Programa d'ajudes a la instal·lació d'ascensors i eliminació d'entrebancs arquitectònics a Picanya

Divendres, 03 Novembre 2017 11:38 Escrit per  Publicat en Picanya-VAL Vist 1095 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

L'Ajuntament de Picanya acaba de fer públic el nou programa d'ajudes a la instal·lació d'ascensors i eliminació d'entrebancs arquitectònics.

Actuacions subvencionables
Es  consideraran  actuacions  subvencionables  en  matèria  d’accessibilitat  (eliminació  de  barreres arquitectòniques)  les  que  adeqüen  els edificis,  i  els  accessos  als  habitatges,  a  la  normativa  en  vigència.  En particular:

1.  Instal·lació  d’ascensors,  salva-escales,  o  altres  dispositius d’accessibilitat,  tot incloent  els  adaptats  a  les  necessitats  de  persones amb  discapacitat  sensorial.

2.  La  instal·lació  d’elements  d’informació  o  d’avís,  com  ara  senyals lluminosos  o  sonors  que  permeten  l’orientació  en  l’ús  d’escales  i ascensors.

3.  La  intervenció  en  instal·lacions  existents  per  a  adequar-les  als actuals  criteris  d’eliminació  d'entrebancs,  i  la  seua  adequació  a  la  situació  física  de  les  persones  residents. Totes  les  actuacions  subvencionables  anteriors,  podran  incloure,  als efectes  de  la  determinació  del  cost  total  de  les  obres,  honoraris  de les  persones  professionals  intervinents,  costos  de  la  redacció  dels projectes,  informes  tècnics  i  certificats  necessaris,  despeses  derivades de  la  tramitació  administrativa,  i  altres  despeses  generals  semblants, sempre  que  tots  ells  estiguen  degudament  justificats.  No  s’inclouran impostos,  taxes  o  tributs.


Quantitat subvencionable
La quantia de les ajudes no excedirà  d'un  20%  del  cost  subvencionable  total  de  l'actuació  corresponent amb els límits determinats a la convocatòria.

Beneficiàries
Podran  ser  beneficiàries  de  les  ajudes,  les  comunitats de veïns i veïnes  del poble  de  Picanya. 


Informa Nou Horta. Picanya