Vox Torrent: "L'equip de govern de Torrent no compleix amb els seus decrets"

Divendres, 30 abril 2021 13:25 Escrit per  Vox Torrent Publicat en Torrent-VAL Vist 16 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

Des del grup municipal VOX TORRENT denunciem que el Sr. Alcalde no compleix amb els seus propis Decrets. Fem referència a la ja històrica denúncia, a instàncies d'un ciutadà de Torrent, que aquest Ajuntament ve arrossegant en relació als terrenys de titularitat municipal ocupats pel Restaurant El Pino. Diversos informes dels tècnics municipals, corresponents a l'any 2001 van certificar en el seu moment la classificació d'aquesta parcel·la com a sòl no urbanitzable d'especial protecció agrícola forestal, per la qual cosa s'ha determinat, efectivament, l'existència d'usurpació de sòl públic per part de l'amo del citat restaurant.

 

Mitjançant Decret, amb data 30 de novembre de 2020, s'ha obligat el mateix Ajuntament a realitzar actuacions de recuperació d'ofici d'aquest bé de domini públic municipal en haver sigut ocupat il·legalment, per la qual cosa, referent a això, instem el Sr. Alcalde que execute sense dilació aquesta obligatorietat. Bé és sabut que, el Restaurant El Pino, ha emprat aquests terrenys municipals per al seu ús, disfrute i benefici; celebrant actes, festes i altres esdeveniments; i crida l'atenció que, al llarg d'aquests 20 anys, aquesta circumstància s'haja dilatat sospitosament en el temps, que ni tan sols s'haja actuat d'ofici, sent un particular el denunciant d'aquesta situació irregular i qui, amb coneixement de causa, haja actuat contra l'administració aportant extensa documentació i realitzant les oportunes denúncies.

 

Des del grup municipal VOX TORRENT volem recordar que les Corporacions Locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns; així com de protegir el seu patrimoni; pel que exerciran les potestats administratives i accions judicials que siguen procedents per a això. Aquests terrenys municipals han sigut emprats per a ús privat i amb objectiu econòmic per part d'un particular durant anys, sense que l'administració haja intervingut com l'obliga la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Per si no fora prou, també resulta com menys curiós que, els amos del Restaurant El Pino ho foren també del ja conegut Palauet Giner-Cortina, adquirit per l'equip de govern de l'Ajuntament de Torrent en un evident estat ruïnós i que, com ja hem denunciat des del nostre grup en diverses ocasions, el seu cost aconseguirà els 2 milions d'euros.

 

Des del grup municipal VOX TORRENT exigim al Sr. Alcalde al fet que done immediat compliment al decretat i recupere els terrenys que pertanyen a tots els torrentins.

 

Informa Nou Horta. Vox Torrent

Modificat el Dimarts, 04 Mai 2021 12:51