Mostrant articles per etiqueta: Meliana

A final de l’any passat, l'Ajuntament de Meliana concloïa la quinta edició del Programa d’Itineraris Integrats d'Inserció Sociolaboral per a persones en situació o risc d'exclusió social, que finalment ha tingut 98 participants. Les accions que s’han programat han anat sempre vinculades a la promoció de la igualtat d’oportunitats i el desenrotllament personal i, amb aquesta finalitat, s’ha col·laborat estretament i s’ha dinamitzat el programa amb recursos i entitats presents al municipi.


Com explica la regidora de Serveis Socials, Marta Valero, “amb les tutories individualitzades i el conjunt de la programació, s’ha buscat l’adaptació a les preferències i als perfils sociolaborals de les persones participants, tot tenint en compte els àmbits professionals existents en el teixit empresarial local””. Així, s’ha impartit el mòdul, de 100, relacionat amb el certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials acreditat per Labora, en què han participat 12 persones. Unes altres 10 han fet el curs d’higiene alimentària bàsica en el sector hortofrutícola, 10 més el curs de plataformes elevadores i 7 el de monitor/a de menjador escolar.


La responsable de l’àrea detalla, a més: “una part important de l’alumnat ha reforçat diverses habilitats molt necessàries per a la inserció sociolaboral”. Com ara el coneixement de l’idioma per a facilitar la comunicació o l’alfabetització i les competències digitals. Per al desplegament de tot el programa, s'ha contractat un total de 10 professionals: una auxiliar administrativa, quatre orientadores laborals, tres docents de castellà, un tècnic Informàtic (per als tallers de TIC) i la directora del projecte. A més s’ha assistit a les fires d’ocupació de València i Sagunt.


També, com indica la regidora: “hem recorregut al comerç local en diferents moments i per a diverses necessitats”. Així, amb una autoescola local s’han habilitat bons de pràctiques i també s’ha gestionat l’examen teòric. També s’ha facilitat, per mitjà d’una escoleta, la conciliació familiar, entre altres.


Per a aquesta nova edició, s’ha comptat de nou amb el suport de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE), per mitjà de la subvenció concedida de 133.928,56 €. I, com conclou Valero: “per al 2022 ja comptem amb la notificació de la Conselleria que disposem de 132.500 € per a una nova edició que, a més, s’estructura com a contracte programa i, per tant, se li dona major estabilitat i continuïtat”. De fet, un dels majors problemes per a un bon desplegament del programa era el temps limitat de què es disposava per a l’execució real, sempre entre els últims 3-4 mesos de l’any. Ara, la programació es podrà realitzar durant tot l’any.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

 

Publicat en Meliana-VAL
Dijous, 20 Gener 2022 12:17

Meliana canvia els llums del carrer de pilota

L’Ajuntament de Meliana ha procedit al canvi de llums del carrer de pilota valenciana, Vicent Venancio. Es tracta d’una petició del club de pilota local que té la finalitat de millorar la pràctica de l’esport autòcton. Era una actuació necessària per l’esgotament dels llums actuals i pel fet que el recinte necessitava més llum per a vore millor la pilota.


Com explica el regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “hem fet una inversió d’uns 12.000 € dins d’una planificació de millora de les diferents instal·lacions esportives municipals”. S’hi han instal·lat 40 focus de 240 vats i dos de 400 vats. També hi ha planificades altres actuacions, com ara l’enllumenat de la zona d’oci i dels torradors o l’equipament complementari d’algunes dependències del pavelló cobert multiusos per al moment de la seua posada en marxa, prevista d’ací a unes setmanes.


També pel que fa a les instal·lacions de pilota, el responsable de l’àrea manifesta: “dins de la planificació, estem treballant per a completar els recursos per a la pràctica de la pilota a la zona del frontó amb la ubicació d’una pista de frare valencià i una llotgeta”. En aquest cas, seria un projecte que es presentaria a la línia de subvencions que la Conselleria d’Esports habilita cada any per a les instal·lacions de pilota.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L'Ajuntament de Meliana es troba en ple procés de revisió del seu Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), vigent des del 1991. Una revisió que es va iniciar el 2010 amb el pla de participació pública i l'aprovació del document consultiu. En el 2014, la Generalitat va aprovar el document de referència i, en juliol del 2018, l'Ajuntament de Meliana aprovava la versió inicial del pla estructural. Alhora, en maig i desembre del 2018 s'aproven, respectivament, els plans d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral (PATIVEL) i de l'Horta de València (PATODHV). Dos plans que afecten de ple el terme municipal de Meliana.

 

Com explica l'alcalde i responsable d'Urbanisme, Josep Riera, "era del tot necessari aprovar l'adaptació del nostre PGOU als plans territorials vigents per a facilitar la gestió urbanística i evitar entrar en contradiccions entre els diferents planejaments; i adaptar-nos, per tant, a una visió més de conjunt del territori, tant pel que fa a l'horta com al litoral".

 

Així, amb la memòria d'adaptació aprovada inicialment per tots els grups polítics municipals, excepte el Partit Popular, es dona una resposta de gestió al quasi quilòmetre i mig de franja litoral del municipi. Una platja que el catàleg de platges considera com "natural comuna" i que és de les poques platges no urbanitzades al nord de la ciutat de València, considerada ple pla de l'horta com una "finestra oberta al mar", ja que és una de les poques que permet la continuïtat paisatgística i visual entre l'horta i la mar.

 

La responsable de l'àrea de territori incideix: "el pla urbanístic municipal vigent preveia per a la platja un pla especial que durant dècades no ha sigut possible dinamitzar per la particularitat d'aquesta franja de litoral amb afeccions molt importants i limitadores". De fet, per part de l'administració de l'estat hi ha afeccions pel que fa a la línia de costa, l'afecció de carreteres per la V-21 o de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per les diferents goles de desguàs de tota la plana de l'horta. A més, hi ha la part mediambiental i dels usos, competència de la Generalitat. Ara, tot això queda integrat en el PATIVEL, que defineix l'àmbit, els usos i les possibles actuacions. Aspectes sobre els quals l'Ajuntament ja està treballant.

 

D'altra banda, l'alcalde insisteix: "el mateix ocorre pel que fa a l'horta. El nostre planejament era molt restrictiu i ara, amb el PAT de l'horta, es regulen i es permeten els usos tot tenint en compte que Meliana està catalogada com a horta de màxima qualitat agrològica i de màxima protecció (H1)". Així, ara es regula, per exemple, quins usos, a més de vivenda, poden tindre les alqueries que encara hi ha i com s'hi pot intervindre o fer-ne ampliacions; el tractament de la xarxa de séquies i de camins, la configuració de les explotacions agropecuàries o la ubicació de les casetes de ferramentes i arreus, entre altres. Això permet, com a activitats complementàries a l'agrícola, la venda de productes de l'horta, allotjaments i activitats de turisme rural o de restauració, que el pla vigent no permetia.

 

Finalment, Riera conclou: "es tracta d'un document i d'un acord molt important per a la gestió urbanística del nostre municipi, ja que els dos plans territorials afecten la major part del nostre terme municipal i era necessari adaptar-hi la nostra ferramenta de planejament". La memòria fou aprovada en el ple ordinari de desembre i es troba en exposició pública. Meliana és el primer poble a adaptar el seu planejament als dos plans d'acció territorial.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

El govern de progrés de Meliana ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics tret del Partit Popular i el regidor no adscrit, els sisens pressupostos des que en 2015 es va produir el canvi polític al municipi. Uns pressupostos que es consoliden per damunt dels 8 milions d'euros, concretament 8.138.709,88 €.

 

Com explica la regidora d'Hisenda, Maria Pilar Asensio, "els pressupostos d'enguany i de l'any que ve són de transició cap a una nova estructura pressupostària en funció del replantejament d'alguns serveis importants com ara l'àrea de serveis socials, la redefinició del conservatori municipal o la contractació del nou servei de recollida porta a porta dels residus sòlids urbans (RSU), entre altres". Això ha suposat, per exemple, la incorporació definida als pressupostos dels dos contractes programa, amb la Generalitat i la Diputació, pel que fa als serveis socials municipals, un total de 700.000 € que aporten les dues administracions. També s'hi contemplen 745.000 € per a atendre enguany el nou contracte de recollida dels residus. I, després, caldrà veure com incideix a Meliana i els seus pressupostos la possibilitat que el conservatori municipal de música s'integre en la xarxa valenciana de titularitat de la Generalitat, després que s'ha aprovat el règim jurídic. Tenint en compte que actualment el cost del conservatori és de 487.000 €.

 

La responsable de l'àrea econòmica incideix: "de nou es presenten uns pressupostos equilibrats, sense endeutament i amb una pressió impositiva a la baixa". De fet, amb l'aplicació del nou marc legal pel que fa al cobrament de les plusvàlues s'hi ha previst un 40% menys d'ingressos per aquest concepte en la mesura que, amb el nou model, els ciutadans i les ciutadanes pagaran menys. Tot plegat fa que la previsió inicial dels pressupostos pel que fa a les inversions amb recursos propis siga baixa, 125.000 €. Tot i això, recorda Asensio, "enguany està previst el nou pla d'inversions de la Diputació 2022-2023, que suposarà per a Meliana més de 800.000 € per a inversions, que s'incorporaran als pressupostos amb posterioritat. Així, el conjunt dels comptes permetran, amb planificació i rigor, anar desplegant els diferents projectes i programes previstos per les diferents àrees".

 

D'altra banda, l'alcalde, Josep Riera, destaca: "aquests pressupostos inicials creixeran prou i, fàcilment se situaran fregant els 11 milions d'euros, especialment pel que fa a les inversions amb la incorporació de crèdits per diferents motius". Així, hi ha prop d'un milió d'euros d'inversions compromeses en el 2021 que s'acabaran d'executar en el 2022, com ara el centre de dia per a persones majors, la remodelació de l'avinguda de la Senyera, una actuació de repavimentat en diferents trams del municipi, el projecte del pàrquing intel·ligent a la plaça de la Llibertat (SmartCity), la millora de l'entorn i la façana de la taulellera Bernardo Vidal o la millora de les instal·lacions del cementeri. També està previst que, amb la liquidació dels pressupostos del 2021, s'executen amb càrrec al romanent de tresoreria al voltant d'un milió i mig d'euros en projectes ja preparats com ara la millora de l'accessibilitat al nucli de Nolla, la reurbanització dels carrers Aragó i adjacents o el desplegament de la instal·lació d'energia fotovoltaica en diferents edificis municipals, entre altres. El mateix ocorre amb els 800.000 € del pla d'inversions de la Diputació que, en part, es destinarà a la prolongació de l'avinguda Corts Valencianes, o els 400.000 € del pla Reconstruïm pobles per al nou edifici de serveis socials.

 

A més, completa el màxim responsable municipal "per part de la resta d'administracions hi ha diferents inversions previstes a Meliana que suposaran un nivell d'inversió molt important com mai havia viscut el municipi." Entre les quals cal destacar els 2,4 milions del nou edifici Labora - en construcció-, 1,1 milions d'euros per al pas inferior entre vies del c/ València, els 3,2 milions d'euros del pla Edificant, els 1,5 milions d'euros del col·lector litoral al nucli de Roca-Cuiper o la inversió prevista per a la supressió del pas a nivell de la CV-300, que superarà els 5 milions d'euros.

 

Finalment, Riera conclou: "el treball constant i continuat està donant molt bons resultats i s'estan assolint fites i projectes que fa anys que estan plantejats, alguns des de fa dècades".

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

En la sessió ordinària celebrada ahir, el ple de l’Ajuntament de Meliana ha aprovat per unanimitat les al·legacions a l’estudi informatiu d’alternatives al traçat ferroviari de l’alta velocitat València-Castelló.


Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “tot i que no era necessari, i com sempre s’ha fet al nostre Ajuntament en un tema tan important com aquest per al nostre municipi, hem analitzat la documentació i la resposta en diverses comissions informatives i hem portat el document definitiu al ple. Un treball en què hem buscat el consens i la unanimitat, que finalment s’ha assolit”. Cal recordar que a l’Ajuntament de Meliana hi tenen representació els grups polítics de Compromís (7), Partit Popular (5), PSOE (3), Unides Podem-EU (1) i un regidor no adscrit.


El cos de les al·legacions s’articula al voltant de la protecció de l’horta i del territori. Així, destaca, el primer edil: “no tindria cap sentit que s’haja fet un esforç polític i social tan important per a protegir l’espai singular i pràcticament únic de l’horta, i de l’activitat agrària mil·lenària que s’hi realitza, perquè ara, en contra de tota la línia discursiva de la Unió Europea, destrossem més d’1,5 milions de metres quadrats d’una terra d’un gran valor agrològic”. En aquest sentit, l’horta està protegida per la Llei 5/2018 de la Comunitat Valenciana i, des del 2019, té el reconeixement de Sistema Important de Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM) per part de la FAO. El terme de Meliana està tot inclòs dins del que la llei determina com a horta del màxim valor i amb la major protecció (H1).


Una protecció que determina també el valor paisatgístic de l’àmbit i el valor patrimonial de la seua xarxa de reg i de les alqueries existents. A més, precisament la franja d’horta de Meliana està considerada com a “finestra oberta al mar”, figura recollida pel pla d’acció territorial per a destacar una de les poques zones on hi ha continuïtat entre l’horta i la mar, que es veuria greument afectada pel traçat ferroviari. Una zona on també es troba el nucli rural de Roca-Cuiper, que quedaria molt afectat i ofegat entre infraestructures. Precisament a Roca, l’Ajuntament feu la sessió informativa a la ciutadania. Per tant, el traçat més al litoral que proposa el Ministeri va totalment en contra dels objectius ambientals europeus.


Respecte de l’alternativa plantejada per l’Ajuntament de Meliana, l’alcalde insisteix: “ho mirem i ho remirem i encara no hem trobat cap argument per a desestimar l’alternativa que sempre hem defensat d’un traçat ferroviari que enllace des de València amb l’aeroport de Manises i que després transcórrega paral·lel al traçat del by-pass (A-7)”. Un estudi encarregat a la Universitat Politècnica de València que està damunt la taula des de fa 20 anys, que connecta diverses infraestructures estratègiques per als interessos valencians, que ha generat el major consens a la comarca perquè no té tant d’impacte sobre el territori i que suposaria un cost semblant a la resta d’alternatives. “Els ajuntaments hem fet un esforç important per aportar una alternativa raonable que no ha sigut atesa pel Ministeri amb el mateix rigor. Per això demanem que s’estudie aquesta proposta amb el mateix nivell de detall que la resta d’alternatives plantejades. Ho mereixem”, afirma el responsable municipal.


Altres aspectes que es plantegen en les al·legacions és un major nivell de participació en una infraestructura tan determinant; que es revise l’anàlisi multicriteri per a valorar les alternatives amb una major importància pel que fa a l’impacte ambiental, d’acord amb els criteris actuals de la Unió Europea; que l'estudi aprofite per a incorporar un plantejament estratègic i de conjunt tant per al transport ferroviari de mercaderies com en la millora del servei de rodalies; que els estudis incorporen una anàlisi rigorosa dels riscos derivats pel canvi climàtic per l’increment del nivell del mar o per la incidència dels episodis de pluja extrema cada volta més freqüents i sobre una zona molt pròxima al litoral i, per tant, sensible a les inundacions. Estem parlant que aquesta franja és la zona de desguàs i escorrentia d’una part molt important de l’Horta Nord.


Finalment, respecte de les alternatives plantejades, Riera conclou: “pel seu devastador impacte ambiental irreversible, descartem les alternatives més al litoral tal com les ha plantejades el Ministeri i, respecte de l’alternativa que planteja més a l’interior, caldria que es prolongara el túnel previst al voltant d’1,5 km més per a salvar tota l’horta protegida, més enllà de l’arc de la séquia de Montcada i el nucli de la Venda del Sombrerer de Foios”. Un aspecte sobre el qual també s’ha pronunciat per unanimitat el Consell de l’Horta. En aquest sentit, també caldria garantir que el nou túnel passant que es planteja per al servei de rodalia entronque amb el túnel actual abans d’eixir a la superfície per a no destruir espai de sòl agrícola protegit.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha executat obres de millora de l’espai escènic del Centre Cultural Rausell per un total de 83.904 €, dels quals 51.099,05 € han sigut subvencionats per la Conselleria de Cultura.


Com explica el regidor de Cultura, Josep Mateu: “des del Servei de Cultura feia un temps que havíem valorat la necessitat de millorar aquest espai escènic que acull una part important de la programació d’arts escèniques de l’Institut Municipal de Cultura i d’altres àrees de l’Ajuntament. Un espai que no s’havia tocat des de la seua construcció als anys 90 del segle passat”. L’actuació més important s’ha centrat al pati de butaques on s’ha canviat el terra i s’ha col·locat el linòleum adequat per a aquest tipus d’espai. A més, s’hi han ubicat 284 butaques noves, de base retràctil, que guanyen en comoditat i ajuden a aprofitar millor l’espai. Aquesta ha sigut la partida més important, que ha suposat una despesa de 57.387,88 €.


Com destaca el responsable: “també s’han canviat les portes d’accés a la sala per a adaptar-les a la normativa de seguretat i d’accessibilitat i, a la planta superior, s’ha adequat l’espai per a ubicar millor la cabina de control tècnic”. Es tracta d’actuacions que, juntament a altres menors que s’hi han realitzat, donen una imatge renovada de les instal·lacions de l’edifici, que acullen també la col·lecció museogràfica d’art contemporani de Meliana.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

Ahir, a Meliana, set ajuntaments de l’Horta Nord de diferent color polític es van reunir per a tractar les al·legacions al traçat ferroviari d’alta velocitat València-Castelló. A més de l’alcalde de Meliana, Josep Riera, hi van estar presents els també alcaldes de Compromís de Foios, Sergi Ruiz, i d’Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt; alcaldes socialistes hi van estar Javier Puchol de Vinalesa i José Vicente Andreu d’Albuixec. En representació de l’Ajuntament de Massalfassar hi van acudir l’alcalde de Ciutadans, Higinio Yuste, i el regidor d’Urbanisme, Carles Fontestad, de Demòcrates. A més, hi va participar la regidora popular d’Urbanisme de l’Ajuntament de Puçol, Elena Camarero. Tots ajuntaments afectats per les diferents alternatives de traçat.


Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “la finalitat era, tot i la dificultat de poder consensuar un únic model d’al·legacions per les afeccions diferents i particulars en cada un dels termes municipals, tractar de fixar un marc comú que puga servir per a donar una imatge de comarca, en la línia del que ha sigut tradicional des de fa vint anys en aquest tema en concret”. Així, es va parlar sobre la necessitat de garantir la protecció de l’horta de València amb el mínim impacte a les zones de major valor agrològic; sobre la necessitat de majors garanties de participació ciutadana en tot el procés administratiu d’aquest projecte o sobre la necessitat que aquesta infraestructura es contemple dins d’un pla estratègic de passatgers i mercaderies per a tota l’àrea metropolitana, especialment pel que fa a les rodalies.


Cinc dels ajuntaments (Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Albuixec i Massalfassar) són del grup que van presentar al Ministeri l’estudi encarregat a la Universitat Politècnica de València de traçat alternatiu que transcorreria paral·lel al by-pass (A7) passant per l’aeroport de Manises, per això l’edil de Meliana insisteix: “no hem vist gens raonable el tractament que el Ministeri ha donat a la proposta que vam presentar els ajuntaments de l’Horta Nord ni veiem suficientment justificades les raons per a desestimar-la. I, així, entenem que s’hauria d’estudiar i justificar al mateix nivell que els altres traçats presentats”. També es va parlar de la possibilitat d’incloure en les al·legacions aspectes com ara el context actual d’emergència climàtica i canvi climàtic; el qüestionament del sistema d’avaluació de les diferents alternatives, totalment arbitrari; o la valoració dels costos.


Es va acordar remetre el document a la resta d’ajuntamentrs de la comarca perquè pogueren incloure aquells apartats que consideren assumibles i de consens.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha renovat la zona de jocs infantils del parc Silvia Martínez, a més d’un tros del paviment d’un dels trams del jardí de la Closa. S’hi han invertit 21.041,90 €.


Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “amb diferents inversions, anem millorant les zones de jocs dels més menuts d’acord amb la planificació prevista”. Al parc de Silvia Martinez, s’ha reposat tot el paviment de cautxú, de quatre colors, i s’han instal·lat dos engrunsadores noves, una d’elles inclusiva. Amb aquesta línia de treball, s’estan estudiant possibles ubicacions per a noves zones de jocs.


Per part de la responsable de l’àrea es recorda: “en una primera actuació al juny, ja es va refer la zona del parc del Casó de Roca”. En aquella ocasió, la inversió fou de 14.566,20 €.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL

L’Ajuntament de Meliana ha presentat el llibre ‘La llegenda de Bernat, el pirata malfadat’, de Santiago Díaz i Cano, amb il·lustracions de Pablo Broseta, editat per Andana editorial. Es tracta de l’obra guanyadora del Premi de Literatura Infantil de Meliana PLIM 2020.

 

Com recorda Josep Mateu, regidor de Cultura: “es tracta d’un premi molt consolidat, amb escriptores i escriptors d’una trajectòria reconeguda del qual s’han fet vint-i-una convocatòries i s’han publicat vint llibres en la col·lecció, que compta amb una edició molt acurada i molt ben il·lustrada”. En el cas de Santiago Díaz, cal dir que és de Gandia, llicenciat en Ciències Físiques i ha sigut mereixedor d’una vintena de guardons en la modalitat de narrativa, entre els quals podríem destacar els relats breus com ara ‘La guerra és la guerra’, ‘Amnèsia’, ‘La perruca’ o ‘L’ornitòleg’, entre altres.

 

El llibre que s’ha presentat conta la història d’un jove, Bernat, que no sabia de la mar, ni de naus, ni de res de res. Només sabia allò que havia llegit en els llibres. Però un bon dia, quan la vida a casa se li va fer impossible, va decidir eixir a la mar i convertir-se en pirata. En l’acte de presentació, a més de l’autor i del regidor de Cultura, han estat presents l’alcalde de Meliana, Josep Riera; l’editor, Ricard Peris, i l’escriptora i membre del jurat, Maria Jesús Bolta.

 

El premi de la convocatòria d’enguany ha quedat desert. Com explica el responsable de l’àrea: “han sigut els membres del jurat d’aquesta edició, que han fet un treball profund sobre les obres presentades, amb el respecte i la dedicació necessàries, qui finalment van decidir no atorgar-lo per no trobar entre els textos presentats el nivell necessari per a ser premiats i editats”. El jurat ha estat format per Maria Jesús Bolta, Ricard Peris i el també escriptor Santiago Díaz.

 

Però, com diu, Mateu: “aquest fet només fa que des del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Meliana posem més il·lusió i ganes en la pròxima edició que prompte convocarem”. De la mateixa manera, al llarg del 2022 s’organitzaran trobades amb els autors dels llibres editats els dos últims anys que no van poder ser presentats amb la festa habitual per motiu de la COVID, a més de fer-ho també amb Santiago Díaz.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL
Dijous, 09 Desembre 2021 10:17

Nadal a Meliana, activitats i comerç

L’Ajuntament de Meliana, per mitjà de les regidories de Festes i Foment Econòmic ha organitzat una àmplia programació d’activitats de Nadal i Reis i d’accions per a estimular les compres d’aquestes dates en el comerç local. El primer acte ha sigut aquest divendres amb l’encesa dels llums de Nadal.

 

Així, com explica la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio, “un any més hem començat amb l’encesa de llums amb una festa molt animada a la plaça Major que ha suposat la presentació oficial de la decoració i l’ambient nadalencs”. L’acte ha estat amenitzat per la banda de l’Associació Amics de la Música de Meliana i s’ha repartit xocolate per a les 500 persones que s’hi han inscrit al llarg de la setmana i que han participat d’una manera molt ordenada, gràcies a la col·laboració d’entitats com Meliana Contra el Càncer, les Ames de Casa, les Cambreres del Crist o l’Associació Amics de la Música.

 

Respecte de la decoració nadalenca, la responsable detalla: “tot i que el cor de l’ambientació és la plaça Major amb la decoració de la façana de l’Ajuntament, l’arbre enmig de la plaça i els llums d’ambientació, enguany hem afegit més llums en diferents punts del poble”. Així, a més de l’eix comercial format per l’avinguda Santa Maria i el carrer Rei en Jaume, la il·luminació arriba a les diferents entrades al municipi i a les places i llocs més emblemàtics. En la decoració, també han col·laborat les Ames de Casa amb l’elaboració de motius nadalencs de punt de ganxo.

 

Una altra de les activitats que pren impuls és el concurs de betlems. La recentment creada Associació Betlemista de Meliana pren el relleu de la Penya la Forca. El concurs celebra enguany l’edició que fa quaranta-cinc. El jurat els visitarà del 14 al 17 de desembre. De la mateixa manera, des de l’1 de desembre i fins al 15 de desembre s’està fent la inscripció per a les comandes reials. Asensio incideix: “es tracta, per tant, dels preparatius per a les festes i per a tot un seguit d’activitats que vindran a partir del 23 de desembre i que s’allargaran fins al 5 de gener amb la Nit de Reis. En els primers dies, ja hi ha 200 inscripcions per a les comandes reials”.

 

D’altra banda, la regidora de Foment Econòmic, Amparo Martí, destaca; “durant tots aquests dies desplegarem una campanya de promoció de les compres en el comerç local, un dels motors de la vida de Meliana”. Així, s’ha creat una imatge pròpia que conjuga els motius nadalencs amb el tret més identificador de Meliana que suposa el mosaic Nolla. Una imatge que estarà present en tanques publicitàries, els programes de mà i en diferent material promocional, com ara llibretes i tasses.

 

Finalment, Martí insisteix: “l’ambientació de llums, la decoració nadalenca, la música als carrers i les activitats programades faran que hi haja molta activitat als carrers que estimulen la visita als nostres comerços”. Enguany, també hi ha diversos arbres decorats amb motius nadalencs per les zones comercials i els comerços locals també podran participar en el concurs de betlems amb la decoració dels seus aparadors.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicat en Meliana-VAL
Pàgina 6 de 23