hagen vist afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

 

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda i Subvencions, Esmeralda Torres, ha explicat que “la intenció de l'equip de govern és la de donar una resposta ràpida al major nombre d'empreses i autònoms locals que en aquests moments estan pendents de resolució, així com ampliar i arribar al màxim nombre d'activitats afectades fins a esgotar la totalitat dels dos milions d'euros d'ajuda”.

 

En aquest sentit, la regidora de l'àrea ha volgut destacar “el compromís del consistori per agilitar i abonar l'import de la subvenció amb la presentació de la sol·licitud, conscients de la situació per la qual travessen molts dels negocis i comerços locals”.


En aquests moments ja s'estan plantejant les noves bases de la segona convocatòria, “en la qual la nostra voluntat és que incloga alguns sectors que no es contemplaven en aquesta primera fase com poden ser perruqueries, floristes, fotògrafs, taxistes, dissenyadors gràfics… i que les ajudes puguen arribar a un miler d'empreses i autònoms de Torrent”, explica la regidora.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

Amb l'objectiu de continuar fent de Paterna una ciutat més sostenible, més ben connectada i més amigable i intel·ligent, l'Ajuntament ha registrat en el Ministeri de Transports la sol·licitud de subvencions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a un total de 14 projectes en matèria de mobilitat.

 

Tal com ha explicat la Tinenta Alcalde de Seguretat, Mobilitat i Transició Ecològica, Núria Campos “es tracta d'actuacions estratègiques, valorades íntegrament en 57.503.171,59 euros, amb les quals pretenem millorar la mobilitat, connexió, accessibilitat i seguretat per als vianants de tot el nostre terme municipal”.

 

Entre els projectes presentats, Campos ha destacat l'adequació Carretera Pla del Pou a Zona 30, valorada en 10.537.523,04 euros i el nou Servei d'Autobús Municipal, pressupostat en 17.700.000 euros, amb el qual es pretén renovar aquest servei de transport, que passarà a tindre 9 autobusos nous, híbrids i de gasoil i inclourà llançadores a zones industrials, més línies de comunicació entre barris del municipi, millora de la freqüència de pas, sensors de comptatge d'usuaris, etc.

 

Uns altres dels projectes amb els quals el consistori opta als fons europeus és la Millora de l'accés nord de Lloma Llarga mitjançant la creació d'un nou accés nord a enllaçar amb el carrer Melissa, per un valor d'1.000.000,00 euros i la Millora en els accessos d'eixida de La Canyada al polígon industrial Fuente del Jarro pel Camí de Borcheros, mitjançant la millora del pas inferior existent i la creació d'un passeig per als vianants i ciclista longitudinal al camí, de manera que es millore la connexió per als vianants, ciclista i rodada existent.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L’Ajuntament de Paiporta ha aconseguit una subvenció de 372.949,28 euros de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a executar millores als tres polígons industrials de la localitat, el de L’Alqueria de Mina, L’Estació i La Pasqualeta.


El consistori ha presentat a la línia d’ajudes impulsades per l’IVACE projectes per valor de 451.130,14 euros per a incrementar la seguretat i la videovigilància, construir nous carrils bici i millorar la senyalització i les zones verdes, i aportarà la diferència entre la subvenció i el total dels projectes, el que suposarà una aposta municipal de 78.180,86 euros.


Per a la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, l’arribada d’una subvenció del 80% del valor dels projectes, el màxim que concedia l’IVACE, «confirma que s’ha treballat bé i s’han presentat actuacions necessàries per a que el teixit empresarial de Paiporta continue creant riquesa i llocs de treball».


Jiménez ha afegit que «els projectes incrementaran la seguretat, faran més sostenible la mobilitat i milloraran l’entorn, estan pensats per a que les àrees industrials de Paiporta siguen més atractives per a noves inversions, i per a que milloren les condicions de les empreses que ja han apostat pel nostre poble per a realitzar la seua activitat».


La inversió de més de 451.000 euros en aquests projectes, que s’iniciaran en aquest 2021, se suma als 350.000 euros pressupostats també enguany en el Pla d’Inversions 2021-2024 per a la urbanització de la Unitat d’Execució (UE) 12, al polígon de La Pasqualeta. Aquesta urbanització unirà per fi, després d’anys d’espera, el carrer Jaume I amb aquesta àrea industrial, cosa que millorarà sensiblement l’accés.


A més, l’Ajuntament es troba en ple procés de renovació de totes les lluminàries dels tres polígons, en un projecte que suposarà el canvi de 400 punts de llum i una inversió de més de 92.000 euros que també implicarà un gran estalvi en consum i en emissions de CO2 derivades de l’activitat industrial de la localitat.

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL
Pàgina 9 de 27