Mostrant articles per etiqueta: ple

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat per unanimitat de tots els grups que el componen, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, sol·licitar a l’Ajuntament de València la modificació del conveni de cessió de les Sitges, passant a ser de 75 anys, prorrogables. Així mateix, es va aprovar modificar l’article primer de l’acord per a preservar el seu dret a rèplica en cas que es rescindira el contracte.

Tots els grups van recolzar la moció presentada, a instàncies d’una proposta de l’Associació “Amics dels Sitges”, per a ajustar l’actual conveni de cessió a la legislació a fi de poder optar a diverses subvencions d’organismes públics. I és que la normativa estableix que els beneficiaris de fons o ajudes han d’acreditar una cessió d’ús al seu favor de l’immoble d’un termini mínim de 50 anys.

Amb l’aprovació de la moció, s’ha acordat, a més d’establir que el termini de vigència del conveni es fixe en 75 anys prorrogables, l’eliminació de la condició primera del citat conveni que estableix “que en qualsevol moment pot declarar caducat i retirar aquest permís per l’Excelentíssim Ajuntament de València, sense dret a reclamació ni indemnització alguna per part de l’organisme ocupant, tant respecte a l’immoble com a les instal·lacions de caràcter inamovible que existiren en ell, al temps d’acordar-se la caducitat, comprometent-se a desallotjar-lo des de quan se li curse per la Corporació Municipal un preavís de tres mesos de termini per a dur-lo a terme”.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El proper dijous 29 de novembre tindrà lloc, a les 19:30 h a saló de plens de l’Ajuntament de Godella, la sessió ordinària del ple de novembre, en que es debatrà l’aprovació dels pressupostos municipals per a 2019.

Este no serà l’únic tema de l’àrea econòmica. Tindrem també l’aprovació del límit màxim no financer per al pressupost 2019, la dació de comptes d’execució pressupostària 3T-2018, i la dació de comptes del cost efectiu dels serveis de 2017.

En esta sessió es portarà a debat també l’acord d’adhesió a l’ATM (Autoritat de Transport Metropolitana de València) en tots els seus termes, i l’aprovació de les ajudes socials corresponents a l’any 2017.

En l’àrea de mocions, es presentarà una conjunta de tots els grups polítics municipals sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Al seu torn, EU presentarà una moció sobre el suport a la mobilització social; Compromís una altra sobre la inclusió del Corredor Cantàbric en el tram Sagunt-Saragossa en la Xarxa Transeuropea de Transport; i CET una última per donar suport a la proposta dels sindicats per als processos de consolidació d’ocupació temporal.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com

El ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar ahir una rebaixa de les ordenances municipals per a congelar taxes, impostos i preus públics en 2019, com les transmissions per plusvàlues, les bonificacions d’ajuda domiciliària o les tarifes de l’aparcament Juan Carlos I. D’una banda, es modifica l’ordenança que regula les plusvàlues, per a incrementar en 10 punts el percentatge de bonificació en els supòsits de transmissions mortis causa en cadascun dels trams establits en funció del valor cadastral del sòl. Les bonificacions arribaran, en el cas dels valors cadastrals més baixos, fins al 75%.

Milloren també les ajudes en matèria d’atenció domiciliària, ja que es modifica l’ordenança relativa a la prestació del servei d’ajuda domiciliària per a adaptar el percentatge de subvenció municipal al Salari Mínim Interprofessional (SMI) establit per a 2018 per a totes les unitats familiars amb independència del nombre de membres. S’ha introduït igualment una clàusula per la qual el mòdul s’actualitzaria automàticament en cas de variació del SMI, en cas que es fixara finalment l’SMI en 900 euros, segons l’anunciat pel govern de l’estat. El percentatge de modificació arribarà en alguns casos al 100%.

També hi ha canvis en la regulació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) amb la finalitat d’incloure als edificis en fase de catalogació en la bonificació prevista per a les obres realitzades en edificis catalogats.

Les modificacions aprovades pel ple se sumen a la rebaixa ja anunciada en un 3% lineal de tots els rebuts de l’IBI. En total, els canvis proposats suposen rebaixar en al voltant de 800.000 € la càrrega impositiva sobre els veïns i les veïnes de Torrent. “És un senyal d’identitat del govern de la ciutat des de 2015, que en quatre anys ha complit amb el compromís de no pujar ni un impost, ni una taxa ni un preu públic, gràcies a la bona salut econòmica del consistori”, ha assenyalat el regidor d’Hisenda, Andrés Campos.

El ple va aprovar també la modificació dels preus públics de l’aparcament Juan Carlos I amb la finalitat d’introduir una nova tarifa relativa a abonaments periòdics per a vehicles de dues rodes, pel menor espai que ocupen. Així, els preus per a les motocicletes seran al voltant de la meitat respecte als vehicles de quatre rodes.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Etiquetat com

La portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs) Burjassot, Tatiana Sanchis, ha agraït al Ple la “aprovació de la proposta de Cs per a la rebaixa de l'IBI per a les famílies nombroses del nostre poble”.

“Els veïns i veïnes de Burjassot mereixen més ajuda i menys imposats per part de l'Ajuntament”, ha considerat Sanchis, qui ha detallat que “gràcies a aquesta mesura, les famílies nombroses de categoria especial obtindran bonificacions del 90% en l'impost quan el valor cadastral dels seus habitatges siga inferior als 100.000 euros, mentre que fins ara només es contemplaven bonificacions del 70 o el 80% per a aqueixa categoria”.

En la seua intervenció durant el Ple d'aquest dimarts, la regidora de Ciutadans ha afirmat que la nova ordenança “inclourà criteris de solidaritat en proposar diferents rebaixes en l'IBI en funció del valor cadastral: als quals menys tenen se'ls aplicarà una bonificació major”.

En aquest sentit, la bonificació per a les famílies nombroses de categoria general amb habitatge inferior als 100.000 euros serà del 60%, incrementant la bonificació un cinc o un 10 per cent respecte a la normativa anterior. Per a les famílies nombroses els habitatges de les quals tinguen un valor cadastral superior als 100.000 euros les bonificacions seran del 50% en la categoria general i un 70% en la categoria especial. 

A més, s'adaptarà l'ordenança de l'IBI “a la realitat concretada en la Llei de Famílies Nombroses, que defineix les categories general i especial, la qual cosa permetrà que un major tipus de famílies puguen acollir-se a aquestes bonificacions, alguna cosa que amb la redacció de l'ordenança anterior no es contemplava”, ha explicat la regidora de la formació taronja.

 

Informa Nou Horta. Cs Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

En el ple ordinari del mes d'octubre celebrat ahir, a proposta de la regidoria d'Hisenda i Patrimoni dirigida pel socialista Juan Carlos Martínez, es van presentar dues proposta d'habilitació de crèdit amb càrrec al superàvit del 2017 per un import total de 2.535.000€, dels quals, 1.235.000€ seran per a realitzar inversions financerament sostenibles, i 1.300.000€ per a reduir deute. 

Segons el regidor socialista, aquesta habilitació és molt important, perquè s'utilitzaran els recursos propis per a inversions necessàries en diferents àrees i projectes de futur que s'han d'escometre.

Les inversions aniran dirigides a millorar l'entorn de la piscina coberta, projectar el camí de corregudes i el carrer Paluzie, rehabilitar el quiosc del parc de Paluzie, per a l'estudi i implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica, reparacions i manteniment en centres escolars. També s'ha refinançat la reparació dels túnels de Pelayo i Ronda Est que segueixen pendents d'execució. 

A més de les aportacions de l'oposició com la reposició, millora i modernització de claveguerams, reparacions en via publica, aparcament….

D'altra banda, l'estratègia marcada pel dirigent socialista per a reduir el deute existent a principi de la legislatura de més de 13.000.000€, amb aquesta modificació, permetrà que, al final de legislatura, quede prop dels 6.000.000€, és a dir, reduir el deute a menys de la meitat en 4 anys, la qual cosa permetrà augmentar la capacitat per a augmentar despesa en altres conceptes.

El ple també va aprovar la proposta de la primera tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de desnonaments, la també socialista Lorena Silvent, de destinar 70.000€ per a la Convocatòria d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per al pagament de lloguer/hipoteca d'habitatges a famílies del municipi, dins del programa SUPORT FAMILIAR HABITACIONAL.

Aquesta iniciativa sorgeix de la Comissió creada en matèria de desnonaments d'aquesta legislatura, amb la finalitat d'afavorir l'autonomia personal de les veïnes i veïns del municipi, i evitar la pèrdua de l'habitatge habitual, especialment dels col·lectius més vulnerables com les famílies que han perdut el seu habitatge, amb membres amb diversitat funcional, joves, dones víctima de violència de gènere, famílies monoparentals i nombroses. Per a Silvent, aquestes mesures demostren que la prioritat són les persones i garantir els seus drets.

 

Informa Nou Horta. Catarroja

Publicat en Catarroja-VAL

El proper dijous 25 tindrà lloc a les 19:30 h a l’Ajuntament de Godella la sessió ordinària del ple  d’octubre.

En l’àrea econòmica es tractarà la modificació de crèdits 8P/2018 per suplements i crèdits extraordinaris a finançar amb baixa per anul·lació i la modificació de l’article 4, apartat 2 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concessió i aprofitament especial amb guals i reserva per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

També es portarà a debat l’aprovació inicial de l’ordenança de Transparència, Accés a la informació i Reutilització, i l’aprovació definitiva de l’estudi de detall del carrer Guillem Tatay, 3-C. Així mateix, es nomenarà els nous membres del Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient de 2018.

En l’apartat de mocions, el grup de govern presentarà dos: una reclamant una llei electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa, i una altra sobre l’aprofitament de zones i instal·lacions recreatives dels municipis d’interior. Canviem Entre Tots portarà una moció per a la declaració de Paratge Natural Municipal dels Moles de Paterna i contra el macroprojecte Intu Mediterrani. I, finalment, Ciutadans parlarà sobre les deficiències de serveis en el barri de Conxeta.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

El ple de Paiporta va aprovar, a proposta de l'equip de govern i sense cap vot en contra, les noves ordenances fiscals, que amplien el nombre de persones beneficiàries de bonificacions en impostos i taxes. “En la pràctica, això implica que aquelles persones que ho necessiten tindran una ajuda per a fer front a les seues obligacions, i les rebaixes s'apliquen amb criteris de renda i situacions particulars de dificultat i no de forma linial, que ens pareix una fòrmula més injusta”, va explicar la regidora d'Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez.

L'augment de les bonificacions se centren en l'Impost de Béns Immobles (IBI), ja rebaixat anteriorment a persones amb un determinat nivell de renda. Ara també podran beneficiar-se de la bonificació les famílies nombroses. Així mateix, també s'amplien els criteris per a bonificar al 100% la taxa de fem. A les persones jubilades i pensionistes amb rendes limitades, que ja es beneficiaven d'aquesta bonificació, se sumen ara també les famílies nombroses i les monoparentals.

Altre capítol en què el govern de Paiporta ha aplicat rebaixes ha sigut en les taxes d'examen per a accedir a llocs de treball públics. En el cas d'exàmens per a places públiques, la bonificació serà del 50% per a totes les persones que es presenten. Fins ara, aquesta rebaixa s'aplicava únicament a les persones aturades. A més, es bonificarà també el 50% de la taxa per accés a proves per a borses de treball, que se suma al 50% que s'aplicava fins ara. Les noves ordenances entraran en vigor l'1 de gener de 2019.

“El que pretenem amb aquestes ampliacions de les bonificacions en impostos i taxes és ajudar a qui realment ho necessita. No anem a jugar a fer electoralisme amb els diners de totes i tots. Som un poble amb una pressió fiscal baixa, i no actuarem com el govern anterior, que estava tres anys pujant impostos i taxes fins a l'any de les eleccions, quan feia baixades temeràries, contra els criteris dels tècnics i el propi sentit comú”, va afirmar la regidora, Beatriz Jiménez.

“No farem baixades lineals, és a dir, sense diferenciar entre qui té facilitats i dificultats per a pagar, i sense estudis d'impacte sobre les arques municipals. No anem a aprofitar-nos dels comptes públics per a fer electoralisme”, va concloure la responsable d'hisenda.

En el ple, celebrat aquest dijous, també es va donar compte de l'execució del pressupost municipal en els sis primers mesos de l'any, i la xifra que s'ha gastat fins a juny és del 40%, amb el que hi ha un 10% de marge per a destinar a diferents partides i serveis, tal com recomana el servei d'intervenció de l'Ajuntament.

El consistori paiportí és un dels pocs a la comarca i de tota la Comunitat Valenciana amb deute zero, després d'haver amortitzat els últims crèdits amb els bancs a finals de l'any passat, un moviment que ha alliberat desenes de milers d'euros que abans es pagaven en interessos i ara es poden destinar a prestar millors serveis. En sols tres anys, l'equip de govern ha acabat amb els vora 7 milions de deute heretats dels temps del Partit Popular. La regidora d'Hisenda, Beatriz Jiménez, va explicar també com el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors s'ha situat en l'últim trimestre en 5 dies, molt per baix de les exigències màximes legals. 

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL
Etiquetat com

El ple de l'Ajuntament de Paterna celebrat aquesta vesprada ha ratificat el decret d'Alcaldia que dóna llum verda a l'inici de la tramitació de Intu Mediterrani.

I és que la sessió plenària hui ha rebutjat la moció presentada pel grup Paterna si Pugues (PASIP), amb el respatler del Partit Popular, Compromís i EU, que demanava l'anul·lació del decret signat per l'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el passat 20 d'agost pel qual s'admetia a tràmit la proposta de Intu Eurofund Investment per a iniciar el procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica necessari per a instal·lar Intu Mediterrani en el terme municipal paternero.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL
Etiquetat com

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha représ les seues sessions plenàries després del descans estival i aquest dimarts, 25-09-2018, ha celebrat la seua sessió ordinària del mes de setembre. Una sessió en la qual s’han aprovat tres mocions.

La primera d’elles, aprovada amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, PP, EU i Ciutadans i en contra de Totes amb Burjassot, sol·licita un sistema de vídeo vigilància per al monument de les Sitges, sol·licitant “a la regidoria de Cultura i Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament de València la inclusió de les Sitges dins del programa de vídeo vigilància dels BIC propietat de l’Ajuntament de València”.

En segon lloc, i per unanimitat de tots els grups amb representació plenària, es va aprovar la moció presentada pel PP per a augmentar els especialistes en geriatria en la salut pública. La moció, esmenada pel partit socialista, recull en el seu primer acord que “el Ple de l’Ajuntament de Burjassot reclame/inste a la Conselleria de Sanitat que solucione amb caràcter urgent les necessitats de geriatres en la sanitat pública valenciana”.

Finalment, i amb una esmena de Compromís, el Ple aprovava també per unanimitat la moció presentada per Totes amb Burjassot per un servei sanitari de qualitat. El text de la citada moció recull demandar “a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una ambulància medicalitzada, SAMU, o una ambulància de Servei Vital Bàsic, SVB, fixa a Burjassot”, d’igual manera, “instar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública al fet que done compliment a l’acord amb els sindicats sobre el transport domiciliari com més prompte millor”, i que “s’estudiarà la possibilitat que l’Ajuntament de Burjassot pose recursos propis per a facilitar el transport de facultatius d’urgències”.

Així mateix, la moció recull, entre altres acords, “instar a l’Equip de Govern a constituir el Consell Local de Salut que puga servir perquè la gent de Burjassot puga tindre un espai per a realitzar les seues reivindicacions sobre aquesta matèria i també fer un control i seguiment del treball que fa alcaldia i el seu Equip de Govern local per a defensar els interessos del municipi davant la Conselleria de Sanitat”. El text també “insta a Conselleria a augmentar de forma immediata els recursos materials i humans dels Centres de Salut de Burjassot”.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

El proper dijous 27 de setembre tindrà lloc a les 19:30 h a l’Ajuntament de Godella, la sessió ordinària del ple de setembre.

Els temes de l’àrea econòmica tindran una presència destacada en esta reunió, doncs s’aprovarà el compte general de l’exercici 2017, es presentaran dos modificacions de crèdits, una dació de comptes, i la ratificació de la sol·licitud d’ajudes de compra pública.

Pel que fa a altres temes, es debatrà sobre la ratificació de l’informe de canvi d’ús en l’ampliació del centre hípic i l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 109.2 del PGOU. En l’apartat de mocions, el grup de govern presentarà una conjunta sobre la Llei de Contractes del Sector Pública.

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL
Etiquetat com
Pàgina 4 de 6