Mostrant articles per etiqueta: poda

L'Ajuntament de Torrent posarà en marxa, al llarg del mes de març, un programa pilot de recollida sectoritzada de restes de poda porta a porta, de manera que les restes vegetals seran retirats setmanalment en el seu sector els dilluns i dijous, excepte aquells que coincidisquen amb festius, a partir de les 7.00 hores. Així, les restes vegetals s'hauran de depositar a la porta de cada habitatge conforme a l'ordenança municipal, és a dir, en bosses de 50 litres o feixos de 50 centímetres de diàmetre i 1 metre de longitud, fins a un màxim de 3 metres cúbics. Igualment, les restes podran depositar-se els dies previs a la recollida –diumenges i dimecres- a partir de les 20.00 hores.

 

Així mateix, amb la intenció de fomentar la comunicació directa entre la ciutadania i l'Administració, la regidora de Gestió de la ciutat, Inma Amat, va enviar una carta dirigida als veïns i veïnes del sector 1, el qual comprén carrers de les zones del Vedat, el Tros Alt i Monte-real, per a informar-los que el seu habitatge s'incloïa dins d'aquest sector i especificar-los els termes en els quals es produirà aquesta actuació.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L'Ajuntament d'Aldaia ha posat en marxa el nou plec per al manteniment dels parcs i jardins del municipi, amb una major inversió en aquesta àrea. El preu de licitació anual, és de prop de 270.000 euros, la qual cosa suposa una inversió de més del 80% que en l'anterior etapa.

 

Des del consistori expliquen que "som conscients que encara queden alguns problemes que cal solucionar en diferents zones del municipi, i estem treballant per a poder atendre'ls al més prompte possible, però amb aquest augment pressupostari si que hem aconseguit solucionar bastants de les manques que patíem anteriorment en matèria de poda i jardineria".

 

Amb l'augment de pressupostos en aquesta partida es redobla els treballs de jardineria en la localitat permetent una millora en el sanejament de les zones verdes de tots els barris del municipi. L'ampliació d'aquestes tasques compromet una major assiduïtat en la conservació i el manteniment de parcs i jardins garantint una millora notable en aquestes zones. 

 

Segons expliquen des del govern municipal, "hem detectat que el servei de poda i jardineria a Aldaia es quedava curt durant algunes èpoques de l'any, per la qual cosa hem aprofitat el venciment de l'anterior contracte per a realitzar un nou plec que s'adaptara a les necessitats reals del municipi".

 

Els tècnics municipals organitzen els treballs de poda de forma rotatòria procurant que els diferents espais verds de la localitat reben les cures necessàries atès el cicle vital de les espècies i en les condicions ambientals garantint la conservació d'aquestes mateixes. 

 

Fonts municipals conclouen que "des dels serveis municipals continuem estant atents a les diverses incidències que puguen anar sorgint per a intentar solucionar-les com més prompte millor". 

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Aldaia-VAL

Aquesta setmana s'han reprès les labors de poda de l'arbrat en el polígon industrial Fuente del Jarro. Es tracta d'una acció conjunta que es desenvolupa amb mitjans propis de l'Associació d'Empresaris de Fuente del Jarro i de l'Ajuntament de Paterna a través de l'empresa pública Gespa. 

Fuente del Jarro disposa de dos operaris que realitzen durant tot l'any diferents labors de manteniment, jardineria i ornato, que durant les èpoques de l'any en les quals l'Ajuntament destina una brigada a aquesta zona empresarial es coordinen amb els efectius municipals per a conjuminar esforços. 

L'actuació que es desenvolupa aquests dies consisteix tant en la poda de l'arbrat com en el seu posterior triturado per al que s'utilitza una maquinària específica. L'enorme extensió del polígon industrial Font del Pitxer, amb2’7 milions de metres quadrats, amb centenars d'arbres existent en els seus carrers, suposa que les labors s'hagen de realitzar durant diverses jornades. 

Malgrat que aquest tipus de treballs corresponen a l'administració local, la imatge que ofereix Font del Pitxer al visitant depèn en part de l'estat de la jardineria, motiu pel qual des de l'Associació d'Empresaris de Font del Pitxer es realitza una important inversió per a col·laborar activament en aquests treballs de manteniment.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL