Mostrant articles per etiqueta: CUMA

El Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) de l’Ajuntament de Godella es va reunir ahir per primera vegada en este nou mandat. Una sessió que va servir de presentació per als nous regidors d’estes dos àrees, Carles Duran (Urbanisme) i Natalia Garrido (Medi Ambient), així com per a repassar alguns temes que estaven damunt la taula abans de les vacances estivals.

 

El primer d’ells fou el projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució número 2 del sector 11, per al qual s’han rebut vint-i-set al·legacions signades per un total de cent setanta-huit persones. Esta informació serà transmesa a l’equip redactor, i es podrà aprovar la reparcel·lació definitiva un cop estiga aprovat el Pla de Reforma Interior, que actualment es troba pendent del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

 

D’altra banda, per part de l’equip de govern es va donar compte de l’acord d’investidura, en el qual es va recollir que, per a la modificació pendent del Pla General d’Ordenació Urbana, es revisaria el sector 25-26, a fi de no superar els 356 habitatges i reduir fins a 32 els habitatges per hectàrea. En este acord també es va aprovar iniciar els tràmits per a la revisió integral del PGOU (Pla General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada). Amb l’objectiu d’avançar en este camp i agilitzar els tràmits de redacció dels plecs, les properes reunions del CUMA seran monogràfiques del PGOU.

 

Pel que fa a la problemàtica de la lluita contra les inundacions, la Conselleria ja ha adjudicat la redacció del projecte de connexió del Barranc dels Frares amb el Palmaret Alt. L’empresa adjudicatària tindrà un termini de dotze mesos per redactar este projecte. En esta sessió del CUMA es va acordar remetre als membres del consell el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives, així com sol·licitar una reunió amb l’empresa adjudicatària un cop s’haja signat el contracte.

 

Per últim, per despatx extraordinari es va parlar de la proposta de l’associació de veïns del Clot de Barrabàs sobre la modificació de l’anell ciclista, de l’ordenança de l’arbratge a fi de constituir el consell assessor, i del nou reglament del funcionament del CUMA, que continuarà reunint-se cada segon dimarts de mes.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

El proper dimarts 10 de setembre tindrà lloc, a les 19:30 h en el saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova sessió del Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient. En esta reunió -la primera després de l’estiu- es tractaran diversos temes d’actualitat i estarà oberta a tota la ciutadania que vulga assistir.

 

En primer lloc, des de la regidoria d’Urbanisme es donarà informació sobre el projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució número 2 del sector 11. També s’informarà sobre l’acord del nou equip de govern en distints assumptes de l’àrea urbanística, així com sobre l’encàrrec del projecte de lluita contra les inundacions de la Generalitat Valenciana. 

 

Per últim, es parlarà sobre el nou Pla General d’Ordenació Urbana que l’equip de govern pretén dur endavant en la present legislatura. Cal recordar que l’actual PGOU en vigor data de l’any 1990, i que la intenció d’este govern és la d’adaptar les modificacions escaients per tal d’evitar noves sentències expropiatòries en un futur.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

Les obres de condicionament per obrir les portes de la primera part del parc de la Devesa hauran d’estar executades abans del 31 de juliol d’este any. Així ho va informar l’equip redactor del projecte a la darrera sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), que va tindre lloc ahir a l’Ajuntament de Godella.

Es tracta en realitat d’una intervenció mínima que facilitarà l’accés a 5.600 m2 del total dels 16.702,54 m² que són propietat de l’Ajuntament, després de l’acord amb la Congregació Sagrat Cor de Jesús per a la seua expropiació. En esta primera zona, es condicionarà l’accés de la porta principal per a vianants i també per a un vehicle de manteniment. Es netejarà la zona arbrada i els camins, però no es realitzaran treballs d’asfaltat. A més, on estava l’antiga pista de patinatge es col·locarà una xicoteta instal·lació esportiva, i es posaran bancs i fonts. 

Des del grup de govern asseguren que «es tracta d’una mínima intervenció que no trastocarà la fisonomia del parc». Les obres, que es finançaran amb fons propis del pressupost municipal, hauran d’executar-se abans d’agost.

D’altra banda, en esta sessió del CUMA també es va donar compte dels nous documents que s’han incorporat a l’expedient del PGOU, en tràmit de redacció. Estos documents es poden consultar i descarregar fàcilment des de l’àrea d’Urbanisme de la web municipal. L’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, va informar que la propera sessió del CUMA serà monogràfica d’este Pla General d’Ordenació Urbana, doncs el 14 de febrer està prevista una exposició al públic per explicar en què consistirà l’esmentada modificació, que es portarà a l’ordre del dia del ple de febrer. 

Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient, es va demanar a totes aquelles persones interessades en formar part de la comissió que estableix l’ordenança de l’arbratge –aprovada al darrer ple de desembre- presenten la seua sol·licitud voluntària per registre d’entrada. 

Per últim, el regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros, va presentar el Pla Territorial d’Emergències, d’obligatorietat legal per a tots els municipis.  

Tant Oliveros com Sanchis es mostraren molt contents de la gran acollida que cada mes té la reunió del CUMA, la qual cosa és una senyal de que la ciutadania està implicada i interessada pels assumptes urbanístics i mediambientals d’este poble. 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com

El proper dimarts 8 de gener tindrà lloc, a les 19:30 h al saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova sessió del Consell assessor d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA).

En esta reunió, oberta a tota la ciutadania, s’informarà sobre la propera constitució del consell assessor de l’arbratge, després que en el darrer ple de desembre s’aprovara de forma definitiva l’ordenança de protecció de l’arbratge. A més, es posarà damunt la taula l’estat de l’expedient de la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de les dotacions públiques. També es parlarà sobre el Pla Territorial d’Emergències i el projecte de condicionament d’accés al parc de la Devesa. 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com

El Consell d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) de Godella va aprovar elevar a ple la proposta d’aprovació definitiva de l’ordenança de l’arbratge, després de que els tècnics de l’Ajuntament desestimaren les esmenes presentades per una persona membre d’este consell, així com per l’associació Godella en lluita contra les inundacions i l’associació de veïns del Clot de Barrabàs. Esta proposta s’inclourà a l’ordre del dia del ple de desembre, que tindrà lloc el proper dijous 20.

Cal recordar que esta ordenança es va aprovar de manera inicial al ple de març. El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, va explicar que «fins ara, l’Ajuntament no tenia cap ferramenta per controlar la tala d’arbres, a menys que es tractara d’espècies singulars. Gràcies a aquesta ordenança, podrem fer un catàleg de tots els arbres del municipi i protegir aquells que tinguen un valor especial». També està prevista la creació d’un consell assessor que s’encarregue de declarar quins són els arbres d’interès local, a petició de l’Ajuntament de Godella o de qualsevol persona física o jurídica.

D’altra banda, en esta sessió del CUMA es va comptar amb la presència de les persones de l’equip redactor de la modificació del PGOU, i de les persones encarregades de fer l’estudi de paisatge. S’informà a la ciutadania quina era la situació en que es troba esta modificació. L’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, va explicar que tota la documentació estarà disponible a l’àrea d’Urbanisme del web municipal, on es penjaran els documents després de ser eliminades totes aquelles dades sensibles segons la llei de protecció de dades.

Per últim, es va parlar de la proposta de permetre activitats de sòl residencial no urbanitzable al Mas de Xamandreu. Es va donar compte de quina és la situació actual i es va demanar als membres del CUMA que portaren propostes per a la propera sessió. 

En l’apartat de precs i qüestions, es tractà el tema de la caducitat del PAI dels sectors 31 i 32. S’ha presentat un recurs de reposició per part de la propietat i dels promotors, i s’estan esperant els informes del personal tècnic abans de resoldre el PAI. Sanchis va recordar que «el silenci no és resolutiu i, per tant, no vol dir que s’estime pel fet de no haver contestat encara

 

Informa Nou Horta. Godella.

 

Publicat en Godella-VAL

El proper dimarts 11 de desembre tindrà lloc a les 19:30 h, al saló de plens de l’Ajuntament de Godella, una nova sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), en la qual es parlarà sobre l’ordenança de protecció de l’arbrat i diverses modificacions puntuals del PGOU.

En primer lloc, s’aprovarà de forma definitiva l’ordenança de protecció de l’arbrat. En segon, s’informarà sobre la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de dotacions públiques. I, per últim, es parlarà sobre la sol·licitud de la modificació puntual del PGOU sobre el sòl no urbanitzable per permetre l’ús hoteler de la parcel·la 48 del polígon.

Recordem que es tracta d’una sessió oberta a tota la ciutadania que vulga acudir.

 

Informa Nou Horta. Godella.

Publicat en Godella-VAL

Ahir, dimarts 11 de setembre, va tindre lloc una reunió del Consell d’Urbanisme i Medi Ambient en què l’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, explicà quines són les accions previstes per donar difusió a la modificació del PGOU que el grup de govern pretén resoldre abans de la fi de la legislatura.

Es tracta, tal i com ella mateixa afirma, d’una modificació «necessària per tal d’adquirir amb gestió urbanística les dotacions que estan pendents d’adquirir i evitar així noves expropiacions». Esta modificació, que ha passat pel CUMA en diverses ocasions i que ara mateix s’està redactant, es preveu que es puga portar per a la seua aprovació a la sessió plenària de novembre. 

A més del monogràfic que va eixir publicat al darrer BIM, el grup de govern vol preparar un acte obert a tota la ciutadania per explicar el projecte i resoldre dubtes amb els arquitectes encarregats de redactar-lo. També s’ha encarregat l’elaboració d’un vídeo divulgatiu, que previsiblement es projectarà a la propera reunió del CUMA. A més, es repartiran tríptics informatius i possiblement també es penjarà la informació a panells expositors col·locats a distints punts del poble.

D’altra banda, el regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, va explicar als membres del CUMA el projecte de redacció d’un catàleg d’arbres d’interès municipal que «permetrà protegir aquelles espècies que tinguen un valor singular». Un cop es publique, hi haurà un període per fer al·legacions.

En esta reunió també es va parlar sobre la modificació puntual del PGOU relatiu al nou supòsit de formulació d’estudis de detall en sòl urbà, que s’estima que vaja a debat al proper ple de setembre. Les persones que presentaren al·legacions tingueren ahir la opció d’explicar-les davant el consell. 

Respecte a l’expedient de resolució del programa d’actuació integrada dels sectors 31 i 32, Sanchis va recordar que es va declarar la caducitat del PAI i tant l’anterior constructora -Canyada de Trilles- com el banc i els propietaris, van presentar recursos, que s’han de resoldre. 

També es va parlar de les actuacions pendents al parc de la Devesa. Oliveros va informar que es preveu que la redacció del projecte per habilitar l’accés al parc estiga finalitzat cap a finals de setembre. 

Per últim, es va donar compte de la renúncia com a membres del CUMA de Rosa Pardo i Daniel Gómez.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com

Demà, dimarts 11 de setembre a les 19:30 h, tindrà lloc a l’Ajuntament de Godella una sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient en què es donarà a conèixer la campanya de difusió i comunicació de la modificació puntual del PGOU per a la redistribució de les dotacions públiques que pretén escometre l’equip de govern abans de la fi del mandat.

En esta reunió també s’informarà de la publicació de l’anunci de l’ordenança de protecció de l’arbrat, l’expedient de la modificació puntual del PGOU relatiu al nou supòsit de formulació d’estudis de detall en sòl urbà, l’expedient de resolució del programa d’actuació integrada dels sectors 31 i 32 i les actuacions pendents al parc de la Devesa.

Per últim, es donarà compte de la renúncia com a membres del CUMA de Rosa Pardo i Daniel Gómez.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

El proper dimarts 12 de juny a partir de les 19:30 h tindrà lloc la reunió mensual del Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), oberta a tota la ciutadania.

En aquesta sessió es posarà damunt la taula la proposta sobre la reedificació d’habitatges en mal estat en la zona del nucli antic, la proposta de l’increment del coeficient volumètric en UE-8 de sòl urbà, i s’informarà sobre la modificació del PGOU relativa al nou supòsit d’estudis de detall.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com

El proper dimarts, 10 d’abril a les 19:30 h, tindrà lloc al saló de plens de l’Ajuntament de Godella una nova sessió del Consell sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient, oberta per a tots els veïns i veïnes que vulguen vindre i participar.

En primer lloc, s’informarà als membres del consell i a tota la ciutadania sobre l’ordenança de protecció de l’arbratge, aprovada al darrer ple de març. D’altra banda, s’analitzarà els possibles emplaçaments de parcel·les amb edificació adjacent amb dos o més altures sobre l’altura màxima.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com
Pàgina 1 de 2