Mostrant articles per etiqueta: pressupost

L'equip de Serveis Socials de l'Ajuntament de Benetússer el formen un conjunt de professionals especialitzades en les diferents àrees d'atenció. En concret, tres treballadores socials, una d'elles és la coordinadora del Departament, una altra atén el tema de Dependència i l'altra atén tot el concernent als Serveis Socials generals: Renda Valenciana d'Inclusió, ajudes d'emergència, menors, família, immigrants, etc. A més, una psicòloga en el Servei Especialitzat d'Atenció a Famílies i Infància (SEAFI), una tècnica de majors, responsable dels tallers i activitats dirigides a les persones majors, una auxiliar administrativa i dues treballadores familiars del Servei d'Ajuda a domicili que atenen persones majors o amb diversitat funcional, famílies en els seus propis domicilis.

 

En breu s'ampliarà aquest equip amb la contractació d'un/a educador/a social, un/a psicòleg/a i un assessor o assessora jurídica, els processos de la qual de selecció estan a punt de finalitzar.

 

El balanç de les atencions realitzades en 2018, per part de la regidora de Benestar Social i Majors, Paquita Lon Mateu, és per a la edila “altament positiu ja que s'està atenent un major nombre de persones en les diferents àrees d'intervenció i s'estan oferint més recursos”. L'any passat, a través del Servei d'Informació, orientació i Assessorament, es van atendre 4.268 persones. L'any 2015 es van atendre 2.791, i l'any 2017 a 3.389 persones.

 

En l'àrea de família i menors, destacar que es van concedir 709 ajudes d'emergència amb una despesa total de 98.161€. Per a 2019 s'ha incrementat tant el pressupost global de la partida econòmica que serà de 120,000 €, com l'import a concedir a cada sol·licitant. El SEAFI va atendre 34 menors. S'han tramitat 38 sol·licituds de la Renda Valenciana d'Inclusió.

 

En el “Centre Obert” on es fan tasques escolars i tallers per a menors amb edats compreses entre els 6 i els 13 anys, van participar 46 menors. En l'actualitat hi ha dos grups i per al pròxim curs, s'augmentarà un grup més per a donar cabuda a menors que cursen 3r i 4t de l'ESO.

 

En l'àrea de persones majors, en el Servei d'Atenció a la Dependència, es van registrar 84 noves sol·licituds per a valorar la situació de dependència, i en el pla lúdic, es van cobrir 589 places en els tallers per a majors que ofereixen una gran diversitat d'opcions, des de la gimnàstica, pilates, ioga, zumba, etc. fins a coral, teatre, pintura, memòria, etc. 

 

 

Informa Nou Horta. Benetússer

 

Publicat en Benetússer-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha augmentat per a enguany 2019 un 40% el pressupost que destina als dos centres de menors municipals que té en els barris de La Coma i Alborgí, passant dels 314.511 euros de 2018 als 437.303 euros consignats per a aquest 2019. 

 

Així els ha revelats hui el regidor de Protecció a les Persones i Participació Ciutadana, Julio Fernández, qui ha destacat a més que “en aquests dos últims anys, el consistori ha destinat un total de 629.022 euros a tots dos centres pels quals han passat més de 200 menors”. 

 

Fernández ha destacat que “aquest augment pressupostari és una prova més del compromís de l'equip de govern socialista amb l'atenció i protecció dels menors i se suma a la nova regulació que hem iniciat per a garantir a aquells que necessiten per les seues circumstàncies familiars, un lloc de residència concorde a la infància i adolescència que mereixen”. 

 

Respecte als recursos destinats a la infància, el regidor també ha assenyalat que “l'Ajuntament ha destinat 130.000 euros anuals al Servei d'Atenció a la Família (SEAFI), la qual cosa permet que, cada any, es realitzen prop de 500 intervencions a menors i famílies, amb un total de 1.831 sessions individuals en aquest 2018”. 

 

Així mateix, Julio Fernández ha recordat que “a més dels 8 centres de menors que hi ha en el municipi, d'aqueix quasi mig milió d'euros que destinem als dos centres que són de titularitat municipal i de la prestació del SEAFI, des de l'Ajuntament també ens preocupem que cap xiquet i xiqueta de Paterna passe fam a través del nostre servei de menjador escolar 365 dies a l'any, al qual hem destinat 425.700 en aquests últims 3 anys i repartim 33.250 menús infantils”.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L'Ajuntament de Massanassa va destinar 637.836,66 euros a programes de foment d'ocupació en la localitat en 2018, la qual cosa significa el 7,8% del Pressupost de 2018, xifra que es manté, fins i tot augmenta, en els comptes per al present exercici.

 

La política d'ocupació municipal s'executa a través de tres accions municipals: la Borsa d'Ocupació Social; les subvencions de foment d'autònoms i subvencions de foment de contractació d'aturats; i la formació, a més de les ajudes d'altres organismes per al foment de l'ocupació.

 

La Borsa Ocupació Social municipal “contracta a aturats de Massanassa durant un període de sis mesos per a treballar en la Brigada d'Obres Municipal, també gestionada per l'Ajuntament” explica l'alcalde Paco Comes Monmeneu. En 2018, la inversió en aquest programa va aconseguir el mig milió d'euros i es va aconseguir contractar a 49 persones en situació de vulnerabilitat les famílies de la qual han vist millorada la seua situació.

 

El segon dels pilars són les subvencions de foment d'autònoms, amb ajudes de fins a 2.500 euros per a noves altes i amb 10 persones beneficiàries en 2018 per a emprendre la seua empresa; respecte a les subvencions per al foment de la contractació d'aturats, les ajudes poden aconseguir els 2000 euros per persona contractada, més 2500 euros si després d'un any es contracta indefinidament. Aquesta quantia és per a les empreses de Massanassa que contracten a persones desocupades de la localitat, sent la quantitat al 50% quan l'empresa està situada fora del municipi però contracta a aturats de Massanassa. “Aquests programes els vam posar en marxa en 2013 i durant aquests anys hem incrementat el nombre de persones contractades, així com la qualitat en l'ocupació” comenta l'Alcalde. 

 

Pel que fa a la formació, l'Ajuntament ofereix cursos de carretillers, manipulació d'aliments, atenció telefònica, monitor de temps lliure, etc. Tant els cursos, com les ajudes anteriors ja estan obertes en 2019 en l'Oficina d'Ocupació Municipal.

 

Respecte a les ajudes d'altres administracions, Massanassa participa en la bossa d'ús de la Mancomunitat, del programes de contractació per a menors de 30 anys amb estudis superiors i sense ells, EMVUJU i EMPUJU (una arquitecta i un arxiver; i una orientadora laboral i una auxiliar d'ajuda a domicili); i dels programes per a la contractació d'aturats EMCORD i EMCORP durant sis mesos (dos jardiners i dos conserges; i un arxiver, una psicòloga i un educador social).

 

L'Alcalde Paco Comes Monmeneu manifesta que “les polítiques d'ocupació a Massanassa van donant els seus fruits, sobretot amb la Borsa d'Ocupació Social, que a més reverteix en millores per a la localitat a través dels treballs realitzats per la Brigada d'Obres, i amb les ajudes a la contractació i a l'autoocupació”.

  

 

Informa Nou Horta. Massanassa

Publicat en Massanassa-VAL

 

L’ Ajuntament d’Alfafar va aprovar en Saló de Plens del consistori els nous pressupostos per al present any 2019, uns comptes en les quals es manté la voluntat any rere any de l'equip de govern de l’Ajuntament d'incrementar el pressupost d'aquelles partides amb les quals es garanteixen els serveis públics bàsics de tota la ciutadania d'Alfafar i la protecció i promoció social. 

 

La reducció constant en els últims anys del deute municipal i la reinversió dels ingressos obtinguts per la venda de patrimoni prevista no solament possibilitarà una major autonomia econòmica del consistori sinó que permet augmentar les inversions en partides socials, la posada en marxa de nous projectes en els pròxims mesos així com continuar amb la política del consistori de reduir anualment les principals taxes o impostos municipals, com la reducció en un 3% del valor cadastral prevista per a enguany que repercutirà en una disminució del 1,3% del rebut de l'impost sobre Béns Immobles (IBI) de les i els veïns. 

 

Així, en els pressupostos aprovats, que aconsegueixen els 20.119.033,15 €, s'arreplega una inversió de 6,4 milions d'euros destinats a serveis socials bàsics, prop de 4 milions per a la protecció i promoció social i 3,7 milions en béns públics preferents. En les inversions de caràcter social, destaca el quasi mig milió d'euros destinat al foment i promoció de l'ocupació, la major inversió pressupostària d'Alfafar en aquesta qüestió fins avui. 

 

A més, la inversió en la partida per a la construcció, millora i protecció de la via i de les infraestructures públiques aconsegueix en aquests nous pressupostos els quasi 4 milions d'euros. 

 

Amb aquest pressupost aprovat, l’Ajuntament d’Alfafar pretén garantir i millorar els serveis municipals ja existents, comptar amb una major autonomia econòmica per a implementar nous projectes per al desenvolupament social, econòmic i cultural del municipi, així com continuar amb el treball i gestió diària per a complir amb els compromisos adquirits i incrementar la qualitat de vida de les i els ciutadans d'Alfafar. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL
Etiquetat com

En el passat ple municipal es va prorrogar per quart any consecutiu el pressupost municipal aprovat l'any 2015 de l'anterior mandat. Durant aquests quatre anys no s'ha aprovat cap pressupost per la incapacitat política del regidor delegat de l'àrea econòmica Antonio Saura i de l'alcaldessa Elvira García del PSPV-PSOE.

 

El Partit Popular sempre ha posat com a condició a l'aprovació del pressupost l'augment de la transparència perquè qualsevol canvi en els mateixos siga conegut i la claredat dels mateixos perquè qualsevol persona puga saber on es gasten els seus diners. Ambdues pretensions han sigut negades reiteradament per l'equip de govern.

 

La nefasta política econòmica dels socialistes porta a la nostra població a continuar encapçalant lamentablement tots els rànquings negatius. Conforme es detalla en l'últim informe disponible de la Intervenció municipal corresponents al tercer trimestre de 2018 el deute financer ascendeix a 30.727.731,27€ al que cal afegir el deute amb els proveïdors, s'incompleixen els ràtios legals d'endeutament i el període mitjà de pagament a proveïdors supera els cent dies.

 

Pepe Pons assenyala que: “Aquestes dades són la mostra de la mala gestió municipal que té com a conseqüència que paguem els impostos més cars i per contra rebem serveis molt deficients, que existisquen col·lectius locals desatesos i que l'ajuntament no tinga capacitat autònoma de desenvolupament dels projectes tan necessaris per a l'Alaquàs del present i del futur. Cada vegada es fa més necessari un canvi dels gestors municipals que són del mateix partit que porten en el càrrec quasi quaranta anys, obrir portes i finestres perquè entre aire fresc, alçar catifes, remoure els calaixos i gestionar amb eficàcia, compromís i responsabilitat.”

 

 

Informa Nou Horta. PP Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL
Etiquetat com
Dimarts, 15 Gener 2019 12:35

Cs Torrent presenta esmenes al pressupost 2019

 

Cs Torrent ha presentat les seues esmenes al pressupost. En aquestes esmenes cal assenyalar la minoració per ingressos en concepte d'IBI en un 3% aproximadament, a fi de reduir el gravamen en els rebuts. Aquesta mesura és perfectament aplicable pel romanent d'anys anteriors.

 

Des del grup assenyalen que enguany no han tingut accés a l'estat d'execució del tercer trimestre per a visualitzar les desviacions dels romanents, la qual cosa provoca una falta d'informació i  visibilitat de l'estat evolutiu del pressupost, limitant la presa de decisions, de la mateixa manera i malgrat la insistència per part del grup a sol·licitar el desglossament dels TOE,  tampoc han sigut subministrats, deixant una bretxa de dubtes sobre partides amb imports consignats de gran quantia i  la fredor d'uns números absoluts.

 

Això es deu possiblement a la poca possibilitat o nul·la convicció de l'aprovació dels pressupostos.  Cs davant aquest escenari, ha optat per la via del pragmatisme, centrant-se  més en qualitat de les esmenes  que en la quantitat.

 

Mesures que es volen impulsar són les ajudes per a emprenedors, on es crearien partides per a l'estímul de  l'activitat empresarial en el segon any d'activitat, un any on molts emprenedors es troben davant la tesitura de continuar la seua activitat o cessar-la, una ajuda que serà ben rebuda pels autònoms destinada principalment a inversions.

 

L'impuls de Torrent, com a punt de destinació turística  és un dels eixos troncals de  la formació,  i per  #això proposa  augmentar la partida de festes a fi de posar en valor al nostre municipi. Moros i Cristians, Setmana Santa, Falles, i associacions que mantenen visca la nostra indentitat, tots ells actors que actuaran de corretja de transmissió per una promoció i projecció turística de Torrent. Es tracta doncs de posar en valor a Torrent, dotant d'una unitat mòbil turística, la qual es convertirà en el nostre millor ambaixador, en honor de  promocionar no solament les festes, sinó també tota activitat cultural, festiva, gastronòmica i patrimonial.

 

Una altra mesurada estrela és dotar una partida pressupostària per a facilitar els pisos tutelats i socials. Ara com ara inexistent a Torrent i que cada vegada és més necessari en família de violència de gènere o en exclusió social.

 

També es pretén impulsar el transport al polígon de Torrent, amb la creació d'una línia que unisca Calicanto-polígon-Torrent, sense oblidar la creació d'una línia d'autobús estiuenca al Saler.

 

Cs aposta per les Associacions i entitats sense ànim de lucre, considerant que són necessàries dins del teixit social del nostre municipi.

 

Per a acabar es proposa un pla d'actuació sobre urbanitzacions, el Vedat, Calicanto i disseminats, consistiria en la millora d'enllumenat, voreres, vials i accessos, així com una consignació per a ajudes als agricultors.

 

Com és habitual, l'equip de govern ens presenta des de l'any 2016 uns pressupostos amb una clara tendència  continuista. Cal recordar que ens trobem des de llavors en una situació de pròrroga de pressupostos. Trobem a faltar més transparència sobre els TOE, i especialment l'estat evolutiu del pressupost, manifesten. 

 

 

Informa Nou Horta. Ciudadanos Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Dilluns, 14 Gener 2019 14:00

El PP de Torrent esmena el pressupost de 2019

El PP de Torrent ha presentat 31 esmenes al pressupost de l'Ajuntament de Torrent per a 2019. La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha afirmat que amb aquestes esmenes, “volem corregir un mal pressupost que només beneficia al PSOE i no als veïns de Torrent, que tornen a ser els grans oblidats pel govern de Ros”.

 

Folgado explica que “des del PP apostem per un pressupost en el qual es torne a subvencionar el rebut de l'aigua, baixe la contribució, millore la neteja i la seguretat, així com les ajudes a les persones més desfavorides de la nostra ciutat”.

 

A més, Folgado afirma que “ja vam dir que el PSOE mentia i en l'informe econòmic del pressupost, els tècnics municipals expliquen que no baixarà la contribució un 3% lineal com va afirmar l'equip de govern socialista”. Una mentida que segons Folgado “des del PP corregim amb la nostra esmena, ja que encara hi ha temps per a poder modificar l'ordenança de l'IBI i baixar la contribució en 2019”.

 

Els populars incrementen les partides pressupostàries destinades a beques, a seguretat ciutadana, a neteja de Torrent, al xec bebè, a les dones soles amb fills al seu càrrec i ajudes per a les persones que pateixen violència de gènere.

 

Des del Partit Popular, també s'ha incrementat partides pressupostàries per a la creació d'un Torrent Bus nocturn els caps de setmana i es puga executar el vial que ha d'unir els barris de Parc Central amb la Marxadella i el Camí de la Dolenta Pujà en el Vedat.

 

Les esmenes del PP, per contra, redueixen partides opaques com són aquelles destinades a “altres despeses” i aquelles que van deixar romanent de crèdit en l'anterior exercici, per no haver-se utilitzat.

 

 

Informa Nou Horta. PP Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Etiquetat com

El Ple de l'Ajuntament de Massanassa va aprovar dijous passat 27 de desembre el Pressupost per a 2019 amb 9.954.791,00 euros, amb un increment de més d'un milió d'euros respecte a l'any anterior, on la xifra va ser de 8.762.503,49 euros. L'Alcalde de Massanassa, Paco Comes Monmeneu va explicar que es tracta d'un pressupost “social, cultural, que fomenta l'ocupació, una bona prestació de serveis per a la ciutadania, i la dinàmica d'inversions de tot l'any des d'una perspectiva prudent en els ingressos i amb una situació sanejada econòmicament”.

El capítol que més augmenta és el segon, amb un increment del 6,91% en una aposta decidida per la millora de prestació de serveis, entre ells, la previsió de licitació del contracte de neteja viària i recollida de residus urbans; campanyes associades al reciclatge; realització d'activitats culturals i de joventut; i la millora de conservació dels parcs i jardins. Així mateix, es continua augmentant la partida destinada a la prestació de serveis socials, així com per al foment d'ocupació en el capítol quart, en el qual també es contemplen les ajudes als nounats amb el xec bebè, les escoles d'estiu, de pasqua i d'estiu amb un gran èxit d'assistència.

Respecte a les inversions reals, es destinen 2.119.761,57 euros per a repavimentar diversos carrers del municipi; el cobriment de la pista polivalent del poliesportiu; la renovació de la il·luminació de la pista de futbol; la reforma dels vestuaris del poliesportiu; i l'equipament de zones rotacionals, per a l'execució de diversos parcs.

L'apartat cultural també augmenta amb partides destinades a teatre, cinema , exposicions i nombroses activitats que s'han multiplicat des de la posada en marxa del nou Auditori Municipal Salvador Seguí.

 

Comptes sanejats

El Pressupost per a 2019 contempla inversions amb càrrec a crèdits, encara que segons va explicar l'Alcalde, Paco Comes Monmeneu “des de 2010 no ens fa falta recórrer a crèdits, i aquestes quantitats es cobriran amb càrrec al romanent de Tresoreria positiu quan es realitze la liquidació”. 

En aquest sentit a l'Alcalde va anunciar que el Pressupost no arreplega cap increment de la pressió fiscal als veïns i veïnes, és a dir “no es pujarà cap impost ni taxa municipal”, per la qual cosa l'increment dels ingressos s'obté per la previsió d'augment de les taxes de construccions, ja detectada des de l'any passat en un 125%, així com d'altres taxes indirectes.

El Pressupost, aprovat amb els vots a favor del PP i Ciutadans “continuen en la millora dels serveis públics i la millora de l'atenció a la ciutadania que constitueix la nostra obstinació permanent” va explicar l'Alcalde.

 

Informa Nou Horta. Massanassa

Publicat en Massanassa-VAL
Etiquetat com

En la realitat paral·lela que viu el PSOE, parlen de despolititzar l’empresa mentre emeten un comunicat de premsa obviant les esmenes presentades per Compromís i Ciudadanos, que han estat aprovades per la Junta General, tot i l’amenaça de l’alcalde d’impugnar l’acord i els intents estèrils de no incloure la votació de l’esmena de Compromís, mentint i posant unes xifres que no han estat aprovades per la Junta General. “Tot per no reconèixer que el trellat l’hem posat nosaltres”, asseguren fonts de Compromís.

“Hem fet un exercici de responsabilitat buscant el consens en allò que tots volíem, la pujada salarial, i hem rebut el suport de la majoria de la Junta General, malgrat el vot en contra del PSOE”.Ha manifestat Juanma Ramón.

En Compromís no entenem l’encabotament del Sr. Sagredo en augmentar encomanes i crear noves quan no tenim pressupost municipal. Si el govern vol noves encomanes que negocie amb la resta de grups per modificar el pressupost, no podem permetre que aquest encabotament fique en risc la millora salarial de justícia per als treballadors i treballadores.

“Estem molt satisfets perquè hem aconseguit blindar en un acord de la Junta general els recursos econòmica necessaris per a garantir la pujada salarial”, assegura el portaveu municipal de Compromís.

L’acord aprovat  a proposta de Compromís, inclou l’augment d’un 3% extra de la massa salarial per a la creació d’un fons de contingència en previsió de les millores salarials derivades de la futura negociació del conveni únic o per a millores puntuals al completar jornades que ara no arriben a les 8 hores diàries.

 

Informa Nou Horta. Compromís per Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L'Alcalde hauria d'haver diferenciat la dotació econòmica per millorar les condicions laborals dels altres 2 milions per a diverses despeses no justificades.

A l’últim Consell d’Administració el govern del PSOE va presentar un únic paquet d’augment de despesa en l’empresa municipal de 2,8 milions, sense cap altra explicació formal, ni informes de cap funcionari municipal que ho justifiquen, ni amb la garantia de la futura suficiència pressupostària per part del pressupost municipal de 2019 que dote d’ingressos a GESPA.

“Una proposta que pareix que es va presentant buscant la negativa del Consell i el posterior intent de Sagredo de manipular a la plantilla de l’empresa municipal dient que Compromís no vol apujar els sous als treballadors i treballadores de l’empresa, ”afegeix Juanma Ramón.

“Afortunadament els números canten i la documentació és clara, i amb el propòsit d'aclarar el destí dels fons públics presentarem un pressupost alternatiu al Consell d’Administració per assegurar la pujada del sou i excloure les altres despeses, com l’augment en màrqueting, que sense justificació pretén colar-nos el govern de Sagredo”

“Parlar de conveni únic sense tindre garantida aquesta actualització salarial pot ser una arma de doble fil”. Hauríem de partir d’un mínim de condicions per a començar la negociació, tal com ens traslladaren els sindicats a la Presidència en 2017.

De fet en Juny de 2018 es va donar compte al Consell d'Administració d’un informe de la gerència on quantificava els recursos necessaris per a actualitzar la massa salarial, a expenses de la modificació legislativa del Govern Central que impossibilitava fer l’augment abans”

A més, la formació valencianista insta a l’alcalde a iniciar una negociació amb els sindicats per a determinar que llocs es beneficiaran de la pujada, sabent que hi ha persones a la plantilla amb sous pactats que superen el conveni”.

Hui hem rebut la convocatòria d'un Consell d’Administració per al dia 26 de desembre, amb un únic punt a tractar, l’aprovació del pressupost. A la convocatòria, el govern de Sagredo insisteix en el mateix pressupost que votarem en contra, sense atendre a les demandes de documentació, aclariments i justificació que demanarem en la passada sessió.

“Pareix que PSOE vol continuar amb el seu teatre. Mentre nosaltres presentarem una alternativa que realment sí que puga comptar amb el suport del Consell per a garantir els recursos econòmics que milloren les condicions laborals de la plantilla de GESPA”, conclou Juanma Ramón.

 

Informa Nou Horta. Compromís per Paterna

Publicat en Paterna-VAL
Pàgina 2 de 4