Mostrant articles per etiqueta: Burjassot

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Juan Gabriel Sánchez, ja ho té tot preparat perquè el 7 de setembre comence a rodar el nou curs de les Escoles Esportives Municipals (curs 2021-2022), amb l’inici del termini de matrícula, que començarà a les 9 h, en la web municipal.

 

En el cas de no disposar de mitjans electrònics, la matrícula també es podrà realitzar presencialment en el Poliesportiu Municipal des del mateix 7 de setembre amb CITA PRÈVIA, la qual podrà demanar-se des del 30 d’agost. En la cita s’especificarà el dia i l’hora en què cal anar al Poliesportiu per a realitzar la inscripció en els cursos. El fet de tindre cita prèvia no implica la reserva de plaça.

 

A l’hora de realitzar la matrícula, serà imprescindible l’acceptació del protocol esportiu enfront de la Covid-19. Totes les activitats compliran de manera rigorosa els protocols sanitaris establits i, durant el curs, en el cas que aquests protocols canvien, els cursos podran patir modificacions.

 

Un any més, els preus dels cursos no han patit canvis. Així, l’alumnat de gimnàstica de manteniment, funky per a adults, taitxí, estiraments, ioga, ioga esquena, ioga integral i relaxació, ioga bebés, pilates, zumba fitness i zumba gold, pagaran 77,50€, amb un descompte del 30% per a jubilats i/o pensionistes, sent el preu per a aquests col·lectius de 54,25€. Serà necessari, en el primer dia de classe, presentar el justificant que acredite la situació de jubilat i/o pensionista. En el cas de la gimnàstica de majors de 60 anys, el preu és de 35€. Tots els cursos tenen un ampli ventall d’horaris i dies que es pot consultar en la web municipal, en els fullets informatius elaborats des de la regidoria d’Esports. El cost del curs de Ioga en família i dibuix de mandales és de 129,50€ (77,50€ adult + 52€ infantil).

 

En el cas de la població de 3 a 15 anys, el preu dels cursos és de 52€ amb descompte del 50% de l’import en cas de família nombrosa i bonificació especial del 100% a família nombrosa especial. És necessari aportar el Llibre de Família Nombrosa vigent.

 

Enguany per a xiquetes, xiquets i joves, la regidoria ha programat cursos de dansa i funky que s’uneixen als d’atletisme, minibasket, preesport, handbol, futbol sala, gimnàstica aeròbica, rítmica, karate, tennis i patinatge.

 

A partir del 20 de setembre, les persones no empadronades a Burjassot podran sol·licitar places en les activitats que queden vacants.

 

S’obrirà un segon període de matrícula en els cursos en els quals hi haja vacants, tant presencial, amb cita prèvia, com per internet, el 14 de febrer de 2022, reduint-se el preu de la matrícula al 50%.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

 

Publicat en Burjassot-VAL

Aquests mesos, i després de la convocatòria per part de l’Ajuntament de Burjassot, prop de 450 empreses i autònoms del municipi s’han beneficiat de les ajudes del Pla Resistir que s’ha desenvolupat en el municipi en dues fases. La primera d’elles, dins de les “Ajudes Parèntesis”, amb l’aportació realitzada per part de la Generalitat Valenciana i, en el cas de la segona fase, amb fons exclusivament del Consistori.

 

Entre totes dues fases, el Consistori ha donat a les empreses i autònoms que l’han sol·licitat un total de 800.000€ en ajudes i, a hores d’ara, ja es troba treballant en la bases de la tercera fase per a poder abastar nous sectors i, al mateix temps, donar de nou l’oportunitat a aquells que no van poder sol·licitar les ajudes en el seu moment. En aquesta tercera fase, l’Ajuntament espera entregar 400.000€ entre els sol·licitants de les ajudes.

 

Tenint en compte les peticions dels autònoms i empresaris, la segona fase ampliava els sectors que podien optar a les ajudes i, des de l’Ajuntament, tal com ha assenyalat el seu alcalde, Rafa García, “hem comprovat que han sigut molt ben rebudes per part de tots els sectors als quals es destinaven. Per aquest motiu, ja estem preparant la tercera fase. Volem que tots els sectors comercials es puguen beneficiar d’aquestes ajudes i, per aquest motiu, no sols ampliarem de nou els comerços als quals es destinen sinó que, també, donarem l’oportunitat, a tots els que no les van poder demanar en el seu moment, que ho facen ara”. Està previst que la tercera fase del Pla Resistir es pose en marxa el mes de setembre, “informarem de manera puntual quan estiguen preparades les bases i s’òbriguen els períodes de sol·licitud”, ha remarcat l’alcalde.

 

En la primera fase del Pla, 248 comerços es van beneficiar de les ajudes i, en la segona, han sigut 193 comerços. La quantia de l’ajuda, prèvia justificació, ha sigut d’una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom, societat civil, comunitat de béns o microempresa amb un màxim de 10 treballadors. En el cas que en una empresa figuraren diversos autònoms l’import màxim a percebre ha sigut de 2.000€. Així mateix, es podia rebre una quantitat addicional de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

 

Com s’ha assenyalat, en aquests dies, des de la regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, comptant amb el treball dels tècnics de l’Ajuntament i de CEMEF, s’està treballant en la preparació de les bases de la tercera fase i ultimant els pagaments de la segona als autònoms i empreses que estan dins de la mateixa.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot ha rebut la concessió per a promoure el Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, l’objectiu de la qual és el desenvolupament d’un projecte educatiu per a l’ocupació i la millora de zones verdes com a mesura de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

 

Els Tallers d’Ocupació són programes mixtos de formació i ocupació cofinançats que tenen per objecte millorar la ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a les quals van dirigits. Consisteixen en la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o d’interés social que possibiliten a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge que, juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procurarà la qualificació professional i afavorirà la inserció laboral futura de l’alumnat.

 

El Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, del qual es beneficiaran 25 persones, entre alumnes-treballadors i personal docent, té una duració de 12 mesos i per a la seua posada en marxa l’Ajuntament de Burjassot ha rebut una subvenció que ascendeix a 538.000 euros. Tot el desenvolupament del Taller d’Ocupació estarà destinat a la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

El programa es divideix en dos grups formatius. El primer grup, amb 10 alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208). El segon grup cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 d’Interpretació i educació ambiental (SEAG0109).

 

La selecció dels alumnes-treballadors serà precedida, en tot cas, de la tramitació d’oferta de serveis formatius pel corresponent centre ESPAI LABORA, el qual remetrà entre 3 i 5 persones candidates per lloc oferit. Finalment, el grup de treball mixt per a la selecció de participants realitzarà la selecció de l’alumnat/treballador participant en el projecte, a partir d’una sèrie de criteris i de barems que queden recollits en les BASES DE LA CONVOCATÒRIA publicades en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

 

D’altra banda, en el Portal de Transparència també s’han publicat les BASES per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels Tallers d’Ocupació.

 

Per a prendre part en el procés de selecció serà necessari que els aspirants complisquen una sèrie de requisits establits en les BASES de la convocatòria per a la selecció de l’alumnat, sent imprescindible pertànyer a qualsevol dels Estats de la Unió Europea; tindre coneixements suficients de la llengua castellana; tindre 25 anys o més i ser persones desocupades, entenent-se com a tals a les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en el centre d’ocupació ESPAI LABORA.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat la convocatòria d’Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2021/2022. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes és del 27 de juliol al 25 d’agost, tots dos dies inclosos.

 

CONSULTA LES BASES

 

CONSULTA L’ANUNCI EN EL BOP

 

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Centre Municipal de Serveis Socials situat en la Plaça Gómez Ferrer, 4 o per Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot. En tots dos casos, cal sol·licitar Cita Prèvia. En el cas d’acudir al Centre de Serveis Socials, es pot demanar cita prèvia telefonant al 96 364 13 17 i 96 390 58 39.

 

Les sol·licituds i la documentació podran presentar-se també de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

 

Podran ser beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2021/2022 els menors, empadronats que acrediten la convivència a Burjassot, que el curs 2021/2022 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

 

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que estiguen situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al col·legi públic de Benimàmet i el col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’infantil). Estar empadronats i/o que acrediten la convivència de manera permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

 

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), en còmput vigent de 12 pagues 6.778,80€ a l’any o 564,90€ al mes.

 

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte, amb la instància facilitada per l’Ajuntament, haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2021/2022 i haver quedat exclòs, com a beneficiari, en el llistat de Beques de la Conselleria d’Educació del citat curs.

 

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot, en la web municipal, www.burjassot.org, i en cadascun dels Centres de Serveis Socials, durant el termini de la convocatòria.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

La regidoria de Benestar Animal de Burjassot, dirigida per Juan Manuel Sánchez, al costat de la Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB), els voluntaris i les voluntàries de la qual treballen per a traure endavant als animals que pateixen el drama de l’abandó i per a trobar-los una llar on començar de nou, estan unint els seus esforços per a, com cada estiu, sensibilitzar a la població contra l’abandó estacional dels animals, gossos i gats especialment.

 

Amb la campanya estival en marxa, sempre especialment crítica en matèria d’abandons, igual que ocorre per exemple poc després del Nadal, la SPAB vol intensificar la seua labor relacionada amb la conscienciació i sensibilització ciutadana contra l’abandó animal. Així, des de l’Ajuntament i des de la SPAB, s’incideix a recordar el fet que els animals no són objectes i molt menys joguets amb els quals divertir-se per a després prescindir d’ells quan es presenta la mínima dificultat. Un animal no té una data de caducitat que decidisca el seu amo o ama, sinó que té el dret de ser cuidat i alimentat pels seus amos propietàries fins al final dels seus dies. A més, els abandons a l’estiu, especialment de gossos, acaben en moltes ocasions en mort dels animals per atropellament ja que aquests acaben deambulant per vies i carreteres, desorientats i espantats buscant precisament a aqueixos que els han abandonat. El mateix ocorre amb els gats domèstics que, acostumats a la vida en una llar, no saben desembolicar-se al carrer i acaben atacats greument per altres gats, desnodrits o morts.

 

Com a útils recomanacions, la SPAB recorda que anar-se de vacances no està renyit amb continuar cuidant de la nostra mascota de la millor forma possible. Cada vegada són més els allotjaments que permeten l’accés de mascotes. I en el cas que no siga possible viatjar amb ells, existeixen altres opcions possibles com, per exemple, deixar a l’animal a càrrec d’algun familiar o amic, deixar-lo en alguna residència d’animals per uns dies o contactar amb empreses o persones especialitzades en la cura de mascotes, en absència dels seus amos.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot, a través d’un ban municipal, ha publicat els requisits per a poder formar part de la Clavaria de Sant Roc 2021/2022, així com per a poder ser triat Clavari Major de les pròximes festes patronals.

 

El termini de presentació de sol·licituds, que han de presentar-se en el registre de l’Ajuntament, preferentment de manera telemàtica, a través de la Seu electrònica de la web municipal o bé de manera presencial, en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), sol·licitant Cita Prèvia, comença el 26 de juliol i finalitza el 10 d’agost, tots dos inclosos. Les persones interessades podran trobar la sol·licitud d’inscripció a la Clavaria en el mateix arxiu del ban municipal.

 

Per a constituir la Clavaria serà necessària la inscripció com a mínim de 15 clavaris que tinguen complits els 18 anys i estiguen empadronats a Burjassot. Per a ser triat Clavari Major, tindran prioritat aquells sol·licitants que no hagen sigut clavaris majors anteriorment i en cas de presentar-se més d’un candidat, la forma d’elecció serà mitjançant un sorteig, que tindrà lloc el dia 13 d’agost de 2021, a les 19h, en el Saló de Plens de l’Ajuntament.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

De l’11 al 18 de juliol, la gimnàstica rítmica ha viscut una intensa setmana amb la celebració, en el Centre Nacional Colonial Sport (Alfafar), del Campionat d’Espanya individual i autonomies femení i masculí, el Campionat d’Espanya per equips i la segona fase de la Copa d’Espanya de conjunts. Un conjunt de competicions en les quals, una vegada més, les gimnastes del CGR L’Almara de Burjassot han posat esforç i qualitat sobre el tapís, s’han penjat noves medalles i han tornat a signar una actuació brillant en el panorama de la rítmica actual.

 

La primera a competir va ser Blanca Rodríguez, que finalitzava la seua participació en el Campionat d’Espanya individual obtenint dos diplomes nacionals, en els aparells de pilota i cinta, situant-se així entre les huit millors gimnastes a nivell nacional de la seua categoria.

 

Les medalles per a L’Almara van començar a arribar amb l’equip aleví, format per Naira Martínez i Lucía Costa, que s’ha proclamat subcampió d’Espanya, mentre que l’equip infantil, format per Celia Rodríguez i Diana Zabolotna, ha resultat quart d’Espanya. A més, Lucía Costa aconseguia penjar-se la medalla de plata en pilota i Naira Martínez la medalla de bronze en corda, en la categoria aleví, mentre que Celia Rodríguez s’ha penjat la medalla d’or en corda, i cinquena amb diploma nacional en la modalitat de cércol, en categoria infantil.

 

L’equip de primera categoria, format per Ema Yusupova, Victoria Plaza i Sofía Zanón ha quedat cinqué d’Espanya. A més, Sofía Zanón s’ha penjat la medalla de bronze, pujant així al podi, en l’aparell de cinta. Per part seua, les gimnastes de categoria júnior, Ainhoa Hurtado i Esther Honrubia van realitzar bons exercicis en corda aportant així la seua nota als equips de Hadar i Sakoneta.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Durant l'any passat es van produir en el municipi de Burjassot 14 robatoris de cable de l'elèctric mitjançant el forçament de les caixes de registre de l'enllumenat públic en les Places Palleter, Nou d’Octubre i carrers adjacents.

 

 

Agents de la Policia Local de Burjassot han detingut aquesta matinada de dimarts a dues persones, quan han sigut sorpresos robant el cablejat de coure de l'enllumenat de la localitat en la Plaça Palleter.

 

Davant l'augment de robatoris de cablejat de l'enllumenat públic en la zona des de la Prefectura de la Policia Local de Burjassot i la Comissaria de la Policia Nacional de la localitat s'han establit innombrables dispositius de vigilància en la zona per a detindre als autors d'aquests fets, ja que a més del perjudici econòmic per a les arques municipals, el tall de l'enllumenat públic genera greus inconvenients als veïns de les zones afectades.

 

Fruit d'aquests dispositius especials, al voltant de les 2.20 hores de matinada de hui, agents de la Policia Local de Burjassot han procedit a la detenció de A.S.R i V.M.B.M de 24 i 25 anys respectivament, després d'haver-los sorprés mentre extreien els cables de l'enllumenat públic després d'haver forçat l'arqueta i arrancat la tapa de formigó que cobreix el cablejat.

 

Els dos detinguts han sigut entregats en la Comissaria de la Policia Nacional per a la seua posada a disposició Judicial.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Després d’un any sense competir, a causa de la pandèmia per la Covid-19, les patinadores del CPA Rodaments Burjassot han acabat la temporada sumant nous triomfs esportius.

 

Durant el mes de juny passat, les components del Club van tornar a les competicions i, malgrat no poder comptar amb la presència dels seus familiars i amics, ja que van haver de competir a porta tancada, les patinadores van brillar igualment i van sumar nous èxits “donant a conéixer una miqueta més el nostre club”, tal com han assenyalat des de l’entitat burjassotera.

 

Els resultats en les competicions en les quals van participar no van poder ser millors. En el cas del Trofeu Amistat de Quart de Poblet, Shania Larrosa del nivell 1, i Sofía Gómez del nivell 3 van pujar a podi com a primeres classificades. També van tindre l’oportunitat de participar en el I Trofeu Internacional Interclubs de Vila-real, en el qual, en aquesta ocasió, Shania i Sofía van tornar a repetir podi, però aquesta vegada en una segona i tercera plaça.

 

Finalment, i amb uns resultats esplèndids, les patinadores de Burjassot, van participar en el Trofeu d’Estiu de l’Eliana. En aquesta ocasió Akemi Roda de nivell 1 va aconseguir la primera posició; en el nivell 2, Inés García va obtindre una segona plaça; en el nivell 3, Sofía Gómez va tornar a aconseguir pujar al podi, aquesta vegada amb una segona posició i, finalment, en el nivell 4 i amb tan sols un mes de pràctica en aquest nivell, Alba Gómez i Alejandra Soria es van classificar amb una tercera i quarta posició.

 

Tant des del Club com per part de les seues entrenadores, Cristina Cuenca i Paula Ibáñez, no poden estar més contents amb els resultats obtinguts aquesta temporada, “per això mateix, continuen treballant intensament amb elles per a poder aconseguir molts més èxits esportius i portar el nom de Burjassot molt més alt”, han assenyalat les mateixes fonts.

 

En aquests moments, les patinadores continuen entrenant i participant en tecnificacions de la mà de grans esportistes de la seua modalitat, com és el múltiple Campió del Món Lucca Lucaroni.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Nascut en 2001 i amb tan sols 20 anys, el jove burjassoter Raúl Perales ha publicat la seua primera novel·la, “Infame”. Mentre la segona edició de la seua òpera preval està en camí, Raúl cursa el grau de Geografia i Medi Ambient en la Universitat de València i contínua cultivant la seua passió per l'escriptura, a través d'articles opinió, una mica de poesia, participació en concursos i temps dedicat a la creació de la seua segona novel·la, que ja està en procés també.

 

Publicat per Punt Roig Llibres el desembre de 2020, amb Infame, el jove escriptor realitza una crítica al maltractament infantil i al tràfic il·legal de menors, servint-se com a fil conductor de les vicissituds donen una família que decideix emprendre un exclusiu viatge a Àsia Oriental, amb la finalitat de fer una complicada tasca que determinarà la vida o la mort d'un dels seus membres. El germà major, immers en el món de les drogues i convençut que s'endinsaria en una banda narcotraficant una vegada arribat al seu destí, se submergeix en un altre “paradís” completament diferent del que esperava. Arran d'això, les conseqüències es multipliquen exponencialment per a la seua gent més pròxima, provocant grans desassossecs en tot el continent.

 

En paraules d'un dels seus lectors, “es tracta d'una història de misteri, intriga, trobades i desacords que ens fan reflexionar sobre la condició humana, la solidaritat i la llibertat individual i col·lectiva tan anhelada per l'ésser humà. Durant el desenvolupament de l'obra, el lector viatja per diferents “mons” que assolen la societat actual: el món de les drogues, la falta de llibertat de l'ésser humà, la violència gratuïta, el poder oligàrquic, el crim organitzat, i l'anul·lació dels Drets Humans per part d'alguns Estats, provocant una reflexió final sobre la mateixa existència humana”.

 

“Infame” està disponible per a la seua adquisició en versió paper i en format ebook en diferents plataformes.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL
Pàgina 1 de 143