Mostrant articles per etiqueta: PGE

El Pla General d'Ordenació Urbana d'Alboraia s'ha treballat d'acord amb el PAT i la llei de l'Horta, normativa proposta i aprovada pel Govern del Botànic en les Corts Valencianes, i que s'ha respectat al mil·límetre pel Pla ara exposat al públic.

 

No obstant això, a pesar que complim escrupolosament el que estipula la llei aprovada per a protegir l'horta i després de portar a la Sectorial d'Urbanisme d'Alboraia, on estan els col·lectius veïnals i Per l'Horta, perquè conegueren tot el procés de millora i els avanços amb la Conselleria, resulta que se'ns acusa de no informar a ningú i de desprotegir l'horta.

 

A més els mateixos grups polítics que han votat en les Corts el PAT i la llei de l'Horta, malgrat conéixer el procés dut a terme d'adaptació al PAT i la nova llei i poder comprovar que es compleix escrupolosament el creixement que se'ns assigna a Alboraia, es permeten votar en contra de l'exposició al públic del projecte perquè tot el món puga al·legar el que crea convenient.

 

Alboraia ha treballat la reforma del Pla General presentat pel PP en 2011 per a rebaixar substancialment l'ocupació de l'horta, directament amb la Conselleria i sobretot amb Compromís a través de Lluís Ferrando, Director General de Territori, i els seus tècnics, al mateix temps que la Conselleria avançava en la reforma del PAT i elaborava el Pativel i la Llei de l'Horta. I ara resulta que, segons aquests grups no hem d'ajustar-nos gens del legislat i aprovat?

 

D'altra banda fan trampa quan expliquen com a nous els sectors ja urbans de les platges, que estan pendents de desenvolupament, i no necessiten el Pla General per a fer-ho, o el sector de Peixets que efectivament és parc, encara que no li afegeixen el cognom "Agrari", perquè ells saben que es recupera el cordó dunar, es rehabilita l'horta, que supera els 50.000 m2 i es realitza únicament un aiguamoll on es deriven les séquies per a la seua depuració i filtrat amb procediments ecològics i que retornarà al mar aigua neta i sana procedent de les séquies o la depuradora. I no es construeix cap edifici, ni passeig, ni res de res, més enllà de camins de passeig i carril bici o el mateix aiguamoll.

 

Alboraia porta des de 2003 elaborant el Pla General. Ja es va exposar pel PP al públic en 2011 i vam fer al·legacions tots els col·lectius, particulars i grups polítics. Una vegada en el govern i després de l'estudi de les al·legacions i l'adaptació a les reformes legislatives i als nous objectius de preservació de l'horta i obtenció de dotacions, s'ha exposat enguany aquesta nova versió, tal com ens vam comprometre després de les eleccions de 2011, no solament nosaltres, també Compromís que estava en el govern municipal.

 

En el seu moment es va pactar amb tots els grups no caducar el projecte i reduir-ho i transformar-ho per a no haver de començar des de zero, tirant a la brossa el ja gastat en els estudis previs, etc. per a realitzar el Pla presentat en 2011. També hem complit escrupolosament els pactes en el Consistori.

 

No entenem el canvi de postura de tots els grups, excepte el PP, que exigeixen que simplement no es faça res i renunciem a obtenir el terreny per als centres escolars, la comunicació sostenible amb la platja, l'habitatge VPO, etc. A més ens demanen que renunciem a ordenar amb el Pla General el creixement previst en els sectors urbans de la platja per a obtenir amb claredat els terrenys per a col·legis futurs o un centre de salut i les zones verdes o esportives pendents, a més de l'obtenció d'habitatge protegit també allí en la platja, on els habitatges aconsegueixen preus inaccessibles per al comú dels veïns i veïnes d'Alboraia.

 

Sincerament pensem que és un error mantenir aqueixa postura. Estem en període d'al·legacions i encara es pot millorar el document, però després de la contestació de les mateixes tornarà al Ple. Si s'aprova anirà a Conselleria per al seu estudi, i si no s'aprova, doncs es tirarà per terra tot l'esforç realitzat per a intentar ordenar el territori d'Alboraia adaptant-ho precisament a les lleis de protecció de l'horta actuals i que tindria una durada d'uns 25 anys, almenys. 

 

 

Informa Nou Horta. Alboraia

Publicat en Alboraia-VAL
Divendres, 25 Gener 2019 13:43

PGE 2019 d'un altre color

El passat dia 14 ha entrat en el Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de Pressupostos per a 2019 i sobre el seu contingut fiscal comentem.

 

Quant a l'IRPF s'augmentaria l'escala general en base liquidable afegint dos trams per a ingressos superiors a 130.000 i 300.000€ pujant 2 i 4 punts percentuals, respectivament. En algunes Comunitats es pot arribar a un marginal màxim del 52% (ara 48). En la de l'estalvi, s'afig un nou tram per a gravar rendes quan superen 140.000€, al 27%.

 

Respecte a l'Impost de societats, a més de canvis en la doble imposició internacional, **SOCIMIS i **SICAV. S'estableix una tributació mínima a pagar per a les grans empreses (més de 20 MM€). La quota líquida no podrà ser inferior al 15%. També per a les entitats de nova creació que tributen al tipus del 15%, la quota líquida no podrà ser inferior al 10% de la base imposable. I per a les cooperatives, no podrà ser inferior al 60% a la quota íntegra.

 

Es regula un nou tipus de gravamen del 23% per a les entitats amb facturació inferior a 1 MM€, excepte que tinguen la consideració d'entitat patrimonial.

 

També es modificarà la fracció de càlcul del pagament a compte per a totes.

 

I la novetat estrela o “d'un altre color”. Nova deducció per al foment de la igualtat de gènere. Per a les entitats que incrementen el núm. de dones en el seu Consell d'Administració fins a complir amb que la presència de persones de cada sexe no supere el 60% ni siga menys del 40% dels miembr@s del Consell. Podran deduir de la quota íntegra, corresponent al període impositiu en què es produïsca aquest increment, el 10% de les retribucions satisfetes a tals conselleres.

 

Com a l'Impost sobre el Valor Afegit s'estableixen noves operacions als quals els serà aplicable el tipus reduït del 10% (potser també per deixar la marca), els preservatius i altres anticonceptius no medicinals, les compreses, tampons i **protegeslips, l'assistència sanitària veterinària. També, sobre els llibres, periòdics i revistes digitals.

 

En l'Impost sobre el Patrimoni es manté, en eliminar-se caràcter definitiu, la bonificació del 100%. Eleva el tipus d'últim tram un punt percentual, però depèn sempre de les CCAA.

 

Interès legal dels diners, es fixarà en el 3% i el de demora, en el 3,75% (mateixes quanties que en 2018).

 

Ara que no s'aprove la Llei i hàgem d'estudiar una altra. La inseguretat fiscal.

 

 

Gabi Martínez, economista

Twitter: @gabimartinez_1

Publicat en Economia