La ministra de Transport, Raquel Sánchez, inaugura junt a l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, el nou carril de la V-21

Divendres, 30 Desembre 2022 09:35 Escrit per  Publicat en Alboraia-VAL Vist 128 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

Les obres han suposat una inversió total de 27,56 milions d'euros i inclouen, en línia amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, un nou carril bici d'uns 700 metres de longitud.


La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va presidir la posada en servei de 6,1 quilòmetres (km) de carril Bus-VAO i 5 km de tercers nous carrils en l'autovia V-21, en l'entrada nord a la ciutat de València, acompanyada per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, a més d'altres representants institucionals. Al final de l'esdeveniment, l'alcalde d'Alboraia va fer lliurament a la ministra d'una bossa amb informació promocional sobre el municipi i productes locals com a orxata i fartons.


En línia amb l'aposta per la mobilitat sostenible i activa, Raquel Sánchez ha informat que s'obrirà una nova passarel·la entre Alboraia i Port Saplaya en el primer semestre de 2023, que millorarà la permeabilitat cicle-per als vianants de la V-21 i es donarà connexió a l'anell ciclista que està desenvolupant la Generalitat Valenciana.


En la seua intervenció, la titular de Transports ha subratllat l'aposta del Ministeri per la mobilitat sostenible, com a mostra la inauguració del primer carril Bus-VAO en la xarxa de carreteres de l'estat de la Comunitat Valenciana. El carril s'implantarà de manera progressiva per a facilitar l'adaptació per part dels usuaris, en estreta coordinació amb la Direcció General de Trànsit.


Amb aquesta actuació, es millorarà la capacitat d'una de les principals artèries que dóna accés a la ciutat, facilitant l'entrada i eixida pel nord de la ciutat i la distribució del trànsit amb l'autovia V-23, l'autopista AP-7 i l'autovia A-23.


En aquest punt, la ministra ha volgut ressaltar la importància de la col·laboració entre totes dues administracions i ha posat com a exemple els convenis que seran presentats en el mes vinent, relacionats amb solucions de mobilitat innovadores i infraestructures a la Comunitat Valenciana per valor de 300 milions d'euros.


Característiques dels tercers nous carrils en l'A-21

Amb anterioritat a les obres del tram Carraixet-València, l'autovia V-21 tenia 3 carrils entre Puçol i el barranc del Carraixet i dos carrils en el tram final d'accés a València, sobre el qual s'ha actuat.


Els nous carrils suposen una millora substancial de la capacitat d'una de les principals artèries que dóna accés a la capital valenciana, l'autovia V-21. Una via que, a més de facilitar l'entrada al nord de la ciutat i la seua àrea metropolitana, facilita la distribució del trànsit amb l'autovia V-23, l'autopista AP-7 i l'autovia A-23.


Les obres han comptat amb un pressupost de 23,4 milions d'euros, als quals, si sumem els costos de redacció del projecte, de control i vigilància de les obres i de les expropiacions, la inversió total ascendeix als 27,56 milions d'euros.


Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i evitar retencions, cal assenyalar que els tercers carrils ja es van obrir al trànsit quan es va completar l'estés de l'última capa de ferma i és, a partir de hui, quan s'implantarà el carril BUS-VAO, comprés entre els enllaços de la CV-32 i València.


Amb aquesta actuació es persegueix fomentar el transport públic i una reducció de les emissions d'efecte d'hivernacle, contribuint així a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els quals està compromés el Mitma. El tram ampliat en aquesta actuació té una longitud de 4.985 m.


Característiques de la posada en servei del Bus-VAO en la V-21

El projecte s'inicia en la connexió del futur accés nord al port de València amb l'autovia i acaba en la connexió de l'autovia V-21 amb la ronda nord de València en una glorieta amb pas inferior, que conforma l'accés nord a la ciutat de València.


En aquest recorregut existeix un element físic d'envergadura, el barranc del Carraixet, que serveix de divisió física en dos trams de característiques sensiblement diferenciades i, per tant, la solució d'ampliació de les quals també resulta diferent.


Recorregut de l'actuació

En el seu recorregut, l'autovia és travessada per camins que permeten la comunicació de les poblacions situades a l'oest de l'autovia amb la costa i per altres infraestructures com és la línia de ferrocarril València-Tarragona. També pel pas inferior previst per l'accés nord al port en la seua segona fase. D'aquesta manera, resulten un total de tres estructures sobre camins (camí vell de la Mar, camí Profund i camí de Farinós), dues séquies d'importància (Vera i Palmaret) i els passos sobre el ferrocarril i l'accés al port, a més de cobriments amb llosa d'algunes séquies (Savoia i Braç del Morro).


Així, s'aprofiten totes les estructures existents generant les ampliacions necessàries, excepte la del camí vell de la Mar que es demoleix i es construeix una nova en el mateix lloc, i l'estructura del barranc del Carraixet on no s'actua sobre la mateixa ni es modifica de cap manera perquè tan sols es fresa i reposa aglomerat i es modifica la posició de la mitjana, ja que en el seu moment es va executar tenint en compte la possible ampliació en tres carrils.


El projecte es completa amb la remodelació del costat oest de l'enllaç d'Alboraia per a adequar-lo a la nova secció del tronc projectada i millorar, d'aquesta manera, la seua capacitat i seguretat viària.


El projecte remodela totes les connexions de l'enllaç d'Alboraia en el seu costat oest, ja que la part aquest es va executar en les obres d'ampliació de l'autovia V-21 en el tram Puçol-Carraixet.


A l'entrada a la ciutat de València, acomoda la seua secció a l'existent incorporant un quart carril que permet el seu posterior repartiment en dos carrils cap al túnel de l'Avinguda de Catalunya i dos carrils cap a la glorieta de connexió amb la Ronda nord. A l'eixida de la ciutat es remodela la secció existent incorporant fins a un cinqué carril que posteriorment es redueixen fins als tres definits en el tronc principal.


Per a permetre o millorar la permeabilitat transversal de la V-21 s'han executat les següents noves estructures:


Camí vell de la mar (demolint prèviament l'existent).

Accés nord al port de València.

L'execució d'aquestes s'ha efectuat per fases de manera que en tot moment el tronc de l'autovia ha disposat de 2 carrils per sentit.


També s'ha ampliat les següents estructures:


FF.CC. València-Barcelona

Camí Fons

Camí de Farinós

Séquia de Vera

Acequia de Palmaret


A més, cal assenyalar que en el marc de les obres actualment es treballa en l'execució d'una passarel·la per als vianants per a canalitzar el trànsit cicle-per als vianants entre Alboraia i Port Saplaya, millorant la permeabilitat transversal de la infraestructura, la qual cosa permetrà canalitzar el trànsit cicle-per als vianants entre totes dues zones, contribuint a reduir l'efecte barrera que presenta la V-21 per a vianants i ciclistes.


Amb això, els desplaçaments a peu o amb bici entre el nucli urbà d'Alboraia i Port Saplaya es realitzaran amb unes millors condicions de seguretat viària per a la circulació d'aquests usuaris, en discórrer segregats del trànsit motoritzat. La passarel·la també facilita la mobilitat a les persones amb diversitat funcional, ja l'itinerari és accessible.


A més, en línia amb l'anterior i amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, s'ha construït un carril bici entre en enllaç de Port Saplaya i el Carraixet d'uns 700 metres de longitud.

 

Informa Nou Horta. Alboraia

Modificat el Divendres, 30 Desembre 2022 09:36