Mostrant articles per etiqueta: transporte

Les obres han suposat una inversió total de 27,56 milions d'euros i inclouen, en línia amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, un nou carril bici d'uns 700 metres de longitud.


La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va presidir la posada en servei de 6,1 quilòmetres (km) de carril Bus-VAO i 5 km de tercers nous carrils en l'autovia V-21, en l'entrada nord a la ciutat de València, acompanyada per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, a més d'altres representants institucionals. Al final de l'esdeveniment, l'alcalde d'Alboraia va fer lliurament a la ministra d'una bossa amb informació promocional sobre el municipi i productes locals com a orxata i fartons.


En línia amb l'aposta per la mobilitat sostenible i activa, Raquel Sánchez ha informat que s'obrirà una nova passarel·la entre Alboraia i Port Saplaya en el primer semestre de 2023, que millorarà la permeabilitat cicle-per als vianants de la V-21 i es donarà connexió a l'anell ciclista que està desenvolupant la Generalitat Valenciana.


En la seua intervenció, la titular de Transports ha subratllat l'aposta del Ministeri per la mobilitat sostenible, com a mostra la inauguració del primer carril Bus-VAO en la xarxa de carreteres de l'estat de la Comunitat Valenciana. El carril s'implantarà de manera progressiva per a facilitar l'adaptació per part dels usuaris, en estreta coordinació amb la Direcció General de Trànsit.


Amb aquesta actuació, es millorarà la capacitat d'una de les principals artèries que dóna accés a la ciutat, facilitant l'entrada i eixida pel nord de la ciutat i la distribució del trànsit amb l'autovia V-23, l'autopista AP-7 i l'autovia A-23.


En aquest punt, la ministra ha volgut ressaltar la importància de la col·laboració entre totes dues administracions i ha posat com a exemple els convenis que seran presentats en el mes vinent, relacionats amb solucions de mobilitat innovadores i infraestructures a la Comunitat Valenciana per valor de 300 milions d'euros.


Característiques dels tercers nous carrils en l'A-21

Amb anterioritat a les obres del tram Carraixet-València, l'autovia V-21 tenia 3 carrils entre Puçol i el barranc del Carraixet i dos carrils en el tram final d'accés a València, sobre el qual s'ha actuat.


Els nous carrils suposen una millora substancial de la capacitat d'una de les principals artèries que dóna accés a la capital valenciana, l'autovia V-21. Una via que, a més de facilitar l'entrada al nord de la ciutat i la seua àrea metropolitana, facilita la distribució del trànsit amb l'autovia V-23, l'autopista AP-7 i l'autovia A-23.


Les obres han comptat amb un pressupost de 23,4 milions d'euros, als quals, si sumem els costos de redacció del projecte, de control i vigilància de les obres i de les expropiacions, la inversió total ascendeix als 27,56 milions d'euros.


Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i evitar retencions, cal assenyalar que els tercers carrils ja es van obrir al trànsit quan es va completar l'estés de l'última capa de ferma i és, a partir de hui, quan s'implantarà el carril BUS-VAO, comprés entre els enllaços de la CV-32 i València.


Amb aquesta actuació es persegueix fomentar el transport públic i una reducció de les emissions d'efecte d'hivernacle, contribuint així a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els quals està compromés el Mitma. El tram ampliat en aquesta actuació té una longitud de 4.985 m.


Característiques de la posada en servei del Bus-VAO en la V-21

El projecte s'inicia en la connexió del futur accés nord al port de València amb l'autovia i acaba en la connexió de l'autovia V-21 amb la ronda nord de València en una glorieta amb pas inferior, que conforma l'accés nord a la ciutat de València.


En aquest recorregut existeix un element físic d'envergadura, el barranc del Carraixet, que serveix de divisió física en dos trams de característiques sensiblement diferenciades i, per tant, la solució d'ampliació de les quals també resulta diferent.


Recorregut de l'actuació

En el seu recorregut, l'autovia és travessada per camins que permeten la comunicació de les poblacions situades a l'oest de l'autovia amb la costa i per altres infraestructures com és la línia de ferrocarril València-Tarragona. També pel pas inferior previst per l'accés nord al port en la seua segona fase. D'aquesta manera, resulten un total de tres estructures sobre camins (camí vell de la Mar, camí Profund i camí de Farinós), dues séquies d'importància (Vera i Palmaret) i els passos sobre el ferrocarril i l'accés al port, a més de cobriments amb llosa d'algunes séquies (Savoia i Braç del Morro).


Així, s'aprofiten totes les estructures existents generant les ampliacions necessàries, excepte la del camí vell de la Mar que es demoleix i es construeix una nova en el mateix lloc, i l'estructura del barranc del Carraixet on no s'actua sobre la mateixa ni es modifica de cap manera perquè tan sols es fresa i reposa aglomerat i es modifica la posició de la mitjana, ja que en el seu moment es va executar tenint en compte la possible ampliació en tres carrils.


El projecte es completa amb la remodelació del costat oest de l'enllaç d'Alboraia per a adequar-lo a la nova secció del tronc projectada i millorar, d'aquesta manera, la seua capacitat i seguretat viària.


El projecte remodela totes les connexions de l'enllaç d'Alboraia en el seu costat oest, ja que la part aquest es va executar en les obres d'ampliació de l'autovia V-21 en el tram Puçol-Carraixet.


A l'entrada a la ciutat de València, acomoda la seua secció a l'existent incorporant un quart carril que permet el seu posterior repartiment en dos carrils cap al túnel de l'Avinguda de Catalunya i dos carrils cap a la glorieta de connexió amb la Ronda nord. A l'eixida de la ciutat es remodela la secció existent incorporant fins a un cinqué carril que posteriorment es redueixen fins als tres definits en el tronc principal.


Per a permetre o millorar la permeabilitat transversal de la V-21 s'han executat les següents noves estructures:


Camí vell de la mar (demolint prèviament l'existent).

Accés nord al port de València.

L'execució d'aquestes s'ha efectuat per fases de manera que en tot moment el tronc de l'autovia ha disposat de 2 carrils per sentit.


També s'ha ampliat les següents estructures:


FF.CC. València-Barcelona

Camí Fons

Camí de Farinós

Séquia de Vera

Acequia de Palmaret


A més, cal assenyalar que en el marc de les obres actualment es treballa en l'execució d'una passarel·la per als vianants per a canalitzar el trànsit cicle-per als vianants entre Alboraia i Port Saplaya, millorant la permeabilitat transversal de la infraestructura, la qual cosa permetrà canalitzar el trànsit cicle-per als vianants entre totes dues zones, contribuint a reduir l'efecte barrera que presenta la V-21 per a vianants i ciclistes.


Amb això, els desplaçaments a peu o amb bici entre el nucli urbà d'Alboraia i Port Saplaya es realitzaran amb unes millors condicions de seguretat viària per a la circulació d'aquests usuaris, en discórrer segregats del trànsit motoritzat. La passarel·la també facilita la mobilitat a les persones amb diversitat funcional, ja l'itinerari és accessible.


A més, en línia amb l'anterior i amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta, s'ha construït un carril bici entre en enllaç de Port Saplaya i el Carraixet d'uns 700 metres de longitud.

 

Informa Nou Horta. Alboraia

Publicat en Alboraia-VAL

L'alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, i el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat aquest matí un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d'Integritat Municipal en el qual està treballant l'Ajuntament de Benetússer.

 

Dins de les línies generals del Pla d'Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs acomplint d'aquesta manera a l'exigència de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

 

L'Ajuntament de Benetússer habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l'Agència València Antifrau el qual estarà visible en la pàgina web municipal; una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de manera anònima.

 

La col·laboració entre totes dues institucions també s'estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu destinades al personal de l'ajuntament que rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l'ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

 

L'alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz Portero, ha destacat la importància de “contribuir a la creació d'una cultura social de defensa de l'ètica per a això ens comprometem a treballar, braç a braç amb l'AVAF, amb el clar objectiu d'avançar en la integritat de les institucions públiques amb la col·laboració de la ciutadania”.

 

Per part seua, el director de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha declarat que “és positiu veure com cada dia més ajuntaments i institucions comencen a dotar-se d'instruments per a lluitar contra el frau i la corrupció i el fan no sols amb mesures reactives com poden ser els canals de denúncia, sinó també des de la prevenció amb accions formatives i de conscienciació”.

 

Informa Nou Horta. Benetússer

Publicat en Benetússer-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha convocat ajudes al transport públic per als estudiants, residents en el municipi, que cursen els seus estudis l’any 2022-2023. Esta beca es podrà sol·licitar dones del 6 i fins al 30 d’octubre.

 

Estes ajudes estan dirigides a joves d’Alfafar, d’entre 16 i 35 anys, que cursen presencialment estudis universitaris de grau, enginyeria o màster en un centre educatiu fora d’Alfafar. També poden optar a estes ajudes estudiants de cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, en esta franja d’edat, que cursen els estudis fora del municipi.

 

La quantia de l’ajuda podrà variar entre 60 i 100 euros, segons criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants o familiars de primer grau amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental.

 

L’objectiu d’estes ajudes econòmiques és garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar.

 

Els beques de mobilitat els podran sol·licitar les persones que reunisquen els requisits que recullen els bases de la convocatòria. Es pot consultar tota la informació en l’apartat de joventut de la web municipal www.alfafar.com.

 

Les sol·licituds i la resta de documentació a aportar s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar. Per a més informació es pot acudir a l’Espai Jove o trucar al telèfon 963182438.

 

L’Ajuntament d’Alfafar, amb el desenvolupament d’una nova convocatòria d’ajudes al transport, contínua apostant per millorar la formació i capacitació tècnica de la joventut del municipi.

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

La comissió de seguiment de les obres del projecte ferroviari es va reunir este passat dimarts 27 de setembre a l’Ajuntament d’Albal on els seus membres van posar en comú l’estat de les obres que s’executen des de 2020. La comitiva està presidida per l’alcalde Ramón Marí, el subdirector d’estacions Est d’ADIF Juan Bautista López i Antonio López director tècnic de l’obra d’ADIF, que al costat de l’enginyer municipal Óscar González fan seguiment permanent dels treballs. Ahir mateix, l’enginyer municipal es va retrobar en l’estació amb Miguel Carbajal arquitecte tècnic, per a certificar el reinici de les obres en els pròxims dies. Progressivament, les màquines i els treballadors tornaran a ocupar l’espai per a encarar el tram final de l’execució que està molt avançada, en fase d’acabats i neteja, restant també els treballs de pavimentació exterior, jardineria i escomesa elèctrica, des del centre de transformació situat en el polígon annex.

El projecte es trobava paralitzat a causa de la modificació del projecte en detectar-se un increment del nivell freàtic del subsol on es construïa el pas inferior i que va alentir els treballs d’excavació, este va ser el fet que va obligar adaptar el projecte constructiu, han explicat fonts municipals.

L’aparcament dissuasiu estarà operatiu en 2023
La Generalitat Valenciana va confirmar la licitació de les obres del pàrquing, el primer de la xarxa que el govern autonòmic vol crear en l’àrea metropolitana de València. L’estacionament ocuparà una superfície de quasi 16.000 metres quadrats i tindrà prop de 125 places, encara que en el futur podria ampliar-se. El projecte també contempla la creació d’itineraris per als vianants per a accedir a l’estació de Rodalia d’Albal.


El que es construirà al costat de l’estació de Rodalia de Renfe d’Albal serà el primer dels 17 aparcaments d’esta xarxa que la Generalitat té previst amb la finalitat d’afavorir l’ús del transport públic en l’àrea metropolitana de la capital autonòmica. Les obres han eixit a licitació per un import de poc més de 600.000 euros i amb un termini d’execució previst de sis mesos, per la qual cosa podria estar operatiu al llarg de l’any que ve.


Este tipus d’estacionaments tracten de fomentar que els usuaris deixen en ells els seus vehicles i després agafen el tren o el metre per a desplaçar-se a València o per la seua àrea metropolitana. Però no sols estaran orientats als cotxes sinó que també oferiran places per a motos, bicicletes o patinets elèctrics.

 

Informa Nou Horta. Albal

Publicat en Albal-VAL

Sedaví ha instal·lat aparcaments per a patinets i bicicletes en tots els centres educatius de la població en el Dia Mundial Sense Cotxes. El municipi ha aprofitat aquest dia , que s'emmarca dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, per a posar en funcionament aquests aparcaments per a patinets i bicicletes amb l'objectiu de fomentar l'ús de transport sostenible i el bon estacionament d'aquestos vehicles.Alguns dels pàrquings per a bicicletes i patinets es poden localitzar en el Col·legi Sant Clement, el Col·legi Vicente Pla, el Col·legi Fernando Baixauli, l'IES de Sedaví i l'Escola d'Adults de Sedaví entre altres centres educatius. Els recentment estrenats aparcaments estan situats a les portes d'entrada dels centres educatius i incrementen considerablement les places per a patinets i bicicletes de la població.

“Considerem fonamental adaptar el municipi als nous mitjans de transport actuals per a fomentar una mobilitat sostenible i compromesa amb el medi ambient”, ha declarat el regidor delegat d'Urbanisme, Santiago Sánchez Lorente, qui també ha puntualitzat que “els centres educatius han sigut el lloc triat perquè aglutinen a moltes persones i és una manera de fomentar el transport sostenible des de la infància”.Per part seua, l'alcalde de Sedaví Jose Francisco Cabanes ha destacat que “facilitant el bon ús d'aquests vehicles es pot aconseguir reduir el consum dels cotxes i disminuir les emissions de CO₂”. El primer edil també ha volgut puntualitzar que “hem de ser exemple per a les futures generacions i comprometre'ns a cuidar el nostre planeta amb xicotetes accions que a la llarga crearan grans canvis”.

 

Informa Nou Horta. Sedaví

Publicat en Sedaví-VAL

L'Ajuntament de Paterna celebra la Setmana Mobilitat amb una programació d'activitats centrades en el transport sostenible, amb motiu del Dia Europeu Sense Cotxes, el pròxim 22 de setembre.

 

Hui s'ha realitzat la presentació de la Setmana de Mobilitat en la EGM Parc Tecnològic Paterna, al costat del repte de mobilitat sostenible proposat per l'entitat, que ha comptat amb l'assistència de l'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompanyat per la gerent de l'EGM, Manuela Pedraza.

 

Mitjançant aquesta iniciativa es promou la utilització del transport públic, alhora que des del consistori es fomenta una mobilitat més sostenible i ecològicament més responsable.

 

Del 22 al 24 de setembre la campanya “Paterna sense cotxes” fomentarà el transport públic mitjançant autobús gratuït en la línia urbana, així com les que connecten amb l'Hospital La Fe i Lloma Llarga amb València. D'altra banda, el dijous 22 també hi haurà disponible, de manera addicional, servei gratuït de metrovalencia i EMT.

 

A més, el divendres 23 a les 18.00 hores es repartiran al Parc Central orxata i fartons, així com se celebraran tallers de BMX, skate i escúter. També es permetrà l'ús lliure del parc infantil de trànsit.

 

Per part seua, la Unitat de Vigilància d'Emergència de Drons de la Policia Local de Paterna durà a terme una presentació i per a clausurar la jornada el cos de Policia Local del municipi impartirà un curs d'educació viària amb karts a les 19.00 hores.

 

Aquesta campanya s'emmarca dins del catàleg d'actuacions per a impulsar el transport públic, com la instal·lació d'estacionaments per a mitjans de transport alternatius al cotxe o la reducció del 50% que des de l'Equip de Govern socialista s'ha promogut en les tarifes dels autobusos municipals, ja que al 30% de la reducció del preu del bitllet subvencionat pel Ministeri de Transport, hem afegit un descompte del 20%.

 

Informa Nou Horta. Paterna

 

 

 

Publicat en Paterna-VAL

Des de l'Ajuntament d'Alboraia s'ha presentat la programació municipal per a la Setmana Europea de la Mobilitat.


En primer lloc, les persones residents a Alboraia que estudien en la universitat podran traure's l'abonament anual de Xufabike de manera gratuïta, del 16 al 22 de setembre, accedint a la web del servei i adjuntant un pdf amb el DNI i el carnet d'universitat. La iniciativa es durà a terme gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Alboraia amb MOVUS. Per a més informació s'ha habilitat el telèfon 662 36 01 85.


El dissabte 17 de setembre es durà a terme un passeig amb bici col·lectiu de 10,5 km, a partir de les 11 del matí. El punt de trobada i eixida és el Passeig d'Aragó amb Botànic Cavanilles.


D'altra banda, el dijous 22 de setembre se celebrarà el Dia Mundial Sense Cotxes. El bus municipal serà gratuït, igual que el metre.


L'Ajuntament d'Alboraia també vol plantejar a la comunitat educativa la possibilitat de la creació de rutes escolars segures i sostenibles, en relació amb la Setmana Europea de la Mobilitat.

 

Informa Nou Horta. Alboraia

 

Publicat en Alboraia-VAL

La Regidoria d'Educació ha convocat per segon any les ajudes al transport del jove estudiantat i a l'escolarització en Escoles Infantils autoritzades de Primer Cicle, que beneficiaran a més de 400 famílies paiportines. Després de la bona acollida que tingueren al curs passat, l'àrea destinarà 65.000 euros del seu pressupost per al curs 2022-2023, apostant per noves fórmules d'ajuda.

 

El regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, ha valorat molt positivament l’acollida d’aquestes prestacions el passat curs. “L’Educació és una prioritat d’aquesta corporació i per això continuem invertint en la formació dels nostres xiquets i xiquetes i en el seu futur, destinant bona part del nostre pressupost a aquestes ajudes”.

 

Pel que fa a les subvencions per a l'escolarització en Escoles Infantils de Primer Cicle, la quantia es duplica fins a arribar a 400 euros per sol·licitud. Podran demanar-les famílies amb menors d'entre 0 i 2 anys (nascuts entre 2021 i 2022), empadronades a Paiporta i matriculats en Escoles Infantils de Primer Cicle autoritzades per la Conselleria d'Educació. El termini de presentació s'obrirà del 5 al 16 de setembre.

 

Quant a les ajudes al transport del jove alumnat, s'augmenta quasi el doble respecte al curs passat, arribant als 45.000 euros. Aniran destinades a joves d’entre 16 i 28 i anys, que cursen estudis en nivells postobligatoris d'ensenyament que no s'impartisquen en els centres educatius de Paiporta. Hauran d'acreditar la matrícula en un centre universitari o d'educació secundària no obligatòria, formació professional bàsica, ensenyaments artístics i/o musicals, públic o concertat, de la Comunitat Valenciana, així com el seu empadronament a la localitat. Les sol·licituds es podran presentar del 19 al 30 de setembre.

 

En ambdós casos el procediment es realitzarà per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Paiporta. Tota la informació, amb les bases i l'accés al tràmit online, es pot consultar a paiporta.es/ajudesisubvencions.

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL

L’Ajuntament de Torrent ha sol·licitat l’ajuda directa per a proporcionar suport financer a les entitats locals que presten servei de transport col·lectiu urbà.


Acollint-se a aquesta ajuda, l’Ajuntament de Torrent reduirà en un 30% el preu de la “Targeta Credibus”, passant el preu de 6,95€ per 10 viatges a 4,85€ per cada recàrrega de 10 viatges, durant el període comprès entre l’1 de setembre de 2022 al 31 de desembre de 2022. A més, cal esmentar que el descompte del 30% només s’aplica sobre el valor de les recàrregues, les targetes continuen amb el seu valor habitual de 4€.


Un altre aspecte d’aquest descompte a tenir en compte seria que els viatges recarregats poden utilitzar-se sense data de caducitat, així com recordar que les ‘Targetes Credibus’ es poden adquirir en els Estancs Adherits de venda habitual d’aquesta mena de targetes de transport.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L’Ajuntament de Burjassot feia pública, el mes d’abril passat, la convocatòria d’ajudes al transport públic per al curs 2021/2022 destinades a joves estudiants empadronats a Burjassot que cursen els seus estudis reglats fora de la localitat. El termini de sol·licituds estarà obert del dimecres 1 de juny fins al dijous 30 de juny.

 

Com a novetat en la convocatòria d’enguany i amb l’objectiu d’agilitar els tràmits de sol·licitud de les ajudes, en el moment de sol·licitar-les, caldrà presentar també la justificació de la despesa realitzada per part dels estudiants en els seus desplaçaments fora del municipi per a rebre les seues classes. Cada sol·licitant rebrà un màxim de 100€.

 

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en aquest ENLLAÇ .

 

Tindran la consideració de beneficiaris/es d’aquestes ajudes, els joves estudiants que estiguen empadronats/ades a Burjassot, nascuts durant el període 2006-1998, que estiguen al corrent de les obligacions amb la Hisenda Municipal i amb les obligacions tributàries de Seguretat Social i Agència Tributària. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant presentació dels certificats acreditatius o bé autoritzant l’Ajuntament a fer la consulta telemàticament amb els organismes corresponents a través de la instància per a la sol·licitud de l’ajuda. A més, no poden estar incursos en alguna de les circumstàncies establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Hauran de cursar, a més, algun dels següents estudis reglats, durant el curs acadèmic 2021-2022, en centres homologats, públics i concertats, que expedisquen una titulació oficial i que es troben fora de Burjassot:
– Cicles formatius de grau mitjà i/o superior.
– Formació professional bàsica
– Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada.
– Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors.
– Estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

 

La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President, es presentarà amb la instància específica, preferentment de manera telemàtica, en el Registre d’entrada en la Seu Electrònica de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

En cas de menors d’edat, la sol·licitud d’ajuda es presentarà pel pare, la mare o representant legal.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL
Pàgina 1 de 8