Mostrant articles per etiqueta: proposta

L’alcalde Jesús Ros i el regidor d’Innovació i Economia, Andrés Campos, han donat a conéixer aquest matí alguns dels detalls de la proposta de pressupostos municipals per a l’any 2020. Un pressupost que ascendeix als 59.044.570€ d’ingrés i en el qual s’augmenten significativament les partides d’Educació, Sanitat, Cultura, Esport, Seguretat i Mobilitat Ciutadana i Serveis Socials, que s’incrementen respecte a l’exercici anterior en més de 4,5 milions. “Presentem una proposta ambiciosa pensant en les persones i donant protagonisme a les partides socials. Això és degut gràcies a una bona gestió, amb la qual s’ha reduït el deute que ens trobem en 2015 a la meitat en quatre anys, disminuint-la en més de 30 milions sense veure’s afectades les inversions i la prestació de serveis al ciutadà, la qual cosa provoca una major liquiditat, al mateix temps que es manté la despesa”, ha expressat Andrés Campos.

 

Un dels increments més notables està reflectit en el capítol 2, Béns i serveis, que passa dels prop de 19 milions als 24.128.708 €. Així, es contempla una pujada en el compte destinat a beques, escolarització i ajudes a les escoles infantils i centres educatius. A més, l’equip de govern aposta per la joventut, presentant subvencions al primer habitatge i targetes de mobilitat parell el transport. Així mateix, s’incrementa l’assistència social primària, polítiques d’igualtat, el benestar animal, les subvencions a famílies monoparentals o les emergències socials. També es posa l’accent en els projectes d’accessibilitat i mobilitat, tant a edificis municipals com als carrers del centre històric.

 

Com a novetat en el pressupost de 2020 es presenta en el capítol 6 un ‘Pla Pluriennal d’Inversions’. Així, Campos ha explicat que, amb un pressupost de 12.200.000 € distribuïts en quatre anys, es posaran en marxa durant l’any vinent una bateria de projectes, com la nova rotonda del Mas del Jutge, el carril bici del Pont Blau, la reforma de la passarel·la per als vianants, la implantació total de les Rutes Escolars Segures en la zona nord de Torrent, inversió en maquinària, reparació del barranc per la part Sant Lluís Beltrán, adquisició de càmeres de vigilància de la bàscula, l’ampliació del sistema Sideinfo, el projecte de  museïtzar de la Torre, la millora del pàrquing Parc Central, intervencions en el palauet Giner Cortina o reformes en matèria d’accessibilitat al Pati Rosa i a la casa consistorial.

 

Igualment, es contempla un creixement del pressupost destinat a les empreses Municipals, com a Idea’t, Nous Espais, Retosa o Consell Agrari. A més de la Fundació Esportiva Municipal, ja que enguany el consistori torrentí ha augmentat la titularitat d’instal·lacions esportives municipals, com l’adquisició del Trinquet del carrer València o la construcció del nou centre de rendiment esportiu situat en el Toll i l’Alberca. Al mateix temps, l’ajuntament manté el pressupost destinat a les associacions i col·lectius de Torrent, promovent i fomentant la cultura, la participació, les festes i el turisme a la ciutat. D’altra banda, Campos ha mostrat la voluntat de promocionar ocupació pública en els pròxims exercicis, per a millorar els serveis i la gestió municipal, per la qual cosa la partida de personal també es veurà modificada.

 

Així, el regidor d’Economia ha anunciat reunions de treball amb els diferents grups del consistori a partir de la setmana que ve, als quals facilitarà tota la informació necessària per al seu estudi i presentació d’esmenes si anaren oportunes, amb la intenció d’aprovar el pressupost definitiu abans de finalitzar l’any.

 

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L’alcalde Jesús Ros, acompanyat pel regidor de Gestió de Recursos i Modernització, Andrés Campos, ha presentat en l’habitual trobada amb els mitjans de comunicació la proposta de pressupostos municipals per a l’any 2019 que planteja la Junta de Govern Local al consistori. En este exercici el pressupost ascendeix als 60.157.000 €, i mostra així un creixement econòmic, ja que l’any 2016 va ser de 57.593.000 €. “Això és degut a la bona gestió per part de l’equip de govern i a la millora en l’activitat econòmica de la ciutat”, ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros.

Els increments més rellevants de despesa són els destinats en matèria d’Educació, Benestar social i Seguretat. La partida que més ha augmentat és Assistència social primària, amb 817.000 €. Educació i Promoció de l’Esport també experimentaría una crescuda considerable amb 604.000 €, mentre que la seguretat i ordre públic s’incrementen en 585.000 €. L’ordenació del trànsit puja 220.000 €, i Urbanisme i Planejament en 465.000 €. També tenen una crescuda important altres àrees com la pavimentació de vies públiques, neteja viària i Medi ambient. “El que es demostra és el nostre compromís per a millorar els serveis socials i el benestar de les persones”, ha ressaltat Campos.

L’equip de govern inclou també subvencions directes en Educació a diversos centres educatius per 164.460 €, beques, premis i altres subvencions competitives per 260.000 €. A més de les beques de preescolar 0 a 3 anys per 480.000 € o la targeta Mobilitat Jove per 100.000 €. Quant a les partides que es redueixen de manera considerable i molt positiva es troba la de l’enllumenat públic. Amb la posada en marxa dels nous fanals intel·ligents en s’ha aconseguit un major estalvi.

D’igual manera, Campos ha recordat que en els tres anys de legislatura gestionats fins ara per a l’actual equip de govern encapçalat per l’alcalde Jesús Ros s’han executat inversions per valor de més de 12 milions a la ciutat i es preveu que amb fons municipals i d’altres administracions s’executen altres 6 milions més en inversions en 2019. Igualment, el deute amb bancs, que a 1 de juny de 2015 era de 57,8 milions, s’ha reduït a 38,6 a 31 de desembre de 2018, i es projecta que siga de 34,8 milions a 31 de desembre de 2019. “Per tant, d’un endeutament aproximat del màxim legal del 110% en 2015, haurem passat al 63% en 2019 o, cosa que és el mateix, haurem reduït el deute en 23 milions d’euros”, ha explicat Campos.

Com a novetat en el pressupost per a l’any 2019 s’ha contemplat una consignació per a la implantació del cinqué contenidor per a residus orgànics, que en la seua primera fase de desenvolupament comptarà amb un pressupost de 200.000 €. El seu objectiu és augmentar el reciclatge de la matèria orgànica a Torrent. A més, un altre dels aspectes que s’inclouen és una partida de 300.000 € destinats a subvencions per la rehabilitació d’edificis catalogats.

 

Informa Nou Horta. Torrent.

Publicat en Torrent-VAL

El Consell d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) de Godella va aprovar elevar a ple la proposta d’aprovació definitiva de l’ordenança de l’arbratge, després de que els tècnics de l’Ajuntament desestimaren les esmenes presentades per una persona membre d’este consell, així com per l’associació Godella en lluita contra les inundacions i l’associació de veïns del Clot de Barrabàs. Esta proposta s’inclourà a l’ordre del dia del ple de desembre, que tindrà lloc el proper dijous 20.

Cal recordar que esta ordenança es va aprovar de manera inicial al ple de març. El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, va explicar que «fins ara, l’Ajuntament no tenia cap ferramenta per controlar la tala d’arbres, a menys que es tractara d’espècies singulars. Gràcies a aquesta ordenança, podrem fer un catàleg de tots els arbres del municipi i protegir aquells que tinguen un valor especial». També està prevista la creació d’un consell assessor que s’encarregue de declarar quins són els arbres d’interès local, a petició de l’Ajuntament de Godella o de qualsevol persona física o jurídica.

D’altra banda, en esta sessió del CUMA es va comptar amb la presència de les persones de l’equip redactor de la modificació del PGOU, i de les persones encarregades de fer l’estudi de paisatge. S’informà a la ciutadania quina era la situació en que es troba esta modificació. L’alcaldessa de Godella i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, va explicar que tota la documentació estarà disponible a l’àrea d’Urbanisme del web municipal, on es penjaran els documents després de ser eliminades totes aquelles dades sensibles segons la llei de protecció de dades.

Per últim, es va parlar de la proposta de permetre activitats de sòl residencial no urbanitzable al Mas de Xamandreu. Es va donar compte de quina és la situació actual i es va demanar als membres del CUMA que portaren propostes per a la propera sessió. 

En l’apartat de precs i qüestions, es tractà el tema de la caducitat del PAI dels sectors 31 i 32. S’ha presentat un recurs de reposició per part de la propietat i dels promotors, i s’estan esperant els informes del personal tècnic abans de resoldre el PAI. Sanchis va recordar que «el silenci no és resolutiu i, per tant, no vol dir que s’estime pel fet de no haver contestat encara

 

Informa Nou Horta. Godella.

 

Publicat en Godella-VAL