Mostrant articles per etiqueta: Economia

La Junta de Govern de Paiporta ha adjudicat, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, la construcció de dos nous trams de carrils bici, que se situaran a la carretera d’Albal i a l’Avinguda Francesc Ciscar. Aquesta última infraestructura connectarà la localitat amb l’anell verd metropolità, en el tram entre Sedaví i Picanya.


La longitud total dels dos carrils bici suma 2,8 quilòmetres, i la inversió prevista ascendeix a 231.419 euros, dels quals seran subvencionats 117.404 per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dins de la línia d’ajudes als municipis per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic.


Per a la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, es tracta d’una inversió «històrica, per l’avanç que suposa en matèria de mobilitat sostenible, i per la connexió que estableix amb la resta de la comarca gràcies a la unió amb l’anell verd metropolità, que és un eix fonamental en la nova política de foment de l’ús de la bicicleta i d’altres mitjans que no contaminen».


Per a Val, «el foment de l’ús de mitjans de transport col·lectius o d’emissions zero és una de les claus per a frenar el canvi climàtic i millorar la salut de les persones, sense oblidar que estarem units de manera més segura i eficient amb els pobles del voltant».


El nou tram de carril bici de la carretera d’Albal anirà des del carrer José Capuz fins al carrer Serra d’Aitana, vorejant la urbanització l’Horta, amb una longitud de 904 metres i una inversió de 43.525,76 euros. L’altre tram, que unirà la nova rotonda de la CV-406 amb l’anell verd metropolità, recorrerà l’avinguda Independència, Francesc Ciscar i la carretera de València, amb una longitud de 1,9 quilòmetres i una inversió de 187.894 euros.


Amb aquests nous carrils bici, Paiporta suma 5,4 quilòmetres més des de 2018, amb trams que han permés les connexions entre els carrils existents anteriorment, i han millorat la unió amb la resta de localitats, amb l’objectiu global de fomentar la mobilitat sostenible, reduir l’ús del cotxe privat i, per tant, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació.

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL

La Diputació de València fa un pas més en la consolidació del seu control intern, un procés en el qual es va implicar Presidència en resposta als requeriments i suggeriments dels habilitats nacionals de la institució, i que es posa de manifest en l'Informe Resum de Control Intern i el Pla Anual de Control Financer presentats el mes d'abril.

 

En xifres, l'informe de control intern del passat exercici recull 11.468 fiscalitzacions, més d'un miler respecte a 2020. Un 75% de les mateixes pertany a l'àrea de Contractació, reflectint-se un increment important en l'àrea de Personal. Entre els 38 departaments amb capacitat de gestió, Carreteres, Medi Ambient, Patrimoni, Benestar Social i Promoció Cultural són els que més expedients tramiten. Del total, un 85% de les tramitacions van rebre la conformitat en primera instància.

 

També s'han incrementat els informes d'estabilitat pressupostària, 272 enfront dels 227 de l'exercici 2020 i els 205 de l'any anterior. I quant a la fiscalització del Pla d'Inversions 2020-21, el programa que engloba el finançament d'infraestructures i serveis en els municipis i mancomunitats de la província, l'interventor constata 2.399 informes de projectes favorables i 82 desfavorables.

 

Les subvencions

L'informe no aprecia fraccionament de contractes i valora la gestió de les subvencions a través del Gestor d'Expedients. Es van fiscalitzar 1.113 subvencions, consolidant així la xifra de l'anterior exercici, on es va produir el punt d'inflexió amb un increment del 80% en els tràmits realitzats amb la nova eina. En este sentit, Intervenció no ha detectat greus deficiències en els expedients, que en els casos oportuns s'han esmenat sense objeccions. Com a recomanació, insta els gestors de la Diputació a reforçar la comunicació amb els beneficiaris de les subvencions i a instruir-los en la utilització de les eines informàtiques per a fer una correcta justificació de les mateixes.

 

D'altra banda, el portal de Transparència de la Diputació conté les auditories externes realitzades als ens del sector públic dependent de la Diputació, amb la supervisió dels interventors. A través del web poden consultar-se els comptes de la pròpia corporació, el Consorci Provincial de Bombers, Egevasa, Girsa i Divalterra, que es troba en el tram final del seu procés de liquidació.

 

L'informe de la Intervenció General de la Diputació conclou que “s'han augmentat considerablement les facultats d'intervindre en les decisions de l'administració mitjançant controls interns i la seua publicitat”, al mateix temps que valora el Pla d'Acció del President per a resoldre les deficiències detectades pels interventors, que en el passat exercici va incloure millores en matèria d'informàtica, subvencions, personal i protecció de dades.

 

Escoltar i millorar

De cara al present exercici, Intervenció proposa dos línies de millora en contractes i subvencions, valorant el treball que s'està realitzant per part de l'actual equip de govern i confiant en l'eficàcia del Pla d'Acció del President, que aborda estos suggeriments amb “mesures correctores estructurals”. Una major didàctica amb els beneficiaris de les subvencions, que es traduïsca en una millor justificació, i la supervisió de cada contracte per un tècnic-professional, que pot trobar-se en la pròpia Diputació, són les propostes sobre les quals insistix l'interventor en el seu informe.

 

El president de la Diputació, Toni Gaspar, té clar que “la transparència no servix de res si es queda en una declaració d'intencions, però pot millorar molt les institucions si aclarim tràmits i gestions, deixem treballar als que saben i escoltem els seus consells en cadascun dels processos administratius”. Obsessionat amb la reducció de la burocràcia, Gaspar ha presentat ja dos plans d'acció des de Presidència per a donar resposta a les recomanacions dels habilitats nacionals, principals aliats per a vetlar per la legalitat dels processos i l'agilitat i l'eficiència en la gestió.

 

El segon pla d'acció es va traduir en 2021, com recull l'informe d'Intervenció, en millores en diferents àrees, des d'Informàtica a Personal, passant per les subvencions i la protecció de dades. Fruit del treball conjunt entre Presidència i Intervenció s'ha modernitzat el Gestor d'Expedients i implantat el Portal de Contractació Menor, mentre que s'ha intensificat l'elaboració d'una normativa de protecció de dades arran de les amenaces en matèria de ciberseguretat.

 

Altres projectes impulsats des del Pla d'Acció del President, del qual va donar compte en el ple de juliol de 2021, són la modificació de l'Ordenança General de Subvencions, dirigida a la creació d'un pla estratègic per a totes les àrees i un futur departament de subvencions; i la posada en marxa d'un Pla Estratègic de Personal que regula la carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment dels treballadors de la corporació.

 

Canvi dràstic

El reforç del control intern en la Diputació va començar a posar-se de manifest a partir de 2016, si bé el canvi dràstic s'evidencia més clarament comparant els últims tres exercicis amb els primers anys de la dècada. En 2011, la Diputació no comptava amb un control de legalitat financera en cap de les seues àrees i delegacions. Actualment existix un pla anual de control financer que es va crear en 2016; un informe resum de control intern posat en marxa en 2019; un pla d'acció del president pioner estrenat l'any passat; i un control permanent sobre factures, subvencions, contractes, pagaments, personal i llocs d'alta direcció.

 

Quant a les empreses i organismes propis de la institució, Divalterra, Egevasa, Girsa i el Consorci Provincial de Bombers compten amb un control de legalitat financera que s'encarrega del compliment de la normativa vigent en tots els expedients, i els tres primers disposen igualment d'un sistema de control de legalitat operativa que analitza el resultat de la posada en marxa d'estos expedients i les possibles conseqüències de la seua execució.

 

Publicat en València
Etiquetat com

L'Ajuntament de Foios ha presentat al Pla Reacciona de la Diputació de València tres projectes per valor de 221.000 € que milloraran les infraestructures i serveis de la localitat. Es tracta, d'una banda, de la implantació d'una via de ciclovianants per al primer tram del Camí de la Mar, entre la carretera de Barcelona i la via Xurra, el projecte de la qual ja està redactat.

 

A més de ser el nexe d'unió entre el nucli històric de Foios i el barri de Cuiper, el Camí de la Mar és una via de gran afluència de persones pel paisatge que travessa que el fa molt atractiu per als trajectes a peu o amb bicicleta. Aquesta intervenció s'uniria a les que ja s'han escomés en aquesta via per al seu condicionament.

 

El segon projecte presentat al Pla Reacciona consisteix en una instal·lació solar d'autoconsum per a l'edifici de Serveis Socials. Serà la quarta instal·lació fotovoltaica del municipi de Foios, que compta, o té en execució, amb altres tres al centre de Majors, al col·legi Rei en Jaume i al poliesportiu, dins de l'estratègia per reduir el consum energètic dels edificis municipals.

 

Finalment, el tercer projecte és l'actuació al sanejament en l'últim tram del carrer de la Lluna. Actualment, s'està executant la primera fase entre l’Avda. Hugo Bacharach i el carrer Túria. Una vegada conclòs, el nou col·lector donarà solució als problemes d'inundabilitat de la zona, al mateix temps que servirà d'infraestructura primària per al Polígon de la Mar, la urbanització del qual es vol impulsar des del consistori.

 

Com ha explicat l'alcalde de Foios, Sergi Ruiz, "els municipis xicotets hem d'aprofitar els recursos i ajudes provinents d'altres administracions per a, de manera planificada i amb una estratègia clara, dur a terme actuacions i inversions que atenguen les necessitats de la ciutadania. Així ha sigut com hem fet el gran impuls en les infraestructures i serveis dels últims anys".

 

Informa Nou Horta. Foios

Publicat en Foios-VAL

L'Ajuntament d'Alcàsser ha executat un total de set actuacions en el municipi que estan subvencionades pel Pla d'Inversions 2020-2022 de la Diputació de València, i que, com ha explicat l'alcaldessa, Eva Zamora, «suposa una inversió significativa per a la localitat, que ens permet escometre obres que són necessàries per a continuar millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes d'Alcàsser».

 

Així, la primera de les actuacions consisteix en el condicionament d'una aula per a oficis en l'edifici d'aigües potables de la localitat, que suposa una inversió de 78.650 €. Així mateix, s'inclou en aquest pla d'inversions la construcció d'aljubs per a l'aprofitament de l'aigua de pluja tant en l'avinguda Diputació com al carrer Argenters. L'import és de 308.008,08 €, que s'adjudicarà en dos lots.

 

Respecte a l'impuls de l'eficiència energètica, la Diputació ha subvencionat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en diferents instal·lacions municipals. D'aquesta manera, s’ha injectat 58.717,06 € per a la placa solar a l'edifici Plalesa; 47.339,39 € per a la del Centre Social; i 43.620,32 € per a la instal·lació solar en la Llar del Jubilat.

 

Altres actuacions incloses són el projecte de protecció de peus de fanals en les avingudes Ricard Hernández, Joaquín Sorolla i Mestre Serrano i als carrers Doctor Moliner, Godofred Hernández i Societat Musical Santa Cecília, amb un import de 28.205,20 €; així com la rehabilitació de les cobertes de l'edifici de la casa consistorial, que ha suposat una inversió de 122.500 €.

 

Finalment, dins del Pla d'Inversions de la Diputació s’han destinat 25.773 € a la construcció del camí d'accés al Matadero des de la rotonda de l'avinguda Artal de Foces; i 13.726, 83 € al Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM).

 

Informa Nou Horta. Alcàsser

Publicat en Alcàsser-VAL

L’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en aquests moments en l’ampliació i millora de les instal·lacions del Cementeri Municipal. L’actuació compta amb un pressupost de 54.835 euros, està adscrita a les subvencions del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 i està sent executada per l’empresa adjudicatària ALDABA OBRAS REUNIDAS S.L.


L’obra consisteix, per una banda, en la creació d’una nova unitat formada per 60 nínxols que ocuparan la part de la zona verda existent del mòdul F. L’actuació contempla per altra banda la reparació de les cobertes de les unitats de nínxols existents on s’ha detectat més necessitat, concretament el mòdul D i E. Es té previst també la creació de pous drenants de recollida i evacuació d’aigues al subsòl en la zona noroest del Cementeri.


Aquests treballs formen part de les diverses actuacions municipals dutes a terme per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de condicionar i millorar les instal·lacions municipals. Durant l’any 2019 es van executar altres actuacions d’ampliació en dues intervencions diferenciades com la construcció d’un bloc de nínxols de 188 unitats noves i dos nínxols més de dimensions especials. L’any 2020 es van construir 86 nous nínxols en cinc blocs diferenciats. A més, durant l’any, l’Ajuntament realitza tot tipus de treballs de neteja i manteniment així com revisions periòdiques per tal de millorar el servei que s'hi ofereix.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha rebut una subvenció de 142.095 euros per part de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a millorar i modernitzar la seua àrea industrial.

 

Una de les accions que durà a terme en el marc d'aquesta subvenció és l'asfaltat de l'avinguda de l'Horta, ja que l'estat del paviment actual és molt deficient a causa de la gran quantitat de vehicles que transiten diàriament per aquesta via.

 

A més, està previst que es realitze una senyalització completa del polígon, incloent tant senyals verticals com horitzontals. Aquest treball, que té l'objectiu de previndre accidents, comptarà amb l'assessorament de la Policia Local.

 

D'altra banda, es crearà un carril bici de doble direcció que connectarà l’Anell Verd de la zona amb altres poblacions, permetent així el desplaçament pel polígon.

 

El projecte també contempla millorar l'accessibilitat de les voreres i passos de vianants.

 

Amb tot això, l'actuació pretén millorar el paviment existent, afavorir el pas entre les voreres a banda i banda de la carretera, i fomentar l'ús de la bicicleta en el polígon, així com renovar i completar la senyalització horitzontal i vertical del polígon.

 

Des del Consistori asseguren que aquestes actuacions són necessàries per a aconseguir un sector industrial que oferisca la màxima competitivitat i atraga noves empreses.

 

Informa Nou Horta. Bonrepòs i Mirambell

 

L'Ajuntament d'Alcàsser ha rebut una nova subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que supera els 160.000 €, per a la modernització de les àrees empresarials. «Amb aquesta nova ajuda, continuem implementant millores amb actuacions que s'executaran tant al polígon del Pla, com al de l'Alter», ha assenyalat l'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora.

 

D'aquesta manera, es destinaran un total de 53.082,52 € a la millora de la senyalització i zones verdes del Pla; mentre que 109.134,15 € s'invertiran en l'àrea empresarial de l'Alter per a acabar la substitució de les lluminàries per altres de tipus LED, la millora de la senyalització i, finalment, l'obertura de part del carrer Ferrers.

 

Aquestes actuacions se sumen a unes altres que ja s'han anat realitzant en les zones empresarials d'Alcàsser. «Sempre ha estat en la nostra línia d'actuació modernitzar les àrees industrials de la localitat, amb l'objectiu de facilitar el treball de les empreses que estan instal·lades en elles, però també de les futures empreses que vulguen implantar-se, i amb aquesta inversió avancem en aquest objectiu», ha conclòs Zamora.

 

Informa Nou Horta. Alcàsser

Publicat en Alcàsser-VAL

Els municipis de l'Horta rebran altres 5,4 milions d'euros de la Diputació de València en el marc del Fons de Cooperació Municipal, que ja va deixar una mica més d'11 milions a la comarca fa a penes dos mesos. L'Horta Nord té assignats 2.586.000 euros i l'Horta Sud 2.879.000 euros en este segon repartiment provincial, que tindrà continuïtat abans d'estiu amb una altra aportació similar, la qual cosa elevarà a més de 20 milions d'euros l'assignació de la Diputació als ajuntaments de l'Horta a través del Fons de Cooperació.

 

Paterna, a l'Horta Nord, i Torrent, a l'Horta Sud, rebran 210.000 i 218.000 euros respectivament, mentre que Burjassot, Alboraia. Montcada i Puçol, a l'Horta Nord, i Mislata, Aldaia, Manises, Xirivella, Alaquàs, Catarroja, Paiporta, Quart, Picassent, Alfafar i Silla, a l'Horta Sud, tindran una assignació superior als 150.000 euros.

 

La Diputació de València incrementarà enguany la seua aportació al Fons de Cooperació Municipal fins a arribar als 80 milions d'euros. La corporació provincial ha ingressat ja 40 milions als ajuntaments de la província; repartirà 20 milions més en els pròxims dies, després de la seua aprovació en la Comissió d'Hisenda i en el ple de la setmana vinent; i completarà la seua assignació a este programa conjunt amb la Generalitat amb un últim lliurament de 20 milions, que arribarà als municipis valencians abans d'estiu.

 

D'esta manera, la Diputació quadruplica els 20,6 milions d'euros que va començar aportant al Fons de Cooperació en 2017, any en què es va crear l’eina de finançament municipal que permet als consistoris destinar les ajudes tant a inversió com a despesa corrent. “Els 80 milions d'enguany constituïxen una aportació històrica que se suma als 144 milions del recentment presentat Pla d'Inversions i que posen de manifest que la prioritat per a esta institució són els pobles als quals representa, especialment aquells amb menys de 10.000 habitants, que són els que més la necessiten”, assenyala el president de la Diputació, Toni Gaspar.

 

Gaspar insistix en “l'eficàcia d'este Fons que ha aconseguit reduir al mínim la burocràcia i transferir liquiditat als ajuntaments de manera molt àgil”, i recorda que l’aposta decidida per les transferències directes als municipis “és possible gràcies a la voluntat de l'equip de govern de reinvertir el romanent als pobles, ajudant-los a eixir de la pandèmia i a fer front a problemes conjunturals com és hui el de la inflació”.

 

Compensació als pobles d'entre 3.000 i 10.000 habitants

El màxim responsable provincial ha explicat que en este segon repartiment del Fons de Cooperació 2022 la Diputació “ha volgut compensar als municipis d'entre 3.000 i 10.000 habitants, eixos que habitualment queden fora dels criteris correctors al no ser del tot xicotets, cas de pobles amb menys població i recursos als quals la institució considera prioritaris, ni arribar a disposar dels ingressos que tenen localitats amb major nombre d'habitants”.

 

Els 20 milions d'euros aprovats en la Comissió d'este dimarts, que arribaran a ple la setmana vinent, s'ingressaran a continuació als ajuntaments, que encara disposaran d'una altra partida similar abans d'estiu “amb l'objectiu de garantir la seua liquiditat i la possibilitat de fer front a la pujada de preus generalitzada que condiciona la qualitat de vida de les veïnes i veïns de qualsevol municipi”, afig el president Gaspar.

 

Publicat en Comarca-VAL
Etiquetat com

L’Ajuntament de Xirivella ha tancat l’exercici comptable de 2021 amb un romanent de tresoreria que supera els 7 milions d’euros. Del tancament dels comptes també destaca la reducció del període mitjà de pagament, que se situa en 13,1 dies, i el nivell de deute viu, que baixa al 34,9%, lluny del 110% permés. A més, el consistori compta amb una capacitat de finançament de més de 3,5 milions d’euros. “Un dels nostres objectius en esta legislatura ha sigut reduir el deute municipal sense desatendre el manteniment i les millores de la ciutat. Amb els comptes públics sanejats realitzarem potents inversions a molt curt termini. Eixa és el nostre full de ruta: garantir la solidesa financera i el benestar ciutadà perquè Xirivella cresca a tots els nivells”, assegura l’alcalde Michel Montaner.

 

Dels 7.013.684,03 euros que han aflorat de romanent de tresoreria, 3,9 milions es destinaran a inversions per a este any 2022, segons han pactat els dos socis de govern, PSOE i PODEM, i el grup Compromís. D’este acord destaca per la seua importància la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana, per a això es destinarà mig milió d’euros i suposarà una nova reestructuració urbana a la ciutat, que fins ara es continua regint amb el PGOU de l’any 1987.

 

Principals inversions

Els romanents també permetran seguir amb la millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable, amb una aportació de 450.000 euros. Així mateix, s’ha destinat una partida de 650.000 euros per a asfaltat i adequació del ferm, una altra 300.000 euros per a mobiliari urbà, una de 150.000 per a la millora de les voreres en l’Avinguda de la Pau, 50.000 per a enjardinar la zona de l’IES Gonzalo Anaya i 20.000 per a reordenar la zona de la Closa.

 

Es continuarà amb diverses iniciatives per les quals s’ha apostat en els últims anys com són la modernització de l’enllumenat públic, per a això es destinaran 250.000 euros, i la potenciació dels carrils bici amb la redacció de dos nous projectes i l’execució d’un tercer.

 

També se substituiran les emissores de la Policia Local i a dotar d’un nou vehicle a Protecció Civil. En esports es renovarà la gespa del futbol 8 del poliesportiu Ramón Sáez, amb un cost de 200.000 euros. Altres 70.000 euros aniran per a les graderies del camp de futbol del Barri de la Llum.

 

Informa Nou Horta. Xirivella

Publicat en Xirivella-VAL

Un any més, l'Ajuntament de Torrent ha obert la convocatòria per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a famílies monoparentals de l'any 2022, amb l'objectiu de fer costat a aquestes unitats familiars amb baixos ingressos, perquè puguen fer front a les diferents despeses del dia a dia, amb una dotació de fins a 400 euros sota la modalitat de pagament únic.

 

Sobre aquest tema, la regidora d'Igualtat, Marina Olivares, qui és la responsable de l'àrea que impulsa aquestes ajudes, destaca que “aquestes subvencions ens permeten ajudar a famílies en situació de monoparentalitat, que suposen un nou model familiar cada vegada més present en la nostra societat”.

 

Així, les sol·licituds podran presentar-se fins al pròxim 13 de juny (aquest mateix dia inclòs), ja siga pel registre d'entrada de l'Ajuntament de Torrent, sol·licitant cita prèvia, o telemàticament a través de la carpeta ciutadana de la web municipal (www.torrent.es). Igualment, en la mateixa pàgina es poden consultar totes les condicions i requisits, així com els diferents passos per a realitzar el tràmit.

 

En aquest aspecte, les famílies que podran beneficiar-se d'aquestes ajudes seran aquelles monoparentals amb el títol oficial vigent expedit per la Generalitat Valenciana o, també, aquelles que hagen sol·licitat el títol oficial de família monoparental o la seua renovació a la Generalitat Valenciana en l'últim semestre de 2021 o l'any 2022 sense resolució administrativa en la data de sol·licitud d'aquesta ajuda.

 

Així mateix, també serà indispensable que la persona sol·licitant residisca en el municipi de Torrent amb un període mínim de 6 mesos immediats i consecutius a la data d'aquesta sol·licitud. D'altra banda, la suma dels ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar dividida pel nombre d'integrants que la componen no deurà superar el còmput anual de l'1,3 del IPREM 2022 en la data de sol·licitud, és a dir, 9.032,71 euros.

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL
Pàgina 10 de 55