L'Associació de Mitjans Digitals de la CV presenta una bateria de propostes per a ajudar als mass media

Dijous, 26 Març 2020 10:31 Escrit per  Associació de Mitjans Digitals de la CV Publicat en Empreses Vist 575 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

La crisi del coronavirus està colpejant a les empreses editores de mitjans de comunicació i publicacions periòdiques d'una manera encara molt més letal i ràpida que la crisi econòmica global de fa una dècada, de la qual moltes d'elles encara no s'havien recuperat.

 

L'Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana representa a 30 editors de mitjans de comunicació online que té en el mercat prop de 40 capçaleres informatives, i centenars de llocs de treball. En aquests dies s'estan bolcant a oferir una informació veraç i responsable, un esforç informatiu enmig d'una caiguda massiva d'ingressos publicitaris.

 

Mentre els seus productes i serveis d'informació i d'entreteniment són més demandats que mai pels ciutadans, especialment els online, i més necessaris per a l'eficaç funcionament de la societat democràtica, els seus ingressos es desplomen.

 

Els de vendes d'exemplars pel confinament de la població. Els de publicitat per la falta sobtada de mercat de molts dels principals anunciants. Els d'esdeveniments i relacions públiques, íntegrament, pel confinament de la població. El sector, molt atomitzat, i amb moltíssimes pimes que tenen una tresoreria molt frèvola i greus dificultats de finançament fins i tot quan el mercat funciona amb normalitat, pot patir tal devastació que es convertisca en un problema encara major, de salut democràtica del conjunt de l'Estat.

 

Els mitjans de comunicació no són un sector econòmic més. Són un element clau en el bon funcionament de la societat democràtica. Són els garants del dret constitucional de tots els ciutadans a la informació i a la llibertat d'expressió.

 

Sense uns mitjans de comunicació social diversos i plurals, el conjunt de la societat espanyola serà molt més pobra si algun desapareix per aquesta crisi. El cessament d'activitats imposat pel Real-Decret per a la imposició de l'Estat d'alarma a Espanya per a fer front al COVID-19 està fent tals estralls entre els editors de publicacions periòdiques que és urgent la posada en marxa d'un Pla de Xoc d'Ajudes a la Premsa, amb mesures immediates, a curt i a mitjà termini que garantisca la continuïtat d'un servei públic essencial, en un context en el qual la informació és clau per a combatre la crisi tant sanitària com econòmica i social provocades per la pandèmia.

 

Moltes empreses, tant grans com mitjanes i xicotetes, no aguantaran si no s'aprova aquest Pla i no es fa de manera urgent per a un sector compromés amb el Govern en la cerca de respostes i d'eixides a la crisi. Serà molt tard i molt més costós recuperar un sector estratègic en el present i en l'immediat futur si en el marc de l'actual situació no es considera la necessària consolidació del sector.

 

El Pla, amb totes les seues mesures, hauria d'estar en marxa com més prompte millor, per això apel·lem a la Generalitat Valenciana i al Govern d'Espanya. El temps de resposta és determinant. La immensa majoria dels editors han hagut d'adequar els processos de treball a la situació, imposar el teletreball, renegociar a la baixa amb els seus anunciants les contraprestacions econòmiques, refer els seus plans de distribució davant les dificultats en els procediments ordinaris.

 

En definitiva, estan incorrent a més en costos extraordinaris precisament quan s'estan esfondrant els seus ingressos. I tot això, pel seu compromís amb el conjunt de la societat prestant un servei públic essencial.

 

Mentrestant, les campanyes de publicitat s'han cancel·lat o retallat en un percentatge estimat per al conjunt del sector en un 75%/80%, altres activitats amb cada dia major rellevància en els ingressos del sector editorial -com són els esdeveniments i la producció de continguts multimèdia per a tercers- s'han esfumat íntegrament per a, almenys, els tres pròxims mesos.

 

L'impacte és enorme en l'àmbit de les publicacions impreses i en les digitals pel que, si el Pla es retarda, podria minvar-se greument l'accés a la informació dels ciutadans, en un moment en el qual la informació és, precisament, una de les millors armes per a combatre l'extensió de la pandèmia.


Les cinc associacions signants d'aquesta proposta –Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, Associació Espanyola d'Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEP), Associació de Revistes d'Informació (ARI), Associació de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (Coneqtia) i Associació de Revistes Culturals d'Espanya (ARCE) - representen a més de 260 grups editorials, amb més de 1.500 capçaleres informatives i una audiència superior a 60 milions d'usuaris.

 

Els associats d'aquestes associacions consideren que l'impacte de la crisi en el seu compte de resultats enguany estarà al voltant de fins a 250 milions d'euros amb la caiguda en les vendes per difusió, publicitat (paper i digital), esdeveniments i producció de continguts i altres serveis.

 

Aquestes associacions representen fidelment la varietat i heterogeneïtat del sector, perquè abasten totes les temàtiques (informació general, especialitzada i professional), de totes les periodicitats (diaris, setmanaris, quinzenals, mensuals, trimestrals, anuaris...), en tota mena de modalitats de distribució i comercialització (de pagament, gratuïts, de subscripció) i en tots els canals i suports (impresos, digitals, gratuïts, multimèdia, aplicacions mòbils...).

 

Així, perquè reclamen:

 

MESURES URGENTS DEL PLA DE XOC D'AJUDES A LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

 

1. Suspensió de la cotització a la Seguretat Social de les empreses i autònoms de la cadena d'edició i comercialització de les publicacions periòdiques (editorials, distribuïdores nacionals, distribuïdores locals i quioscos) en tant duren les mesures restrictives derivades de la situació d'emergència sanitària.

 

2. Facilitat i rapidesa per a abordar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) en tant duren les mesures restrictives derivades de la situació creada pel COVID-19. Els editors continuen traient les seues publicacions, però necessiten flexibilitat per a poder ajustar les plantilles mentre dure la crisi, no poden exigir el tancament de l'activitat per a concedir l'ERTE.

 

3. Execució urgent dels pagaments deguts per les Administracions Públiques a editors, distribuïdors o quiosquers, per devolució d'impostos, campanyes publicitàries o per qualsevol altre concepte.

 

4. Obertura d'una línia de crèdit específica amb ICO o CESCE, estimada en uns 50 milions d'euros, sense interessos i amb dos anys de falta, per a quiosquers, distribuïdors i xicotetes i mitjanes editorials com a fórmula per a poder afrontar el futur en un context de profunda crisi econòmica.

 

5. IVA digital. Transposició de la directiva de la Unió Europea per a les publicacions digitals: 4% IVA per a publicacions i continguts digitals.

 

6. Suspensió de l'IBI als punts de venda de publicacions periòdiques durant tot l'any fiscal 2020.

 

7. Publicitat i comunicació institucional, en TOTES les publicacions periòdiques en paper i digital a preu de mercat. El Govern instarà als governs autonòmics i locals que elaboren plans semblants en els seus respectius àmbits, i regits pels mateixos principis. Aquestes campanyes han d'arribar a TOTS els editors i es poden planificar des de cada associació.

 

8. Enviaments gratuïts de subscripcions amb Correus mentre duren les mesures restrictives que afecten la distribució.

 

9. Ajornament dels pagaments pendents a la Societat Estatal Correus i Telègrafs durant el període de sis mesos prorrogable. Addicionalment, proposem les altres mesures en el marc d'un PLA ESTRATÈGIC D'AJUDA A les PUBLICACIONS PERIÒDIQUES Publicitat i comunicació institucional.

 

10. Creació d'un portal únic d'informació, amb enllaç en tots els mitjans, sobre les actuacions de l'Administració per a combatre el COVID-19 i les mesures per a la recuperació de l'activitat, que incloga: o Assignació d'ajudes per a la creació d'espais informatius en els mitjans col·laboradors o Publicitat institucional del seu llançament o Difusió i accés als continguts proporcionats pels mitjans col·laboradors.

 

11. Contractació de campanyes de publicitat i comunicació institucional per a esdeveniments promoguts pel Govern i els seus organismes dependents.

 

12. Campanyes de divulgació en publicacions especialitzades associades a les iniciatives governamentals i dels seus organismes dependents en matèries estratègiques com a ciberseguretat, emprenedoria, intel·ligència artificial, infraestructures... Pla Nacional de Foment de la Lectura de Premsa Impresa i Digital.

 

13. Compra d'exemplars per al seu repartiment entre col·lectius massius (col·legis, instituts, universitats, hospitals, residències de majors, casernes i tota classe d'oficines i dependències públiques) per part de les administracions. Adquisició de diaris, revistes i subscripcions digitals. Els editors facilitaran aquests exemplars a preus bonificats.

 

14. Adquisició de subscripcions impreses i digitals per a ús intern dels òrgans dependents del Govern conforme a una planificació que permeta a tots els editors, des dels molt grans als molt xicotets, i especialment als editors de publicacions especialitzades, aconseguir audiències qualificades. Correus i servei postal.

 

15. Servei d'Interés Econòmic General (SIEG) permanent per a publicacions periòdiques, amb una tarifa única i reduïda per a l'enviament de les publicacions i que convertisca, de manera urgent, el repartiment de publicacions, com un servei imprescindible i essencial, integrant del Servei Postal Universal. Digitalització del sector.

 

16. Ajudes a fons perdut per a projectes de digitalització o reconversió digital de pimes del sector editorial. En particular, ajudes per a la implantació del teletreball i el reforçament de les capacitats tecnològiques de les companyies editorials de publicacions periòdiques.

 

17. Ajudes per a la capacitació dels professionals en noves eines i per al desenvolupament de nous perfils professionals en les redaccions.

 

18. Programa específic de reciclatge professional a través del SEPE per als afectats pels ajustos d'ocupació.

 

19. Desenvolupament de programes formatius a col·lectius d'interés en la creació d'una opinió pública formada (col·legis, instituts i universitats; empreses, fundacions...) com a part de les iniciatives per a combatre la desinformació.

 

20. Digitalització dels punts de venda. Introducció en quioscos de tecnologia connectada a distribuïdors i editors de manera que aquests puguen conéixer en temps real les seues vendes i existències en punt de venda.

 

21. Reconeixement al dret a "còpia privada" a totes les publicacions periòdiques, diaris i revistes i recaptació addicional del cànon per còpia privada per a satisfer aquest dret.

 

22. Ajudes al desenvolupament d'un teixit editorial local, de mitjans locals, i a la contractació de corresponsals i a l'expansió dels mitjans generals a l'Espanya buidada.

 

23. Creació d'un Institut per a la Innovació Periodística amb la participació de les associacions sectorials, la Universitat, les organitzacions d'usuaris i la indústria associada (telecomunicacions, informàtica...) amb càrrec a les ajudes estatals i dedicat a projectes d'investigació en l'àmbit de la premsa.

 

24. Elaboració d'un llibre blanc del sector de mitjans per a la definició d'un marc de qualitat informativa i de polítiques industrials per a assegurar el futur de la indústria.

 

25. Creació d'un Comité de Seguiment mixt del Pla de Xoc, un Consell format per les associacions sectorials i de les administracions públiques. El Comité elaborarà informes d'avaluació i recomanacions sobre l'impacte del Pla i la seua continuïtat per al Govern.

 

 

 

Modificat el Dijous, 26 Març 2020 10:39