Mostrant articles per etiqueta: Meliana

Meliana, una població de 10.881 habitants de la comarca de l’Horta Nord, és el primer municipi de l’àrea metropolitana de València a implantar per a tota la població el sistema porta a porta per a la recollida dels residus sòlids urbans, el fem. El servei començava el 28 de novembre i, ara, l’Ajuntament ja disposa de les dades completes del primer mes de funcionament.


Com explica l’alcalde, Josep Riera: “Les primeres dades assolides confirmen les indicacions dels diferents estudis i informes que la corporació ha estat elaborant els últims anys per a definir el sistema de recollida en el nou contracte que es va adjudicar l’any passat i que també es recollia en el Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables aprovat a final de 2021, el sistema porta a porta, considerat com el més eficaç per a la separació dels residus en origen”. Així, en només un mes, el desembre passat, en el cas de Meliana s’ha passat d’un 12% de separativa en origen, als domicilis mateix, al 57%. Després de 30 anys amb el sistema de contenidors oberts, el percentatge de la localitat era molt baix i estava lluny del 55% exigit per la normativa europea, estatal i autonòmica per al 2025. El sistema porta a porta confirma la seua eficàcia per a assolir bons percentatges en poc de temps.


En aquest sentit, Joan Piquer, director general de Qualitat i Educació Ambiental incideix: “Els resultats encara són millors si tenim en compte el procés que se segueix a les plantes de tractament i que, en el cas de Meliana, suposa enviar als abocadors moltes menys tones de residus. En un mes, Meliana ha passat d’enviar a l’abocador més del 50% dels seus residus domèstics a enviar-ne només un 22 % i ha reduït fins a quasi 8 vegades la generació de residus a abocador.
Meliana utilitza, com tota la zona Emtre, l’abocador de rebuig de les plantes de tractament de l’entitat metropolitana que està a Dos Aigües, el tercer abocador més gran d’Espanya. Però amb aquesta transformació de la recollida separada en origen, Meliana ha passat a ser el municipi més gran que més recicla de tota la Comunitat Valenciana. Enhorabona i orgull de veïnes i veïns de Meliana. Segur que la recollida diària o la seua implantació a alguns carrers del municipi es pot millora amb el temps, com tot, però les dades ambientals són inapel·lables. Meliana recupera a hores d’ara el 78 % dels seus residus domèstics.”


Pel que fa a les dades concretes del mes de desembre, comparant els anys 2021 i 2022, tenim que els 306.940 kg de resta s’han reduït a 92.840 kg, ja que per primera vegada s’ha separat l’orgànica, que han suposat un total de 74.580 kg. Una altra dada significativa és la dels envasos lleugers i el plàstic, que quasi s’ha triplicat en passar de 9.080 kg a 23.600 kg. No ocorre el mateix amb el paper i cartró, que es manté estable i inclús baixa, un aspecte que caldrà observar. Passa de 12.570 kg en desembre de 2021 a 10.520 kg el mateix mes de 2022. També és significatiu l’augment del vidre, l’única fracció per a la qual es mantenen els contenidors al carrer, que passa de 13.900 kg a 22.660 kg. Això indica que abans una part important del vidre no se separava i es depositava directament en el contenidor verd de resta.


D’altra banda, el màxim responsable municipal destaca: “Si es van confirmant aquestes dades en els pròxims mesos, no només estarem contribuint a una millora mediambiental evident, sinó que també comportarà beneficis econòmics per a l’Ajuntament i per al veïnat de Meliana”. Així, com ressaltava l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus en una informació recent, separar millor en origen i enviar menys tones als abocadors implicarà pagar menys pel nou impost estatal per dipòsit en abocador, que ha entrat en vigor enguany mateix. A més, l’Ajuntament augmentarà els ingressos per la valorització dels residus, especialment els envasos lleugers i el plàstic. Per això, conclou Riera: “L’Ajuntament aprovarà mesures per a incentivar la participació i la implicació de la ciutadania en el funcionament del nou sistema, tal com estableix també la normativa vident”. Així, la primera mesura serà el lliurament d’uns bons comercials per a poder utilitzar en els establiments locals, i el següent pas serà traslladar els incentius a les taxes de recollida i de tractament dels residus.


Finalment, el director general valora el pas que ha fet Meliana: “Cada volta són més els municipis valencians que opten pel sistema de recollida porta a porta, i que Meliana ho haja fet a l’àrea metropolitana de València és molt important. De fet, també és el model que s’impulsa des de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”. Així, en la resolució recent de les ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment biorresidus, i millora de les existents, s’ha valorat específicament amb 20 punts la implantació del sistema porta a porta. En el cas de Meliana, l’ajuda rebuda és de 140.713,25 € gràcies, entre altres, a eixos 20 punts. Una ajuda a la qual cal afegir els 12.523,06 € concedits per la mateixa Conselleria per la contractació dels dos educadors ambientals, i els 30.000 € atorgats per la Diputació amb el pla Reacciona per la implantació del porta a porta dins del Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables de Meliana (PLGR). Així mateix, el director general ha informat que la Diputació de València està analitzant fer una línia de subvenció específica per a aquells municipis que implanten aquests models de recollida de molt alta eficiència per tal de reconèixer l’esforç.


De la mateixa manera, ha recalcat la possibilitat ja existent a Meliana i a l’Emtre, d’obtindre descomptes de la taxa TAMER de residus per les aportacions separatives als ecoparcs, com ja passa amb més de 3 milions d’habitants de la Comunitat Valenciana d’altres zones.

Publicat en Meliana-VAL
Etiquetat com

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha resolt la convocatòria de subvencions per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. Concretament, a Meliana li han correspost 140.713,25 € per la implantació del sistema porta a porta per a la recollida dels residus sòlids urbans, el fem.


Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “L’Ajuntament de Meliana ha fet una aposta decidida per un canvi real i efectiu en els resultats de la recollida separada dels residus al municipi. Per això hem apostat pel sistema hui més eficaç, la recollida porta a porta. Això ha estat molt valorat per la Conselleria i ens ha donat accés als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i risiliència”. De fet, la convocatòria de les ajudes atorgava 20 punts per la implantació d’aquest sistema. Així, del total dels 70 punts obtinguts en la valoració, 20 han correspost al fet que s’haja implantat el nou sistema porta a porta, uns altres 20 perquè la implantació afecta tota la població i 30 perquè abans no existia la recollida separada de bioresidus.


En aquest sentit, destaca la responsable de l’àrea: “El suport econòmic és un reconeixement a l’esforç, la implicació i el compromís de la ciutadania de Meliana i del seu Ajuntament a donar una resposta decidida als reptes ambientals i de sostenibilitat que tenim plantejats com a societat davant del canvi climàtic”. Cal recordar que l’emergència climàtica ha provocat un canvi normatiu i legislatiu molt exigent en els temes mediambientals, també pel que fa als residus. S’han introduït conceptes com el pagament per generació. És a dir, que pague més qui més residus envia als abocadors. De fet, en el 2023 entra en vigor l’impost estatal que grava molt més l’abocament i al qual hauran de fer front els municipis.


A més, s’han fixat objectius molt exigents. Per al 2025 s’ha establit un objectiu del 55% de recollida separada en origen. Meliana partia d’un 11% amb el sistema de recollida anterior de contenidors oberts que s’ha utilitzat els últims trenta anys i, amb el primer mes complet de funcionament del nou servei porta a porta, el desembre passat, ja s’ha situat en el 57%, fet que confirma l’eficàcia del porta a porta. Són mesures per a ajustar-se al nou marc que ve determinat per la Unió Europea, el Govern de l’estat, la Generalitat i, ara també, per l’Ajuntament.


Finalment, Peris incideix: “Estem preparant accions perquè aquesta implicació de la ciutadania de Meliana a facilitar la posada en marxa d’aquesta transformació mediambiental des de l’àmbit local puga tindre incentius i estímuls per a continuar millorant. La primera acció seran uns bons per a consumir en el comerç local”. Accions que, tal com marca la normativa, només repercutiran en benefici dels veïns i de les veïnes de Meliana que estan participant en el funcionament del sistema porta a porta i estan ajudant a afavorir la disminució de l’enviament de residus del municipi als abocadors.


La implantació a Meliana del sistema de recollida porta a porta ja havia rebut recentment les primeres ajudes de la Diputació i de la Generalitat. Concretament, per part de la institució provincial s’ha atorgat una ajuda de 30.000 €, mentre que per part de la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica també s’ha concedit una altra ajuda de 12.523,06 € per la contractació dels dos educadors ambientals que estan participant en el procés d’implantació del porta a porta. Totes les ajudes s’han atorgat en aplicació del Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables de Meliana aprovat de manera definitiva el 23 de desembre de 2021 sense cap vot en contra ni cap al·legació. El pla estableix el porta a porta com el sistema més adequat per al municipi i que hui, segons totes les veus expertes, és el més eficaç per a la recollida separativa en origen.

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha resolt de manera provisional la convocatòria de subvencions per a cofinançar solucions constructives d’impermeabilització d’elements subterranis per a evitar filtracions d’aigua provinents de la capa freàtica. En total, s’han assignat 30.000 €, dels 40.000 € previstos, repartits entre nou sol·licituds de les onze inicialment presentades. Dos de les comunitats més afectades finalment han renunciat a la sol·licitud. Després del període d’al·legacions, s’elevarà la resolució definitiva.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera:L’Ajuntament de Meliana va impulsar aquestes ajudes atés el problema persistent de filtracions en subterranis i garatges d’alguns edificis de Meliana com a conseqüència d’un nivell freàtic molt alt, tal com van determinar els diferents informes tècnics realitzats”. Les zones més afectades es corresponen a les escorrenties subterrànies al nord i al sud del nucli urbà, on estan ubicats la major part dels edificis corresponents a les sol·licituds.

Del conjunt de sol·licituds, indica el màxim responsable: “Tres de les sol·licituds es corresponen a intervencions importants i costoses, entre 25.000 € i 55.000 €, que rebran entre 5.000 € i 8.000 € de subvenció; tres estan al voltant dels 7.000 € d’inversió i rebran uns 2.000 € d’ajuda, i la resta són quantitats inferiors”. Tal com es recollia en les bases, es podien presentar les sol·licituds fins al 31 d’octubre de 2022 i es podien incloure actuacions que s’executen entre l’1 d’abril del 2022 i el 30 de setembre de 2023. A més, es tracta de subvencions compatibles amb altres subvencions o ajudes amb el mateix objecte. En el cas que el problema s’estenga a altres edificis, diu l’alcalde: “No descartem fer una segona convocatòria de subvencions si, per part de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme, es constata una incidència destacada per les filtracions d’aigua del subsol en més edificis del municipi”. Cal dir que Meliana és l’únic municipi afectat per les filtracions del subsol que ha implementat aquest tipus d’ajudes. Recentment, municipis com ara Massalfassar, Massamagrell o la Pobla de Farnals han anunciat l’inici de propostes semblants.

D’altra banda, aquesta convocatòria de subvencions no és l’única línia d’actuació que està treballant l’Ajuntament per tal de fer front al problema. Així, destaca el primer edil: “Hem firmat un conveni amb la comunitat de regants del pou de l’Ermita per tal de posar-lo a punt i poder utilitzar-lo com a element puntual de regulació i de gestió de l’aigua d’acord amb les administracions competents”. Precisament, aquest pou es troba en un dels punts més sensibles al nivell freàtic, al nord-oest, dins del mateix nucli urbà.

Finalment, Riera recorda: “Davant d’un problema com aquest, Meliana hem sigut el municipi de la comarca que ha pres la iniciativa i, ara, s’hi van sumant altres. És molt cridaner que el PP, fins i tot on governa, no haja aplicat cap altra mesura. Sobretot si tenim en compte que el coordinador comarcal i portaveu del PP de Meliana, Pedro Cuesta, podria haver impulsat altres actuacions en altres municipis afectats i no ho ha fet”.

Publicat en Meliana-VAL
Etiquetat com

En el ple ordinari de desembre celebrat ahir, el govern de progrés de Meliana ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics tret del Partit Popular (12 vots a favor i 5 en contra), els huitens pressupostos des que al 2015 es va produir el canvi polític al municipi. Uns pressupostos inicials que se situen, per primera volta, per damunt dels 10 milions d'euros, concretament 10.159.817,70 €. Això són dos milions d’euros més que els pressupostos inicials del 2022.


Com recorda la regidora d'Hisenda, Maria Pilar Asensio: “Tal com explicàvem l’any passat, els pressupostos del 2023 són els de la constatació d’un canvi d’organització i de funcionament de l’Ajuntament aprofundint en la redefinició d’alguns serveis”. Això és molt explícit, per exemple, en la incorporació dels dos contractes programa, amb la Generalitat i la Diputació, pel que fa als serveis socials municipals, un total d’1.273.766 € que aporten les dos administracions en la consolidació de la quarta pota del sistema de benestar, juntament amb la sanitat, l’educació i les pensions. També s’hi contemplen 930.000 € per a atendre la totalitat del nou contracte de neteja viària i de recollida dels residus sòlids urbans amb el nou sistema porta a porta. I, a més, s’incorporen els 517.130,71 € corresponents al conveni interadministratiu firmat amb la Conselleria d’Educació per a garantir el funcionament del conservatori professional de música després que s’ha atés una reivindicació històrica de l’Ajuntament i s’ha integrat en la xarxa valenciana de titularitat de la Generalitat.


La responsable de l’àrea econòmica incideix: “De nou es presenten uns pressupostos equilibrats, sense endeutament i amb una pressió impositiva a la baixa”. De fet, amb l’aplicació del nou marc legal pel que fa al cobrament de les plusvàlues s’hi ha previst un 40% menys d’ingressos per aquest concepte en la mesura que, amb el nou model, els ciutadans i les ciutadanes pagaran menys. Respecte de la previsió inicial dels pressupostos pel que fa a les inversions, és de 837.994 €, dels qual 210.300,72 € són de recursos propis i la resta del Pla d’inversions de la Diputació. La inversió prevista més important és l’adequació dels carrers Aragó i Providència, amb una inversió de 640.000 €. També s’han consignat 50.000 € per a l’equipament del nou edifici de Serveis Socials la rehabilitació del qual s’està finalitzant. Asensio constata: “El conjunt dels comptes permetran, amb planificació i rigor, anar desplegant els diferents projectes i programes previstos per les diferents àrees que són molts i diversos, tant per al 2023 com per a la legislatura que ve”.


D’altra banda l’alcalde, Josep Riera, destaca: “De nou, estos pressupostos inicials creixeran prou i, fàcilment, se situaran fregant els 13 milions d’euros, especialment pel que fa a les inversions amb la incorporació de crèdits per diferents motius”. Així, hi ha prop d’un milió d’euros d’inversions compromeses en el 2022 que s’acabaran d’executar en el 2023, com ara el dit edifici de serveis socials, la millora dels accessos al nucli de Nolla, la reparació de la façana de l’IMC, la remodelació dels parcs del nord o la instal·lació de plaques fotovoltaiques al CEIP El Crist. També està contemplat que, amb la liquidació dels pressupostos del 2022, que es preveu molt positiva, s’executen amb càrrec al romanent de tresoreria al voltant d’un milió d’euros en projectes que s’estan preparant, com ara la millora del passeig Joanot Martorell i el seu entorn o actuacions de millora de l’accessibilitat als carrers, entre altres. El mateix ocorre amb el milió d’euros per a l’execució del col·lector de Roca-Cuiper i la xarxa de sanejament complementària.


A més, completa el màxim responsable municipal: “Per part de la resta d’administracions hi ha diferents inversions previstes a Meliana que suposaran un nivell d’inversió molt important que està possibilitant una transformació real del municipi en infraestructures, actuacons urbanes i serveis.” Entre les quals cal destacar la finalització de l’edifici de Labora-SEPE, el pas inferior entre vies del c/ València, els 3 milions d’euros del pla Edificant per al CEIP Mediterrani, els 3,5 milions d’euros per a la construcció d’un centre de salut nou o la inversió prevista per a la supressió del pas a nivell de la CV-300, que superarà els 5 milions d’euros.


Finalment, Riera conclou: “Un a un estem fent realitat els projectes que donen resposta a les necessitats del municipi, però també de la comarca. Alguns d’ells reivindicacions històriques de la ciutadania de Meliana. I, més important encara, ja tenim projectes redactats planificats, programats i fins i tot pressupostats per a la legislatura que ve”.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

Ahir, les Corts Valencianes aprovaven els pressupostos de la Generalitat per al 2023 que confirmen la tendència d’inversió a Meliana dels últims anys. En concret, es contemplen dos noves inversions per a infraestructures molt necessàries al municipi: la construcció d’un nou centre de salut i el col·lector Roca-Cuiper amb la xarxa de sanejament i d’impulsió necessàries per a portar les aigües residuals al col·lector principal de l’EDAR que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra.


Per a l’alcalde, Josep Riera: “Els dos projectes comporten una inversió a Meliana de 4,3 milions d’euros que demostren el grau d’implicació de la Generalitat en les necessitats i els projectes importants per al nostre poble”. Pel que fa al nou centre de salut, que s’ha inclòs dins del pla Créixer+ d’infraestructures sanitàries, hi ha prevista una inversió de 3,8 milions d’euros. Aquesta és una reivindicació de la direcció del Centre de Salut de Meliana, que havia evidenciat davant de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de l’Ajuntament la falta d’espai a l’edifici actual per a poder donar cabuda i resposta als nous programes d’atenció sanitària i en la salut que la Conselleria vol incorporar a un municipi d’11.000 habitants, com és el cas.


En aquest sentit, explica el màxim responsable municipal: “L’Oficina Tècnica Municipal va estar valorant les dos possibilitats. D’una banda, l’ampliació i millor aprofitament de l’edifici actual i, de l’altra, la possibilitat de construir un centre de salut nou. Finalment, l’opció més adequada i valorada ha sigut la segona”. Així, per al 2023 es contempla la redacció del projecte i la licitació de les obres, que s’executaran al llarg del 2024.


D’altra banda, recorda l’alcalde: “L’altre projecte que s’ha treballat molt els últims anys és una solució real a l’abocament a les séquies als nuclis de Roca i Cuiper. En aquest cas, ha calgut un treball conjunt dels ajuntaments de Meliana i Foios amb la Direcció General de l’Aigua i l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR)”. Cal recordar que tota aquesta zona de l’horta pròxima al litoral és molt sensible per la important xarxa de séquies existent que recull l’aigua d’una part molt important de la comarca fins arribar a la mar. Per tant, incideix l’edil: “Es tracta d’una inversió amb molts beneficis ambientals i d’interés general en què s’ha implicat la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”. En aquest cas, s’han firmat diversos convenis i la inversió global està al voltant de l’1,5 milions d’euros. Les obres es licitaran a principi d’enguany que ve.


Però aquestes no són les úniques inversions d’envergadura previstes al municipi. Estan en marxa la construcció del nou edifici per a les oficines comarcals de Labora i del SEPE i el pas inferior per a vianants de la línia 3 del metro entre els carrers València i Sor Isabel de Villena. A més, dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació, enguany també s’iniciarà l’actuació al CEIP Mediterrani, d’uns 2,9 milions d’euros, dels quals enguany s’executaran la redacció del projecte i els enderrocaments necessaris. A més, conclou Riera: “També estem a l’espera de notícies per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre el projecte per a la supressió del pas a nivell de la CV-300”. Un projecte que ja està redactat i en supervisió per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

Tal com estava previst, en desembre l’Ajuntament de Meliana està executant la segona fase de reparació i d’asfaltatge de diversos trams de carrers molt deteriorats. En aquesta ocasió, les actuacions han tingut lloc als carrers Rodrigo Cantó, Vora Via, Calvari, travessera del Calvari, Misericòrdia i Sant Isidre, en aquest últim cas al nucli de Roca. El conjunt de la inversió és de 45.168,83 €. Com ja va ocórrer amb la primera fase, adjudicada a final del 2021 i executada en març d’enguany, aquesta segona fase també s’ha compromés abans de tancar l’execució pressupostària del 2022 per a aprofitar diferents sobrants d’altres projectes i, així, poder fer les actuacions planificades.


Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “Des del Departament d’Urbanisme continuem treballant d’acord amb les dos línies d’actuació previstes pel que fa al paviment dels carrers i de les places del municipi. És a dir, actuacions de reparació, més enllà del manteniment bàsic, en una sèrie de trams que es troben més deteriorats i, alhora, l’actuació integral en diversos carrers que afecta tant el sanejament com les voreres i el paviment”. Pel que fa a les actuacions integrals, al juliol es van finalitzar les obres a l’avinguda de la Senyera. També estan a punt de finalitzar les obres d’adequació dels accessos al nucli de Nolla. I, dins del pla d’inversions de la Diputació, a principi d’enguany que ve es licitaran les obres dels carrers Aragó i Providència, que figuraran en els pressupostos del 2023 que es portaran a la seua aprovació en el ple ordinari d’aquest mes.


Pel que fa a l’adequació de vials públics, el primer edil incideix: “L’oficina tècnica municipal, tal com ja s’ha anat informant, també està preparant l’actuació en l’àmbit del passeig Joanot Martorell, que també s’executarà al llarg del 2023”. Es tracta d’una zona on s’ha de fer un treball més delicat per la presència d’arbrat de gran tamany que es vol conservar però les arrels del qual està afectant greument la calçada i el paviment del passeig, en molt mal estat.


Finalment, conclou Riera: “L’actuació del col·lector i del sanejament de Roca anunciada fa uns dies també implicaran millores en els vials d’aquest nucli rural”. A més, també s’ha redactat el projecte de prolongació del carrer Corts Valencianes i la seua connexió amb els camins del Borriquillo i de la Mar, per davant del futur institut nou, del CEIP El Crist i del pavelló de Meliana, perquè es puga incloure en les pròximes inversions. De la mateixa manera, en el 2023 s’encarregarà la redacció del projecte per a la connexió de les avingudes Constitució i Nord.

 

Informa NOu Horta. Meliana

 

 

 

Publicat en Meliana-VAL

Els ajuntaments de Meliana i Foios, amb el suport econòmic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb la qual han firmat el conveni corresponent, i de l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR), executaran el col·lector intermunicipal de sanejament entre els nuclis de Roca i Cuiper amb una inversió total d’1,374.969,92 €.

 

La finalitat de l’actuació de sanejament en aquests dos nuclis rurals ubicats entre els dos nuclis principals dels dos municipis i la mar consisteix a recollir les aigües brutes i, per mitjà d’un col·lector central, portar-les a una estació de bombeig que les impulse aigües amunt, cap a l’oest, fins al col·lector principal de l’estació de depuració d’aigües residuals d’Alboraia que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra.


Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “Es tracta de resoldre un problema ambiental important a la zona que afecta la qualitat de l’aigua de les séquies i del reg i, per la proximitat al litoral, també de l’aigua de la mar. Una actuació que no haguera sigut possible sense la col·laboració entre els ajuntaments i el suport de la Generalitat”. Les obres estan planificades en dos fases. En una primera fase, l’EPSAR, amb una inversió prevista de 348.964,98 €, construirà l’estació de bombeig i la xarxa d’impulsió, per davall del carril bici del camí de la Mar de Meliana, fins a l’estació de bombeig ubicada al poliesportiu municipal d’aquest municipi. La segona fase consistirà en la construcció del col·lector intermunicipal entre els nuclis de Roca i Cuiper i de les connexions complementàries, amb una inversió d’1.026.004,94 €, dels quals 940.000 € seran subvencionats per la Generalitat. Amb aquesta finalitat, els dos ajuntaments han firmat el corresponent conveni amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.


Respecte del col·lector, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, manifesta: “A Foios ens ajuda a resoldre un problema complicat al nucli de Cuiper ja que, ara mateix, la xarxa de clavegueram està connectada a una depuradora que està obsoleta i és insuficient. Amb la nova infraestructura, garantirem que les aigües negres es depuren correctament a les instal·lacions d’Alboraia. A més, Foios i Meliana tornem a evidenciar la nostra capacitat per a col·laborar i impulsar projectes conjunts en benefici de la ciutadania dels nostres pobles i de la comarca”. Una col·laboració que, juntament amb Albalat dels Sorells, ja es va plasmar en l’estratègia europea ViuHo, però sobretot en la millora dels accessos a Meliana i Foios a la CV-300, la proposta de Turisme Carraixet, la millora del carril bici de la Via Xurra o les propostes per a la regeneració del litoral compartit, entre altres.


En el cas de Foios, l’actuació a realitzar i l’import són menors, un total de 79.696,03 €, un 7,77%. Mentre que en el cas de Meliana la inversió suposa 946.308,91 €, el 92,23%. És per això que els dos ajuntaments han firmat un conveni segons el qual serà Meliana qui impulse l’expedient administratiu i Foios participe en el procediment de licitació, la part pressupostària corresponent, el seguiment en l’execució de les obres i la justificació pertinent.


Finalment, per part d’Amparo Martí, regidora de Roca, es destaca: “Era molt important per al veïnat de Roca i de Cuiper poder donar una resposta efectiva a una reivindicació de molts anys que no era gens senzilla de resoldre per la dificultat i el cost econòmic. Es tracta d’ordenar una infraestructura tan bàsica per als nostres nuclis urbans com és el cas de la xarxa de sanejament”. D’ací a poc s’iniciarà el procés de licitació de les obres, que s’executaran al llarg del 2023 i part del 2024.

 

Informa Nou Horta. Meliana i Foios

 

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana està realitzant una actuació de substitució de l’arbrat, i reparació de les voreres, del carrer Cid Campeador. Es tracta d’una inversió de 48.353,28 € que està executant l’empresa contractada per al manteniment dels jardins, Vivers Centre Verd.

 

Com detalla la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “El tipus d’arbres que hi havia fins ara, braquiquítons, eren de creixement ràpid i no eren els més adequats per al carrer, ja que les voreres no són massa amples i les copes tocaven les façanes i els balcons i això obligava a fer podes severes. A més, les arrels havien alçat les voreres que es trobaven en molt mal estat”. Així, l’actuació que s’està realitzant consisteix a substituir l’arbrat per tarongers amargs, de menor tamany i de creixement moderat. Una espècie que ja s’havia utilitzat per a substituir algun dels exemplars de braquiquítons al mateix carrer.

 

Alhora, explica la responsable: “S’estan ampliant els escocells de manera transversal, que ara seran de dos metres de llarg per un metre d’ample, i s’estan reparant les voreres alçades per les arrels”. Respecte de la vorera del parc Silvia Martínez, la decisió ha sigut no replantar arbres, en la mesura que els exemplars, ja grans, del parc mateix generen ombra suficient.

 

Finalment, conclou Peris: “Les pròximes dos actuacions previstes a les zones enjardinades o amb arbrat, per aquest ordre, són millores als parcs del nord, entre la plaça 25 d’abril i el carrer Rei en Jaume, i el replantejament de la zona del passeig Joanot Martorell”. En el primer cas, ja es feu un procés de participació pública i s’ha redactat el corresponent projecte. L’execució està prevista a càrrec del Pla d’inversions de la Diputació de València. I en el segon cas, l’Oficina Tècnica Municipal està en la fase prèvia de la redacció del projecte.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat diverses actuacions de millora de la xarxa de séquies agrícoles del terme municipal amb la subvenció de 17.680,31 € atorgada pel Consell de l’Horta per a la millora de les infraestructures agràries. Concretament, s’ha actuat en la coneguda com a séquia de Villalba, que circumval·la el nucli urbà per la part sud; la Sangonera i el braç de la séquia Mitgera.

 

Com concreta la regidora d’Agricultura, Amparo Martí: “Per al funcionament de l’activitat l’horta, però també per a la correcta evacuació de l’aigua del terme cap a la mar, és molt important l’adequació i el manteniment de les infraestructures de reg. Aquesta ha sigut la finalitat de la intervenció”. Així, ha sigut en les actuacions de la séquia Sangonera en la seua part final, on s’han realitzat actuacions de neteja del llit i de rehabilitació del caixer, tot tenint en compte que el mal estat de la conducció estava produint inundacions i l’estancament de l’aigua, fet que provocava danys als camps i les collites. Una cosa semblant ocorria amb el braç de la séquia Mitgera que separa els termes de Meliana i Foios pel camí de la Mar de Foios. S’ha fet una actuació important de neteja i definició del caixer des d’abans mateix de creuar el carril bici de la Via Xurra fins a l’alqueria del Xarco. La regidora recorda: “Precisament l’aqüeducte de pas per davall del carril bici és un punt molt sensible pel que fa als embossos, la retenció de les aigües i les inundacions que es produeixen a la partida de l’Ermita per la zona de la barraca de Toni Montoliu”. Amb aquesta actuació es facilita el curs de l’aigua.

 

Finalment, pel que fa a la séquia de Villalba, s’ha fet una actuació de millora de l’àmbit dels torns pel que fa a les planxes de seguretat, que es trobaven molt deteriorades per l’ús i pel pas del temps. Com a conclusió, Martí valora: “La utilitat del Consell de l’Horta es demostra també en actuacions com aquesta, que ens permet invertir en la millora de les infraestructures agràries del nostre àmbit”. Aquesta línia de subvencions és una de les diferents línies en què treballa l’ens comarcal.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

L'Ajuntament de Meliana en la sessió plenària que va transcórrer amb total normalitat, va prendre diferents acords molt importants per al municipi. Es van aprovar punts tan rellevants com ara el conveni interadministratiu entre la Generalitat i l'Ajuntament per al traspàs del conservatori professional de música a l'administració autonòmica. Un altre conveni que es va aprovar és el que farà realitat la construcció del col·lector de Roca i Cuiper, en aquest cas entre la Generalitat i els ajuntaments de Meliana i Foios. I també es va introduir en l'ordre del dia l'acceptació de la delegació de competències, dins del pla Edificant, per a la remodelació del CEIP Mediterrani.

 

Com destaca l'alcalde, Josep Riera, "El ple d'ahir va ser una mostra més del valuós treball que estem fent des del govern municipal per a impulsar projectes molt demanats i molt esperats pel nostre poble i molt beneficiosos per a la ciutadania de Meliana, amb un nivell d'inversió i de recursos públics destinats clarament destacable". Així, l'impuls per part de la Conselleria d'Educació del conservatori professional de música suposarà destinar-hi per al seu funcionament una partida anual d'1 milió d'euros, a càrrec de l'administració autonòmica. En el cas del col·lector de Roca i Cuiper, i la infraestructura d'impulsió de les aigües residuals fins al col·lector de l'EDAR que va per davall del carril bici de la Via Xurra, serà d'1,5 milions d'euros. Mentre que la inversió en la remodelació del CEIP Mediterrani, dins del pla Edificant, estarà pròxima als 3 milions d'euros.

 

A més, es va acceptar la posada a disposició de l'Ajuntament de Meliana de l'obra del pavelló multiús, executada per la Generalitat i ja finalitzada, per a la seua posada en marxa en les pròximes setmanes. En aquest punt, el màxim responsable recorda: "En aquesta obra hem hagut de superar entrebancs importants. En arribar al govern en 2015, pràcticament vam haver de començar l'expedient des de zero després d'una licitació fallida i un replantejament del projecte. Quan pràcticament teníem el pavelló acabat, un dels temporals de principi de 2020 va alçar part del sostre i això ha generat problemes de filtracions d'aigua que ha costat resoldre. I ho hem hagut de fer enmig d'una pandèmia, amb tot el que ha comportat. Però al remat ho hem aconseguit". La inversió, corresponent al Pla d'Inversions Productives (PIP-2009), ha suposat una poc més de 2 milions d'euros.

 

El ple també va acordar, per àmplia majoria, fer passos per a la implantació efectiva del nou model de recollida dels residus sòlids urbans amb el sistema porta a porta. Així, tal com marca la normativa, es va aprovar l'adaptació de l'Ordenança de policia i bon govern municipal al Pla Local de Residus aprovat definitivament en desembre del 2021 i que estableix el sistema de recollida porta a porta per a Meliana. En aquesta línia mateixa, incideix Riera: "També vam acordar adherir-nos a l'Associació de Municipis Valencians Porta a Porta", per a compartir experiències, recursos i iniciatives".

 

Finalment, l'alcalde conclou: "Si alguna cosa està demostrant aquest govern és que sap gestionar i que està donant resposta a les necessitats i els problemes reals que té plantejats el municipi en àmbits molt diversos, també en el repte d'assolir els objectius europeus de recollida selectiva dels residus sòlids urbans amb la implantació d'un sistema més eficaç com és el porta a porta". Aquest sistema de recollida està en la fase d'informació i implantació i s'iniciarà en els pròxims dies.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL
Pàgina 1 de 23