Mostrant articles per etiqueta: Meliana

Entre les actuacions programades en el pla d’inversions de la Diputació 2021-2021 corresponent al municipi de Meliana, l’Ajuntament ha previst la millora de la mobilitat i l’accessibilitat al Nucli de Nolla, separat del nucli urbà de Meliana, que inclou una zona de vivendes, la planta industrial de la multinacional Scheneider electric i el palauet de Nolla. Una inversió que suposarà uns 418.000 €.


Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “és necessari fer millores en les infraestructures viàries de la zona per a guanyar en mobilitat, accessibilitat, seguretat viària i millora de la circulació”. Així, el projecte que està en redacció contempla tres actuacions. D’una banda, l’adequació d’una ciclovia recta, d’uns 400 metres, que connecte el carril bici de la via Xurra amb el camí del Quinzet i done accés tant al carrer l’Alba i la fàbrica de Schneider com, un poc més a l’est, a un nou accés al palauet de Nolla. Amb això, es connecta la principal xarxa de carrils bici amb dos llocs d’interés general. Per a la connexió correcta amb el carrer l’Alba, també es farà l’adequació d’un tram de camí, actualment de terra, que ara mateix és irregular i que, quan plou, presenta problemes per a ser transitat.


D’altra banda, incideix el màxim responsable municipal: “cal donar resposta als problemes que es generen al camí del Barranquet amb l’entrada i eixida de camions a Schneider, sobretot tenint en compte la quantitat de trànsit que suporta aquest vial que ha esdevingut un eix comarcal de connexió oest-est entre dos carreteres importants com són la V-21 i la CV-300”. En aquest sentit, es planteja crear un nou vial d’accés des del camí del Quinzet a la part nord-est de la planta industrial i també als camps d’horta de l’àmbit. Aquest vial, d’uns 200 metres de llarg, es farà seguint els criteris d’integració paisatgística que marca el PAT de l’Horta.


Finalment, Riera destaca: “la reordenació de la zona permetrà que Schneider elèctric optimitze també les seus instal·lacions i puga alliberar espai al voltant del palauet de Nolla, que passaria a titularitat municipal”. Aquesta possibilitat és fonamental de cara a les següents fases de rehabilitació d’aquest edifici patrimonial tan important per a Meliana, ja que permetria ubicar a l’exterior de l’edifici serveis bàsics per a la seua futura utilització, com ara una entrada lateral al recinte, l’ascensor, els lavabos o un espai de magatzem. Això ajudaria a respectar al màxim les característiques actuals de l’edifici i no haver de sacrificar elements patrimonials d’interés, sobretot mosaics. Amb la finalitat de fer possibles les diferents actuacions, i després d’un procés important de gestions administratives com ara l’adquisició dels terrenys i diferents informes pertinents d’altres administracions, l’Ajuntament i Schneider electric estan ultimant el conveni corresponent.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

Dins de la planificació de l’Ajuntament pel que fa a les inversions en infraestructures, des de la Regidoria d’Urbanisme s’ha fet una programació per als pròxims anys també respecte dels vials públics, especialment aquells que tenen una incidència major en la mobilitat urbana i pel terme de Meliana.


Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “hi ha una sèrie d’inversions en vials públics que, per les actuacions que cal realitzar-hi, tenen un cost important que s’ha de planificar i programar”. Es tracta d’obres que es financen amb els plans d’inversions de la Diputació, subvencions de diferents administracions i el romanent de tresoreria municipal.


En aquest sentit el màxim responsable municipal detalla: “les primeres inversions programades i que es licitaran en breu són la rehabilitació integral de l’avinguda de la Senyera al tram sud i la millora de l’accessibilitat al barri de Nolla”. En el primer cas, s’actua després que la Generalitat ja ha finalitzat les obres de la rotonda de la CV-300 i, per tant, ara l’Ajuntament actua en el vial annex, de titularitat municipal. La inversió prevista és d’uns 300.000 €. Estem parlant, en conjunt, d’un dels eixos principals del municipi.

A l’altra zona, el barri de Nolla, es tracta de millorar la seguretat i la mobilitat pel camí del Barranquet i els accessos al barri de Nolla per la senda Nova i el carrer l’Alba, on es troben a més la fàbrica Schneider electric i el palauet de Nolla, aquest últim edifici municipal amb un valor patrimonial important que, després de l’última fase de rehabilitació, ja rep visites. En aquest cas la inversió suposarà al voltant dels 400.000 €.


D’altra banda, des de l’Oficina Tècnica d’Urbanisme s’està treballant en diversos projectes per a anar incorporant-los successivament a la planificació. Respecte d’això, l’alcalde detalla: “volem actuar en tres vies principals, com ara el carrer Aragó, juntament amb el carrer Providència; la connexió de l’avinguda de la Constitució amb l’avinguda Nord i la prolongació del c/ Corts Valencianes fins al camí del Borriquillo”. Són tres actuacions importants que, en algun cas, l’execució pot allargar-se fins a la legislatura següent. De les tres, la primera és la més avançada. Respecte de la segona, la idea és coordinar-la amb el projecte final de supressió del pas a nivell de la CV-300 que està treballant Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana; mentre que la tercera anirà en paral·lel al projecte de construcció del nou centre educatiu a la zona.


Finalment, Riera insisteix: “a més d’aquestes actuacions, diguem-ne de més envergadura i d’inversió més elevada, es faran actuacions menors de manteniment i condicionament de vials d’acord també amb una programació que s’està delimitant, però que també milloraran la trama urbana del municipi”. La finalitat és anar definint les actuacions per al que resta de la legislatura ara que, precisament, se n’ha arribat a l’equador.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL
Divendres, 14 Mai 2021 09:07

Millores a l’ecoparc de Meliana

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha fet millores a l’ecoparc fix de Meliana. Concretament, ha refet completament la caseta on es recullen el aparells elèctrics per a reciclar i els residus considerats com a perillosos per ser molt contaminants, com poden ser les bateries, els olis de cuina i d’automoció o els pots amb restes de pintures i vernissos. A més, ha canviat tota la il·luminació amb una tecnologia LED més respectuosa amb el medi ambient.


Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “pel que fa a la zona de residus perillosos, s’ha eliminat totalment la construcció que hi havia i s’ha fet una caseta nova d’acord amb la normativa vigent”. Es tracta de complir una normativa molt estricta per a evitar fugues i vessaments contaminants que poden perjudicar el medi ambient.


Respecte de la il·luminació, detalla la responsable “l’EMTRE ha apostat per la tecnologia LED PC-Ambre pensada per a protegir el medi ambient, una tecnologia que, des de la legislatura passada, ja estem aplicant a Meliana en el pla de substitució de lluminàries”. Són les més adequades per a il·luminar els espais oberts, amb llum artificial de color ambre, que permet respectar el medi ambient nocturn en no emetre llum blava, la més contaminant des del punt de vista lumínic.


Així, Peris destaca: “l’EMTRE està fent un esforç important per a millorar les infraestructures i el servei dels ecoparcs com ha sigut el cas de Meliana, tant dels fixos com dels mòbils; i facilitar-ne l’ús a la ciutadania, com ara amb la nova APP per a mòbil que comportarà un estalvi en la taxa TAMER. Com més ús i millor dels ecoparcs, més estalvi en la taxa”. Per a descarregar-se l’aplicació EMTRE, les persones usuàries del sistema Android ho poden fer a través de Google Play. Qui tinga un dispositiu amb el sistema iOS pot fer la descàrrega i la instal·lació des de l’App Store d’Apple. Una volta instal·lada, s’han de donar d’alta amb el seu DNI i el número de contracte del subministrament d’aigua on figura la taxa TAMER. Automàticament, l’aplicació EMTRE generarà un codi QR a la pantalla del telèfon que podran mostrar a l’entrada de qualsevol ecoparc de l’àrea metropolitana per a identificar-se.


Finalment, la regidora insisteix: “el tractament i l’eliminació dels residus sòlids urbans (RSU), com a objectiu estratègic europeu en la lluita contra el canvi climàtic, i d’acord amb tota la normativa que s’està aprovant, passa a tindre un paper fonamental en l’agenda de l’Ajuntament”. És per això que cal introduir modificacions importants i estratègies noves que possibiliten fer un veritable canvi de model, una transformació més respectuosa amb el medi ambient que exigeix també la implicació de la ciutadania.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha executat les obres de millora de l’edifici de l’antic col·legi Pius XII on està ubicat el centre de formació de persones adultes. Es tracta d’una actuació finançada amb la subvenció de 76.000 € de la Diputació de València corresponent al Pla de millora d’espais educatius municipals del 2019. Obres que ha executat l’empresa adjudicatària Cerrajería Calvo, de la localitat.


Segons el regidor d’Educació, Joan Orts: “amb aquesta actuació, realitzada gràcies al suport de la Diputació, hem pogut fer una millora notable d’unes instal·lacions antigues amb la finalitat de prestar un servei de qualitat en la formació de les persones adultes”. S’han fet actuacions concretes en diferents àmbits per tal de millorar les instal·lacions, l’envoltant eficient de l’edifici, l’accessibilitat i l’aspecte o la funcionalitat.


Concretament, detalla el responsable “S’ha actuat en l’accessibilitat de la porta principal d’accés, un element important, ja que l’edifici també acull el taller de persones adultes amb diversitat funcional. S’ha canviat tota la fusteria exterior i interior antiga, s’ha impermeabilitzat el sostre, s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica per a adaptar-la a la normativa vigent i s’ha pintat tot l’interior i s’ha repassat la façana”. A la porta principal s’ha generat una plataforma d’avanç que integrar les escales i la rampa d’accés i millora, per tant, l’espai de recepció. La fusteria exterior, d’alumini és ara eficient i oscil·lobatent per a un millor confort i l’estalvi energètic.


D’altra banda, amb l’actuació es milloren les aules de la formació d’adults que, alhora, estan homologades per Labora per a impartir formació de cursos i tallers, amb la qual cosa s’ha millorat un espai educatiu i de formació molt important per al municipi.


Finalment, Orts també ha destacat: “és important el fet que totes les intervencions han sigut realitzades per professionals i empreses de Meliana i això, ara mateix, és un revulsiu en la reactivació econòmica del poble”. Cal indicar que aquesta actuació també s’ha aprofitat per a resoldre un tema pendent al Conservatori Professional de Música, on s’ha canviat la porta principal d’accés per a fer-la més segura.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha aprovat i pagat les primeres ajudes dins del pla Resistir, de suport a diferents sectors afectats per les mesures sanitàries que han vist restringida l’activitat econòmica durant els últims mesos. Concretament, s’han resolt 41 sol·licituds per un total de 104.600 €.


Com detalla la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “la major part de les ajudes, el 92%, s’han destinat a l’hostaleria en les diferents modalitats, el sector predominant a Meliana d’entre les activitats incloses en les ajudes parèntesi”. La resta d’activitats que han rebut l’ajuda es reparteixen entre les vinculades al turisme (3), a l’esport (3) i, després, als esdeveniments, l’oci nocturn o l’artesania, amb una sol·licitud per cada activitat.


D’altra banda, la responsable indica: “ja hem aprovat una segona convocatòria que estarà destinada a la resta d’activitats del sector comercial i de serveis més afectats per aquests mesos de restriccions, d’acord amb el llistat facilitat per la Direcció General d’Administració Local”. Recollirà una part important del comerç del municipi. Cal recordar que, ara mateix i després de la primera convocatòria, quedarà una quantitat econòmica semblant per adjudicar, ja que la partida del pla Resistir a Meliana és d’un total de 220.000 €.


Finalment, Martí recorda: “es tracta d’ajudes directes als comerços i establiments afectats, una actuació que les administracions hem impulsat per a fer front als efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària i que, per exemple, no es va produir durant la crisi econòmica de fa deu anys”. Hi participen, a més de l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. Enguany passat, l’Ajuntament de Meliana ja va atorgar al voltant de 50.000 € en ajudes directes al comerç per diferents conceptes, una dinàmica que es continua ara durant el 2021.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

En el ple ordinari d’abril, l’Ajuntament de Meliana ha incorporat 1,5 milions d’euros del romanent de tresoreria als pressupostos del 2021. Bàsicament per a l’impuls de diversos projectes estratègics dins de la planificació de les inversions municipals.


Com recorda la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “la liquidació dels pressupostos del 2020 va ser positiva amb un romanent de tresoreria important del qual es podien disposar de prop de 2,5 milions d’euros. Ara, fem una primera incorporació per als projectes que estan més avançats”. Així, les quantitats més importants es corresponen a l’adquisició de terrenys per a diferents dotacions o infraestructures, concretament 828.000 €.


D’altra banda, explica la responsable: “es modifiquen crèdits per a atendre la part municipal de diverses inversions subvencionades i, a més, hi ha algunes partides que se suplementen per a atendre pagaments del 2020 que s’han reconegut en el 2021.” Pel que fa a les subvencions, uns 100.000 € per a la part municipal de l’actuació de millora del polígon de la Closa, la construcció de nínxols al cementeri o l’actuació en el clavegueram del c/ Furs dins del pla d’inversions de la Diputació. També se suplementen les partides del Pactem Nord, de la neteja de la platja o de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives.

 


Asensio vol remarcar: “després que el Congrés ha relaxat les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, que impedien als ajustaments incrementar la despesa, és el moment de fer ús del romanent i fer-ho en aquelles projectes que permeten avançar en la futura planificació municipal”. I es pot fer en aquelles conceptes que contempla la llei, bàsicament en l’execució d’inversions financerament sostenibles.


Així, respecte de la compra de terrenys, Josep Riera, alcalde i responsable d’Urbanisme, detalla: “després de l’adquisició d’un immoble per a la ubicació de l’àrea social, ara es vol adquirir un solar contigu per tal de dotar de més contingut el projecte i l’actuació i donar millor resposta a les necessitats municipals”. A més, es preveu continuar amb la compra de parcel·les de dotació educatiu per al futur centre nou, o l’última parcel·la que queda pendent d’adquirir en l’àmbit del poliesportiu. L’altra compra és per a complir amb el requisit de disponibilitat dels terrenys perquè la Conselleria d’Obres Públiques puga executar les obres del pas inferior per a vianants en la línia 3 del metro que connectarà els carrers València i sor Isabel de Villena, previstes per a enguany.


Finalment, l’alcalde destaca: “l’altra incorporació important de romanent, de 475.000 €, és per a inversions en vies públiques”. Ací, ja hi ha prevista l’actuació integral en l’avinguda de la Senyera, que inclourà les xarxes de sanejament i pluvials, voreres i paviment.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha recepcionat les obres del canvi de la gespa del camp de futbol del poliesportiu municipal. Una obra que ha suposat una inversió de 145.195,50 € finançats amb el Pla d’inversions de la Diputació de València 2020-2021. Les obres han estat a càrrec de l’empresa Obras y Pavimentos Especiales, SA (OPSA). A més del compromís de manteniment durant huit anys, l’actuació ha suposat també la millora dels elements complementaris de la instal·lació, com ara la tanca o les reixes perimetrals de desguàs, entre altres.

 

Per al regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “era important escometre aquesta intervenció, ja que la gespa que ara s’ha retirat es va instal·lar el 2006 i havia finalitzat la seua vida útil. Calia, per tant, canviar-la”. Per part dels equips de futbol era una petició generalitzada que ara s’ha vist satisfeta. De fet, ja hi han représ els entrenaments i els partits oficials. L’últim mes, mentre finalitzaven les obres, han pogut realitzar la seua activitat en un altre municipi. En aquest sentit, el regidor expressa: “hem d’agrair a l’Ajuntament de Vinalesa que ens haja permés utilitzar les seues instal·lacions”.

 

El responsable de l’àrea recorda: “els últims anys s’han fet diferents actuacions de millora en les instal·lacions del poliesportiu, com ara en el frontó, la pista de bàsquet, les pistes de pàdel, el carrer de pilota o la zona d’oci, tot i que l’actuació més important és la construcció del pavelló cobert multiusos. Ara, adquirirem l’última parcel·la del dotacional esportiu de l’àmbit del poliesportiu per tal de fer un replantejament de tota l’àrea”. Respecte del pavelló, l’Ajuntament està a l’espera que la Generalitat recepcione les obres i cedisca la instal·lació a l’Ajuntament després dels problemes que van sorgir amb el temporal Gloria del 2020, que es va emportar, en plenes obres, part de la capa superior del sostre. Uns problemes que s’han solucionat majoritàriament però encara cal resoldre alguna xicoteta filtració d’aigua que s’ha manifestat amb les últimes pluges i que està costant de localitzar.

 

Finalment, l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, recorda: “la resta d’inversions a càrrec del Pla d’inversions de la Diputació seran la millora de l’accessibilitat al voltant del barri i del palauet de Nolla i de la fàbrica Schneider, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diferents edificis municipal, la construcció de nínxols al cementeri i una actuació de sanejament al carrer Furs”. Totes aquestes actuacions ja tenen el vistiplau de la Diputació i s’aniran executant de manera successiva. Les primeres actuacions seran al cementeri i al c/ Furs.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos del 2020 amb una despesa total de 7.754.773,91 € i uns ingressos d’11.715.341,33 amb un resultat molt positiu i d’acord amb la planificació econòmica de la legislatura. S’ha tancat l’exercici en estabilitat pressupostària i una capacitat de finançament o superàvit pressupostari de 3,7 milions d’euros. Aquest resultat tan positiu es deu principalment als recursos provinents d’altres administracions per a subvencionar projectes i inversions concretes. La més important, la del centre de dia per a persones majors, amb un cost de 3,3 milions d’euros. Tot i que les regles fiscals de l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa estan suspeses pel Congrés per als anys 2020 i 2021, el resultat de l’Ajuntament de Meliana del 2020 és de compliment de les dos.


Així, com indica la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “l’Ajuntament incorporarà al pressupost d’enguany més de 4 milions d’euros en inversions compromeses. A més del centre de dia, hi ha les inversions finançades per la Diputació, com ara l’ordenació de la mobilitat i l’accessibilitat al barri de Nolla, el canvi de la gespa del camp de futbol, obres de sanejament, l’ampliació dels nínxols del cementeri o la remodelació de les instal·lacions del Centre de Formació de Persones Adultes”. Es tracta d’actuacions de les quals es van rebre les subvencions en el 2020, però que l’execució, i per tant la despesa, es realitzarà en el 2021.


D’altra banda, explica la responsable: “hi ha al voltant de dos milions d’euros més del romanent que són incorporables als pressupostos del 2021 per a l’execució d’inversions financerament sostenibles o amb finançament afectat que permetran portar endavant diferents projectes que el govern municipal ja té planificats i que es poden complementar, a més, amb subvencions o aportacions d’altres administracions.” Bàsicament en els àmbits de la millora del sanejament, la compra de terrenys per a dotacions públiques, la millora de les vies públiques, actuacions per a la consecució dels objectius mediambientals o la millora d’instal·lacions esportives i culturals. Unes actuacions que també tenen la finalitat d’activar l’economia.


Per a la responsable de l’àrea “els resultats d’enguany, i dels cinc anys anteriors, són la constatació que s’està fent una gestió econòmica i pressupostària molt rigorosa i eficient amb deute zero des del 2017. El grau d’execució i d’inversió és molt elevat en un ventall ampli de programes i projectes i, a més, s’ha pogut donar resposta a les necessitats extraordinàries motivades per la crisi sanitària i la pandèmia”. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament ha destinat més de 150.000 € a ajudes socials directes i 50.000 € als sectors econòmics tradicionals, o 300.000 € a diversos plans d’ocupació per a contrarestar els efectes de la crisi. A més, ha destinant recursos extraordinaris per a l’adquisició de material i actuacions de protecció o desinfecció. Tot i les circumstàncies, s’han executat inversions per prop d’un milió d’euros.


És rellevant el fet que tota la gestió municipal continua realitzant-se amb els nivells més baixos de càrrega impositiva des del 2010. Com explica Asensio, “si al 2013 la recaptació per la contribució urbana (IBI) fou de 2,7 milions d’euros, en el 2020 ha sigut de 2,3 milions. El repte de l’Ajuntament per a enguany és administrar els bons resultats econòmics per a poder continuar l’impuls de la planificació i de la gestió municipals. En aquest sentit, la segona tinenta d’Alcaldia destaca que “anem a utilitzar aquests recursos, aprofitant la relaxació de les regles fiscals que fins ara ho impedia, per a fer una gestió urbanística important que ens permeta escometre els projectes i les infraestructures del futur, que estan pendents des del 1991”. Com ara l’adquisició dels terrenys que falten per a la construcció del nou centre educatiu, dins del programa Edificant de la Generalitat Valenciana, o l’execució del clavegueram de Roca, entre altres projectes.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

Meliana ha sigut fidel aquest dilluns a la seua cita gastronòmica encara que, enguany, atesa la situació de crisi sanitària i les restriccions vigents, en lloc del format de concurs s’ha optat per la Mostra de Paella de Fetge de Bou. Haguera sigut el tercer concurs que, com a tal, se li donarà continuïtat l’any que ve, igual que amb les Postres de Cacau del Collaret.


Com explica la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí: “hem assolit amb escreix els objectius que ens havíem fixat enguany per a aquesta cita. Sobretot perquè ha sigut una jornada redona amb una dia assolellat de primavera, al patí de l’emblemàtic palauet de Nolla i amb una representació de la millor cuina de la zona agrupada al voltant del club de producte Tastem l’Horta de Turisme Carraixet”. Així, hi han participat els restaurants El Racó, la Barraca de Toni Montoliu i Ca Xoret, de Meliana; Jadelu de Foios i La Lluna de València d’Almàssera.


L’acte ha comptat amb l’assistència del director general de Desenvolupament Rural, David Torres, qui ha destacat: “és molt important la realització d’aquests certàmens, amb un format adequat a les circumstàncies, per tal d’animar i dinamitzar els sectors de la restauració i dels productors que ho estan passant malament, en aquest cas especialment perquè hi ha una vinculació molt directa entre els llauradors i els productes de temporada de l’horta amb una activitat tan important a la zona com la gastronomia”. Precisament, el director general tenia molt d’interés a conéixer aquest certament per tal de vore les possibles vinculacions a la marca Molt de Gust creada per la Generalitat i que té la finalitat de millorar el posicionament, la difusió i la visibilitat dels productes valencians. També es va comptar amb la presència del secretari general de la Unió, Carles Peris, qui habitualment dona suport a aquestes iniciatives que s’impulsen des de Meliana.


La responsable municipal també insisteix: “enguany no hem pogut celebrar la jornada participativa a la plaça Major, enmig del poble, i amb una nodrida representació del millor de la cuina valenciana, però, en canvi, hem optat per donar-li més visibilitat i promoció a la proposta i hem apostat per una major presència en els mitjans de comunicació i ens espais publicitaris”. Tot plegat, ha fet que els patrocinadors hagen confiat de nou en aquest projecte. És el cas de Xufatopía, Ecoama, Peris, la DO Vins de València o la cervesa Túria, a més de Gastrónoma i l’Exquisit mediterrani.


Martí, que també és responsable de les àrees d’Agricultura i Turisme, afig: “atesa la situació extraordinària, també hem volgut aprofitar el certament per a reforçar els eixos de la proposta turística de Turisme Carraixet: horta i paisatge, producte de proximitat i gastronomia, cultura i patrimoni, i sostenibilitat”. Per això s’ha triat el pati del palauet de Nolla, un enclavament enmig de l’horta i amb un valor arquitectònic i de patrimoni industrial molt destacat, per a realitzar la mostra.


Finalment, la regidora recorda que la setmana gastronòmica Menja’t Meliana enguany estarà en marxa fins al 4 d’abril i es podran assaborir menús de molta qualitat i de producte de temporada i de proximitat en set dels restaurants del municipi: Ca Xoret, Ca Pepico, el Baret de Roca i Napicol, al nucli de Roca; i El Racó, la Barraca de Montoliu i el Café Gurugú, a Meliana. Un plaer que es pot complementar amb la visita del palauet de Nolla, fent la ruta urbana del mosaic Nolla o passejant per l’horta. Es pot trobar tota la informació en: www.melianabonlloc.com

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

Els alcaldes de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells han mantingut una reunió de treball de les que celebren de manera periòdica. En aquest cas, a l’Ajuntament de Meliana, per tal de revalidar el compromís de col·laboració entre els tres municipis per a portar endavant projectes europeus.


Com recorda l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “la dinàmica iniciada la legislatura passada amb l’elaboració de l’estratègia europea conjunta Viu-Ho, l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integral (EDUSI), ha resultat molt fructífera amb una grau d’execució i de programació important dels projectes que s’hi contemplaven, a pesar que finalment no fou finançada per la Unió Europea”. Així, s’han treballat aspectes d’ordenació urbana i de recuperació del patrimoni, de millora de la mobilitat i del canvi de model amb l’ampliació i millora de la xarxa de carrils bici i el foment de l’ús de la bicicleta, en l’avanç en l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, la implementació i el desplegament de les polítiques i les infraestructures socials o el suport al teixit econòmic tradicional.


En la mateixa línia, Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells, detalla: “Vam apostar per un model turístic per a la nostra zona i ens hem implicat de ple en la proposta de Turisme de l’horta-Turisme Carraixet i participem ja en un altre projecte europeu, el Local4Green, de la mà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, sobre polítiques per a l’energia”. Els tres municipis també estan col·laborant per a actuar sobre la franja de litoral que comparteixen, especialment pels temes de la regressió del litoral que, amb els efectes del canvi climàtic, exigeixen actuacions a curt i mitjà termini.


Per tal de poder donar continuïtat a aquesta col·laboració útil i fructífera, explica l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz: “farem una revisió del conveni marc que fins ara hem estat fent servir amb la finalitat que s’adapte a les noves exigències de les institucions europees. A més, estem fent un seguiment del pla de recuperació, transformació i resilència de la unió Europea i estem a l’espera que s’aproven els objectius i programes europeus per als pròxims anys”. Els tres ajuntaments estan analitzant els programes que els diferents ministeris estan fent arribar als municipis per tal de fer les corresponents manifestacions d’interés. D’altra banda, aprofitaran l’elaboració dels respectius plans urbans d’actuació municipal (PUAM) per a coordinar i donar coherència a les actuacions dins de l’àmbit de conurbació que els tres municipis constitueixen.

 

Informa Nou Horta. Comarca

 

Publicat en Comarca-VAL
Pàgina 7 de 21