Folgado, PP Torrent: "Demanem a Ros que explique quin criteri està aplicant per a cobrar les plusvàlues"

Dilluns, 20 Gener 2020 13:35 Escrit per  PP Torrent Publicat en Torrent-VAL Vist 55 vegades

La portaveu del PP, Amparo Folgado, ha presentat per registre d'entrada una bateria de preguntes sobre l'aplicació de la plusvàlua per part de l'Ajuntament de Torrent arran de la sentència del Tribunal Constitucional que declara contraris a la Constitució diversos articles del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL).

 

Folgado ha declarat que “diferents ciutadans m'han expressat la seua disconformitat amb el pagament d'aquest impost que el consistori els exigeix, ja que en els seus casos, amb la venda de l'immoble no han obtingut cap guany, sinó tot el contrari, en el seu moment el van obtindre per un preu superior pel qual al final han hagut de vendre'l”. En la majoria dels casos, els veïns van adquirir els immobles a través d'una herència dels seus familiars i ara, a causa de la situació econòmica, s'han vist obligats a vendre per un preu inferior al del seu valor original per no poder fer-se càrrec del manteniment d'aquests, per la qual cosa no ha existit aquest increment del valor objecte de l'impost.

 

“Els contribuents afectats per aquesta problemàtica, d'una banda s'han vist abocats a desprendre's de cases propietat dels seus pares per no poder mantindre-les, la qual cosa comporta un component sentimental, i per un altre han de satisfer un impost sobre un guany que no han obtingut” afirma Folgado.

 

Per aquest motiu, la portaveu dels populars ha registrat una sèrie de preguntes a l'equip de Govern local per a aclarir que procediment està seguint el consistori per a aplicar aquest impost als contribuents després del pronunciament de l'òrgan superior interpretador de la nostra Carta Magna.

 

L'11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional va sentenciar que l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut popularment com a plusvàlua, és inconstitucional en aquells casos en els quals sotmet a tributació situacions on no s'ha produït un guany per part del ciutadà amb la venda de l'immoble, és a dir, en aquells casos en els quals el preu de compra és inferior o igual al preu de venda; tot això regulat en els articles 107.1 i 107.2 a) TRLHL. També declarava inconstitucional la previsió feta en l'article 110.4 TRLHL que impossibilitava al ciutadà provar la no existència d'increment de valor.

 

D'altra banda, una de les qüestions plantejades per Amparo Folgado versa sobre els recursos plantejats pels contribuents a les liquidacions efectuades per l'Ajuntament sobre aquest impost en entendre aquests que no hi ha hagut un increment de valor de l'immoble. En aquest sentit, la portaveu popular ha preguntat al govern de Ros si l'ajuntament està estimant o no aquests recursos, i en cas de desestimar-los quins són els fonaments jurídics que el consistori al·lega. En cas que l'ajuntament estiga donant per norma general la callada per resposta a aquests recursos, a més d'abandonar les seues funcions, podria causar un perjudici major al consistori en deixar oberta sense límit temporal la via judicial als contribuents disconformes, la qual cosa pot comportar una condemna al consistori per una errònia aplicació de l'impost.

 

Proposta de modificació de la llei per part del PP

L'any 2018, el Grup Popular en el Congrés dels Diputats va presentar una Proposició de Llei per a introduir en el TRLHL un apartat on es recollira la no aplicació de l'impost en els casos de no increment o decrement del valor de l'immoble en la venda. Aquesta modificació presentada pel PP anava encaminada a adequar els articles de la llei d'Hisendes Locals al dictaminat pel Tribunal Constitucional, en definitiva, a adaptar la legislació tributària a la realitat sorgida després de la crisi econòmica. Aquesta beneficiosa iniciativa per a la ciutadania plantejada pel Grup Popular ha quedat en l'oblit degut a la convulsa situació política viscuda al nostre país en els dos últims anys.

Modificat el Dilluns, 20 Gener 2020 13:37

Deixa un comentari

Assegura't d'omplir la informació requerida marcada amb (*) . No està permés el codi HTML. La teua adreça de correu NO serà publicada.