Mostrant articles per etiqueta: sostenibilidad

La greu crisi sanitària del coronavirus està obligant a realitzar canvis dràstics i de caràcter urgent en la mobilitat urbana i metropolitana, amb reduccions en el nombre de desplaçaments i amb nous criteris de distanciament físic per a garantir la salut de les persones. Això implica un nou paradigma a considerar en la gestió de la mobilitat en els pròxims mesos i anys. Aquests canvis s'estan executant en la resta dels països d'Europa, i altres ciutats de l'Estat, i posen el focus a afavorir els trajectes per als vianants i amb bicicleta. El Govern d'Espanya, ha anunciat que té intenció d'executar un pla per a facilitar l'ús i posicionar la bicicleta com el vehicle més segur per a respectar la distància social per a combatre la COVID-19. El mateix Ministeri de Sanitat recomana els desplaçaments caminant o amb bicicleta, com els mitjans que millor garanteixen el distanciament interpersonal recomanat.


D'altra banda, els últims estudis científics d'universitats com Harvard, Aarhus, Siena o Bolonya demostren una clara relació entre la contaminació ambiental i la propagació de la malaltia. És necessari recordar, que en dues zones amb alts índex de contaminació com són Madrid i Llombardia, l'impacte de la malaltia ha sigut significativament major que en altres territoris amb menors índexs de contaminació. És per això que una vegada més, constreny afavorir els desplaçaments sostenibles per a cuidar de la nostra salut i protegir-nos de possibles rebrots de la COVID-19.


Davant l'arribada de la fi de l'estat d'alarma, i l'inici de la desescalada, és necessari per part de la Mancomunitat i els Ajuntaments de l'Horta Sud, prendre mesures urgents que garantisquen la seguretat i la salut en els desplaçaments de les veïnes i els veïns de la comarca.


A continuació, presentem una sèrie de propostes i idees que diferents associacions i entitats de la comarca veiem necessàries per a la seua implantació al més prompte possible:


• Aconseguir ciutats 30 i reduir els límits de velocitat de circulació. La necessitat de respectar la distància social durant el procés de desescalada fa de vital importància preservar la integritat física de vianants i persones amb mobilitat reduïda, que necessàriament prendran part de la calçada per a poder circular amb seguretat, i de les bicicletes. Per això proposem que es prenguen mesures de modulació de les velocitats dels vehicles per a augmentar la seguretat i qualitat de vida de la ciutadania, prestant especial atenció als voltants de centres de salut, centres escolars, així com aquelles zones on es produïsca especial concurrència de persones.

 

• Implantació de carrils bici temporals per a ús massiu i segur, principalment per a animar a l'ús de la bici a persones que tradicionalment no fan ús d'ella per a desplaçar-se: Veiem necessari, i alhora factible, igual que altres ciutats, que es destinen certs carrils dels carrers més amples de la ciutat a la circulació de bicicletes. Aquesta mesura està tenint un gran èxit en moltes ciutats del món perquè alleuja directament la congestió de persones en el transport públic i motiva a la ciutadania a moure's activament. És una mesura per a implementar immediatament, possiblement disponible en finalitzar el confinament, moment en què la ciutadania sentirà una major necessitat de desplaçar-se; sent provisionals, a mitjà termini s'haurien de reconvertir i executar perquè quede com a definitius. Per a la implementació d'aquestes mesures, s'usaria l'anomenat urbanisme tàctic, mitjançant la col·locació d'elements físics, com a cons, que delimiten els nous espais.

 

• Aprofitant les mesures d'urbanisme tàctic exposades anteriorment, estudiar la senyalització d'un carril bici d'accés als polígons industrials, per a facilitar l'accés de treballadors i treballadores de manera segura als seus centres de treball.

 

• Reconversió de carrers en espais per als vianants. Alguns carrers dels municipis de la comarca no disposen de voreres d'ample suficient per a garantir la distància mínima suggerida pel ministeri de sanitat per a evitar contagis. És per això que sol·licitem als ajuntaments el tancament parcial dels carrers que no complisquen amb aquesta mesura per a destinar major espai a la mobilitat activa (a peu o amb bicicleta), i adaptant-la al trànsit únicament de transport públic, i/o al trànsit i aparcament únicament per a residents.

 

• Evitar els cotxes aparcats en les voreres, passos de vianants, rampes d'accés de persones amb mobilitat reduïda o envaint zones per als vianants que obliguen al vianant i a les persones en cadira de rodes, a incomplir la necessitat de preservar la distància social entre les persones.

 

• Prestar especial atenció a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda que necessiten cadires de rodes per a desplaçar-se i per tant més espai.

 

• Modificació dels temps de semàfors. Seguint la política d'afavorir la prioritat i la seguretat del vianant com primera peça en la cadena de la mobilitat, considerem oportú, i alhora necessari, una reprogramació dels semàfors. Desitgem afavorir el pas dels vianants reduint el temps de parada en roig i augmentant el pas en verd, amb la finalitat d'evitar aglomeracions de persones en l'espera davant els passos de vianants.

 

• Tornar a reobrir els serveis de bicicleta pública al més prompte possible implementant les mesures sanitàries pertinents.

 

• Crear serveis de bicicleta pública en els 12 municipis de la comarca que encara no ho tenen. Habilitar un servei de préstec de bici pública diari o setmanal, per als treballadors i treballadores que es desplacen amb bicicleta als centres de treball i al polígon Mes del Jutge, ja que allí no hi ha base de la bici pública.

 

• Sol·licitem als ajuntaments l'obertura dels serveis de manteniment i reparacions d'urgència de bicicletes a demanda per a professionals i activitats autoritzades, de la mateixa manera que s'ha estimat essencial en el referit als vehicles de motor.

 

• Reforç d'aparcaments bici en els centres salut, organismes oficials i en els edificis i centres públics.

 

• Potenciar, facilitar i incentivar a les empreses a implementar el transport de mercaderies a través de bicicletes i bicicletes de càrrega en el nucli urbà.

 

• Seguint els criteris de l'Organització Mundial de la Salut i altres organismes internacionals, declaració institucional declarant caminar, les cadires de rodes i la bicicleta com a mitjans de transport preferents en l’Horta Sud durant la situació de desescalada.

 

• Sol·licitem que la Mancomunitat en coordinació amb els ajuntaments realitze una forta campanya per a incentivar els desplaçaments únicament de mobilitat activa, a peu, en cadira de rodes i amb bicicleta, en la qual es pose l'accent en les bondats de sobre l'ús d'aquests mitjans, enfront d'una altra mena de vehicles.

 

• Connectar tots els municipis confrontants amb carrils bici, pensant en una xarxa de carril bici connectada entre els municipis de tota la comarca.

 

Aquestes mesures són una adaptació de les propostes plantejades per la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Coordinadora ConBici i el Col·lectiu Soterranya.

 

Informa Nou Horta. Comarca

Publicat en Comarca-VAL

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Participació Ciutadana, ha habilitado la consulta ciudadana sobre la inversión sostenible en la página web decidealfafar.es .

 

La acción, que se está llevando a cabo asimismo a pie de calle en distintos puntos del municipio, se está realizando para conocer si los vecinos y vecinas de la localidad están de acuerdo o no en incurrir en una inversión sostenible. D'aquesta manera, en los stands informativos se está dando a conocer en qué consiste esta inversión basada en crédito, qué proyectos se van a llevar a cabo gracias a ella y las ventajas que lleva consigo.

 

La consulta empezó el pasado 23 de enero y se puede participar en ella, tanto en los stands como a través de decidealfafar.es , fins al 19 de febrer.

 

La propuesta de realizar en este momento la inversión radica en que l’Ajuntament ya ha liquidado la deuda y, per això, con esta inversión continuará pagando lo mismo que los últimos años pero con la diferencia de que, ahora, podrá acometer proyectos que se habían dilatado en el tiempo y que responden a necesidades reales de la ciudadanía. Entre ellos la residencia de mayores y centro de día y respiro, la rehabilitación del edificio Meral para acoger a las asociaciones de la localidad, la construcción de una pasarela que conecte de una manera directa el núcleo urbano con la Albufera, la construcción de un centro cultural polivalente o de una escuela de adultos.

 

Con esta inversión sostenible sobre la que se consulta a los vecinos y vecinas, l'Ajuntament busca mantenir la qualitat de vida dels últims anys a Alfafar sense necessitat d'apujar els impostos i seguir invertint en el progrés continu de l'municipi i els seus serveis.

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL

Els últims dies ha quedat oberta al públic la nova zona verda del carrer Sant Ramon de Paiporta. Es tracta d'un antic solar reconvertit en jardí, parc infantil i de socialització, amb una superfície de 2.266,04 metres quadrats, una inversió total de 930.000 euros, i compta amb un disseny enfocat des de la màxima de la sostenibilitat.

 

El parc compta amb cinc àrees diferenciades: té un passeig pavimentat pel costat Est que permet l'accés als edificis que envolten aquesta aresta del jardí. També hi ha una àrea destinada a jocs infantils situada a l'extrem Nord, pavimentada amb cautxú reciclat, amb dos bancs corvats i una pèrgola d'acer per a proporcionar ombra.

 

Hi ha, d'altra banda, una zona destinada a la socialització de gent jove, a l'extrem Sud, amb forma el·líptica i dos parelles de bancs enfrontats que permeten una excel·lent interacció visual, i altra destinada a la interacció de persones majors. Els dos bancs corvats d'aquesta zona compten amb suport per a l'esquena. El parc, per últim, compta amb un passeig intern que connecta la zona de xiquetes i xiquets amb la de joves.

 

Quant a les espècies vegetals triades per a la zona ajardinada, destaca una alineació de lledoners, que generaran ombres molt fresques, i jacarandes, que també i donaran una nota de color amb la seua espectacular floració violeta. Quant a la varietat cromàtica, també hi ha un auró, arbre de fulla caduca que oferirà espectaculars colors ocres a la tardor.

 

L'arbrat es completa amb moreres sense fruit i prunera roja, que donen volum i colors verd i roig intens a l'estiu. Les zones no pavimentades s'han entapissat amb vinques 'minor', que creixeran fins a uns 50 centímetres d'altura i colonitzaran tots els parterres.

 

Parc sostenible

El nou jardí, que dona resposta a una demanda històrica de la ciutadania dels barris Sant Ramon i Picanyer, s'ha dissenyat amb criteris de màxima sostenibilitat ambiental. Així, els paviments i parterres son altament drenants per a que tota l'aigua de pluja i escorrentia penetre al subsòl i es reduïsca el consum d'aigua. El 66% de la superfície total del jardí és drenant, molt per damunt del 50% que exigeix la legislació valenciana sobre zones verdes.

 

Sobre el paviment, també s'ha de subratllar que el terrís estabilitzat i el cautxú reciclat, i la seua capacitat drenant, impedeixen l'aparició de fang en cas de pluja. S'han construït, a més, amb elevació respecte de les zones verdes, i així permeten l'aprofitament de l'aigua de pluja.

 

La tria de l'arbrat tampoc és casual. De fet, s'ha optat per espècies de fulla caduca que generen ombres fresques a l'estiu i deixen passar la llum i la calor del sol a l'hivern. I també s'ha optat pel cobriment total dels parterres amb vegetació que done peu a unes condicions d'humitat òptimes, que generaran ombra en el 100% de la superfície de plantació, el que evitarà l'evaporació excessiva de l'aigua de reg i el seu millor aprofitament.

 

Tot l'enllumenat del jardí s'ha instal·lat amb tecnologia LED de molt baixa potència, orientada cap al terra, el que permet el màxim aprofitament de l'energia i evita contaminació lumínica ambiental. En aquest sentit, s'han aprofitat els punts de llum existents, als que se n'ha sumat un més, i s'ha reforçat l'enllumenat de la zona infantil amb dues columnes de focus.

 

Quant als elements d'urbanització, s'ha optat per materials de fabricació de difícil reciclatge com son, per exemple, els paviments de cautxú de la zona de jocs infantils, fabricats amb restes de pneumàtics triturats, o els seients i els suports per a l'esquena dels bancs del parc, fabricats amb una mescla de residus plàstics de molt difícil aprofitament industrial i serradures de fusta. La durabilitat d'aquest material és alta, i ofereixen un gran confort. 

 

Informa Nou Horta. Paiporta

Publicat en Paiporta-VAL

La regidoria d'Igualtat organitza per segon any consecutiu el Teló d’Igualtat, una activitat que té com a objectiu donar visibilitat a la figura de la dona i conscienciar sobre la problemàtica entorn de la desigualtat de gènere mitjançant el cinema. En aquesta ocasió, es visualitzarà la pel·lícula “Los archivos del Pentágono”, dimecres que ve 21 de febrer en els cinemes LYS de València. A l'activitat podran assistir totes les persones que ho desitgen fins a completar l'aforament màxim de 100 persones. 

Amb l'objectiu de promoure la igualtat de gènere en el municipi, l'Ajuntament pagarà les entrades, que ja es poden adquirir en l’Associació de la Dóna Massamagrell i en l’Associació de Dones La Magdalena fins al 19 de febrer a les 14 hores. El transport no està inclòs i el punt de trobada serà en el Metro de Massamagrell a les 17 hores per a totes les persones que vulguen assistir a aquesta activitat. 

“El llargmetratge explica la lluita per la llibertat d'expressió que van dur a terme els principals periòdics nord-americans durant els anys 70, en un dels quals, The Washington Post, treballava la primera dona editora, personatge que encarna l'actriu feminista, Meryl Streep”, explica la regidora d'Igualtat, Nina Sepúlveda. 

“Aquesta activitat cerca incentivar la interacció entre les dones del municipi, fomentar la cultura cinematogràfica i passar una estona agradable amb una pel·lícula que intenta visualitzar l'empoderament femení” ha assegurat l'alcalde de Massamagrell, Pep Galarza.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Massamagrell-VAL

Dissabte que ve 18 de novembre, l’horta de Burjassot s’omplirà de veïns i veïnes que, a més de gaudir del bonic paisatge que aporta al municipi, tindran l’oportunitat de participar en la Jornada de Neteja de l’Horta organitzada per l’Oficina de Sostenibilitat Local.

Coordinada des de la Regidoria de Medi Ambient, dirigida per Lluna Àrias, l’Oficina de Sostenibilitat posa a la disposició de totes les persones interessades a participar en la jornada el mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. perquè puguen inscriure’s. El punt de trobada, a les 10:30 hores, serà l’estació de metro de Burjassot i es recomana a tots els participants portar aigua, calçat còmode i gorra. Una vegada finalitzada la jornada, sobre les 14:30 hores, tindrà lloc el dinar al qual estan convidats tots els components de la mateixa.

Preservar la biodiversitat, posar en valor l’horta i cuidar el patrimoni natural del qual disposa Burjassot són els objectius plantejats per al desenvolupament d’aquesta activitat en la qual també participa el Grup València WWF.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL