PGE 2019 d'un altre color

Divendres, 25 Gener 2019 13:43 Escrit per  Gabi Martínez Publicat en Economia Vist 260 vegades

El passat dia 14 ha entrat en el Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de Pressupostos per a 2019 i sobre el seu contingut fiscal comentem.

 

Quant a l'IRPF s'augmentaria l'escala general en base liquidable afegint dos trams per a ingressos superiors a 130.000 i 300.000€ pujant 2 i 4 punts percentuals, respectivament. En algunes Comunitats es pot arribar a un marginal màxim del 52% (ara 48). En la de l'estalvi, s'afig un nou tram per a gravar rendes quan superen 140.000€, al 27%.

 

Respecte a l'Impost de societats, a més de canvis en la doble imposició internacional, **SOCIMIS i **SICAV. S'estableix una tributació mínima a pagar per a les grans empreses (més de 20 MM€). La quota líquida no podrà ser inferior al 15%. També per a les entitats de nova creació que tributen al tipus del 15%, la quota líquida no podrà ser inferior al 10% de la base imposable. I per a les cooperatives, no podrà ser inferior al 60% a la quota íntegra.

 

Es regula un nou tipus de gravamen del 23% per a les entitats amb facturació inferior a 1 MM€, excepte que tinguen la consideració d'entitat patrimonial.

 

També es modificarà la fracció de càlcul del pagament a compte per a totes.

 

I la novetat estrela o “d'un altre color”. Nova deducció per al foment de la igualtat de gènere. Per a les entitats que incrementen el núm. de dones en el seu Consell d'Administració fins a complir amb que la presència de persones de cada sexe no supere el 60% ni siga menys del 40% dels miembr@s del Consell. Podran deduir de la quota íntegra, corresponent al període impositiu en què es produïsca aquest increment, el 10% de les retribucions satisfetes a tals conselleres.

 

Com a l'Impost sobre el Valor Afegit s'estableixen noves operacions als quals els serà aplicable el tipus reduït del 10% (potser també per deixar la marca), els preservatius i altres anticonceptius no medicinals, les compreses, tampons i **protegeslips, l'assistència sanitària veterinària. També, sobre els llibres, periòdics i revistes digitals.

 

En l'Impost sobre el Patrimoni es manté, en eliminar-se caràcter definitiu, la bonificació del 100%. Eleva el tipus d'últim tram un punt percentual, però depèn sempre de les CCAA.

 

Interès legal dels diners, es fixarà en el 3% i el de demora, en el 3,75% (mateixes quanties que en 2018).

 

Ara que no s'aprove la Llei i hàgem d'estudiar una altra. La inseguretat fiscal.

 

 

Gabi Martínez, economista

Twitter: @gabimartinez_1

Modificat el Divendres, 25 Gener 2019 13:46

Deixa un comentari

Assegura't d'omplir la informació requerida marcada amb (*) . No està permés el codi HTML. La teua adreça de correu NO serà publicada.