Mostrant articles per etiqueta: Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha llançat una nova línia d’ajudes de concessió directa per a la reactivació econòmica de les empreses del municipi a les quals destinarà fins a 100.000€. Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes poden presentar-se des de demà, 12 de novembre i fins al 2 de desembre, tal com estableixen les BASES DE LA CONVOCATÒRIA que assenyala el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de les bases en el BOP (publicades hui 11-11-2020).

 

A la sol·licitud ha d’adjuntar-se la documentació requerida, mitjançant model normalitzat a aquest efecte i disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar de manera telemàtica i, en el cas de no ser possible i haver de fer-ho presencialment en el Registre de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultura, haurà de sol·licitar-se indispensablement cita prèvia, des de la web municipal.

 

En les bases s’especifica el procediment de concessió de les ajudes, la documentació a presentar amb la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris o els conceptes subvencionables. La quantitat màxima a subvencionar serà del 50% de l’import total, IVA exclòs, del projecte d’inversió i/o despesa presentada, sempre amb el límit de 400€ per establiment.

 

Les ajudes es concediran pel règim de concessió directa per a ajudar, en la mesura que siga possible, a la reactivació econòmica dels autònoms i microempreses de Burjassot. L’ajuda té caràcter finalista pel que l’import de la subvenció concedida no podrà ser emprat per a altres finalitats que no siguen despeses i inversions que es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19.

 

Sense exhaustivitat, seran objecte de les ajudes, entre altres, l’adquisició i/o col·locació dels següents equipaments i serveis en els comerços o serveis:

– Mascaretes, guants i EPIS tant per als clients com per als treballadors.
– Dispensadors de gel desinfectant
– mampares, paravents, i altres elements que garantisquen la seguretat sanitària
– Millores de sistemes de climatització: neteja, col·locació de filtres…
– Senyalitzacions de seguretat
– Papereres amb tapa i pedal
– Sistemes de mesurament de temperatura
– Equips destinats a nebulización, equips d’alta pressió i actuacions destinades a desinfecció específica del local per causes de la Covid
– Canons humidificadors o màquines hidronetejadores
– Arcs per a desinfecció
– Serveis de desinfecció integral per a l’obertura

 

Totes les despeses i inversions subvencionables han de beneficiar o tindre com a lloc de realització l’establiment on es desenvolupe l’activitat econòmica. Les despeses han d’haver sigut realitzades i pagades per transferència bancària, taló bancari, domiciliació bancària o càrrec en compte a través de targeta. En cas de pagaments en efectiu, haurà de constar en la factura el segell de l’empresa, signatura del responsable de la mateixa i segell de “pagat”.

 

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que duguen a terme activitats econòmiques per compte propi i que complisquen com a requisits, a data 1 de març de 2020, ser autònom o empresa amb domicili fiscal o amb local comercial a Burjassot; autònom societari que tinga una empresa amb domicili social a Burjassot, en qualsevol de les seues formes jurídiques i, en tots dos casos, que no estiga fins i tot en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions, així com estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la hisenda estatal i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el procediment de concessió d’ajudes serà el de la concessió directa fins a esgotar el crèdit disponible. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible. En el cas que les sol·licituds presentades superen la quantia establida en la convocatòria d’ajudes, es procedirà al repartiment proporcional entre totes elles. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que no aporte tota la documentació requerida.

 

Les bases, en les quals s’assenyala la documentació a presentar en el cas de sol·licitar les ajudes, poden consultar-se en el Portal de Transparència de la web municipal.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L'Ajuntament de Burjassot, des de l'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) que dirigeix la regidora Manuela Carrero, i en col·laboració amb Escola Valenciana de l'Horta Nord, tornarà a posar en marxa els grups de conversa en valencià, un programa que s'emmarca en el projecte Voluntariat pel Valencià per a la promoció de l'idioma autòcton i cooficial en l'àmbit autonòmic. En aquesta nova edició, les "classes" se celebraran telemàticament, a causa de l'actual situació sanitària generada per la pandèmia del coronavirus. Les classes estan dirigides a persones de més de 16 anys i empadronades a Burjassot.

 

Així, coordinats per AVIVA, està previst que es formen tres grups de conversa amb veïns i veïnes amb ganes d'aprendre i practicar el valencià parlat, a les quals se sumarà la persona voluntària que exercirà de professor. Els grups de conversa es "reuniran" virtualment els dimarts, de 17:30h a 18:30h; els dimecres de 10h a 11h i els dijous, de 17:30h a 18:30h.

 

Les persones que vulguen formar part d'un d'aquests grups de conversa en valencià, hauran d'inscriure's en el programa, gratuïtament, a través de la web municipal. Les inscripcions s'obriran el dimarts 10 de novembre, a partir de les 9h, i estaran obertes fins que s'esgoten les places disponibles.

 

Està previst que les classes comencen dimarts que ve 17 de novembre i que es prolonguen fins a finals del mes de maig. Les converses es realitzaran a través del programa de videoconferència i missatgeria instantània Jitsi Meet i, per al seu desenvolupament, els veïns i veïnes que s'apunten a aquest programa, rebran un llibre, un quadern d'aprenentatge, una llibreta, un bolígraf i una xapa amb el lema "Parla'm en valencià".

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

Senzilla, molt visual i intuïtiva, ràpida i molt ben adaptada a operar amb ella a través de dispositius mòbils, com a telèfons intel·ligents o tauletes. Així és, a primer colp de clic, la nova Seu Electrònica de l'Ajuntament de Burjassot. Es tracta de la plataforma web, la titularitat de la qual ostenta el Consistori, per mitjà de la qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'administració local, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

 

Amb enllaç a la web municipal i amb versió en castellà i en valencià, la nova Seu Electrònica s'estructura en grans blocs. El primer, LES MEUES DADES, engloba totes les informacions que té a veure amb les dades personals dels usuaris, com ara els relatius al padró municipal, els rebuts, el calendari fiscal, les autoliquidacions, etc... En el bloc de PUBLICACIONS OFICIALS, l'usuari/ària trobarà informació sobre ofertes d'ocupació pública, tauler d'anuncis i edictes electrònics, ordenances i reglaments municipals, o accés a les sessions del Ple Municipal, entre altres informacions. Finalment, en el tercer gran bloc de TRÀMITS, la ciutadania o les empreses interessades podran efectuar tota classe de gestions i tràmits, per la via electrònica, amb l'administració local sense haver de desplaçar-se físicament al Consistori a les dependències municipals on gestionen aqueixos presencialment aquests tràmits. Gestions que van des de, per exemple, presentar documentació i sol·licituds per Registre d'Entrada, sol·licitar certificats d'empadronament, sol·licitar ajudes, apuntar-se a cursos, sol·licitar cessió d'instal·lacions o reservar pistes esportives a més de sol·licitar cita prèvia, consultar estat d'expedients o reservar llibres a la Biblioteca Municipal.

 

Cal dir que les gestions i tràmits realitzats en la Seu Electrònica tenen exactament la mateixa validesa que els que es realitzen de manera presencial. En la part inferior de la seu, els usuaris i usuàries trobaran la informació relativa a la legislació vigent en matèria d'Administració Electrònica, així com una secció molt útil sobre preguntes freqüents i dubtes que poden generar l'ús de la Seu.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

En aquests dies, l’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’alcalde del municipi, Rafa García, ha dut a terme l’avaluació del seu VI Pla d’acció Municipal contra la Violència de Gènere, resultat de l’anàlisi i l’avaluació dels anteriors Plans desenvolupats. Aquesta avaluació s’ha realitzat a través d’Espai Dona, el servei municipal d’atenció integral a les dones del Consistori.

 

El document elaborat recull les accions que s’han dut a terme a Burjassot quant a la prevenció i sensibilització de la Violència de Gènere, amb els objectius d’erradicar aquest tipus de violència i de realitzar una atenció integral a les dones que la pateixen. Es tracta d’accions que s’han desenvolupat de manera coordinada i conjunta entre tots els agents implicats en la lluita contra aquesta mena de violència: Policia Local, Policia Nacional, Serveis Socials, Espai Dona, àmbit educatiu municipal…en definitiva, un treball realitzat des de totes les àrees municipals de l’Ajuntament.

 

En l’avaluació es pot comprovar com el desenvolupament dels tres eixos fonamentals del VI Pla d’acció Municipal contra la Violència de Gènere de Burjassot, la prevenció i sensibilització, la intervenció contra la violència de gènere i el de l’observatori municipal contra aquesta mena de violència, ha guiat aquests mesos de treball de totes les àrees implicades.

 

Des de l’aprovació del primer Pla l’any 2006, “s’han produït nombrosos canvis socials, legislatius, econòmics…que han requerit l’adaptació de les mesures adoptades per l’Ajuntament contra la Violència de Genero i la implementació, fins a l’actualitat, de diferents plans entre els anys 2006 i 2013, fins a arribar a l’actual, previst per al període 2017/2019”, tal com han assenyalat des del Consistori.

 

L’Ajuntament de Burjassot continuarà treballant, des de totes les seues àrees municipals coordinades entre si, per a continuar avançant en pro de la igualtat entre dones i homes així com en l’erradicació de qualsevol mena de violència.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot, des de totes les àrees tècniques que el componen, ha dut a terme un important treball al llarg d’aquests mesos preparant diferents projectes per a millorar, en tot allò possible, el municipi amb la realització de diferents obres. Aquestes obres es podran fer efectives gràcies a la subvenció de més de 2 milions d’euros que se li han atorgat al Consistori tant per part de la Diputació de València com per part de la Generalitat.

 

Aquesta subvenció es destinarà a la millora d’instal·lacions municipals com és el cas del propi edifici Consistorial, el Poliesportiu Municipal, el Centre Cultural Tívoli, la Piscina Coberta o els Centres Socials i al desenvolupament del Pla d’Ocupació, que ja s’ha iniciat i que suposa una inversió de 280.000€. Així mateix, també està contemplat el desenvolupament de diferents mesures davant la Covid-19, que es materialitzen en l’ampliació d’ajudes d’emergència per un valor de 50.000€.

 

Des de la Diputació de València, dins del Pla d’Inversions per al binomi 2020/2021, s’ha concedit a l’Ajuntament una subvenció d’1.050.216,60€. Així mateix, també des de la Diputació, en aquest cas amb càrrec als Fons de Cooperació i des de la Generalitat Valenciana, també en relació als Fons de Cooperació, s’han concedit a Burjassot 986.747€ que hauran d’invertir-se abans del 31 de desembre d’enguany. Aquestes quantitats concedides suposen una gran ajuda per a la localitat que podrà dur a terme obres de millora en tot el municipi; obres que ja s’han iniciat en els vestuaris de la Piscina Coberta, en la millora de les lluminàries del camp de futbol del Poliesportiu Municipal o amb la instal·lació de nous punts de recàrrega gratuïta per a cotxes elèctrics.

 

“Aquestes ajudes suposen una gran injecció per al nostre Ajuntament per a poder dur a terme diferents inversions en el nostre municipi. Hem treballat des de totes les àrees municipals pensant en les necessitats que té Burjassot i en com podíem millorar cada zona realitzant alguna actuació i, presentat els projectes a totes dues entitats que ens han concedit una ajuda molt important”, ha assenyalat l’alcalde de Burjassot, Rafa García, qui ha agraït “les ajudes concedides per part tant de la Diputació com de la Generalitat ja que revertiran de manera directa a millorar per a les ciutadanes i els ciutadans de Burjassot”.

 

Gràcies a aquestes ajudes, es procedirà a la substitució de canals i baixants de cobertes del Centre Social Isaac Peral on també es procedirà a la pintura, a la substitució del sòl tècnic i a la renovació dels paràmetres verticals. Es durà a terme també la reposició de les juntes de dilatació de la Plaça Ovidi Montllor i la Plaça de l’Eixereta, la substitució del ràfec de la teulada del Centre Social Vila del Pilar, la instal·lació de panells de les marquesines del Centre Social Bailén i la reforma i renovació de diferents dependències de l’edifici de l’Ajuntament.

 

Així mateix, es procedirà a realitzar els tancaments laterals en dues pistes esportives del Poliesportiu Municipal, la instal·lació de panells metàl·lics en tancaments perimetrals de les pistes multiesportives situades en diferents barris del municipi, s’adequarà a la normativa en matèria de protecció contra incendis la caixa escènica del Centre Cultural Tívoli, es crearà un parc accessible en la Plaça de la Constitució i se substituiran les canals de coberta del Centre Social La Granja.

 

També es contempla el tancament metàl·lic del magatzem de material elèctric de la Brigada Municipal d’Obres i l’adquisició d’equipament, grups electrògens i altres maquinàries, per a aquest mateix servei municipal.

 

Es procedirà a la instal·lació fotovoltaica, inclosos carregadors de vehicles elèctrics, al carrer Mestre Lope, així com la instal·lació de lluminàries LED en el Passeig del Rajolar, carrers Benieu i adjacents, Colón i adjacents, Plaza del Carraixet i carrer Mare de Déu dels Desemparats i adjacents, la instal·lació que cobreix els escocells en el Passeig de Concepción Arenal, la separació de les aigües de les xarxes de pluvials de les fecals del Mercat Municipal l’Almara i el desenvolupament del Pla Urbà d’Actuació Municipal i del Pla d’Asfaltat, que afectarà els carrers Mariana Pineda, Mariano Aser, Bautista Riera, Avinguda de la Il·lustració, Blasco Ibáñez, Isabel La catòlica, Fermín Galán, Lauri Volpi, Llibertat, Santa Teresa, Pablo Iglesias, Av. Ausiàs March, carrer Isaac Peral, Castelló, Primavera, Patriarca, José Carsí, Joaquín Navarro, Carolina Álvarez i Pont Trencat.

 

Amb les ajudes rebudes també es procedirà a adquirir un sistema integrat d’àudio, vídeo i votacions per a la retransmissió del Ple en temps real i la digitalització de les actes, com a mesura Smart city, al subministrament de taquilles en la Piscina Coberta, on també s’està realitzant ja la millora dels seus vestuaris, igual que succeeix amb la millora en les lluminàries del Poliesportiu Municipal, que ja estan en marxa.

 

Les obres d’emergència de “l’Embarronat” de les Sitges, al costat de les de la guarderia municipal situada al carrer Isabel La Catòlica també s’han realitzat amb càrrec a la subvenció rebuda, igual que el desenvolupament del Pla d’Ús de l’Ajuntament o les mesures Covid-19, en aquest cas, també en marxa.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El mes de novembre a Burjassot és un mes de música de banda, de veure als components de l'Agrupació Musical Les Sitges recollint als nous músics, de sentir la calor dels millors concordes per cada racó del municipi. Però, enguany, no podrà ser degut a la situació sanitària que s'està vivint per la Covid-19.

 

L'entitat burjassotera ha informat, a través de les seues xarxes socials, que enguany suspendran tots els actes, tant els musicals com els socials, en honor a la seua patrona, Santa Cecilia, que se celebra el dia 22 de novembre, "ens fa molta pena prendre una decisió així, però el moment global, regional i local que estem vivint no és el més adequat per a organitzar esdeveniments de tal calibre", tal com han assenyalat des de l'Agrupació.

 

Tant els músics com la directiva agraeixen la comprensió després de la decisió presa i garanteixen que tota la seua energia i lliurament per als futurs actes que es puguen celebrar en honor a Santa Cecilia. Sens dubte, la música, tornarà a sonar a Burjassot molt prompte.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

 

Publicat en Burjassot-VAL

Fins al 7 de desembre. Aquesta és la data límit en la qual els fallers i les falleres de Burjassot poden participar en el Concurs de postals nadalenques que l’Agrupació de Falles del municipi ha organitzat per a commemorar tan entranyables dates.

 

Poden participar en el concurs, tal com ha assenyalat l’Agrupació en les bases, en tres franges d’edat, de 0 a 4 anys, de 5 a 9 anys i de 10 a 14 anys. Cada participant podrà fer un dibuix que podrà fer arribar a l’Agrupació a través del mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o bé remetent-ho a cada delegat de la seua Falla via WhatsApp. En tots dos casos, s’haurà d’indicar la Falla, l’edat del participant i el seu nom complet.

 

Els tres millors dibuixos de cada categoria rebran diferents regals personalitzats amb el dibuix que han presentat al concurs. Així, de 0 a 4 anys, el guanyador s’emportarà un coixí, el segon una samarreta i el tercer una tassa. En el cas de la franja de 5 a 9 anys, el guanyador s’emportarà una caixa fallera, el segon una samarreta i el tercer una tassa i, finalment, en la franja de 10 a 14 anys, el primer s’emportarà uns cascos sense fils mentre que el segon premi serà una samarreta i el tercer una tassa.

 

El millor de tots els dibuixos serà la portada de la Postal de Nadal de l’Agrupació de Falles de Burjassot.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El portaveu de Ciutadans (Cs) Burjassot, Toni Subiela, ha denunciat “més retards en el soterrament de les vies”. “Els nous pressupostos de la Generalitat per al 2021 preveuen retallar dos milions més les obres del metre al seu pas pel barri de l'Empalme”, ha destacat.

 

Per al regidor, “és inconcebible que, sense haver mogut ni una sola pedra, el projecte passe de tindre pressupostats 10 milions a tan sols 4 en 3 anys”. Segons ha concretat, “en els comptes de 2019 el projecte tenia un pressupost de 10.103.670 €, per a 2020 havia previst 8.381.270.000 € i ara, per al 2021 han pressupostat 4.176.280,00 € sense que s'hagen llevat ni les males herbes que han anat creixent en la zona de les obres”.

 

En aquest sentit, Subiela ha recordat que “va ser en la campanya electoral de 2015 quan Ximo Puig es va comprometre a acabar les obres de soterrament si era elegit president”. No obstant això, ha lamentat l'edil de Cs, “de nou la Generalitat dóna l'esquena als veïns de Burjassot i retarda encara més el soterrament de les vies de l'Entroncament”.

 

Finalment, ha advertit, “sembla que a Burjassot paguem les disputes internes del PSOE i l'enfrontament entre Ximo Puig i Rafa García elimina al nostre poble, any després d'anys, de les inversions més importants i necessàries”.

 

Informa Nou Horta. Cs Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL
Etiquetat com

Donades les particularitats d'aquest atípic curs escolar, esdevingudes per l'emergència sanitària que estem vivint, algunes de les activitats extraescolars que s'anaven desenvolupant en la realitat educativa de Burjassot han hagut de reformular-se. És el cas, per exemple, de l'Escola de Pares i Mares "El café de hui el pague jo", posada en marxa per l'Ajuntament de Burjassot, des de les regidories de Benestar Social i Educació, a través de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives), en col·laboració amb les AMPAS dels centres escolars del municipi.

 

"El café de hui el pague jo" és una campanya que, des de fa diversos cursos, es materialitza en xarrades d'orientació dirigides a les famílies amb fills, especialment a pares, mares i/o tutors, en diferents trams educatius, des de primer de primària fins als cursos de l'ESO. Ara, amb l'objectiu de no promoure reunions en llocs tancats, les xarrades d'enguany es realitzaran, en format virtual, i dirigides a pares i mares amb fills en el mateix tram d'edat. Pròximament, des de la UPCCA s'informarà les AMPAS de les pròximes reunions virtuals i es facilitaran els enllaços per a accedir a aquestes trobades en línia.

 

L'objectiu d'aquesta Escola de Pares i Mares és guiar i assessorar les famílies en diversos aspectes que té a veure amb l'educació i creixement dels xiquets i joves en relació amb temes tan diversos com la conducta i les seues possibles alteracions, l'impacte de les noves tecnologies, les addiccions, les noves formes d'oci, la nutrició, entre altres.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

A causa de la situació sanitària, la piscina coberta de Burjassot ha posposat la seua obertura i s’ha aprofitat aquests mesos d’inactivitat per a dur a terme millores en la instal·lació. Així, tal com va anunciar l’Ajuntament, s’està procedint a la renovació dels vestuaris.

 

L’obra suposarà tasques d’obra de paleta, millores en els revestiments i en la fusteria i la millora en la instal·lació de lampisteria. Així, es procedirà a realitzar xicotetes demolicions de barandats per a millorar-la amb plaques d’algeps laminats, la instal·lació de canals i la formació de pendents a les dutxes.

 

Quant als revestiments, d’una banda es procedirà a posar un paviment vinílic antilliscant i, per un altre, es posaran també revestiments de paret. També es procedirà a reparació de plaques del fals sostre enregistrable. En referència a les millores de lampisteria, se subministrarà i instal·larà un embornal especial de paviments PVC per a zones de dutxa en eixida horitzontal i, finalment, en fusteria, es milloraran les portes amb tapajuntes en alumini i es col·locaran cabines i mampares de compacte amb ferratges.

 

Aquesta obra s’està realitzant pensant en tot moment en el benefici per als usuaris i usuàries de la Piscina Coberta que, en el moment en el qual la situació sanitària ho permeta, podran fer ús de la mateixa amb uns moderns i renovats vestuaris.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL
Pàgina 15 de 143