Mostrant articles per etiqueta: romanent

La regidoria d'Hisenda, que dirigeix Rubén Langa, ha presentat els resultats de l'exercici 2018 i va donar compte d'ells en el Ple ordinari del mes de març que es va celebrar ahir. L'aplicació del Pla de Sanejament, que va aprovar l'actual equip de govern i que va vindre a canviar les propostes econòmiques de l'anterior govern, ha permés uns paràmetres econòmics com feia anys que no es produïen en els comptes de l'Ajuntament.

 

En paraules de Rubén Langa, regidor d'Hisenda: “La gestió que ha realitzat la regidoria, donada a suport per la resta de l'equip de govern, ha sigut l'adequada. Dins de les possibilitats que teníem hem gestionat amb molt de rigor, hem sanejat els comptes que trobem i alhora hem recuperat molts programes i serveis que s'havien abandonat durant la legislatura anterior”.

 

L'alcalde, Ricard Barberà, ha explicat que “Estos resultats són una mostra més que el govern d'esquerres de Xirivella ha funcionat. Els indicadors econòmics actuals són molt esperançadors i obrin la porta a incrementar el nivell d'inversions de forma important durant els pròxims exercicis, després d'anys de dures restriccions econòmiques”.

 

Per la seua part, Boro Montroy, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, opina que “A Xirivella es torna a demostrar que no solament gestionem millor que la dreta, sinó que sabem fer-ho amb sensibilitat social i mediambiental, malgrat l'asfíxia econòmica a la qual ens han sotmés lleis com les de Montoro”.

 

La liquidació del pressupost del 2018 llança un estalvi net positiu de 3.434.011,65 euros i situa el volum d'endeutament total en un 58,06%, molt per davall del 110% dels ingressos corrents que permet la llei. Durant esta legislatura el deute bancari s'ha reduït en més de cinc milions d'euros. El deute comercial ha evolucionat també de forma molt favorable i el saldo el 31 de desembre del compte 413 és tan sols de 404.000 euros. Cal recordar, segons fonts municipals, que este compte tenia un saldo de quasi 1.800.000 euros quan va començar la legislatura.

 

D'altra banda, la liquidació presenta una gestió molt adequada dels ingressos, que han estat per damunt del que es preveu.

 

Els comptes mostren també la línia ascendent de la inversió al llarg de la legislatura dins de l'escàs marge que deixa la regla de la despesa i amb la decisió de no apujar els impostos. El nivell d'inversió en la legislatura se situa entorn dels 4.000.000 d'euros.

 

Finalment, el romanent de tresoreria positiu és de més de 2.300.000 euros. L'equip de govern esperarà que estiguen aprovats els Pressupostos Generals de l'Estat per a tindre la possibilitat de poder destinar part d'este romanent a inversions financerament sostenibles. En este moment únicament es pot pagar deute bancari.

 

Informa Nou Horta. Xirivella

Publicat en Xirivella-VAL

En els últims mesos, l’Ajuntament de Meliana ha aprovat diverses expedients de modificació de crèdit per a incorporar el romanent de tresoreria als pressupostos del 2018 per a realitzar diverses inversions en patrimoni. En total s’hi ha incorporat 1.783.000 euros. 

Com explica l’alcalde, Josep Riera “enguany era el moment perquè Meliana destinara els estalvis acumulats els últims anys, que estaven en els bancs, a invertir en futur, a preparar les actuacions i atendre les necessitats dels pròxims anys, per això hem invertit en el patrimoni municipal”. Així, la quantitat més important, 1.340.000 €, s’està destinant a adquirir els terrenys del sòl dotacional educatiu, uns 10.000 m2, de la zona del carrer Calvari, contemplats en el Pla General d’Ordenació Urbana vigent des del 1991. Es tracta, incideix l’alcalde, “que l’Ajuntament puga posar a disposició de la Generalitat, tal com determina la llei, els terrenys necessaris perquè la Conselleria d’Educació puga atendre i construir les infraestructures educatives que Meliana ja necessita i que necessitarà els pròxims anys”.

La segona destinació important del romanent és per a la rehabilitació del palauet de Nolla, 210.513,15 €, que, juntament amb 250.000 € de fons europeus FEDER i altres recursos municipals, permetran fer una actuació de rehabilitació per un total de 600.000 €. Ací, explica el màxim responsable “hem apostat per aprofitar els fons europeus per a doblar els esforços i poder fer una actuació que permeta una actuació important de rehabilitació i fer ús ja de part del palauet”. A més, en estar acabada esta fase, el palauet es podrà incorporar al circuit turístic de València. Cal recordar que el palauet de Nolla és de titularitat municipal i l’Ajuntament està obligat a rehabilitar-lo.

Una tercera destinació són 150.000 € per a l’adquisició d’un immoble on ubicar l’àrea social de l’Ajuntament, ara en un local de lloguer. Un local que en el futur permeta concentrar-hi l’àmplia activitat que es desplega en matèria social i que puga acollir projectes futurs.

També hi ha diverses actuacions, per 80.000 €, centrades en la eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, com ara una actuació de millora de la coberta envoltant de l’edifici de l’Ajuntament (portes i finestres) i la implantació de les bicis de préstec i del vehicle elèctric. 

Conclou Riera: “totes les actuacions són competència municipal, tal com recull la Llei de bases de règim local, i ara, amb planificació i d’acord amb la programació econòmica de l’Ajuntament, és el moment de fer-les”. Les diverses actuacions es recollien en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat ViuHo (EDUSI) elaborada conjuntament amb els ajuntament d’Albalat dels Sorells i Foios.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

El Ple extraordinari de l'Ajuntament va aprovar aquest dimecres, per 12 vots a favor, la inversió de 628.000 euros de romanent positiu de tresoreria de 2017, en Inversions Financerament Sostenibles (IFS).

La inversió va comptar amb els vots a favor de l'Equip de Govern format per Compromís (2 vots), PSPV-PSOE (4 vots) i Empoderem Massamagrell (2 vots), més el suport del PP (4 vots). D'altra banda, Ciutadans i Veïns per Massamagrell es van abstenir en la votació.

“Entre les IFS pressupostades es troba la remodelació de voreres del Barri de la Magdalena (50.000 euros), l'adquisició d'un vehicle per a Protecció Civil (10.000 euros), el condicionament de camins rurals (85.000 euros), així com la substitució de la pèrgola del Centre Cultural i la dotació a aquest centre d'una plataforma elevadora (23.000 euros) amb la finalitat d'utilitzar-la per a muntatges escènics i en el manteniment del lloc”, comenta la Regidora d'Hisenda Raquel Gómez.

Així mateix, “es pressuposta una inversió de 200.000 euros en l'adquisició i instal·lació de jocs, elements esportius, mobiliari urbà i paviments de seguretat en parcs municipals i de 195.000 euros en la substitució de la gespa artificial (amb reutilització de la gespa retirada) i de les reixetes del sistema d'evacuació d'aigües en el camp de futbol del municipi, a més del canvi de la il·luminació actual d'aquest lloc per una tipus LED (65.000 euros)”, afirma Gómez. 

Pep Galarza, alcalde del municipi, ha mostrat el seu entusiasme en aquestes inversions, atès que “ajudaran al creixement del poble i a la comoditat dels seus ciutadans”.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha fet públic el tancament de l’exercici comptable de 2017 amb un romanent positiu de tresoreria per a despeses generals de 542.000€. 

Segons ha declarat Nicolau Claramunt, alcalde de la localitat, el compromís adquirit per l’equip de govern i el bon treball que s’ha esta fent estos últims anys va donant els seus fruits i 2017 serà un punt d’inflexió que marca una època de bonança en els comptes de l’ajuntament. La feina ben feta ha permès que en només 3 anys els comptes de l’Ajuntament estiguen sanejats.

Tota la feina que s’ha fet dia a dia per l’equip de govern i de la ma de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, es reflexa en este tancament del compte general de 2017 amb un superàvit de més de mig milió d’euros que  permetrà afrontar més inversions i reduir el deute viu de l’Ajuntament. 

Entre altres, el superàvit es destinarà a les obres del carrer Major, més inversió en serveis socials, compra d’un vehicle elèctric, obres de  manteniment, redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, asfaltat de carrers, instal·lació de càmeres de seguretat i inversió en un pla turístic per al municipi. 

 

Informa Nou Horta. Albalat dels Sorells