Mostrant articles per etiqueta: Massamagrell

En el ple de la setmana passada, l'Ajuntament de Massamagrell va aprovar la proposta de signatura del conveni amb la Generalitat Valenciana sobre la cessió de dret de tanteig i retracte d'habitatges.

 

Una proposta que va tirar avant per 9 vots a favor, els que formen el Psoe (5), Compromís (3) i Unides Podem (1); amb 6 abstencions, les que formen Ciutadans (2), Vox (1), Veïns (1) i 2 regidors del PP; i amb 2 vots en contra de dos regidors del partit popular.

 

Amb aquest conveni, la Vicepresidència Segona de la Generalitat Valenciana, pretén crear un patrimoni públic d'habitatges sòlid i estable al llarg de la Comunitat Valenciana. El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martinez Dalmau, assegura que el dret de tanteig i retracte permet ampliar el parc públic d'habitatges.

 

“A través d'aquest conveni, s'agiliten els tràmits perquè es puga actuar de manera directa i s'oferisca una alternativa immediata a les persones que necessiten un habitatge de manera urgent”, comenta l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

La vigència d'aquest conveni serà d'un any, amb la possibilitat de prorrogació. Amb això, Massamagrell se suma als municipis d'Alboraia, Sant Joan d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig, ajuntaments ja subscrits a aquest conveni.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de Massamagrell, ha convocat la XII edició del Concurs de Cartells. Un concurs, que a partir d'enguany passarà a dir-se “Concurs de Cartells Carmen Tamarit”, en honor a una de les seues creadores i impulsores, Carmen Tamarit, treballadora d'Igualtat i psicopedagoga a l'Ajuntament de Massamagrell, morta en 2020.

 

“Amb el consentiment dels seus familiars, hem volgut fer un homenatge a nostra volguda Carmen Tamarit, una de les creadores i impulsores d'aquest concurs de cartells, Carmen Tamarit, treballadora d'Igualtat i psicopedagoga a l'Ajuntament de Massamagrell, que desgraciadament ens va deixar en 2020”, ha comentat l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

Podran participar en aquest concurs, de manera individual o col·lectiva, totes les persones “artistes plàstics” que ho desitgen, o qualsevol altra persona aficionada que així ho considere, independentment que pertanga o no al municipi de Massamagrell.

 

El concurs va començar enfocat a treballs realitzats amb pintura, però en les últimes edicions també s'han acceptat treballs realitzats amb tècniques digitals. A més, les bases del concurs s'han adaptat a les circumstàncies actuals, i els treballs es presentaran a través de correu electrònic.

 

Un dels requisits, és que el disseny continga d'alguna manera la frase “Massamasclisme, Massamagrell pel feminisme”, ja siga formant part de la composició del mateix disseny o simplement escrita en aquest.

 

“Es concediran dos premis. Un premi popular valorat en 200 euros, que serà elegit mitjançant votació de la ciutadania, i un altre premi valorat en 350 euros, que serà atorgat per un jurat expert, valorant el valor creatiu i innovador, la qualitat artística i tècnica, i la perspectiva de gènere i feminista. Com a novetat, el jurat comptarà amb una agent d'igualtat, i 5 punts sobre 15, serà la valoració sobre la perspectiva de gènere i feminista”, aclareix la regidora d'Igualtat, Araceli Munera.

 

Les persones interessades a participar poden trobar les bases del concurs en la pàgina web de l'Ajuntament de Massamagrell, i podran presentar els seus treballs fins al 18 de febrer a través de correu electrònic.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

 

Publicat en Massamagrell-VAL

L’Ajuntament de Massamagrell continua treballant per a ajudar el teixit empresarial, industrial i comercial del municipi amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes que està implicant la situació sanitària actual, a causa de la COVID-19. Per aquest motiu, des del Govern municipal s’ha sol·licitat a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), una ajuda de 216.804,30 €, amb l’objectiu de millorar, modernitzar i ampliar les infraestructures i serveis en el Polígon Industrial Bobalar Sector 1.

 

El projecte naix com el resultat d’una anàlisi de la situació en la qual es troba el Polígon Industrial Bobalar, en el qual s’han recollit les manques i deficiències que presenta actualment.

 

L’objectiu del projecte és donar resposta a les necessitats actuals del polígon per a la millora, modernització i la dotació d’infraestructura i serveis que actualment es troben desfasats i/o que són imprescindibles per a millorar la competitivitat de les empreses instal·lades així com les futures que s’implanten, de manera que es millore l’enclavament industrial per a evitar l’èxode d’empreses a altres polígons fora del terme municipal i el reclam de noves.

 

Els objectius proposats: millora de la competitivitat de les empreses instal·lades i les futures, millora de la identificació dels espais del polígon industrial; augment de la seguretat viària mitjançant operacions de millora de fermes, tant de trànsit rodat com per als vianants i aparcaments; millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat públic existent i augment de la seguretat en el polígon mitjançant la instal·lació de CCTV a fi de prevenir i controlar possibles accions inapropiades.

 

Per a aconseguir aquests objectius, l’Ajuntament de Massamagrell realitzarà les següents accions: Instal·lació de circuit tancat de televisió amb cobertura global al polígon, connectat a la Policia Local; Substitució il·luminat públic exterior per il·luminació LED; reasfaltat de vials, reposició de paviment de vorera i reparació del paviment de les zones d’estacionament de vehicles; Instal·lació de directoris d’empreses amb identificació d’aquestes, els carrers i les zones verdes.

 

Aquestes actuacions permetran corregir les deficiències actuals aconseguint una millora permetent el desenvolupament de l’activitat industrial en condicions de seguretat.

 

Així mateix permetrà que les empreses puguen ser identificades amb facilitat i per tant millorar la seua competitivitat, de la mateixa manera que es redueix l’impacte mediambiental i consum apostant per solucions més sostenibles i eficients.

 

Aquesta proposta presentada per l’equip de govern va ser aprovada en el ple del passat dimecres per unanimitat de tots els grups.

 

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha destacat que “és fonamental que fem costat a un dels sectors econòmics que millor estan aguantant aquesta crisi i que, a més, està ajudant a mantenir la nostra economia a flotació”.

 

Gómez, a més, ha assenyalat “aquestes accions venen emmarcades en la línia que estem seguint des d’aquesta corporació per a continuar millorant Massamagrell a través de les obres i inversions realitzades des de l’Ajuntament en col·laboració amb diferents entitats públiques, tant autonòmiques com provincials”.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

En el ple del dimecres 27 de gener, Massamagrell va aprovar la suspensió de la taxa d'ocupació de terrasses dels establiments hostalers situats en el municipi, una proposta de l'Equip de Govern, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics. A causa de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, el sector hostaler està sent un dels més afectats, i el consistori ha decidit prendre aquesta mesura.

 

L'Ajuntament de Massamagrell, ja va prendre mesures sobre aquest tema en 2020. El mes de novembre passat es va anunciar la devolució de la taxa a aquelles persones que havien efectuat el pagament de tot l'any. Una quantitat total de 5.326 euros, corresponents als mesos entre març i desembre.

 

“L'any passat, també vam contemplar disminuir la quota de cara a enguany, modificant així l'Ordenança Reguladora de la Taxa per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, taules i cadires per a 2021. Però vista la situació actual i les noves restriccions, hem pensat a modificar aquesta ordenança, ja que el més honest i correcte és la suspensió completa”, ha explicat l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

Segons mostra l'expedient, no s'exigiran les tarifes corresponents a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitats lucratius per a aquelles ocupacions iguals o inferiors a 50 metres quadrats. Per a ocupacions que superen els 50 metres quadrats, s'aplicarà la tarifa vigent a la superfície que excedisca dels citats 50 metres quadrats.

 

L'anunci estarà exposat en el Tauler d'anuncis de l'ajuntament, en el BOP i en un diari de major difusió de la província, a l'efecte de que els interessats examinen l'expedient i puguen presentar les reclamacions que estimen oportunes. En cas que aquestes no existisquen, s'entendran definitivament aprovades les modificacions. I una vegada es faça la seua publicació íntegra en el BOP, serà aplicable des de l'endemà.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L’Ajuntament de Massamagrell, a través de la Regidoria d’Educació, va iniciar fa unes setmanes la previsió per a dotar als centres escolars i institut, del material necessari per a fer front a les baixes temperatures a les aules, degudes a l’obligatòria ventilació de les mateixes per a prevenir el contagi del virus.

 

Hui, dimecres 27 de gener, l’alcalde del municipi i la regidora d’Educació, han començat amb el repartiment de les mantes per a l’alumnat de l’ESO, cicles formatius i batxillerat. Els primers beneficiaris han sigut els alumnes i les alumnes de l’IES Massamagrell, i seguidament, s’ha efectuat el lliurament al col·legi Sagrada Família, que també compta amb educació secundària.

 

“Tal com ens vam comprometre fa un parell de setmanes, des de l’ajuntament, hem pres les mesures necessàries per a donar resposta a la situació que viu l’alumnat dels centres escolars del municipi. S’han destinat un total de 18.000 euros per a aquest fi”, ha explicat l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

“En els pròxims dies rebrem el material que falta, que són els ponxos per a l’alumnat d’educació infantil i primària -els quals venen en dues talles diferents-, i realitzarem el repartiment en els col·legis”, ha aclarit la regidora d’Educació, Araceli Munera.

 

Ja són diversos els municipis valencians els que han adoptat aquest tipus de solucions perquè l’alumnat no passe tant de fred dins de les aules. Les mesures de ventilació enfront del virus, unides al fred de l’hivern perjudiquen la qualitat educativa dels centres. Massamagrell, en els pròxims dies, comptarà amb vestidura suficient per a fer front a les baixes temperatures.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Massamagrell ha destinat al llarg de tot l'any 2020 un total de 295.418,17 euros en ajudes per a emergència social. Es tracta d'ajudes dirigides a persones i famílies per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, que no es poden resoldre amb mitjans econòmics propis.

 

Les prestacions econòmiques individualitzades són: ajudes per a l'ús d'habitatge, ajudes extraordinàries, ajudes per a necessitats bàsics, ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, ajudes tècniques i ajudes per al desplaçament ajudant al seu normal desenvolupament humà i social mitjançant prestacions econòmiques individualitzades.

 

“L'àrea de Benestar Social va comptar en 2020 amb un total de 378.782 euros, entre els 150.000 de la pròpia partida, més 200.000 euros provinents del romanent de tresoreria, i els 33.782 euros d'ajudes per a pal·liar els efectes del Covid. A la fi d'any s'havien destinat un total de 295.418,17 euros entre totes les ajudes i hui dia es compta amb un sobrant de 88.362,83 euros”, ha explicat l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

“L'objectiu d'aquestes ajudes és que les persones i famílies més afectades i desfavorides aconseguisquen un desenvolupament humà i social normal, per mitjà de les prestacions econòmiques individualitzades”, comenta la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda.

 

Unes altres de les ajudes que s'han destinat durant el 2020, han sigut 2.334 euros per a accions d'inclusió social, 5.987 euros per a lloguers, per a material escolar un total de 1.028 euros, i per a ajudes de les víctimes de violència de gènere 3.216 euros. Sumant entre totes elles un total de 12.565 euros.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Massamagrell, en coordinació amb Global Omnium/Aigües de València, ha iniciat les tasques de neteja d'embornals, pous i col·lectors del municipi a fi de previndre la incidència de les precipitacions torrencials que puguen afectar la xarxa de clavegueram municipal.      

 

El projecte ha sigut coordinat pels professionals de l'empresa concessionària i de l'ajuntament, per a materialitzar el pla anual de neteja i inspecció preventiva de les xarxes de clavegueram, emprant per a això els millors equips tècnics més ben adaptats a les característiques i particularitats del municipi.    

 

“Treballem de manera conjunta i coordinada per a ser el més efectius possibles i donar una bona solució. No obstant això, en els últims anys hem vist episodis de fort vent i pluges torrencials més abundants, que poden generar un altre tipus de danys inevitables”, comenta l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.    

 

“La xarxa hidràulica del municipi supera els 74 quilòmetres de longitud i la de clavegueram 53. Estem fent aquests treballs de neteja perquè en cas que arriben pluges torrencials, estiguem preparats per a afrontar la situació i els desguassos permeten evacuar l'aigua perfectament” explica la regidora d'Urbanisme, Raquel Gómez.    

 

Massamagrell compta amb una tecnologia d'avantguarda que garanteix una gestió eficient dels seus recursos hídrics, i a més, a través de l'aplicació “Aigua Mòbil Clients” de Global Omnium/Aigües de València, els usuaris i usuàries poden accedir als serveis i donar avís d'una avaria, consultar el gràfic diari de consums, o localitzar l'oficina més pròxima. 

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Massamagrell ha tornat a posar a la disposició de la seua ciutadania les activitats esportives online. Unes activitats que fins al moment s'estaven realitzant presencialment, però que s'han vist suspeses amb les noves mesures que ha pres el consistori per a fer front a la gran quantitat de contagis per coronavirus.

 

Aquestes activitats es van reprendre ahir dijous i es poden seguir a través de la pàgina de Facebook “Viu Massama”. La mateixa pàgina que es va crear durant el confinament sota el nom de "Massama a casa" per a donar cabuda a totes aquelles activitats que no es podien realitzar de manera presencial, i que així la ciutadania poguera continuar tenint oferta cultural, esportiva, formativa i juvenil.

 

“Quan les activitats van reprendre la seua presencialitat, la pàgina “Massama a casa” es va transformar en una plataforma virtual sota el nom de “Viu Massama” on s'alberga tota l'agenda d'oci, cultural, juvenil-infantil i esportiva del municipi. Ahir, “Viu Massama” va tornar a retransmetre les classes d'esport en directe, igual que en els seus inicis. D'aquesta manera, els nostres veïns i veïnes poden continuar gaudint de les activitats esportives, a pesar que no es poden realitzar presencialment a causa de les restriccions per a complir amb les mesures de seguretat” aclareix l'alcalde de Massamagrell i regidor d'Esports, Paco Gómez.

 

“Durant el confinament, a més de les activitats habituals que es realitzaven des de l'Ajuntament de Massamagrell, i que es van traslladar a aquesta plataforma, es van afegir unes altres que es van poder realitzar gràcies a Monia amb "Ballem", Joaquín amb hapkido o l'atletisme amb Toni ATMSD, als quals novament agraïm la seua col·laboració”, comenta la regidora de Cultura, Educació i Joventut, Araceli Munera.

 

Les classes s'estan realitzant de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada, fins al 31 de gener, i les activitats són: aeròbic, pilates, ioga i combo. Hui dia la plataforma la segueixen quasi 1500 persones, i la primera classe online ha rebut més de 290 reproduccions.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Massamagrell ha realitzat durant aquests dies l'ingrés de les ajudes de material escolar a les persones beneficiàries, en aquesta ocasió, les dirigides a l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

 

“És el primer any que els alumnes i alumnes de l'ESO han pogut sol·licitar aquesta ajuda dotada amb una quantia de 60 euros, igual que la sol·licita l'alumnat de primària des de fa uns anys. Entre ahir i hui, les persones sol·licitants a les quals se'ls ha acceptat la seua petició, ho estan rebent en els seus comptes corrents vinculats”, ha aclarit l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

“Hem ingressat un total de 9.403,44 euros únicament en les ajudes per a ESO, quantitat que se suma a l'ingrés que es va realitzar fa unes setmanes sobre les ajudes per a primària. Entre totes elles, incloent les dirigides a l'alumnat d'infantil, aquest curs s'han destinat un total de 55.000 euros en ajudes d'educació”, ha afegit la regidora d'Educació, Araceli Munera.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Massamagrell ha ampliat el servei municipal per a labors de desinfecció en el municipi. Unes labors que porten realitzant-se de manera periòdica des que va començar la pandèmia, però que s'han vist intensificades en els últims dies davant el gran augment de casos positius de coronavirus en el municipi.

 

El grup de treballadors de la brigada municipal, ja està intervenint als carrers del poble, mobiliari urbà, entrades a edificis públics municipals, com el Centre de Salut, a més d'en les entrades als col·legis públics. Per a dur a terme aquests treballs, els operaris tenen el suport de motxilles de desinfecció i un turbotractor adquirit amb el romanent de 2020, a més dels productes químics adequats.

 

L'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, ha aclarit “hem intensificat els treballs de desinfecció perquè és d'especial importància l'eliminació de la càrrega viral que puguen contindre les vies públiques. Però el més important és que la ciutadania prenga consciència de la situació que travessem i complisca amb les mesures implantades, tant les que va decretar l'Ajuntament de Massamagrell dissabte passat, com les que el dijous 21 implanta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a més de les del Govern d'Espanya”.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL
Pàgina 8 de 41