Mostrant articles per etiqueta: Alaquàs

L'Ajuntament d'Alaquàs ha reduït un 21% la taxa per accidents de trànsit amb persones ferides en la zona urbana durant l'any 2020. És el segon any consecutiu que es confirma aquesta tendència positiva com a resultat principalment de les actuacions dutes a terme per la Policia Local d'Alaquàs en matèria de seguretat vial i que enguany ha augmentat encara més per les restriccions de mobilitat derivades de l'estat d'alarma.

 

En els dos últims anys s'han dut a terme importants mesures en matèria vial amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i contribuir a la disminució del percentatge d'accidentalitat viària i les conseqüències derivades dels sinistres vials.

 

Una de les actuacions principals va tindre lloc en la intersecció entre Camí Vell de Torrent i carrer Jaume I. L'Ajuntament d'Alaquàs va decidir realitzar un canvi d'ordenació amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària que representava aquest encreuament. L'obra va consistir a més en la creació d'una rotonda així com de noves places d'estacionament. L'actuació va finalitzar al desembre de 2019 i a dia de hui, al gener de 2021, havent transcorregut més d'un any de la seua posada en marxa, no s'ha produït cap accident amb persones ferides mentre que la mitjana era abans de la seua ordenació de 2 accidents per any.

 

Altres de les actuacions importants en matèria de seguretat vial han sigut el repintat i reforç de senyalística en diversos punts. Durant l'any passat es va reforçar la senyalística vertical de diferents passos de vianants i es repintaren els passos de vianants de les principals avingudes amb l'objectiu de garantir la seguretat de les i els vianants. A més, la Policia Local va realitzar un esforç important en la cobertura del màxim nombre possibles de passos escolars en les hores d'accés i eixida als centres escolars.

 

Amb l'obertura del CEIP Ciutat de Cremona, l'Ajuntament d'Alaquàs va crear un itinerari segur per a l'accés al centre i va repintar tota la intersecció pròxima a l'entrada a més de reforçar la senyalització d'aquesta. Es va procedir també a l’actualització de la regulació semafòrica d'aquest encreuament i es va crear un carril d'espera per al gir a l'esquerra de vehicles que es dirigeixen al polígon del Bovalar amb l'objectiu de derivar el seu accés pel carrer Rincón de Ademúz i derivar tot el trànsit d'eixida del polígon per aquest vial cap a l'eixida de la població amb la finalitat d'evitar un gir a l'esquerra cap al centre docent.

 

S'han portat a més controls amb la finalitat de detectar la presència de persones conductores que hagueren esgotat els seus punts o que circularen sota la influència d'alcohol i/o drogues.

 

De l'estudi efectuat per la Policia Local d'Alaquàs sobre accidentalitat amb persones ferides destaca a l’igual que l'any 2019, que la causa principal d'accidentalitat a Alaquàs és l'omissió del senyal de prioritat de STOP que regula determinats creus del municipi. Per aquest motiu, la Policia Local d'Alaquàs recorda la importància de respectar i executar reglamentàriament els senyals de STOP així com mantindre una atenció vigilant a la conducció evitant l'ús de dispositius mòbils que poden distraure l'atenció tant de vehicles que ens precedeixen i es detenen davant un pas de vianants o un semàfor en fase roja com de qualsevol obstacle imprevist.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

Alaquàs bonificarà a partir d’enguany la tarifa municipal de l’aigua i les taxes per la prestació del servei de clavegueram i d'arreplegada de residus sòlids urbans (ecotaxa) a les unitats familiars amb renda baixa empadronades al municipi. Es tracta d’una mesura posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal d’ajudar a les famílies a fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19.

 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 de gener i finalitzarà el 15 de febrer de cada any i haurà de ser sol·licitat cada any per a la seua renovació. L’import de la bonificació variarà en funció de la taxa i el col·lectiu al què es pertany. En el cas de l’aigua, s’aplicarà la tarifa de consum prevista per al bloc 1 fins als 36 m3 per trimestre i es bonificarà en un 100% el canon per amortització i renovació d’inversions en els primers 24 m3 per trimestre i en un 50% dels 24 m3 fins als 48 m3 per trimestre.

 

Pel que respecta a les taxes de clavegueram i arreplegada de residus sòlids (ecotaxa), es bonificarà el 100% de la quota a les persones jubilades i pensionistes durant els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució i en la resta de col·lectius es bonificaran 5 euros per quota de la taxa en els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució.

 

Per tal de rebre aquesta ajuda cal ser persona empadrona al municipi i reunir conjuntament els següents requisits: ser titulars dels contractes de subministrament d’aigua potable o en el seu defecte, titulars del contracte de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la reducció de la taxa, residir en l’habitatge per al qual se sol·licita aquesta ajuda amb una antiguetat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud i tindre uns ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència que no superen els llindars de renda establerts en l’Ordenança reguladora. A més, per a cada membre de la unitat familiar o de convivència amb una discapacitat igual o superior al 33% i per al cas de famílies monoparentals, es considerarà una persona més a l’efecte del càlcul del coeficient.

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del registre electrònic de l’Ajuntament d’Alaquàs https://alaquas.sedelectronica.es/info.0 o a través del registre presencial sol·licitant cita prèvia a través del telèfon 662391716 o de la pàgina web: https://www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp, seleccionant el servici OAC – Registre General.

 

L’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat el telèfon 661 956 583 així com el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per a les persones que necessiten resoldre els seus dubtes relacionats amb aquesta mesura abans de fer la presentació en el registre.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

Alaquàs ha posat en marxa una campanya informativa per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge de tot tipus de residus. A través d’aquesta acció, l’Ajuntament vol donar a conèixer la programació anual de l’Ecoparc Mòbil que visita tots els mesos el municipi amb l’objectiu de facilitar a les veïnes i els veïns el reciclatge de residus i xicotets aparells que ja no funcionen o no utilitzen.

 

Per a la seua difusió, l’Ajuntament d’Alaquàs distribuirà a través dels diferents canals oficials i també a través del diferents panells informatius exteriors coneguts com MUPIS, cartells amb els horaris i els punts d’ubicació de l’Ecoparc Mòbil que arriba tots els mesos a Alaquàs. En el cas del mes de gener, l’Ecoparc Mòbil s’ubica a la plaça la Llibertat des de hui dilluns 11 de gener i fins al 13 de gener. Del 15 al 17 de febrer s’instal·larà a plaça d’Espanya, del 4 al 6 de març al parc del Rollet, del 12 al 14 d’abril a l’avinguda del General Palafox,del 6 al 8 de maig a la plaça de la Contitució, del 7 al 9 de juny a la plaça Llibertat, del 28 de juny al 3 de juliol a plaça d’Espanya, del 23 al 25 d’agost al parc del Rollet, del 20 al 22 de setembre a l’avinguda del General Palafox, del 28 al 31 d’octubre a la plaça de la Constitució, de l’11 al 13 de novembre a la plaça Llibertat i del 2 al 4 de desembre a la plaça d’Espanya.

 

L’Ecoparc Mòbil va rebre durant l’any 2020 un total de 1164 visites i gràcies a aquesta iniciativa es van arreplegar un total de 4.232 aparells de tot tipus. Es tracta d’una iniciativa amb molt bona acollida que permet reciclar fins a 32 tipus de residus diferents, entre ells: aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors, joguines electròniques, olis de motor, pantalles, tubs fluorescents, tòners i cartutxos d'impressora, pneumàtics, càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies...

 

Pel que fa a les diferents accions posades en marxa a Alaquàs per a la recollida i reciclatge de tot tipus de residus, cal destacar també el servei de recollida de mobles i ensers a la via pública que es presta tots els dimecres a partir de les 20 hores a la població i gràcies al qual s’han arreplegat durant l’any 2020 un total de 345.720 quilògrams entre residus voluminosos i de fusta.

 

Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament d’Alaquàs vol conscienciar la ciutadania sobre la necessitat i la importància del reciclatge de tot tipus de residus per tal de mantindre Alaquàs el més neta possible. S’anima així a la ciutadania a fer ús de totes aquestes iniciatives i seguir els horaris establerts a més de continuar fent un bon ús dels contenidos de fem, dipositant cada tipus de residu al contenidor corresponent.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

La Policia Local d'Alaquàs va realitzar durant l'any 2020 un total de 12.590 actuacions policials, un 2% més de serveis atesos respecte a anys anteriors, una xifra que suposa un rècord històric en actuacions realitzades. Es tracta d'un balanç molt positiu que posa en valor el treball realitzat pels agents locals amb l'objectiu de vetlar per la seguretat i protecció de la ciutadania.

 

Del balanç realitzat per l'Ajuntament d'Alaquàs destaca com a dada important l'atenció prestada en matèria de seguretat i protecció amb una mitjana de 35 serveis diaris aproximadament. A les actuacions habituals es van sumar durant l'any passat un gran nombre d'intervencions policials col·laboratives en matèria de sanitat derivades de la situació epidemiològica. Destaquen altres actuacions logístiques i assistencials relacionades amb la pandèmia com el repartiment en els moments més severs tant de mascaretes entre la població com d’equips de protecció individual en diferents centres. A aquestes actuacions cal afegir també les tasques informatives i consultives que igualment atén el col·lectiu policial de manera telefònica o presencial sobre diferents dubtes sorgits a la ciutadania derivades de la normativa generada per l'estat d'alarma i les seues actualitzacions.

 

Durant el primer estat d'alarma, i per a oferir un millor servei i minimitzar el contacte entre les seccions, es van reorganitzar els torns dels agents durant 3 mesos de manera que prestaren un horari similar al que realitza la Unitat Militar d'Emergències amb torns de 12 hores en substitució dels torns habituals de 8 hores.

 

A més del treball realitzat amb motiu de la pandèmia, aquest balanç inclou a més les actuacions policials derivades del trànsit, especialment la cobertura en matèria d'accidents de trànsit i els serveis derivats d'incendis. D'aquests últims destaca la meritòria actuació dels agents en un incendi esdevingut al carrer Santíssima Creu, en el qual els agents van procedir a l'evacuació de l'edifici, auxiliant a una persona d'avançada edat desorientada pel fum en les escales o intervencions d'auxili com la duta a terme al carrer Albacete, on van tirar a baix la porta d'un domicili a l'objectiu de salvar la vida d'una dona que es trobava semi inconscient en el sòl amb un fort colp al cap i els familiars no podien accedir a l'immoble. D'entre els serveis destaca també la detecció i posterior clausura d'un taller mecànic al polígon industrial del Bovalar que operava de manera il·legal. Amb aquesta intervenció són ja tres els tallers il·legals de mecànica que la Policia Local d'Alaquàs ha localitzat i tancat en els últims anys en la municipalitat.

 

La Policia Local ha realitzat també un treball molt exhaustiu en el que repecta a controls d'alcoholèmies i drogolèmies. Durant l'any 2020 es van imposar un total de 39 sancions per alcoholèmies administratives, que comporten la immobilització del vehicle i una sanció, i un total de 25 alcoholèmies penals que comporten no sols la immobilització si no també la celebració de judici per delicte contra la seguretat viària. Respecte a les sancions per conduir sota els efectes de les drogues s'han imposat un total de 92.

 

Destaca també la reorientació de serveis i adaptació a les circumstàncies especials del col·lectiu policial. S'han impartit tallers de defensa personal a dones, s'ha mantingut una estreta col·laboració amb el voluntariat social i civil sorgit durant el primer estat d'Alarma, s'han dut a terme col·laboracions amb la Unitat Militar d'Emergències i durant la pandèmia es va animar a les persones, especialment a la població infantil a les 20 hores.

 

A nivell orgànic, durant el passat 2020, l'Ajuntament d'Alaquàs ha renovat amb el Ministeri de l'Interior la signatura del conveni de col·laboració i coordinació entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat i els cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. I en aquests moments es troba igualment en tràmits d'adhesió també amb el Ministeri de l'Interior d'un nou conveni col·laboratiu en matèria de seguretat que permetrà a la Policia Local accedir directament a les bases de dades estatals amb l'objectiu d'agilitzar les seues funcions diàries. Destaca també la col·laboració policial del cos municipal amb la Direcció General de Trànsit i la seua col·laboració en diferents campanyes a nivell nacional dirigides tant al control d'alcohol i drogues com a la seguretat infantil a través d'inspeccions als autobusos de transport escolar.

 

Pel que respecta a la dotació de material per a la seua seguretat i efectivitat del treball realitzat, l'Ajuntament ha adquirit recentment una nova pistola elèctrica Tàser així com noves armilles unipersonals de protecció balística de manera que en breu tota la plantilla tindrà un de dotació individual.

 

Tot aquest treball realitzat ha sigut possible gràcies a la implicació de tot el cos policial al qual es van incorporar el passat 6 de març sis nou agents que van passar a cobrir les baixes dels agents que s'havien jubilat. Aquestes incorporacions van permetre afrontar amb garanties l'any 2020 i garantir un servei públic policial de qualitat enfront de les adversitats pròpies de la situació generada per la pandèmia.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

Un total de 14 veïnes i veïns d’Alaquàs han participat recentment al programa “Mejora”; una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs, a través de la Regidoria de Benestar Social que va ser elegit per la Diputació de València i que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la població major del municipi. Aquesta experiència pilot es va iniciar el passat dilluns 7 de setembre per finalitzar el dilluns 21 de desembre.

 

El programa, dividit en diverses sessions, ha ofererit un seguiment personalitzat centrat principalment en l’exercici físic i la nutrició, dos factors claus en la recuperació de la reducció de la fragilitat, un síndrome geriàtric de gran rellevància que es caracteritza per un augment de la vulnerabilitat davant situacions d’estrés. Aquest problema pot generar un risc de discapacitat superior i afecta aproximadament al 15% de les persones majors de 75 anys.

 

La iniciativa està dissenyada també per millorar l’estabilitat emocional de les i els receptors del servei en un 28% i els ajuda també a millorar les seues relacions socials i les seues capacitats cognitives. Després d’analitzar els bons resultats d’aquesta primera experiència pilot, està prevista l’ampliació dels grups en pròximes edicions per tal d’oferir el servei a un major nombre de persones.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

Alaquàs i Aldaia unides han aconseguit fer realitat una reivindicació històrica per part de totes dues localitats: comptar amb un servei de farmàcia de guàrdia independent. L’Aldalde d’Alaquàs Toni Saura i l’Alcalde d’Aldaia Guillermo Luján posaren de manifest la necessitat de comptar amb una farmàcia de guàrdia en cadascun dels municipis diàriament, i no un establiment compartit com fins ara.

 

Totes dues poblacions sumen uns 60.000 habitants i compten amb nuclis urbans separats per les vies del tren. D’aquesta manera, després de mesos de treball conjunt, dels dos ajuntaments, junt a la Conselleria de Sanitat i al Col.legi Oficial de Farmacèutics, des del dia 1 de gener els veïns i veïnes dels dos municipis poden accedir a una farmàcia de guàrdia en la seua població durant els 365 dies de l'any.

 

Des de la seua arribada al govern dels seus municipis Saura i Luján han mostrat la seua preocupació sobre aquesta qüestió i han fet extensiva aquesta reclamació a totes les institucions. «La meitat dels dies de l'any les persones que necessitaven un medicament a la nit tant a Aldaia com a Alaquàs, en festiu o caps de setmana, es veien obligades a desplaçar-se a la farmàcia de guàrdia de localitat veïna, que en moltes ocasions es troba a una distància desmesurada», explicaven els edils.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs i Aldaia

Publicat en Alaquàs-VAL

L’Ajuntament d’Alaquàs ha contractat un total de 30 veïns i veïnes en situació d’atur que, a partir de hui i durant un any formaran part del nou taller d’ocupació “VIU VERD ALAQUÀS”; un programa mixt d'ocupació i formació pertanyent al Pla Estratègic de Subvencions de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació 2020-2022) que ha comptat amb una subvenció de 720.619,20€ destinada a materials, professorat i alumnat contractat.

 

L'Alcalde d'Alaquàs, Toni Saura i el regidor de Formació i Ocupació, Jaime Marqués, han rebut este matí a l'alumnat al Castell d'Alaquàs per acompanyar-los en aquesta nova etapa i encetar un curs que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur amb dificultats d’inserció laboral o que pertanyen a col·lectius vulnerables.

 

Cada grup, tres en total, està format per deu persones cadascun. L’alumnat participant al programa té la possibilitat d’especialitzar-se en matèries com: activitats auxiliars de jardineria, centres de jardineria i zones verdes, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i operacions auxiliars de serveis administratius i generals. D’aquesta manera es pretén facilitar a les persones participants el seu accés al món laboral així com l’aprenentatge d’un nou ofici.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

El Poliesportiu del Bovalar d'Alaquàs ha renovat recentment el seu sistema de porteries amb la finalitat de garantir la seguretat de les i els usuraris de les instal·lacions i evitar així accidents durant la seua utilització. Concretament s'ha actuat sobre totes les pistes del poliesportiu del Bovalar (sis porteries en total) amb aquest nou equipament esportiu adaptat a la normativa Europea (UNE EN 749) que vela pels requisits funcionals de seguretat, resistència i estabilitat. Aquest sistema anti bolcada l'únic sistema provat per les dues federacions a nivell mundial (IHF 2019 i FIFA -FUTSAL 2021) ja ha sigut utilitzat en importants cites esportives com és la Final de la Copa del Rei de Futbol Sala celebrada recentment en Màlaga.


A diferència de les porteries tradicionals, que en ser equipaments fixos impedeixen la seua mobilitat davant qualsevol impacte, els nous equipaments mòbils auto estables amb sistema anti bolcada faciliten que la porteria tinga un lliscament anterior a la inclinació, per tant aporta més seguretat i permet el lliscament abans de l'impacte. El sistema que actua de contrapés impedeix que les porteries bolquen. A més, el peu de la porteria està cobert per complet per un “coixí de cautxú”, que redueix el risc de patir lesió en el cas que es produixca un colp contra ella en una jugada fortuïta. Quant als seus components, es tracta d'un material que suporta fred i calor el que facilita el seu manteniment, sent més durader.

 

D'aquesta forma, amb els nous sistemes amb els quals disposen les pistes del poliesportiu del Bovalar es materialitza, novament, el compromís per fer de les instal·lacions esportives municipals espais segurs per a la pràctica de qualsevol modalitat esportiva.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

L’Ajuntament d’Alaquàs ha finalitzat aquest mes de desembre tota una sèrie d’actuacions per a la millora de les instal·lacions de la piscina municipal d’estiu. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el regidor d’Urbanisme, Jaime Marqués, el regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i el regidor d’Esports, Fran Evangelista, van visitar recentment les instal·lacions.

 

Aquestes obres complementen i amplien els treballs iniciats el passat mes de juliol amb una inversió total de 85.569 euros. Les actuacions realitzades durant el mes de desembre han consistit en la repavimentació de la platja de la piscina d’estiu en una superfície de 160 metres quadrats i la recuperació de 100 metres quadrats nous de gespa que anteriorment estaven pavimentats. En aquestes s’han invertit un total de 18.342 euros.

 

Durant el mes de juliol, l’Ajuntament d’Alaquàs va iniciar els treballs de reparació d’instal·lacions i repavimentació de la platja exterior en una superfície de 915 metres quadrats per tal que les i els usuaris puguen gaudir d’aquesta zona amb major comoditat. Els treballs van permetre a més la recuperació de vora 400 metres quadrats de gespa i descans. Es va procedir també a la reparació de les fugues del vas de la piscina i a la neteja i impermeabilització dels canals de desbordament i vas de compensació del sistema de filtrat amb ampliació i millora de l’accés al vas de compensació. Aquestes actuacions van comptar amb una inversión de 67.227 euros.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el regidor de Joventut i Cooperació Internacional, Javi Antúnez, van rebre la pasada setmana les quatre persones joves que actualment participen com a voluntàries en el nou programa Cos Europeu de Solidaritat promogut per la Comissió Europea i amb el qual col·labora l’Ajuntament d’Alaquàs. El primer edil les va felicitar per aquesta iniciativa que ofereix una nova oportunitat en el món del voluntariat i la solidaritat col·laborant en projectes de tota Europa i també l'aprenentatge personal i l'augment de les possibilitats d'ocupació que suposarà en el futur.

 

Aquestes persones participen en dos projectes de voluntariat europeu. En el primer projecte es troben la jove Indira, estudiant del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Gestió Administrativa i els joves Marcos i David, estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior Activitats físiques i esportives. El projecte en el que col·laboren es va gestar abans de la pandèmia i arran de la situació sorgida, i per tal de respectar totes les mesures de seguretat i evitar riscos, es va decidir realitzar el projecte dins del territori nacional.

 

L’Ajuntament va decidir acollir-se a aquesta versió i se’ls ha oferit l’oportunitat de col·laborar amb el departament de Joventut per a més endavant ubicar-los en els recursos d’oci i temps lliure com són l’Escola Matinera, l’Espai Educatiu i el Centre Obert. Han col·laborat també amb altres activitats com el Mercat Solidari i coneixeran també el treball que es realitza en els departaments de Cooperació Internacional i Infància.

 

D’altra banda, el jove Sebastián, dins també del programa Cos Europeu de Solidaritat, col·labora des del mes de setembre en projectes de caire internacional amb l’entitat Parcour le Monde a Marsella (França). Es tracta d’un projecte que es desenvolupa a l’oficina de projectes europeus d’aquesta entitat francesa amb la qual l’Ajuntament d’Alaquàs ja ha col·laborat en diverses ocasions amb diferents projectes de mobilitat internacional. El projecte finalitzarà al mes de juny de 2021.

 

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea amb l’objectiu de crear oportunitats perquè els joves realitzen voluntariat i col·laboren en projectes que beneficien comunitats i ciutadanes i ciutadans d’Europa. Els projectes no sols ofereixen una experiència enriquidora sinó que ajuden a desenvolupar les capacitats i competències de les persones participants al temps que ajuden a altres persones.

 

Aquest tipus de voluntariat ofereix a joves d’entre 18 i 30 anys estades en projectes que duren entre dos mesos i un any a diferents països. Les persones interessades han d’inscriure’s en el portal Cos Europeu de Solidaritat a través del qual se’ls facilita l’encontre entre joves i organitzacions subvencionades.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL
Pàgina 1 de 61