Mostrant articles per etiqueta: entitats

L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo i la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa ha reunit avui a totes les persones, entitats que des de diferents àrees i ocupacions han contribuït amb el seu treball a l'èxit de les Festes Majors de la localitat.

 

Membres de la Policia Local i la Policia Nacional, de Protecció Civil de Paterna i de l'Aquarterament Daoiz i Velarde, així com emprats de l'empresa municipal Gestió i Serveis de Paterna o del servei de neteja d'FCC i de la Brigada Municipal han acudit a l'acte celebrat ahir en el Gran Teatre. 

 

Durant l'acte, en el qual també han estat presentes membres de la corporació municipal, l'Alcalde ha volgut reconèixer la implicació dels presents en el manteniment de l'ordre i la neteja durant les festes. “Gràcies al vostre treball, les festes han transcorregut sense incidents convertint-se en un èxit rotund que han pogut gaudir milers de veïns i visitants”. 

 

Tampoc han faltat representants del comerç local i de les entitats que conformen el món fester de Paterna com Interpenyas, Intercomparsas, Real Confraria del Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer, Junta Local Fallera, Centre Musical Paternense, Comissió de Festes, Consell Sectorial de la Cordà, Comissió Tècnica del Foc, Coeter Major i Reina de les Festes i Cort.

 

Per a finalitzar, la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa ha volgut dedicar unes paraules a totes les entitats festeres que participen en les festes.

 

“És la passió de tots vosaltres i vosaltres la que fa que les Festes de Paterna siguen possible. Gràcies a la vostra dedicació, podem enorgullir-nos d'unes festes úniques i molt especials que inclouen espectaculars desfilades de Moros i Cristians i extraordinaris actes de focs que culminen amb una Cordà única en el món que s'ha convertit en referent fins i tot a l'estranger”, ha conclòs.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Dijous 27 de juny, es va celebrar el primer ple de la nova corporació de l’Ajuntament de Godella. En primer lloc es va donar compte de la constitució dels grups polítics d’esta nova corporació per a la legislatura 2019-2022. 

 

Començant pel PP, els cinc regidors que ocuparan els seients del saló de plens seran José Maria Musoles Granada (portaveu titular), Mª Carmen Alonso Rovira, José Luis Martí Bosch (suplent), Vicente Estellés Valls i Mª Cristina Sarasqueta Mayans (suplent). En Compromís repetiran Eva Pilar Sanchis Bargues i Tatiana Prades Castells (portaveu titular), acompanyades de Carles Albert Duran Giner (suplent) i Adolfo J. Rodríguez Dolz. En el PSOE també continuaran María Teresa Bueso Marqués (portaveu titular) i Fernando Oliveros (suplent), i se’ls sumarà Natalia Garrido Villén i Antonio Segura Mármol. Ciudadanos estarà representat per Francisco Javier Beltrán Giner (portaveu titular), Andrés Roig Murillo i Amparo Brunchú Caballer (suplent). I, per últim, Unides Podem-EU tindrà a Irene Ferré Manzanero com a regidora i portaveu.

Per unanimitat es van aprovar diversos punts de l’ordre del dia. En primer lloc, la periodicitat de les sessions plenàries, que continuaran celebrant-se cada últim dijous de mes a les 19:30 h, a excepció del mes d’agost. En segon lloc, la composició, número i competències de les comissions informatives permanents: de Governació, de Benestar Social i Econòmica, d’Urbanisme i d’Activitats Socioculturals; així com la Comissió Especial de Comptes. I, per últim, la determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus, que es celebraran amb caràcter mensual, a excepció del mes d’agost, el dimarts de la mateixa setmana en què es celebre la sessió ordinària del ple.

D’altra banda, s’aprovaren els nomenaments de representants de la corporació en les entitats supramunicipals:

 

Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord

- Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues

- Representant Suplent: Tatiana Prada de Conflent Castells

 

Bombers - Consorci Provincial de València

- Representant Titular: Fernando Oliveros Moral

- Representant Suplent: Natalia Garrido Villén

 

Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI)

- Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues

- Representant Suplent: Antonio Segura Marbre

 

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)

- Representant Titular: Antonio Segura Marbre

- Representant Suplent: Eva Pilar Sanchis Bargues

 

Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat

- Representant Titular: Natalia Garrido Villén

- Representant Suplent: Fernando Oliveros Moral

 

Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació - Pactem Nord

- Representant Titular: Teresa Bueso Marqués

- Representant Suplent: Fernando Oliveros Moral

 

Xarxa joves.net

- Representant Titular: Tatiana Prada de Conflent Castells

- Representant Suplent: Eva Pilar Sanchis Bargues

 

Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia

- Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues

- Representant Suplent: Carles Albert Durán Giner

 

També es va aprovar en esta sessió, amb l’única abstenció del PP, la determinació del règim de dedicació i de retribucions dels membres de la corporació, amb dedicació exclusiva o parcial i la quantia de les assistències i indemnitzacions. Segons l’acord, podran exercir en règim de dedicació exclusiva, a més de l'Alcaldia, com a màxim, dos càrrecs de Regidor Delegat, amb jornada completa. En el cas de la dedicació parcial, podran exercir, a més de l’Alcaldia, un màxim de vuit càrrecs de Regidor Delegat, amb una jornada mínima de 20 hores setmanals, equivalents al 53,3% de la jornada del personal de l'Ajuntament.

Pel que fa a les retribucions brutes anuals seran les següents: 

 

- Càrrec d’Alcaldessa amb dedicació exclusiva: 37.800 euros, dividits en 14 mensualitats.

- Càrrec de Regidor Delegat amb dedicació exclusiva: 25.200 euros, dividits en 14 mensualitats.

- Càrrec d’Alcaldessa o de Regidor Delegat amb dedicació parcial: 12.600,00 euros, dividits en 12 mensualitats.

 

Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part en les següents quanties:

- Ple: 150 euros.

- Junta de Govern Local: 75 euros.

- Comissió Informativa: 75 euros.

- Junta de Portaveus; 100 euros.

- Mesa de Negociació: 150 euros.

- Mesa de Contractació: 100 euros.

 

Per últim, també va eixir endavant l’assignació econòmica a percebre pels grups polítics municipals, que serà d’una quantia fixa de 100 € al mes per a cada grup polític i una altra variable de 25 € al mes per a cada regidor o regidora. 

Finalment, es va anunciar que el proper ple tindrà lloc el dimecres 24 de juliol, doncs s’ha avançat un dia per no fer-lo coincidir amb el concert del bicentenari que la banda del Casino Musical celebrarà en el Palau de la Música de València.

 

Resum de les votacions

PERIODICITAT SESSIONS PLENÀRIES: APROVADA

Favor: Unanimitat

 

COMPOSICIÓ, NÚMERO I COMPETÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS: APROVADA

Favor: Unanimitat

 

NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ENTITATS SUPRAMUNICIPALS: APROVAT

Favor: Compromís, PSOE, UP-EU

Contra: Cs

Abstencions: PP

 

DETERMINACIÓ RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA/PARCIAL I QUANTIES DE LES ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS: APROVADA

Favor: Compromís, PSOE, UP-EU, Cs

Abstencions: PP

 

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA A PERCEBRE PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: APROVADA

Favor: Compromís, PSOE, UP-EU, PP

Abstencions: Cs

 

CREACIÓ PLACES PERSONAL EVENTUAL/CONFIANÇA

Es retira

 

DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS: APROVADA

Favor: Unanimitat

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

La Setmana de l’Economia Local va ser un punt d’encontre entre empreses, entitats i persones treballadores, que ha servit per a reforçar l’economia local. 

La setmana es va  iniciar el dimarts 16 d’octubre amb una taula redona amb el Director General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme del Consell, Francisco Álvarez; la Presidenta de l’Associació Valenciana pel Foment de l’Economia del Bé Comú, Maria Amigó; i la Secretària de l’Ajuntament de Catarroja, Remedios Pérez, que va explicar la inclusió de clàusules socials en la contractació pública.

També el Foro Empresarial de l’Horta Sud, va organitzar altra taula redona on representants de la Fundació Novaterra, Koopera, Manipulados Catarroja i Leonardo Gestión de Residuos donaren a conéixer la seua pròpia experiència en relació amb l’Economia del Bé Comú i la responsabilitat social de les empreses.

El matí del dimecres va estar dedicat al Fòrum d’Ocupació. Diverses entitats col·laboradores realitzaren entrevistes de treball entre les persones inscrites, també es portaren a terme tallers pràctics en relació amb la recerca d’ocupació D’altra banda, la vesprada se va centrar en un taller d’emprenedoria dedicat a “l’apoderament de la dona en sectors masculinitzats”, subvencionat per la Diputació de Valencià i amb una conferència de Maria Luisa Moltó Carbonell, directora de la Càtedra d’Economia Feminista de la Universitat de València.

 

II premis Catarroja Emprén

La col·laboració entre empreses, treballant el tema del networking, va ocupar el matí del dijous 18 d’octubre: primer amb una xerrada explicativa dels avantatges d’esta pràctica i una sessió de contactes entre empresaris. La cloenda que tenia que celebrar-se a la vesprada amb l’entrega de la II edició dels Premis Catarroja Emprén, uns guardons destinats a persones emprenedores i empreses locals, va haver d’ajornar-se per culpa de les inclemències meteorològiques.

 

Informa Nou Horta. Catarroja

Publicat en Catarroja-VAL

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat, en el seu Portal de Transparència, les bases per a sol·licitar les ajudes en matèria d’esports a clubs i entitats esportives, per a l’exercici de 2018. Així mateix, també s’ha aprovat i publicat, per la mateixa via, la convocatòria per a sol·licitar les ajudes als esportistes d’elit.

En el cas dels clubs i entitats esportives, serà necessari, per a poder optar a la subvenció, que l’entitat duga a terme activitats per a fomentar el desenvolupament d’aquesta, en el municipi de Burjassot. No hauran de perseguir finalitats lucratives ni dependre econòmicament o institucionalment d’entitats lucratives i hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida pertinent, hauran de dirigir-se al Sr. Alcalde-President i es presentarà, en el Registre d’entrada de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies, des de l’endemà a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

En el cas dels esportistes d’elit, per a poder optar a l’ajuda, aquests hauran d’acreditar una gran notabilitat esportiva atenent els seus resultats en competicions oficials, fonamentada en l’alt nivell de l’esportista, els objectius principals del qual siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d’àmbit provincial, autonòmic, nacional o internacional reconeguda per la federació esportiva corresponent. A més, els esportistes hauran de complir una sèrie de requisits, entre ells, pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva Valenciana; estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent; figurar en la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot. També si escau, les sol·licituds, dirigides al Sr. Alcalde-President, es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament i el termini de presentació serà de 10 dies des de l’endemà a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL