Mostrant articles per etiqueta: Ajuntament de Godella

La Diputació de València, a través dels fons IFS (Inversions Financerament Sostenibles) va aprovar atorgar 161.643,27€ a l’Ajuntament de Godella per a dur endavant distintes actuacions pendents. Recentment el consistori va adjudicar la redacció de tots estos projectes, que s’aniran executant durant els propers mesos. 

 

En primer lloc, hi una partida de 70.600€ per a la instal·lació de parcs infantils i la reparació de jardins, com el de la plaça Doctor Valls, el de la Torreta i el de la carretera de Rocafort.

 

D’altra banda, la reparació de goteres del pavelló municipal s’ha xifrat en 33.000€.

 

S’han concedit 22.000€ per a la creació d’aules a l’edifici de Vila Teresita, amb l’objectiu d’impartir cursos i incrementar l’oferta dels tallers ja existents. Amb esta partida també es comprarà el mobiliari i l’equipament necessari.

 

Pel que fa a inversions de menys import, es pretén escometre el canvi de les emissores de ràdio de la Policia Local per uns nous equips Tetra que costaran 9.500€.

 

L’equipament del nou vehicle elèctric de la Policia ha suposat una despesa de 7.000€.

 

Així mateix, es destinaran 3.000€ a canviar les llums dels vehicles de Protecció Civil per adaptar-les a la normativa, doncs han de ser ara de color blau.

 

Pel que fa a les reparacions dels distints camins rurals a l’horta que envolta Godella, tindran un cost de 9.500€.

 

Per últim, s’ha previst la compra d’ordinadors i equips informàtics per a distints departaments, amb un pressupost assignat de 6.400€.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

L’Ajuntament de Godella ha constituït una comissió per a estudiar la viabilitat de retornar a la gestió pública els serveis que actualment estan externalitzats. Esta remunicipalització podria fer-se bé a través de la gestió directa de l’Ajuntament o bé mitjançant alguna empresa pública, que només podria constituir-se en el moment s’acabe el Pla Econòmic Financer que hi ha actualment en marxa per al pagament d’expropiacions.

 

La comissió, presidida per l’alcaldessa Eva Sanchis, compta amb la participació d’un representant de cada partit polític del consistori, i de dos representants del Consell de Participació Ciutadana. Ja han començat les primeres reunions, tot i comptant amb els informes previs de les àrees de Secretaria i Contractació i també del servei d’assessorament jurídic de l’Ajuntament.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Festes, i també les quatre comissions falleres del municipi, s’han adherit al pacte per la sostenibilitat de les Falles, promogut des de la Diputació de les Falles amb l’objectiu d’avançar cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i de mantenir o millorar els ja importants i reconeguts beneficis econòmics i socials de la festa. 

 

La regidora de Festes, Tatiana Prades, ha valorat molt positivament esta adhesió i ha agraït la implicació de les quatre Falles de Godella. Este manifest es penjarà dins dels casals, on es tractarà de fomentar la separació de residus i la utilització de gots reutilitzables i de materials alternatius al plàstic, entre d’altres mesures.

 

Es tracta, en definitiva, i seguint les recomanacions del pacte, d’implicar-se activament en la millora de la gestió medi ambiental de la festa en tots els seus entorns, impulsar la sensibilització i la conscienciació de tots els membres de les comissions respecte a la sostenibilitat i al caràcter inclusiu, integrador i conciliador de la festa, impulsar modalitats de consum més sostenibles, adoptar mesures per a combatre i compensar el canvi climàtic, i divulgar i fomentar la sostenibilitat de la festa entre visitants i turistes.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

L'Ajuntament de Godella ha llançat una web a través de la qual es pot consultar de manera senzilla la informació relativa als difunts del cementeri municipal: http://www.godella.es/va/page/cementeri. Des del departament d'Informàtica s'ha contractat un sistema de gestió i, prèviament, s'ha realitzat tot el treball de digitalització dels documents existents en l'arxiu municipal.

 

Després de la informatització, s'han afegit a la nova aplicació totes aquestes dades, associant-se a cadascun dels difunts els arxius de rebuts, llicències de sepultura, etc. Un treball que ha estat valorat «molt positivament» per l'alcaldessa i regidora de Serveis Municipals, Eva Sanchis. «Abans tota aquesta documentació només estava disponible en paper, amb el risc de pèrdua o desperfecte que això suposa. Ara la tenim informatitzada i assegurada, la qual cosa afavoreix també una ràpida consulta per part de qualsevol veí o veïna», ha dit.

 

L'aplicació permet el control dels concessionaris i les peticions, la localització exacta dels difunts, exhumacions, etc., així com el control dels trasllats que puguen tindre lloc tant dins del propi cementeri municipal com en altres cementeris fora de Godella. 

 

Com a curiositat, es permet associar una imatge de la làpida als difunts perquè siga més fàcil la identificació, tant per part dels tècnics de l'Ajuntament com de les persones que, prèvia consulta en la web, es dirigisquen al cementeri. A més, quan es produïsca una defunció, el funcionament en cloud permetrà la comunicació amb major brevetat de les dades associades al nou enterrament. 

 

Associada a la nova gestió, i pensant en el visitant final, s'ha desenvolupat una web de consulta –integrada en la web de l'Ajuntament i fàcilment localitzable amb la icona del cementeri- on a partir de les dades de nom o cognom del difunt s'indica la seua localització exacta i es mostra un mapa amb una ruta suggerida des de l'entrada. Així, en cas de no recordar on es troba el nostre afí, podrem trobar-ho de manera senzilla. Per a facilitar aquesta localització també s'ha fet la divisió del cementeri en blocs o fileres i s'han creat zones perquè siga més ràpida la distribució en futures ampliacions. També s'està procedint a senyalitzar correctament els carrers, blocs i fileres i les diferents zones del cementeri,  enumerant els nínxols, columbaris, sepultures i panteons per a ajustar-los a la nova aplicació. En ella, i amb l'objectiu de preservar les dades ja existents, s'ha respectat la numeració de la part més antiga.

 

Cal destacar que, en breu, des del mateix cementeri es podrà consultar la localització del difunt i les dades associades. Per a tal fi es facilitaran a les persones que visiten el cementeri els mitjans informàtics necessaris.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

Des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella recorden a les persones propietàries d’animals domèstics que tenen l’obligatorietat de censar-los al municipi, a més de tenir-los registrats al RIVIA, la base de dades de la Generalitat.

 

Aquelles persones que ja tenen censada la seua mascota, hauran de notificar, si procedeix, la baixa de la mateixa en cas de defunció o canvi de domicili a altra localitat.

 

La inscripció és gratuïta i només cal emplenar un formulari on consten les dades de l’animal. Una vegada censat, obtindrà una xapa identificatòria amb el número de registre. Resulta important fer aquesta gestió perquè, en cas de pèrdua o robatori, s’agilitzen els tràmits per recuperar l’animal. 

 

Per als propietaris d’animals considerats potencialment perillosos, se’ls recorda que tenen l’obligatorietat de sol·licitar la llicència administrativa municipal. Estos gossos han d’anar sempre amb corretja i morrió.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

La regidoría de Medi Ambient de l'Ajuntament de Godella, conscient de la necessitat de millorar notablement els índexs d'aportació de recollida separada d'envasos lleugers, incrementarà en les pròximes setmanes el nombre de contenidors en la via pública. «Amb aquesta mesura pretenem millorar les xifres de reciclatge i conscienciar a la població sobre la importància de separar els residus», ha explicat el responsable de l'àrea, Fernando Oliveros.

 

Segons dades d'ECOEMBES el valor de l'aportació global d'envasos lleugers a Godella, en 2017, va ser de 8,5 kg/habitant i any, un valor que es considera baix tenint en compte la producció global de residus, i que és inferior a la mitjana anual de la Comunitat Valenciana, de 9,3 kg per habitant, i a la mitjana estatal de 13,96 kg per habitant. En els municipis veïns les aportacions són molt parelles.

 

Similar és la situació relativa a les aportacions de paper-cartó en els contenidors habilitats. Mentre la mitjana estatal anual es situa en els 16,1 kg/habitant, a Godella aquest valor és de 12,6 kg/habitant.

 

Aquestes baixes taxes de reciclatge influeixen negativament en la consecució dels objectius de reciclatge establits en el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus PEMAR 2016-2011. És per això que des de la regidoria de Medi Ambient es recorda als veïns i veïnes la necessitat de contribuir al fet que els envasos reben els tractaments de recuperació i revaloració adequats, mentre les entitats de gestió de residus i les institucions estudien com implementar noves estratègies que milloren aquestes xifres.

 

En 2018, Ecoembes ha contribuït amb més de 42.000 euros a la despesa que suposa per al municipi la gestió de la recollida selectiva.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

Quatre ONGs s’han beneficiat de la partida de 37.000€ amb que compta l’Ajuntament de Godella per als projectes de cooperació internacional. El regidor de l’àrea, Voro Soler, ha recordat que «este és un dels pocs consistoris que continua atorgant ajudes de solidaritat internacional».

 

Amb els diners rebuts, la Fundació NED (11.244€) adquirirà un ecògraf i sondes, Amics de Don Ursi (8.866€) realitzarà tallers per a xiquets i joves, Solidaris per Burkina Faso (8.445€) construirà espais esportius i instal·larà plaques solars a l’escola, i SAIM (8.445€) construirà dos aules de primària per a 100 alumnes.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

A finals del mes de desembre es va publicar el nou portal de Transparència de l'Ajuntament de Godella. L'Ajuntament, a banda d'anar publicant la informació en els diversos apartats de la pàgina web, disposava d'un portal de Transparència a través del portal general d'Entitats Locals del Ministeri corresponent. 

 

No obstant això, segons el regidor de l’àrea, Joan Alonso, «s'ha volgut facilitar l'accés a les diferents informacions creant-ne un de propi que faça més senzilla la gestió tècnica de la informació i la seua posada a disposició de la ciutadania, reduint la quantitat de redireccionaments per a arribar a la informació cercada i unificant la publicació de la informació en un format accessible i la seua disponibilitat en format de dades obertes, reutilitzables».

 

El portal de Transparència pretén ser un recopilatori de tota aquella informació que l'Ajuntament té obligació de publicar de forma accessible i clara. Esta eina es complementa amb l’aplicació pràctica de l'ordenança de transparència aprovada en ple i amb el visor pressupostari, també disponible al web municipal.

 

En el portal es recopila la Informació Institucional: Alcaldia, Ple Municipal i Junta de Govern Local (amb detall de convocatòries i actes), Equip de Govern i Corporació Municipal (amb el detall dels currículums, delegacions i retribucions), Àrees i Departaments, Declaració de Bens i Retribucions.

 

A més, també està disponible la informació econòmica i pressupostària: els Bens immobles i patrimonials, les subvencions, l'enllaç al perfil del contractant i informació de la contractació municipal i l'enllaç al visor pressupostari (on trobarem informació com el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors, Informes de Morositat, Costos de Serveis, Expedients d'aprovació de Pressupostos, etc.). 

 

El portal de Transparència també recopila la informació de rellevància jurídica i patrimonial que, de moment, mostra l'expedient de tramitació del PGOU i l'enllaç a la seu electrònica, on s'estan recopilant totes les ordenances municipals i el catàleg de tràmits i instàncies normalitzades per a tots els procediments, però que anirà actualitzant-se amb molta més informació en el moment que els departaments vagen generant-la en els formats adequats. Per últim, es mostren dades d'interès públic, com són els resultats electorals o les estadístiques demogràfiques de Godella. El portal també disposa d'un formulari de contacte per a l'enviament de queixes o suggeriments.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

Publicat en Godella-VAL

A primers d’any, l’Ajuntament de Godella ha donat per acabada la campanya del 2018 de prevenció i control del mosquit tigre. Tal i com estava previst, des del passat mes d’abril i fins al mes de novembre, s’han efectuat tractaments, tot i seguint les pautes de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana. 

 

Este 2018, a més de l’aplicació de larvicides en els embornals, fonts, basses i zones enjardinades del municipi, s’han realitzat aplicacions de pintura amb activitat insecticida als embornals de les zones més problemàtiques de titularitat municipal. Així ho ha fet saber el regidor de Medi Ambient, Fernado Oliveros.

 

En les diferents prospeccions periòdiques realitzades al llarg de la campanya, s’ha detectat una major presència de plaga al carrer de Santa Teresa i els seus voltants, el carrer Sant Bertomeu, a la plaça de Colombaires, als carrers adjacents al poliesportiu i al pavelló d’esports municipal, així com al voltant de la plaça de l’Ermita de Campolivar, on s’han intensificat els tractaments. 

 

En aquest programa de control, que ha tingut un cost de 4.933,07 €,  l’Ajuntament de Godella ha comptat amb una ajuda de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 1.766,98 €.

 

 

Informa Nou Horta. Godella

 

Publicat en Godella-VAL

La tècnica d’Agricultura de l’Ajuntament de Godella, Mónica Rubio, va participar el darrer dimecres 12 de desembre a la I Trobada Autonòmica de la Xarxa d’Innovadors Locals Agroecològics de la Comunitat Valenciana, organitzada per la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica (SEAE).

En concret, Rubio va intervindre en la taula rodona sobre reptes i obstacles de la comercialització ecològica, per explicar el projecte del mercat de venda directa, que cada dissabte pel matí s’instal·la a la plaça de l’Ermita de Godella per a la venda de productes de proximitat collits per llauradors i llauradores locals. En este mercat es potencia el consum de fruites i verdures de temporada amb criteris agroecològics. 

L'Ajuntament de Godella recolza esta iniciativa mitjançant la sensibilització i conscienciació ambiental, social i agroalimentària, aquesta última com a principal objectiu. Però no es tracta d’un mercat a l’ús, sinó que va molt més enllà. Cada dissabte s’ofereixen activitats gratuïtes complementàries, impulsades des de la regidoria d’Agricultura, la qual cosa afavoreix que el mercat de venda directa de Godella s’haja consolidat com un punt de trobada on les persones interactuen i intercanvien els seus punts de vista sobre l’agroecologia.

Esta jornada de la SEAE, en què participaren més d’una trentena de productors ecològics de la Comunitat Valenciana, és fruit d’una sèrie d’activitats teòriques i pràctiques realitzades durant este any -en el marc del projecte AgroEcualifica -, i gràcies a les quals persones llauradores, tècniques i investigadores han tingut l’oportunitat de perfeccionar la seua qualificació i capacitats professionals en l’àmbit de l’agroecologia. 

El projecte AgroEcualifica també ha permès a les persones participants analitzar les necessitats d’innovació, prioritzant els experiments a realitzar a escala xicoteta en les seues pròpies parcel·les i compartint els resultats amb altres llauradors i llauradores. S’han realitzat activitats com tallers d’anàlisi de necessitats i priorització, visites col·lectives de camp, seguiment i avaluacions, xerrades divulgatives, etc. Ara, en la celebració d’esta primera trobada, s’han intercanviat les experiències i s’han difós els resultats, donant per conclòs este programa AgroEcualifica, que estava organitzat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Informa Nou Horta. Godella.

 

Publicat en Godella-VAL
Pàgina 2 de 3