Mostrant articles per etiqueta: Serveis socials

El CentroSociocultural Paco Giner, la coneguda antiga terrisseria del barri d'Alborgí, s'ha convertit en l'epicentre de l'atenció social primària a Paterna.

 

L'Ajuntament ha habilitat aquest espai per a centralitzar l'atenció primària bàsica específica per als paterners i paterneres en situacions de vulnerabilitat.

 

Així ho ha explicat la regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura, que ha assenyalat que "des de mitjan mes de setembre, traslladem diversos dels serveis socials a aquestes noves instal·lacions per a centralitzar l'atenció, promoure sinergies entre departaments i poder prestar una atenció més integral i personalitzada als veïns i veïnes que ho necessiten".

 

El centre acull diferents serveis com l'Equip Específic d'Intervenció a la Infància i Adolescència (EEIIA), Pangea, l'Oficina d'Habitatge Municipal, el Servei d'Ajuda a domicili i el Servei de Vehicle Adaptat, i és gestionat per 9 tècnics de l'empresa municipal GESPA.

 

Respecte a l'Equip Específic d'Intervenció a la Infància i Adolescència (EEIIA), desenvolupa actuacions d'atenció integral i suport a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desprotecció. Les atencions poden ser individuals, grupals i/o familiars a través de tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i es realitzen unes 200 intervencions al mes.

 

Pel que es refereix a PANGEA, servei que realitza unes 200 atencions mensuals, es tracta d'atenció individualitzada i acompanyament per a persones migrants, detectant les seues necessitats i unificant accions d'igualtat i inclusió.

 

El Centre Sociocultural Paco Giner acull també l'Oficina d'Habitatge Municipal, que gestiona les necessitats urgents de famílies paterneres així com les sol·licituds de les campanyes d'ajudes al lloguer, arribant a unes 150 atencions mensuals recurrents.

 

També en aquestes instal·lacions es recepcionen les crides i es gestionen els serveis de Vehicle Adaptat, amb uns 40 serveis mensuals, i d'Ajuda a domicili, que té en l'actualitat a unes 75 persones en el programa.

 

A més, tal com ha detallat la regidora Segura, "quan s'habilite la resta de les instal·lacions, el centre acollirà també el Centre de Dia Infantojuvenil d'Alborgí així com una exposició en honor a Paco Giner, retent homenatge a l'últim terrissaire de Paterna".

 

Informa Nou Horta. Paterna

 

Publicat en Paterna-VAL

L'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials ha reconegut per segon any consecutiu l'Excel·lència en Inversió de Serveis Socials de l'Ajuntament de Quart de Poblet, que es consolida com el cinquè municipi a nivell nacional en el rànquing d'Ajuntaments que aconsegueixen l'excel·lència. En aquesta edició tan sols tres localitats valencianes formen part d'aquesta llista de municipis amb una major despesa social.

 

Els criteris seguits per al reconeixement han sigut que la despesa acreditada en Serveis Socials i Promoció Social siga superior a 100 euros per habitant i any (177,27 euros a Quart de Poblet, augmentant la quantia de l'any anterior); que la despesa social per habitant de l'exercici 2019 no s'haja reduït respecte a l'exercici anterior (en el cas de Quart, ha augmentat un 5,3%) i que en el 2018 representara almenys un 10% del pressupost total no financer de l'Ajuntament, i finalment que es puga acarar en el portal de Transparència de la pàgina web municipal el desglossament pressupostari i el detall de la despesa social imputada a la funcional 23 “Serveis Socials i Promoció Social”.

 

L'alcaldessa, Carmen Martínez, ha destacat que “aquest premi a l'excel·lència reflecteix l'aposta que durant molts anys hem desenvolupat des de tots els equips de govern. La nostra voluntat política sempre ha sigut clara en aquest aspecte, a treballar per a assegurar la igualtat d'oportunitats per a tota la nostra ciutadania, conscients que invertir en serveis socials és igual d'important que fer-ho en infraestructures o en educació”.

 

En l'acte de lliurament celebrat avui a Madrid, la regidora de Serveis Socials, Llum Moral, ha agraït el reconeixement a l'associació i s'ha mostrat orgullosa que “es reconega el compromís que el Consistori de Quart de Poblet té amb els serveis socials. Vull posar en valor que, a més del gran esforç que hem realitzat en el camp econòmic per a assegurar que tota la ciutadania tinga les seues necessitats bàsiques cobertes, hi ha altres aspectes tremendament importants que han de tenir-se en compte en aquest camp, com l'aposta que hem fet des de l'Ajuntament per oferir serveis especialitzats”. La regidora també ha destacat que “la immensa implicació dels tècnics i tècniques de l'àrea, ja que sense el valor humà això no hauria sigut possible”.

 

Els serveis socials municipals van atendre l'any passat 3.963 persones, el 76% dones i el 88% de nacionalitat espanyola, segons dades de la Regidoria de Benestar Social, que dirigeix Llum Moral. Fonamentalment, les atencions van estar relacionades amb situacions de dificultats socioeconòmiques i amb situacions de dependència i de necessitats de promoció de l'autonomia personal.

 

Al seu torn, es van tramitar 1.183 ajudes econòmiques per a famílies que sumen 247.102,90 euros. En concret, 374 ajudes econòmiques van ser d'emergència social per un import de 52.477 euros per a pal·liar les situacions de pobresa energètica, així com ajudar el pagament del lloguer o hipoteca de l'habitatge. Altres 736 ajudes es van destinar a l'atenció de necessitats bàsiques, com l'alimentació, especialment dels i les menors, amb una inversió de 172.550 euros.

 

Conveni per al pagament de l'aigua

D'altra banda, 97 factures d'aigua per un total de 10.699,66 euros van ser compensades pel fons social de creat en 2018 per conveni de l'Ajuntament amb Aigües de València, per al pagament del servei de subministrament d'aigua potable a persones en situació o risc d'exclusió social.

 

En aquest àmbit, l'Ajuntament va posar en marxa la targeta solidària; una targeta moneder per a la gestió de les ajudes per a atendre les necessitats familiars bàsiques mitjançant la compra dels articles en establiments del municipi. En 2018 es van beneficiar 79 famílies i es van destinar 67.905,60 euros a aquest tipus d'ajudes.

 

Pel que respecta al Servei d'Ajuda a domicili (SAD), 68 persones van ser beneficiàries, amb un total de 8.895 hores d'atenció. Principalment, els serveis han consistit en suport a les tasques bàsiques de la vida diària com la higiene, el vestir i l'alimentació. El 72% d'usuaris i usuàries van ser persones majors i el 16%, persones amb diversitat funcional. En 8 casos es va realitzar un suport socioeducatiu a famílies amb menors. La inversió total va ascendir a 166.255,51 euros.

 

En 2019, el SAD municipal s'inclou en el SAD del Sistema de Dependència, per la qual cosa les persones amb grau reconegut podran optar al servei amb el finançament de la Generalitat Valenciana, que per al 2019 està prevista en 25.000 euros.

 

Un altre dels serveis gestionats des del Departament de Serveis Socials és l'habitatge tutelat, que l'any passat va acollir a dues dones amb els seus fills i que no forma part de la xarxa de recursos de protecció per a casos de violència. A aquest servei es van destinar 28.000 euros.

 

S'ha mantingut el servei d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge, contractat per la Mancomunitat de l'Horta Sud, i s'incideix en els programes i serveis dirigits al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, i a l'accessibilitat universal, que es té en compte en totes les actuacions urbanístiques, educatives, culturals, d'ocupació, d'oci... L'any passat es va iniciar una escola d'estiu inclusiva en el col·legi Sant Onofre, es van consolidar els Premis Q d'accessibilitat, es va realitzar el diagnòstic de l'accessibilitat cognitiva i s'ha conclòs el diagnòstic de l'accessibilitat universal de tot el municipi de Quart de Poblet, vies i parcs del nucli urbà i edificis públics.

 

La residència, a ple rendiment

Les residències i centre de dia de persones majors i persones amb diversitat funcional física, en funcionament des d'abril de 2017, van concloure 2018 amb 92 places cobertes i més de 70 treballadores i treballadors, el 95% de Quart de Poblet.

 

En 2018 es van rebre 3.001.623,45 d'euros per al manteniment dels diferents serveis socials municipals, tant d'atenció primària com especialitzada.

 

 

Informa Nou Horta. Quart de Poblet

Publicat en Quart de Poblet - VAL

 

L'Ajuntament de Paterna, a través de l'àrea d'Inclusió Social, atén ja a més de 10.000 famílies de la localitat, segons les dades recollides fins a setembre de 2019. Això suposa que unes 17.000 persones han passat pels serveis socials municipals, xifra, que segons la regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura, "és una mostra de l'esforç i aposta de l'equip de govern socialista per arribar a més veïns i veïnes que necessiten una atenció específica, siga de manera puntual o de manera permanent".

 

En el que portem de 2019, els serveis socials municipals han gestionat 1.231 ajudes econòmiques d'emergència, de les quals 1.000 ja han sigut aprovades, per un import de 418.485€. També s'han tramitat 514 Targetes Solidàries amb un pressupost de 270.000€ i 1.000 famílies han sigut ateses per pobresa energètica.

 

Així mateix, segons ha explicat Segura "tot el personal de l'àrea està realitzant un gran esforç per a gestionar i tramitar les sol·licituds de Dependència, que van ser transferides des de la Generalitat Valenciana en 2018, així com els expedients de la Renda Valenciana d'Inclusió, i prestant especial atenció, també, a la protecció a menors, assumpte sobre el qual hem realitzat fins a setembre 425 expedients".

 

En l'actualitat, prop de 80 persones, entre educadors, psicòlegs, agents d'igualtat, auxiliars administratius, tècnics, personal de gestió o zeladors, conformen l'organigrama de professionals dedicat als serveis socials municipals, i que engloben el suport a famílies, menors, dona, immigrants o persones amb discapacitat o majors.

 

Segons ha declarat la regidora d'Inclusió Social, "hem fet una forta aposta per adaptar-nos a la nova Llei 3/2019, de 18 de febrer de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que implica més gestió per part dels municipis, amb el suport de la Generalitat, i des de l'equip de govern socialista continuarem treballant per a incrementar l'atenció, els serveis i el suport als paterners i paterneres".

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

 

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut, en el marc del XXV Congrés Anual de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, el premi d'Excel·lència en Inversió de Serveis Socials. Només quatre municipis de la Comunitat Valenciana han tingut aquest reconeixement en la primera ocasió en què la nostra autonomia aconsegueix entrar en la llista de municipis amb una major despesa social.

 

La regidora de Benestar Social, Maite Ibañez, ha arreplegat el guardó durant l'acte celebrat en el Centre Cívic La Serna, a Fuenlabrada (Madrid), al qual ha acudit acompanyada de part de l'equip dels Serveis Socials municipals.

 

Els criteris seguits per al reconeixement han sigut que la despesa acreditada en Serveis Socials i Promoció Social siga superior a 100 euros per habitant i any (147,10 euros a Quart de Poblet); que la despesa social per habitant de l'exercici 2018 no s'haja reduït respecte a l'exercici anterior i que en el 2017 representara almenys un 10% del pressupost total no financer de l'Ajuntament, i finalment que es puga acarar en el portal de Transparència de la pàgina web municipal el desglossament pressupostari i el detall de la despesa social imputada a la funcional 23 “Serveis Socials i Promoció Social”.

 

En el pressupost d'enguany, l'Ajuntament destina 4,2 milions a l'Àrea de Serveis Socials. 

 

 

Informa Nou Horta. Quart de Poblet

 

Publicat en Quart de Poblet - VAL

L’Ajuntament de Turís ha celebrat una jornada de portes obertes com a part de la campanya promoguda per la Generalitat Valenciana “La quarta pota de l’Estat de Benestar: els Serveis Socials” per mostrar a la població el valor que tenen les funcions dels Serveis Socials per a la ciutadania.

 

L’acte, al qual hi han assistit representants d’entitats i associacions del poble, ha estat inaugurat al saló de plens de l’Ajuntament per l’alcalde, Eugeni Fortaña, conjuntament amb Nuria Montero, regidora de Benestar Social, i Maria Berlanga, treballadora social.

 

Tant Alcalde com regidora han destacat la implicació de l’actual equip de govern en els serveis socials destacant l’increment de personal destinat a ells així com les infraestructures, “ja que hem passat de tindre una treballadora social en un sol despatx a disposar de set persones entre administratius, psicòlegs i juristes en tota una planta de l’edifici polivalent on compten amb sis despatxos per atendre amb comoditat i garanties a les persones”, apuntà Fortaña.

 

A la taula redona que ha tingut lloc a continuació l'opinió general d’entitats i associacions ha sigut positiu quant a la tasca que es desenvolupa des del departament si bé també hi ha hagut suggeriments i propostes per a millorar. Precisament en eixa línia l'Alcalde ha anunciat la pròxima posada en funcionament d’una aula de respir per a persones amb alzheimer o qualsevol mena de demència que està actualment en construcció.

 

Finalment María Berlanga, agent social de l’Ajuntament, ha volgut destacar la llavor “del nostre departament, no solament com un recurs per a prestar ajudes i subvencions sinó també com a element de formació, prevenció i divulgació, que també són fonamentals per a afrontar situacions amb les quals treballem dia a dia”.

 

Per finalitzar, s’ha realitzat una visita guiada per les instal·lacions dels serveis socials, on s’han projectat uns vídeos sobre les campanyes d’igualtat i serveis socials que s’han fet al municipi així com el de La quarta pota.

 

 

Informa Nou Horta. Turís

Publicat en Turís-VAL

L’Ajuntament de Massamagrell ha obert hui les portes de l’edifici de Serveis Socials perquè la ciutadania del municipi s’apropara a conéixer de primera mà les seues instal·lacions, el treball que es fa i els programes i activitats que desenvolupen per millorar la vida de les persones.

 

A les 10 hores començava la presentació de l’acte per part de l’alcalde davant un gran nombre d’assistents, i a continuació ha sigut la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda, qui ha pres el torn de paraula per a donar la benvinguda. Treballadores i treballadors de l’àrea s’han encarregat, durant les més de tres hores de duració de la jornada, d’acostar aquest sistema a les persones i normalitzar-lo, consolidar-lo i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l’atenció de les seues necessitats i problemàtiques, a prevenir-les, a la promoció de l’autonomia personal i familiar, a la inclusió i a la dinamització comunitària i social. Finalment, el subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Francesc Gamero Lluna, ha tancat l’acte.

 

“Els Serveis Socials són una de les quatre potes de l’estat del benestar junt amb l’educació, la sanitat i les pensions. És important que la gent de Massamagrell conega les tasques dels serveis socials del nostre poble, que conega la quarta pota de la cadira que els permet sentir-se segurs, i és per això pel que hem volgut sumar-nos a aquesta campanya de la Generalitat Valenciana”, ha explicat la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda.

 

“Amb açò hem volgut posar en coneixement el sistema d’atenció social que no és conegut per la ciutadania en general, i quina millor manera que mostrar-ho i explicar-ho de la mà dels i les professionals que treballen dia a dia les diferents situacions donades al voltant nostre”, ha comentat l’alcalde, Pep Galarza.

 

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

 

Publicat en Massamagrell-VAL

Els serveis socials municipals de Quart de Poblet van atendre 3.963 persones durant l'any 2018, el 76% dones i 88% de nacionalitat espanyola, segons el balanç de gestió realitzat per la Regidoria de Benestar Social, que dirigeix Maite Ibáñez. Fonamentalment, les atencions van estar relacionades amb situacions de dificultats socioeconòmiques i amb situacions de dependència i de necessitats de promoció de l'autonomia personal. 

 

Recentment, l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials ha reconegut l'Excel·lència en Inversió de Serveis Socials de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Només quatre municipis de la Comunitat Valenciana han tingut aquest reconeixement en la primera ocasió que en aquesta autonomia aconsegueix entrar en la llista de municipis amb una major despesa social.

 

Ahir, la Generalitat Valenciana i els Ajuntaments celebren la campanya "La Quarta Pota" per a recordar que uns serveis socials garantits per a tota la població, són la quarta pota que sosté el benestar social, juntament amb sanitat, educació i les pensions.

 

Al llarg de l'any passat, es van tramitar a Quart 1.183 ajudes econòmiques per a famílies per un import de 247.102,90 euros. En concret, 374 ajudes econòmiques van ser d'emergència social per un import de 52.477 euros per a pal·liar les situacions de pobresa energètica, així com ajudar el pagament del lloguer o hipoteca de l'habitatge. Altres 736 ajudes es van destinar a l'atenció de necessitats bàsiques, com l'alimentació, especialment dels i les menors, amb una inversió de 172.550 euros.

 

D'altra banda, 97 factures d'aigua per un import de 10.699,66 euros van ser compensades pel fons social de creat en 2018 per conveni de l'Ajuntament amb Aigües de València, per al pagament del servei de subministrament d'aigua potable a persones en situació o risc d'exclusió social.

 

En aquest àmbit, l'Ajuntament ha posat en marxa la targeta solidària; una targeta moneder per a la gestió de les ajudes per a atendre les necessitats familiars bàsiques mitjançant la compra dels articles en establiments del municipi. En 2018 es van beneficiar 79 famílies i es van destinar 67.905,60 euros a aquest tipus d'ajudes.

 

Pel que respecta al Servei d'Ajuda a domicili (SAD), 68 persones van ser beneficiàries, amb un total de 8.895 hores d'atenció. Principalment, els serveis han consistit en suport a les tasques bàsiques de la vida diària com la higiene, el vestir i l'alimentació. El 72% d'usuaris i usuàries van ser persones majors i el 16%, persones amb diversitat funcional. En 8 casos es va realitzar un suport socioeducatiu a famílies amb menors. La inversió total va ascendir a 166.255,51 euros. 

 

En 2019, el SAD municipal s'inclou en el SAD del Sistema de Dependència, per la qual cosa les persones amb grau reconegut podran optar al servei amb el finançament de la Generalitat Valenciana, que per al 2019 està prevista en 25.000 euros.

 

Un altre dels serveis gestionats des del Departament de Serveis Socials és l'habitatge tutelat, que l'any passat va acollir a dues dones amb els seus fills i que no forma part de la xarxa de recursos de protecció per a casos de violència. A aquest servei es van destinar 28.000 euros. 

 

Les residències i centre de dia de persones majors i persones amb diversitat funcional física, en funcionament des d'abril de 2017, van concloure 2018 amb 92 places cobertes i més de 70 treballadores i treballadors, el 95% de Quart de Poblet. 

 

En 2018 es van rebre 3.001.623,45 d'euros per al manteniment dels diferents serveis socials municipals, tant d'atenció primària com especialitzada. 

 

L'equip de serveis socials s'ha vist substancialment reforçat amb noves treballadores socials, tècnic de menors, psicòlogues i personal administratiu, tant a través de recursos propis de l'ajuntament com dels rebuts de la Generalitat. En aquest sentit, la subvenció per a personal de l'equip base de serveis socials ha passat de 6.000 euros en 2015 a 313.113,96 € en 2018: 307.000 euros més d'ingressos en concepte de personal.

 

Al seu torn, el departament s'ha reorganitzant cercant una major eficàcia i eficiència. Des de setembre de 2017 existeixen tres zones de cobertura a Quart de Poblet, cadascuna amb una treballadora social i una tècnic de menors. A més, hi ha tres treballadores socials en el programa d'informació. Tot el personal tècnic està acreditat per a realitzar la valoració de les persones en situació de dependència i des de setembre de 2018 s'ha realitzat un pla de xoc per a acabar amb les llistes d'espera de les valoracions de dependència.

 

A més, des de gener de 2018, els Ajuntaments són els competents per a l'enregistrament de les sol·licituds inicials de dependència. L'Ajuntament ha eliminat la llista d'espera en l'enregistrament i el següent objectiu és reduir al màxim la demora en la valoració del grau de dependència, per a això el personal del departament de serveis socials de Quart de Poblet està redoblant esforços i s'ha dissenyat un pla de xoc pel qual s'han valorat entorn de 400 persones, algunes amb sol·licituds pendents de valorar per part de la Generalitat Valenciana des de 2012. 

 

Des dels serveis socials municipals, es va posar en marxa fa poc més d'un any l'Equip Especialitzat d'Infància i Adolescència (abans SEAFI). Va haver-hi 74 altes d'expedients de menors en 2018, 11 d'ells amb alguna mesura jurídica de protecció, 8 en situació de risc i 55 en situació de vulnerabilitat. Es continua, així mateix, el treball de coordinació en matèria de menors en situació de risc social amb el Grup de Menors amb presència de diversos departaments municipals, policia, centre de salut, entre altres. 

 

S'ha mantingut el servei d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge, contractat per la Mancomunitat de l'Horta Sud, i s'incideix en els programes i serveis dirigits al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, i a l'accessibilitat universal, que es té en compte en totes les actuacions urbanístiques, educatives, culturals, d'ocupació, d'oci... L'any passat es va iniciar una escola d'estiu inclusiva en el col·legi Sant Onofre, es van consolidar els Premis Q d'accessibilitat, es va realitzar el diagnòstic de l'accessibilitat cognitiva i s'ha conclòs el diagnòstic de l'accessibilitat universal de tot el municipi de Quart de Poblet, vies i parcs del nucli urbà i edificis públics.

 

 

Informa Nou Horta. Quart de Poblet

Publicat en Quart de Poblet - VAL

Es tracta de valorar aquest servei públic que es presta, des de les administracions, i als seus professionals, com a puntals fonamentals de l'estat de benestar, al costat de la sanitat, l'educació i el sistema de pensions. Per a donar-li visibilitat a aquesta iniciativa s'han pintat bancs, en diversos punts de la població, són de color verd i porten per lema "Els serveis socials són la quarta pota", s'han penjat algunes cadires a les quals li falta una pota en els centres municipals, i el consistori ha realitzat un vídeo promocional que parla de la metàfora de la quarta pota i que s'estrenarà en l'acte central que tindrà lloc hui, a les 11 hores, en el Centre Polivalent i que es divulgarà després en els mitjans digitals municipals.

 

Albal presenta hui la campanya en el Centre Polivalent, on l'Ajuntament concentra l'atenció ciutadana dels Serveis Socials. L'acte estarà encapçalat per Ramón Marí. Alcalde d'Albal i la regidora de Benestar Social, Lola Martínez. L'objectiu és que la ciutadania prenga consciència que qualsevol persona, en qualsevol etapa de la seua vida, pot necessitar ajuda, amb independència que es trobe o no en una situació d'exclusió social.

 

Els serveis socials són per a tota la població, no solament per a persones que es troben en una situació complicada, les persones dependents o els xicotets que pateixen alguna malaltia que requereix d'atenció especialitzada també ho necessiten.

 

Per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives s'ha acompanyat aquest nou model de benestar social, enfortint l'espai local com a nucli d'inclusió amb un increment en la inversió de més del 300%. Segons dades facilitades pels Serveis socials municipals, a Albal hem passat de tenir una subvenció en 2014 de 71.363€ a 380.110€ en 2019 (2015: 76325€, 2016: 89867€, 2017: 290160€, 2018: 350640€).

 

Aquesta dotació pressupostària ha permès ampliar la plantilla del departament de benestar social passant de 2 treballadores socials a 4 i creant l'equip d'atenció a menors amb 2 educadors socials, i també haver posat en marxa un Centre d'Atenció Primerenca, per a menors de 0 a 6 anys, a més de continuar treballant sobre els programes bàsics de serveis socials que marca el Pla Concertat, amb el servei d'ajuda a domicili, les ajudes d'emergència, el programa Albal Inclou, la tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió, o la gestió i valoració dels expedients de dependència, entre altres.

 

 

Informa Nou Horta. Albal

Publicat en Albal-VAL

L'Ajuntament de Turís està disposat a què el seu veïnat conega de primera mà el funcionament i la infraestructura del seu departament, ja que “hem comprovat que el sistema de serveis socials no és conegut per la ciutadania en general”, assegura la regidora de benestar social, Núria Montero.

 

Aprofitant la campanya institucional de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives “La quarta pota de l’estat del benestar, els serveis socials”, s’ha programat un dia de portes obertes que es tindrà lloc divendres, 22 de febrer, a partir de les 10.00 h del matí al saló de plens de l’Ajuntament.

 

A eixa hora es farà la presentació de la jornada a càrrec de l’Alcalde, Eugenio Fortaña, i la regidoria de benestar social per a continuar amb una taula rodona amb la participació d’entitats i agents socials del municipi i amb presentació de l’Equip Municipal de Serveis Socials. Finalment haurà una visita guiada a les instal·lacions de serveis socials on es convidarà a totes les persones assistents a un refrigeri.

 

L’alcalde explica que “l’objectiu d’esta jornada és donar a conéixer i informar sobre el sistema d’atenció social primària, per tal que tota la població puga fer ús d’allò que en cada etapa de la seua vida necessite”.

 

 

Informa Nou Horta. Turís

Publicat en Turís-VAL

L'Ajuntament d'Alfafar, a través de la seua regidoria de Serveis Socials i en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Col·legi Oficial de Treball Social de València i la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, ha organitzat una jornada formativa sobre Serveis Socials que té com a objectiu donar a conèixer el nou Model Social Bàsic. Amb aquest nou model de serveis socials a la Comunitat Valenciana es pretén acostar el sistema de serveis socials a les persones per a normalitzar-lo, consolidar-lo i garantir a tota la ciutadania el dret de prevenció i atenció de les seues necessitats i problemàtiques, a la promoció de l'autonomia personal i familiar, i a la inclusió i la dinamització comunitària i social.

 

La jornada, que es desenvoluparà dijous que ve 21 de febrer de 9 a 14.30 h. en el Centre de Majors del municipi, comptarà amb la presència de l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, María Elena Ferrando, i la presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, Elena Puig, els qui donaran pas a les diferents ponències en les quals s'exposarà el model d'excel·lència social en serveis socials d'Alfafar, en una jornada en la qual també s'habilitarà un espai obert a aquelles entitats del municipi que desitgen compartir diferents experiències singulars en l'àmbit dels serveis socials.

 

Les inscripcions per a participar en la jornada poden realitzar-se en la pàgina web de l'Ajuntament, en la qual a més també està disponible la programació de les diferents conferències de la jornada. El termini màxim d'inscripcions serà fins al 20 de febrer. A més, aquelles entitats locals que desitgen compartir pòsters amb experiències municipals podran realitzar la inscripció mitjançant el formulari disponible. Els pòsters hauran de tenir les dimensions de 90x120 cm i ésser en format vertical. 

 

Així, el nou model de serveis socials a la Comunitat Valenciana i els programes d'intervenció socioeducativa duts a terme des del consistori seran els protagonistes d'una jornada amb la qual l’Ajuntament d’Alfafar demostra una vegada el seu compromís i treball per a garantir a tota la població l'accés a uns serveis socials bàsics de qualitat que li ha possibilitat ser un dels quatre municipis de la Comunitat Valenciana que han aconseguit la “excel·lència social”, després de superar els 100 euros d'inversió en Benestar i Serveis Socials per habitant. 

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

 

Publicat en Alfafar-VAL
Pàgina 1 de 3