Mostrant articles per etiqueta: aigua

L’Ajuntament de Paiporta invertirà al 2021 un total de 428.157,32 euros en la renovació, actualització i optimització de la xarxa d’abastiment d’aigua a diferents punts de la localitat. La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat ha començat a executar ja alguns dels projectes, i té calendaritzades altres intervencions per a dimensionar el calibre de les canonades i adaptar els materials a la legislació i les necessitats actuals.


Així, hi ha en marxa dos actuacions, als carrers Doctor Fleming, Reis Catòlics i Gómez Ferrer, amb una inversió total de 92.414,36 euros, i al carrer Sant Francesc, entre Federico García Lorca i Sant Josep, per valor de 21.518,31 euros.


Més endavant també es realitzaran obres de canvi de canonades i escomeses de les vivendes als carrers Convent, Colom i Albal, i a Sant Ramon, Doctor Marañón i Santa Anna, a més del carrer 9 d’Octubre. Les intervencions estaven previstes en el Pla d’Inversions 2021-2024, aprovat junt al pressupost d’enguany el passat més de gener.


En totes aquestes actuacions el protocol és similar: se substitueixen les antigues canonades de fibrociment encara existents per altres noves de polietilè i de major calibre, es reposa la vorera i es canvien les escomeses que arriben fins a les vivendes i els edificis.


La Regidoria d’Urbanisme, a més, edita un butlletí informatiu per a que el veïnat estiga puntualment informat de la naturalesa de les actuacions, el termini d’execució, el pressupost i les pròximes inversions.


Per al regidor d’Urbanisme, Pep Val, «aquestes actuacions, tot i no ser vistoses i espectaculars, són molt importants per a la millora de l’optimització d’un recurs tan important i fonamental com és l’aigua, i suposen un pas endavant en la salut del veïnat i en la lluita contra el canvi climàtic, ja que s’incrementa l’eficiència del subministrament d’aigua, s’eviten fugues i s’eliminen materials nocius per a la salut com el fibrociment».

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha aconseguit, després d'anys de litigis, la reversió del servei de proveïment d'aigua potable de la Cooperativa del Cultivable i La Cañada pel que, una vegada finalitzats els tràmits pertinents, Aigües de Paterna passarà a encarregar-se del subministrament d'aigua dels seus 3.578 abonats.

 

Així ho ha anunciat hui la tinenta Alcalde de Seguretat, Mobilitat i Transició Ecològica, Núria Campos després que el Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de València haja donat la raó a l'Ajuntament i haja declarat la caducitat de la concessió tàcita, i en conseqüència la seua reversió al consistori, del servei de proveïment d'aigua potable de les zones que presta la Cooperativa Valenciana El Cultivable i La Cañada.

 

Així mateix, la sentència també aprova que siga l'Ajuntament, a través de l'empresa mixta Aigües de Paterna, l'encarregat d'assumir aquest servei de subministrament d'aigua i desestima totes les al·legacions presentades per la Cooperativa Valenciana.

 

Per a Campos, “la fallada del jutjat és un pas més per a la municipalització del servei d'aigua i per a realitzar una gestió eficient d'aquest, doncs a part de que la concessió tàcita a la Cooperativa estava caducada, el subministrament oferit per aquesta operadora era altament deficitari, tant en rendiment, que estava per davall del 50%, com en manteniment de la xarxa, ja que de 100 litres d'aigua que se subministrava, es perden 54, per la qual cosa és insostenible econòmica i mediambientalment”.

 

Després d'aquesta sentència, l'Ajuntament i Aigües de Paterna ja estan preparant tot el procediment administratiu per a poder prestar el subministrament d'aigua.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), a través de la seua entitat gestora, EMIMET, ha realitzat a Sedaví treballs de millora durant la matinada d'aquest dijous per al proveïment d'aigua en alta.En concret, s'ha dut a terme una intervenció en la canonada DN300 que proveeix la derivació d'aquesta localitat. Per a això, i una vegada consensuada l'actuació amb l'entitat gestora responsable de l'aigua en baixa de Sedaví, es va procedir al tall de subministrament.En tot cas, per a minimitzar els efectes de l’esmentat tall, durant la reparació es va habilitar proveïment d'aigua des d'una derivació d'emergència. A més, els treballs s'han realitzat en horari nocturn perquè tingueren el menor impacte possible en la ciutadania. De fet, en qüestió d'hores s'ha solucionat.

 

Informa Nou Horta. Sedaví

Publicat en Sedaví-VAL

Aigües de l’Horta de Torrent, presidida per l’alcalde Jesús Ros, ha elevat una nova proposta a la seua Junta General d’accionistes, convocada per al dia 25 febrer, per tal d’adaptar els estatuts de la mercantil a la resolució plenària del 4 de febrer passat, per la que s’acceptava una pròrroga addicional de dos anys de la vida de l’empresa mixta, participada en un 51% per l’Ajuntament i en un 49% per la multinacional francesa Suez Enviroment, que és realment qui controla la seua explotació.


La primera proposta, que l’alcalde volia aprovar junt a la multinacional explotadora, fou remesa als membres del Consell d’Administració, els quals estaven convidats a la Junta d’Accionistes del passat 18 de febrer com a oients. Aquesta incloïa blindar una nova pròrroga de dos anys de vigència per la qual la part privada prosseguiria controlant l’explotació del servei d’aigua potable de la ciutat de Torrent.


Com a conseqüència d’aquesta proposta, cadascun dels tres grups de l’oposició, varen presentar, per separat, escrits adreçats tant al registre d’Aigües de l’Horta com del Ple de l’Ajuntament de Torrent, on s’instava a l’Alcalde Ros a retirar la seua proposta de modificació dels estatuts per considerar-la contrària a l’acord plenari aprovat el dia 4 de febrer al Ple de l’Ajuntament, que no contemplava una nova pròrroga del contracte d’explotació sinó incloure només l’aprovada a l’esmentat Ple.


Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, aquest canvi de parer, per part de Ros, obeeix a la temor del govern de PSOE-Cs de què en un futur pogueren interposar-se reclamacions judicials contra la primera modificació estatutària que l’alcalde i la multinacional volien aprovar, en la que a judici d’Alabajos, i d’haver-se consumat a la Junta General, haguera produït una clara contradicció entre el propi text estatutari i el contracte d’explotació signat fa 25 anys entre l’Ajuntament de Torrent i Suez, que només contemplava una pròrroga i que va ser el que realment aprovà el Plenari fa tres setmanes.

 

Informa Nou Horta. Compromís per Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L’Ajuntament de Torrent amplia la seua xarxa del sistema de defensa contra incendis forestals SIDEINFO. En aquesta ocasió s’estan instal·lant 9 canons en la zona sud del Vedat, amb l’objectiu d’augmentar la protecció en aquesta àrea, al llarg dels carrers Gesmiler i Agustina d’Aragó, donant cobertura al major nombre d’habitatges possible. Una nova inversió en la prevenció que se suma a la implementació del sistema de detecció per sensors SENTICNEL, amb el qual es protegeix les zones boscoses del Vedat, barrancs i Serra Perenxisa.

 

Aquesta obra, amb una inversió de 440.309,34€ euros, ha sigut subvencionada a través de la convocatòria d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019 de la Diputació Provincial de València. Els monitors d’impulsió hidràulica es col·locaran sobre torres metàl·liques de tipus gelosia per a evitar obstacles (arbres) que impedisquen la dispersió homogènia de l’aigua, torres que aniran ancorades al sòl mitjançant fonamentació en sabata de formigó.

 

El regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, ha assenyalat que “amb aquesta ampliació aconseguirem mantindre vigilada la zona sud del Vedat, podent anticipar-nos a qualsevol amenaça d’incendi i evitant la propagació del possible foc”. D’igual manera, per a una futura execució, s’instal·larà la xarxa hidràulica de dos sectors més, corresponent a la zona del Carrer José Benlliure.

 

El SIDEINFO, consisteix en la instal·lació d’una xarxa hidràulica d’aigua, equipada amb uns monitors contra incendis que projecten aigua a llargues distàncies homogèniament. El seu principal objectiu és el d’augmentar el nivell d’humitat i crear un entorn defensable, creant una cortina d’aigua per a un tallafoc humit amb la pròpia vegetació preexistent. No posseeix un ús extintiu, sinó preventiu, i dificulta la propagació del foc.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

Els populars sol·licitaven en la seua moció que l'Ajuntament de Paterna crearà un “Compte ambiental” i posara en funcionament els mitjans informàtics necessaris per a poder comptabilitzar el reciclatge que cada família realitza en l'Ecoparc, de manera que, en funció de quant es reciclara, se subvencionara part del rebut d'aigua que cada dos mesos arriba a totes les famílies de Paterna.

 

La moció popular tenia dos clars objectius, el primer d'ells era fomentar la participació activa en la recollida de residus de formes selectiva, bé acudint a l'Ecoparc, o bé utilitzant els contenidors selectius de manera adequada. El segon d'ells, establir una subvenció que ajudara a totes les famílies de Paterna.

 

Durant el Ple, en què s'havia de debatre la seua aprovació, el PSOE va presentar una esmena a la totalitat en la qual deien que s'havia de “continuar dotant econòmicament…” en clara referència al Bo Social que va crear el PP en 2012, però sense fer cap referència a la baixada de l'aigua de la nova subvenció a totes les famílies paterneres que perceben més de 537,84€/mes, és a dir, a la majoria.

 

Per això, donat l'objectiu socialista de desvirtuar per complet l'esperit fonamental de la moció, que era rebaixar l'aigua a tots els veïns alhora que es fomentava el reciclatge actiu, van decidir retirar la moció abans que aprovar l'esmena socialista sense contingut ni cap fons.

 

Aprovar la proposta dels Populars de Paterna hauria significat, no solament baixar el rebut de l'aigua, sinó posar en marxa procediments administratius per a poder comptabilitzar la quantitat reciclada en els contenidors selectius, afegint els punts corresponents al "Compte Ambiental" de la família.

 

 

Informa Nou Horta. PP Paterna

Publicat en Paterna-VAL

El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de València ha dictaminat a favor de l’Ajuntament d’Alfafar en una demanda que va interposar el consistori al juny de 2017 contra l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) per no ajustar la seua estructura tarifària a la Directiva Europea Marco Agua. 

 

L'estructura tarifària aprovada per la EMSHI, i recorreguda per l’Ajuntament d’Alfafar, establia un increment de 76,92% de la quota fixa i per contra una minoració d'un 32,40% de la quota variable; amb el que penalitza el baix consum i desincentiva l'ús eficient de l'aigua. 

 

Amb aquesta demanda, l’Ajuntament cercava no solament ajustar-se a la normativa estatal i comunitària, sinó preservar els drets de la ciutadania basats en el principi mig ambiental comunitari que “qui contamina paga”, tal com estableix la Directiva Europea Marco Agua i que en aquest cas es traduiria en “qui més consumeix més paga”. Això amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i incentivar que no es malgaste un recurs escàs com és l'aigua.

 

En última instància els recursos interposats perseguien defensar els interessos de les i els veïns d'Alfafar, i aconseguir una tarifa de l'aigua justa per a la ciutadania.

 

Aquesta sentència, datada el passat 14 de maig, és la segona que es dictamina a favor de l’Ajuntament que també va demandar a la EMSHI per la tarifa d'exercici 2018. Totes dues sentències, a més, consideren que el destinatari del servei prestat per la EMSHI no són els ajuntaments, sinó els usuaris consumidors d'aigua potable; perquè la EMSHI assumeix part de la gestió que correspondria als municipis en exercici de les seues competències, com a ens local.

 

Així mateix, el jutge determina que “el municipi no és el destinatari del servei, sinó l'usuari, per tant, vaga tota consideració sobre una pretesa solidaritat entre municipis.” 

 

En aqueix sentit, l’Ajuntament va recórrer vetlant no solament per l'ús eficient de l'aigua sinó, tal com diu la sentència, actuant “en defensa de la legalitat i l'interès general consistent en l'ajust de l'estructura de costos del servei, de la prestació directa del qual a l'usuari és responsable”. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL
Etiquetat com

 

L’Ajuntament de Torrent continua invertint en el manteniment i conservació dels seus espais naturals. Després de la implantació del sistema pioner de detecció d’incendis SENTICNEL, que en els últims mesos ha ampliat la seua xarxa de sensors intel·ligent repartits per les zones del Vedat, del paratge natural de la Serra Perenxisa i l’àrea de barrancs i cobreix el 95% de massa forestal del terme, ara es reforçarà la defensa del Vedat amb una nova línia de nou canons d’aigua del sistema de defensa SIDEINFO -actualment hi ha 15 torres-, que protegiran noves zones boscoses. Per a això es destinaran 600.367 euros, subvencionats per la Diputació de València, dins del programa SOM+ 2018/2019.

 

L’ampliació té com a objectiu augmentar la protecció de la zona sud de la massa boscosa del Vedat, concretament sobre el carrer Jazmín i el carrer Agustina d’Aragó, amb una nova línia de canons similars a l’actual i la instal·lació d’una nova sala de bombament i depòsit. L’alcalde Jesús Ros ha exposat que, amb esta nova ampliació, millora la protecció “no solament de les zones verdes del Vedat sinó de les moltes famílies que tenen allí la seua primera o segona residència”. Per part seua, el regidor de Gestió de Recursos i Modernització, Andrés Campos, ha destacat que, amb la implementació del SENTICNEL i l’ampliació del SIDEINFO, Torrent “compta amb un dels sistemes de defensa d’incendis forestals més avançats de tota Europa” i ha recordat, a més, que altres ciutats d’Espanya i de l’estranger s’estan interessant pels sistemes de protecció de les zones verdes i boscoses de Torrent.

 

El SIDEINFO comporta, entre altres actuacions, la instal·lació d’un sistema hidràulic en altura. Amb l’ampliació es protegeix la totalitat de la massa boscosa situada en la zona nord i els habitatges que allí se situen. Les torres d’aigua, amb un radi d’abast de 400 metres quadrats cadascuna, compleixen una doble funció. D’una banda, mantenen les zones fresques davant l’augment de les temperatures i per un altre, en cas de declarar-se un va incendiar impedirien el ràpid avanç de les flames. En total, ara són 24 els canons que formen la línia de protecció.

 

La informació recollida per la xarxa a temps real es pot consultar en la pàgina web www.torrent.es, on es mostra el risc d’incendi en les zones forestals segons la seua perillositat. A més, es pot consultar la informació com la velocitat del vent i la seua adreça, la temperatura, la humitat relativa i la pluviositat. 

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Etiquetat com

L’Ajuntament de Paiporta va invertir 486.063 euros en obres destinades a la renovació i reparació del clavegueram municipal durant l’actual legislatura. La inversió del Govern d’Isabel Martín suposa el doble del que va destinar el Govern anterior, amb el Partit Popular, amb 224.007 euros. 

 

Les obres comprenen la renovació del clavegueram del carrer Cardenal Benlloch; la reconnexió de la xarxa general als carrers Enric Reig, José Capuz i Palleter; la renovació de la xarxa de Mestre Palau; la renovació del col·lector de Literato Azorín amb el col·lector d'Oest Metropolità; i la renovació del col·lector del carrer Mestre Palau. A banda, als 486.063 euros invertits caldria afegir aquelles renovacions del clavegueram subsidiàries d'obres de reurbanització de carrers Sant Roc, Sant Francesc i La Pau i els carrers Palleter, Poeta Lorente. 

 

Per altra banda, el Govern de Compromís ha triplicat les inversions en xarxa d’aigua potable respecte a les del Govern anterior del Partit Popular. Si entre 2010 i 2014 el Govern de Vicente Ibor va destinar 333.929 euros, el Govern d’Isabel Martín ha invertit 932.469 euros.

 

Aquesta legislatura, el 2016, també s'ha redactat el Pla Director de Proveïment d’Aigua Potable i Reg, que estableix les línies d’actuació per als pròxims vint anys amb els objectius de mantenir un bon servei basat en el manteniment de la pressió i cabal necessari en els domicilis, la qualitat de l’aigua, l’existència de materials adequats en la xarxa i la disminució de fugues.

 

Segons Pep Val, regidor d’Urbanisme i Mobilitat, “cal posar aquestes xifres en context. No només em duplicat i triplicat les inversions en renovar i millorar el clavegueram i la xarxa d’aigua respectivament, sinó que ho hem fet alhora que aconseguirem eliminar completament el deute de 6,7 milions d’euros que l’Ajuntament havia heretat del PP”. De fet, aquestes xifres, assenyala Val, s’han aconseguit d’una forma clara i transparent, “tenint cura de cada cèntim que l’Ajuntament gasta, no malbaratant i no gastant en despesa supèrflua, amb transparència i pública concurrència en les licitacions”. En definitiva, incideix Val, “hem sigut imparables passant les persones al centre de les polítiques, per millorar les seues vides, encara que no foren polítiques vistoses per a una foto”.

 

 

Informa Nou Horta. Compromís per Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL

El pavelló El Vedat i el poliesportiu Anabel Medina compten des d'aquesta setmana amb un innovador sistema per a evitar el desaprofitament d'aigua en els vestuaris. El sistema, comercialitzat com Smart Water, evita el desaprofitament en els moments d'espera fins a l'arribada de l'aigua calenta fins al punt de consum. En aquest procés l'aigua freda flueix fins a l'arribada de la calenta però en lloc de fer-ho fins al desguàs s'arreplega en un depòsit per a la seua posterior utilització. El sistema Smart Water estalvia, a més d'aigua, l'energia necessària elèctrica o de gas per al seu calfament.

 

 La posada en funcionament del sistema Smart Water per a la gestió i la millora de l'eficiència hídrica en instal·lacions esportives de Torrent, presentat aquest matí en roda de premsa, està emmarcat en la EDUSI i està finançat al 50% amb fons europeus del Programa Operatiu Plurirregional POPE-FEDER.

 

El sistema Smart Water pot evitar el desaprofitament de més de 10 litres d'aigua en cada ús fins a l'arribada de l'aigua freda. Es tracta d'aigua neta i potable que ha sigut colectada, emmagatzemada, tractada, analitzada, transportada i distribuïda, amb el consegüent cost energètic. “Sumant els sistemes del Vedat i Anabel Medina la seua posada en marxa pot arribar a suposar l'estalvi de dos milions i mig de litres, amb els quals es podrien omplir una piscina olímpica”, ha assenyalat el regidor de Gestió de Recursos i Modernització, Andrés Campos, que ha afegit que una vegada “es comprove el bon funcionament es pretén ampliar-lo a altres instal·lacions”.   

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Pàgina 1 de 4