Mostrant articles per etiqueta: presupuestos

El Ple de l'Ajuntament de Torrent va aprovar la proposta pressupostària presentada per l'equip de govern amb els vots a favor del PSOE i Ciutadans; per part seua, PP, VOX i Compromís van votar en contra. El pressupost, que ascendeix a 67.550.000€, contempla un augment de les inversions i la implementació de nous serveis, donant prioritat a les àrees socials, on s'ha incrementat l'import pressupostat un 8% (431.801€) fins als 5.808.206€. També es mantenen per seté any consecutiu la congelació de les taxes i impostos municipals, que seran rebaixats en alguns casos.

 

"Amb aquest increment pressupostari en les àrees socials, el Consistori pretén garantir l'accés de la ciutadania a les iniciatives i estratègies impulsades per aquestes, tan necessàries per a la ciutadania en un moment com l'actual. Per això, considerem que és fonamental i imprescindible incidir en aquest aspecte", ha manifestat el regidor d'Economia, Andrés Campos.

 

En aquesta línia, destaca l'augment de 327.731€ en la partida destinada a l'àrea d'"Actuacions de Protecció i Promoció Social" -que inclou els programes de Família, Serveis Socials i Foment d'Ocupació-, així com la contractació de personal qualificat gràcies al nou contracte-programa de Serveis Socials, l'increment de 150.000€ en la targeta moneder per a consumir en establiments torrentins o els 700.000€ que seran destinats als programes EMPUJU i ECOVID i que permetran 77 noves contractacions.

 

En el capítol d'inversions cal destacar els 7.773.524€ de finançament directe que seran emprats en actuacions de transformació dels barris de Torrent, contemplades en programes com el Pla Ficus, amb més de 58 inversions en el municipi; el Pla 200.000, que aborda l'asfaltatge i la pavimentació de carreteres en el terme municipal; el Pla 10k, consistent en la reparació de voreres; o el Programa de Pàrquings Dissuasius. Aquests projectes es complementaran amb altres inversions, fruit dels convenis i col·laboracions que subscriu l'Ajuntament i altres vies financeres que es troben en procés d'adjudicació. D'altra banda, l'àrea de producció de bens públics de caràcter preferent, la qual inclou els programes de sanitat, benestar animal, educació, cultura, joventut, festes i esports, augmentarà en 2.600.000€ fins als 12.475.619,42€, representant així un 18% del pressupost.

 

Així mateix, es continua amb la senda de reducció de deute iniciat en 2015, la qual ha descendit en més de 34 milions d'euros i es preveu que al tancament de l'exercici se situe entorn dels 25 milions d'euros.

 

II Pla d'Actuació Municipal contra la COVID-19

A causa de la gestió dels recursos públics realitzada en els passats exercicis, s'ha generat un romanent de tresoreria que, una vegada liquidat el pressupost vigent, s'utilitzarà per a impulsar un segon 'Pla d'Actuació Municipal contra la COVID-19'. El PAM 2020 de lluita contra la COVID-19, que va comptar amb el consens de totes les forces polítiques presents en el Ple de la Corporació, tindrà una segona edició que estarà dirigida a pal·liar els efectes de la crisi econòmica causada per la pandèmia i que, de la mateixa manera que el Pla anterior, inclourà campanyes de promoció del comerç local, ajornaments del pagament d'impostos o polítiques de foment de l'ocupació dirigides al treball social i bonificacions tributàries.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

El ple de l’Ajuntament ha aprovat en la darrera sessió de l’any els pressupostos per a 2022, que són els més alts de la història de Manises i que no suposen una pujada de la pressió fiscal per a la ciutadania, és a dir, es manté el pressupost sense augmentar ni un cèntim els impostos.

 

Els comptes de 2022 s’han aprovat amb els 12 vots a favor d’APM-Compromís (6), PSPV-PSOE (4) i Podem (2) i 9 en contra de PP (5), Ciudadanos (3) i Vox (1).Els comptes municipals ascendeixen fins a 28.480.000 euros, els més alts de la història del consistori, i un any més compliran amb els objectius de dèficit i estabilitat financera, tot això a pesar que les regles fiscals continuen suspeses.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha ressaltat l’esforç que s’està fent des de fa 6 anys per a equilibrar els comptes municipals sense pujar impostos ni taxes a la ciutadania. Per a 2022 aquesta circumstància ha sigut especialment complexa després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·lava el mètode de càlcul de l’impost de plusvàlues i que ha portat a ajustar a la baixa les previsions de la part d’ingressos del pressupost.


A l’apartat de despeses, el consistori ha optat per mantindre la línia de treball dels últims anys, molt centrada en els aspectes socials. S'han mantingut les xifres d'inversió en actuacions de promoció i protecció social, imprescindibles per a superar la pandèmia, i que suposen un 13% del pressupost. I a més a més, s’ha dotat pressupostàriament la pujada salarial del 2% per als treballadors municipals, augmentant les partides destinades al personal fins als 13.350.000 euros, prop d’un 47% del total del pressupost.


Pel que fa al capítol d'inversions destaquen les quantitats dotades per a finalitzar les obres de la piscina d'estiu i la transformació de l'antiga estació de Renfe en la nova oficina de turisme, amb 800.685,74 euros i 136.352,22 euros respectivament i que suposen el 75% dels 1.250.000 euros que es destinen a inversions.


En aquest apartat també es destinen fons a la renovació de parcs i jardins, a la millora de l'eficiència energètica, la neteja del llit del Túria i a actuacions derivades de la implantació del pla Estratègic de Turisme. També es dota amb 120.000 euros la redacció del projecte d'execució i de l'estudi de viabilitat de la piscina coberta i 50.000 euros més a les actuacions derivades de la proclamació de Manises com a Ciutat Creativa de la Unesco.


En resum, un pressupost ajustat a la realitat social del municipi, que sense pujar impostos manté altes taxes d'inversió per a continuar millorant Manises, i que continua apostant de manera preferent per la despesa social.

 

Informa Nou Horta. Manises

Publicat en Manises-VAL

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca ha aprovat amb els vots del partit socialista, que governa en majoria, els pressupostos de 2022 que ascendeixen a 2.952.000 euros. Per primera vegada en molt de temps s'ha aconseguit tancar els comptes de l'exercici pròxim abans de finalitzar l'any.


Els pressupostos de 2022 destinen 265.000 euros a inversions, la qual cosa suposa un increment de 50.000 euros respecte a 2021. Entre les actuacions que es duran a terme a través d'inversions pròpies destaca la realització d'un nou parc entre Puntarró i Sant Diego valorat en 69.000 euros, una zona que ha experimentat un increment de la població infantil, i de la qual s'espera augment de l'ús per part de la ciutadania a causa de les zones comercials i la futura rehabilitació de l'església de Sant Diego. També s'invertiran 35.000 euros al parc Infantil de Jardins d’Alfara, i altres 15.000 euros per a millores en altres zones infantils de la població. A més, es destinaran 25.000 euros en l'adquisició de terrenys de l'àrea de ‘Balcons del Carraixet’, un dels futurs pulmons verds de la localitat. Amb tot això, s'empraran 144.000 euros en la millora i ampliació dels jardins del municipi.


D'altra banda, s'invertiran 65.000 en la instal·lació d'una tanca protectora al carrer 1 de Maig, i 30.000 euros s'atorgaran a obres de remodelació de la Llar de les Persones Majors. També es destinaran 16.000 euros al reasfaltat del carrer Sant Vicent, des de Sant Bartolomé a 1 de maig. Finalment, es destinaran 10.000 euros a la rehabilitació del Palau de Senyoria i l'església de Sant Diego, una quantitat que serà complementada amb les subvencions tramitades. “Gràcies a tots els processos participatius realitzats, podrem millorar la nostra població en aquells punts en els quals els veïns i veïnes ens han indicat que hi ha una necessitat”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa d'Alfara del Patriarca.


A més, per primera vegada es dedica una partida a benestar animal, i cobra també importància en el pressupost els aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i ‘Smart City’.


Respecte a la despesa, el capítol relatiu a les transferències a la Mancomunitat del Carraixet s'ha vist incrementat, ja que s'encarregarà de la millora de la recollida selectiva i gestió de residus sòlids urbans, i més accions relatives a la mobilitat urbana, serveis socials, l'àrea de joventut i promoció turística.


A pesar que les arques municipals esperen menys ingressos per plusvàlues, des del consistori han descartat l'augment d'impostos. El lleuger increment dels pressupostos respecte a l'any anterior ha sigut possible gràcies a les subvencions rebudes tant de la Generalitat Valenciana com de Diputació de València.

 

Informa Nou Horta. Alfara del Patriarca

Publicat en Comarca-VAL

Els socis de govern de l'Ajuntament de Xirivella, PSOE i PODEM, han arribat a un acord sobre els pressupostos del consistori per a l'any 2022. En una reunió mantinguda entre l'alcalde de Xirivella, la regidora d'Hisenda i la portaveu de PODEM, s'ha consensuat la proposta que els dos socis volen portar a votació en el pròxim ple una vegada estiguen garantits els suports necessaris per a tirar avant els comptes.

 

El pressupost municipal per a 2022 superarà els 21 milions d'euros, a pesar que no s'augmentaran els impostos municipals per a l'any vinent. El principal increment en la recaptació prové de la pujada dels ingressos derivats de la participació en els tributs de l'Estat, que s'incrementen en un 10%, és a dir, entorn dels 700.000 euros, i de les subvencions rebudes per la Generalitat Valenciana.

 

Pel que respecta a les despeses, és un pressupost amb marcat caràcter social i que desenvolupa els principals acords del pacte de govern. S'incrementen gran part de les partides, tant de serveis bàsics com de benestar social, en la qual s'ha duplicat els diners destinats a pobresa energètica. També s'ha contemplat una dotació econòmica per a l'adquisició, a través del dret de tanteig i retracte, d'habitatges destinats a l'ús social i lloguer juvenil. A més, es recupera la partida per al censat de colònies felines en el municipi a través del mètode CER i es contempla també la redacció del projecte definitiu de la Ronda Verda. S'augmenten també les subvencions destinades a les associacions socials fins a igualar la quantia total rebuda enguany.

 

Els esforços dels socis de govern se centren ara a aconseguir novament el vot favorable de Compromís, formació que ha donat suport als dos últims pressupostos. PSOE i PODEM sumen 10 regidors, amb el que necessiten sumar almenys un vot més perquè els pressupostos siguen aprovats.

 

Informa Nou Horta. Xirivella

Publicat en Xirivella-VAL

Novament, el govern socialista de Mislata ha aconseguit un acord amb el regidor portaveu del grup Ciudadanos, José María González Murgui, qui donarà el seu suport al pressupost municipal de 2022, uns comptes que ascendiran a més de 36 milions d'euros i que s'aprovaran pròximament en sessió plenària.

 

Segons apunta l'alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata comptarà per a 2022 amb uns pressupostos més socials i més justos, concordes amb la situació actual. Les nostres prioritats continuaran sent incentivar l'activitat econòmica, així com garantir el benestar social i estar al costat de les persones que més ho necessiten, situant les polítiques socials de nou com a pilar fonamental dels pressupostos municipals”.

 

El portaveu de Ciudadanos, González Murgui, ha confirmat el seu suport als pressupostos del pròxim any després de l'acceptació per part de l'equip de govern de les seues propostes i demandes basades, segons afirma, en tres eixos fonamentals, “continuar desenvolupant les accions i projectes per a una ciutat intel·ligent, promoure i mantindre ajudes encaminades per a protegir i activar el comerç de proximitat, i dur a terme accions per a la promoció de l'ocupació i la formació entre la població de la nostra ciutat”. A més, González Murgui reforça el seu suport als comptes en veure que “el govern municipal està complint amb la paraula donada, augmentant la despesa en polítiques socials i fent costat al comerç local, punts clau per a donar el nostre suport”.

 

Gràcies a l'eficiència econòmica dels últims anys, “l'Ajuntament de Mislata continua complint amb el compromís de reducció de deute, fet que ens permetrà autogestionar-nos i poder realitzar noves inversions, que l'any vinent s'incrementaran fins als 5,1 milions d’euros”, segons afirma la portaveu del govern Mª Luisa Martínez Mora.

 

El Pressupost General de 2022 s'aprovarà divendres que ve pel Ple Municipal, la qual cosa suposarà que Mislata inicie l'any ja amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució. Uns comptes que tindran el major percentatge de despesa corrent dels últims anys i que seran aprovats amb superàvit.

 

Informa Nou Horta. Mislata

Publicat en Mislata-VAL

L’Ajuntament de Paterna ha començat ja a preparar els pressupostos municipals per a 2022 després que l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo signara, el passat 23 de juny, la provisió que dóna inici a la confecció dels comptes de l’any que ve, convertint-se de nou en un dels primers consistoris de la Comunitat a començar a treballar en la gestió financera del pròxim exercici.

 

Els nous pressupostos, orientats a continuar reactivant econòmicament la ciutat i millorant la qualitat de vida dels paterners i paterneres, estan centrats en els tres pilars fonamentals de treball de l’Executiu socialista que són la seguretat, la neteja i l’ocupació.

 

L’eficaç i responsable gestió econòmica duta a terme per l’equip de govern durant aquests últims anys, i sobretot durant aquest últim any tan complicat per la pandèmia en el qual es van reajustar els pressupostos per a reorientar i augmentar les polítiques de despesa i reactivar econòmicament el municipi, unit a les bones perspectives de creixement que està experimentat la ciutat afermen a Paterna com una ciutat solvent, atractiva per a les inversions i motor d’ocupació.

 

En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Roberto Usina ha afirmat que “els pressupostos per a 2021 seran uns comptes equilibrats en les quals es continuarà prioritzant la despesa social amb l’objectiu de contribuir al benestar de la població i s’inclouran inversions destinades a impulsar el creixement empresarial i millorar les nostres infraestructures i serveis públics”.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Arranca la fase final dels pressupostos participatius d'Alcàsser. Després de la recollida de propostes, i de la valoració tècnica d'aquestes, fins al pròxim 30 de juny estarà oberta la fase de votació popular en la qual els veïns i veïnes del municipi podran donar suport a les propostes de millora que resulten més interessants. Sens dubte, una oportunitat única per a involucrar a la població en les polítiques municipals.

 

La publicació de les propostes guanyadores es durà a terme el 5 de juliol, moment en el qual es coneixerà quins projectes posarà en marxa l'Ajuntament d'Alcàsser al llarg d’enguany. Per a aquesta tercera edició dels pressupostos participatius, la corporació municipal ha invertit un total de 45.000 €.

 

Per a l'alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «aquesta iniciativa és fonamental per a obrir l'ajuntament a la ciutadania i, sobretot, per a escoltar les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes. Per això, anime a tota la ciutadania a formar part d'un procés que ja s'ha consolidat i que, any rere any, compta amb una major participació».

 

Per a participar, només serà necessari entrar en l'enllaç participa.alcasser.es.

 

Informa Nou Horta. Alcàsser

Publicat en Alcàsser-VAL

Els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell ja han triat en quins projectes invertir els 30.000 euros disposats per part de l'Ajuntament en els pressupostos participatius de 2021. La proposta més votada ha sigut l'adaptació d'un parc infantil com a parc inclusiu per a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, amb 150 vots.

 

A aquest projecte se li sumarà el de les millores en el mobiliari del Parc dels Paellers (taules de pícnic, bancs, papereres, aparcabicicletes i una pèrgola per a ombra amb taules i cadires), amb 67 vots; i la compra de tarimes regulables per a l'escenari del Parc dels Paellers i de la Llar, per al seu ús per la Societat Musical i la resta de les associacions del municipi, amb 52 vots.

 

Aquests tres projectes més votats està previst que s'executen durant els pròxims mesos.

 

Un 75% més de participació

L'augment de la participació veïnal ha sigut considerable respecte a l'any passat. En concret, ha augmentat un 75%, rebent un total de 347 vots, dos d'ells nuls.

 

A més dels tres projectes guanyadors, els veïns i veïnes de la localitat podien triar entre quatre més. Així, en quart lloc, amb 42 vots, ha quedat la reparació de la Plaça Sant Vicent per filtracions en el garatge i de diverses voreres del municipi; en cinqué lloc, amb 19 vots, està la renovació de la zona de jocs infantils i dels fanals de la Plaça Sant Vicent; en sisé lloc, amb 10 vots, s'ha votat a la reparació de papereres i col·locació de noves on siguen necessàries; i, finalment, amb 6 vots, tanca la llista la proposta de construcció de guals d'obra al carrer Corts Valencianes i llevar els de plàstic al carrer Parafanga.

 

La intenció de l'Ajuntament és la de realitzar millores als parcs infantils que ho requerisquen així com dur a terme els projectes que, malgrat no haver sigut triats, són propostes de millora per al municipi i s'aniran executant en la mesura de les possibilitats del pressupost municipal. En aquest sentit, l'Ajuntament ja està duent a terme obres de reparació de la Plaça Sant Vicent per a evitar que es continuen produint filtracions en el garatge situat davall d'aquesta plaça.

 

M. Carmen Laso, regidora de Participació Ciutadana, ha valorat molt positivament l'aportació de la ciutadania en aquesta sisena edició dels pressupostos participatius, tant en la fase d'aportació de propostes com en la de votació d'aquestes. Per a l'edil, "la filosofia dels pressupostos participatius és que siguen els mateixos veïns i veïnes els que decidisquen en què gastar part dels diners municipals".

 

Laso recorda que "com més gran siga la participació, més probabilitat hi ha que isquen els projectes que més es necessiten" i incideix que "un exemple d'açò ha sigut el projecte guanyador, que ha tingut un gran suport veïnal i mitjançant el qual s'adaptarà un parc infantil perquè els xiquets i xiquetes amb diversitat funcional puguen jugar i divertir-se en igualtat de condicions".

 

Dos mesos i quatre fases

La sisena edició dels pressupostos participatius es va iniciar el passat 1 de març. Durant les primeres dues setmanes qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podia presentar un projecte d'inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.

 

Una vegada conclosa la Fase 1, va arribar el moment de l'estudi i validació dels projectes, que es va realitzar entre el 16 i el 31 de març, donant pas a la fase de votació de les set propostes definitives entre l'1 i el 20 d'abril. Hui s'han conegut els resultats finals.

 

Informa Nou Horta. Bonrepòs i Mirambell

Aquest dilluns s’iniciava una nova edició dels pressupostos participatius. Un any més, els veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell tindran l'oportunitat de decidir en quins projectes municipals inverteix l'Ajuntament part del pressupost de 2021. En total, es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els projectes més votats per la ciutadania.

 

De l'1 al 15 de març estarà activa la Fase 1. Durant aquestes dues setmanes, qualsevol persona major de 16 anys i empadronada a Bonrepòs i Mirambell podrà presentar un projecte d'inversió amb un límit aproximat de 10.000 euros.

 

Per a participar, tan sols serà necessari presentar el projecte o bé via telemàtica a través de la web de l'Ajuntament o per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o bé de manera presencial a l'Ajuntament.

 

Les persones interessades a presentar els seus projectes han de tindre en compte huit requisits. En primer lloc han de ser legals i han de fer referència a competències directes i assumibles per l'Ajuntament. També han de ser concrets i avaluables econòmicament, a més de ser viables tècnicament.

 

D'altra banda, els projectes presentats no han de fer referència a les despeses obligatòries que ha de suportar l'Ajuntament i no han de plantejar accions insostenibles, és a dir, no han de comprometre les necessitats i possibilitats de desenvolupament de generacions presents i futures. Finalment, no s'han de plantejar accions d'exclusió social ni projectes similars als aprovats en els tres anys anteriors.

 

Una vegada conclosa la Fase 1, arribarà el moment de l'estudi i validació dels projectes (del 16 al 31 de març) i la fase de votació (de l'1 al 20 d'abril). El 27 d'abril es coneixeran els projectes seleccionats.

 

Informa Nou Horta. Bonrepòs i Mirambell

En el marc de la crisi social, sanitària i econòmica pel COVID-19, el ple de l'Ajuntament de Torrent ha aprovat aquest matí el pressupost de 2020 que ascendix a 59.550.000 €, la qual cosa suposa un increment d'1.957.000 €, un 3,39% respecte al de 2016. Es tracta d'un pressupost que s'ha fet pensant en les persones, augmentant significativament les partides per a polítiques de Serveis Socials, per a ajudes d'emergència, per a contractes que atenguen els col·lectius més vulnerables, per a futurs programes de formació i inserció laboral o per a programes de contractació directa. D'igual manera s'incrementen les dotacions en Sanitat, Educació, Cultura, Esport o Seguretat, entre altres.

 

El portaveu del grup socialista, Andrés Campos, ha destacat que "en aquests dies difícils que estem vivint, inevitablement els torrentins i torrentines es veuran perjudicats econòmicament. Per això, aportarem tot allò que permeta minimitzar l'impacte econòmic i social sobre la ciutadania, empreses i institucions. I per a això necessitem un document més ajustat en l'actualitat, sabent que vivim una situació excepcional i que haurem de fer quantes modificacions siguen necessàries per a atendre les famílies, als autònoms i a les empreses de la ciutat. En aquests moments la nostra prioritat són les persones i buscar solucions perquè ningú es quede arrere".

 

Així, el pressupost de 2020 està centrat a pensar en les persones i en els col·lectius més vulnerables. Per això, el consistori ha augmentat la partida destinada a l'Assistència Social Primària, que passa de 2.418.112,83 € a 4.011.666,45 € amb un increment del 65,90%.

 

D'altra banda, la política econòmica creix posant l'accent principalment en programes formatius d'inserció laboral, o programes de contractació directa un augment del 22% respecte al 2016, fomentant la recuperació econòmica i laboral dels torrentins i torrentines.

 

Un altre dels punts forts dels pressupostos de 2020 és el capítol dedicat a Educació, integrat per diverses partides, que passa de 2.659.635,50 € a 3.373.930,66 € el que suposa un augment del 26,85%. En aquest punt s'inclouen els projectes de millora destinada al manteniment dels centres educatius, donant resposta a la demanda dels directors dels col·legis durant els últims anys.

 

Així mateix, s'amplien en un 9% les polítiques d'igualtat, millorant la prestació de serveis a casa de la Dóna. Augmenten també les polítiques de joventut en quasi un 12% i les polítiques mediambientals en més d'un 10%, demostrant així que es tracta d'un pressupost, social, compromés, sostenible i que manté i millora totes les polítiques de la ciutat. En aquest punt també creixen les ajudes als col·lectius que col·laboren dia a dia en la construcció d'aquesta ciutat en més de 3M€, amb subvencions a associacions socials, veïnals, o col·lectius econòmics, entre altres.


També creix la xifra per al pressupost de Protecció Civil passant de 145.801,88 € a 496.142,56 € amb un augment del 240,29%.

 

Abans de conducta a l'aprovació del pressupost de 2020, que ha tirat avant amb els vots a favor de PSOE i Ciutadans (Partit Popular, Compromís i Vox han votat en contra), l'alcalde Jesús Ros s'ha dirigit als grups recordant que "aquest pressupost és una eina útil que ens donarà agilitat per a poder resoldre els problemes que tenen els torrentins i torrentines", un document que "naix per a donar-li vida a la ciutat i per a donar-li esperança i il·lusió a les persones, sabent que el seu Ajuntament està al seu costat i que farem tot el possible per a recuperar com més prompte millor la normalitat".

 

'Pla de Xoc contra el COVID-19'
Un altre dels punts que s'han tractat en el ple ha sigut el "Pla de Xoc contra el COVID-19", que l'equip de govern va aprovar el passat 27 de març. D'aquesta forma, s'ha habilitat ja una partida pressupostària d'1.150.000 € destinada a ajudar a empreses, comerços locals, autònoms i famílies afectades per aquesta situació.

 

Campos ha recordat que fa escassos dies es va aprovar la liquidació del pressupost 2019; una liquidació que, com en exercicis anteriors, va tindre un significatiu superàvit de més d'1,6M€ i la incorporació de més de 10M€ de romanent de tresoreria. Així, "la gestió municipal duta a terme aquests últims anys ens permet ara utilitzar part del romanent a implementar mesures que ajuden als ciutadans, especialment a aquells que es troben en situació de risc econòmic i al teixit empresarial de Torrent", ha assenyalat.

 

Amb aquest Pla de Xoc, l'Ajuntament de Torrent destina 1.000.000 € per a ajudes directes a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES i famílies afectades pel coronavirus. I, d'altra banda, un segon paquet de mesures de 150.000 € centrat en l'increment de serveis destinats a reforçar la desinfecció i neteja, mesures preventives per a preservar la salut dels veïns i veïnes de Torrent, a més d'augmentar-se els contractes de serveis assistencials com l'ampliació de persones beneficiares del servei "Menjar a Casa", la posada en marxa del "Telèfon Amic"; o fins i tot els programes d'activitats online que s'han posat en marxa per a les famílies durant aquests dies de confinament.

 

El ple de hui, que com sempre s'ha pogut seguir per les xarxes socials de l'Ajuntament, s'ha celebrat de manera telemàtica a excepció de l'alcalde Jesús Ros i els portaveus dels grups municipals, presents en el saló de plens. El mateix s'ha tancat amb un sentit minut de silenci en memòria de les víctimes del COVID-19.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Pàgina 2 de 4