Els pacients amb Grup 0 i Rh positiu podrien presentar major protecció enfront de la COVID-19

Dimecres, 27 Gener 2021 11:05 Escrit per  IVIRMA Global Publicat en Salut Vist 461 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

En els nostres dies, l'actualitat impera baix el monopoli d'un tema que continua copant tots els àmbits de les nostres vides: la COVID-19 i els efectes de la seua expansió. Creixen la preocupació i incertesa i, per això, augmenten les investigacions a la recerca de resultats que permeten abocar certeses a aquesta realitat enigmàtica. I l'eterna pregunta: Hi ha manera de deslliurar-nos d'ella? Potser factors com el grup sanguini poden tindre influència en la predisposició a patir aquesta malaltia?

 

En aquest sentit, un estudi multicèntric publicat recentment per IVI i presentat en l'última edició de la ASRM (American Society for Reproductive Medicine, per les seues sigles en anglés), un dels majors congressos en l'àmbit mundial de Medicina Reproductiva, mostra que els pacients amb grup sanguini 0 positiu i Rh positiu presenten una major protecció enfront de la COVID-19.

 

“En les dades analitzades en la nostra població en el període post-confinament des de maig a juny, amb una mostra de 6.140 pacients per a SARS-CoV-2, trobem que la incidència de malaltia (entesa com a pacients que havien presentat un anticòs positiu, siga IgM o IgG) era menor en pacients amb grup O, trobant de manera significativa que el grup Rh negatiu havia sigut més freqüent entre els infectats, alguna cosa en contra del que s'havia publicat prèviament”, comenta el doctor Antonio Requena, Director Mèdic d'IVI.

 

“La taxa de seropositius no varia significativament amb l'edat i no es van observar diferències quant a gènere o grup sanguini. No obstant això, es va observar que els individus Rh negatius tenien un risc lleugerament més alt de contagi que els Rh positius. A més, en les àrees de major prevalença de la malaltia, el percentatge d'IgM positius és també alt i hi ha un major risc de contagi quan un dels membres de la parella ja és seropositiu”, afig el Dr. Requena.

 

La idea que el grup sanguini puga tindre algun valor pronòstic en relació a la COVID-19 és interessant, si bé encara ens trobem en una fase molt inicial on urgeix determinar primerament si aquesta associació és real, com bé apunta el Dr. Christopher Latz, coautor d'un dels estudis més recents sobre aquest tema.

 

Què es coneixia prèviament?

El primer indici de l'associació entre grup sanguini i Coronavirus sorgeix durant el brot de SARS-CoV en 2002. Els resultats d'un primer estudi publicat en 2005 van indicar que els pacients amb grup sanguini 0 presentaven menor risc de contagi que els altres grups.

 

15 anys més tard, en un article no revisat per altres experts, científics de la Xina van reportar una associació similar entre el grup sanguini i SARS-CoV-2; es va observar que el grup 0 s'associava a menor risc d'infecció per COVID-19, mentre que el grup A presentava major risc de contagi.

 

Les investigacions realitzades des d'aquest moment no han derivat en troballes consistents. Al juny, un grup de científics d'Europa i Austràlia van publicar els resultats d'un estudi que comparava el genoma de 1.610 pacients afectats per COVID-19 greu i 2.205 donants de sang sans. Els investigadors van observar que les variants gèniques de dues regions del genoma humà estaven associades amb un grau sever de la malaltia i amb un major risc de mortalitat. A més, es va trobar que els individus del grup A presentaven fins a un 45% més de risc de desenvolupar severament la malaltia, mentre que els individus del grup 0 tenien un 35% menys de risc.

 

El mes de juliol passat, el Dr. Latz i els seus col·laboradors indiquen que no van trobar relació entre el grup sanguini i la severitat de SARS-CoV-2 (Annals of Hematology). No es va trobar cap correlació significativa entre tots dos factors en indicadors com a hospitalització, intubació o mort. No obstant això, sí que es va observar que en els individus Rh positiu era més probable donar positiu per COVID-19 que els Rh negatius, i que els grups sanguinis A o AB presentaven major taxa de positius que el grup 0.

 

En un estudi publicat a l'abril i actualitzat al juliol, no revisat per experts, els resultats coincideixen amb els del Dr. Latz. S'observa que els individus Rh positiu, i el grup sanguini B presentaven major taxa de SARS-CoV-2 positius que el grup 0. No obstant això, aquestes dades no demostren una associació significativa entre grup sanguini i intubació i/o mort entre pacients amb COVID-19, per la qual cosa, segons el Dr. Latz, de moment, el grup sanguini no hauria d'usar-se com a factor definitiu per a identificar el major o menor risc de desenvolupar de manera severa aquesta malaltia.

Modificat el Dimecres, 27 Gener 2021 11:08