La Diputació consolida el seu control intern amb una fiscalització màxima de les subvencions i els contractes

Dijous, 26 Mai 2022 10:14 Escrit per  Publicat en València Vist 218 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

La Diputació de València fa un pas més en la consolidació del seu control intern, un procés en el qual es va implicar Presidència en resposta als requeriments i suggeriments dels habilitats nacionals de la institució, i que es posa de manifest en l'Informe Resum de Control Intern i el Pla Anual de Control Financer presentats el mes d'abril.

 

En xifres, l'informe de control intern del passat exercici recull 11.468 fiscalitzacions, més d'un miler respecte a 2020. Un 75% de les mateixes pertany a l'àrea de Contractació, reflectint-se un increment important en l'àrea de Personal. Entre els 38 departaments amb capacitat de gestió, Carreteres, Medi Ambient, Patrimoni, Benestar Social i Promoció Cultural són els que més expedients tramiten. Del total, un 85% de les tramitacions van rebre la conformitat en primera instància.

 

També s'han incrementat els informes d'estabilitat pressupostària, 272 enfront dels 227 de l'exercici 2020 i els 205 de l'any anterior. I quant a la fiscalització del Pla d'Inversions 2020-21, el programa que engloba el finançament d'infraestructures i serveis en els municipis i mancomunitats de la província, l'interventor constata 2.399 informes de projectes favorables i 82 desfavorables.

 

Les subvencions

L'informe no aprecia fraccionament de contractes i valora la gestió de les subvencions a través del Gestor d'Expedients. Es van fiscalitzar 1.113 subvencions, consolidant així la xifra de l'anterior exercici, on es va produir el punt d'inflexió amb un increment del 80% en els tràmits realitzats amb la nova eina. En este sentit, Intervenció no ha detectat greus deficiències en els expedients, que en els casos oportuns s'han esmenat sense objeccions. Com a recomanació, insta els gestors de la Diputació a reforçar la comunicació amb els beneficiaris de les subvencions i a instruir-los en la utilització de les eines informàtiques per a fer una correcta justificació de les mateixes.

 

D'altra banda, el portal de Transparència de la Diputació conté les auditories externes realitzades als ens del sector públic dependent de la Diputació, amb la supervisió dels interventors. A través del web poden consultar-se els comptes de la pròpia corporació, el Consorci Provincial de Bombers, Egevasa, Girsa i Divalterra, que es troba en el tram final del seu procés de liquidació.

 

L'informe de la Intervenció General de la Diputació conclou que “s'han augmentat considerablement les facultats d'intervindre en les decisions de l'administració mitjançant controls interns i la seua publicitat”, al mateix temps que valora el Pla d'Acció del President per a resoldre les deficiències detectades pels interventors, que en el passat exercici va incloure millores en matèria d'informàtica, subvencions, personal i protecció de dades.

 

Escoltar i millorar

De cara al present exercici, Intervenció proposa dos línies de millora en contractes i subvencions, valorant el treball que s'està realitzant per part de l'actual equip de govern i confiant en l'eficàcia del Pla d'Acció del President, que aborda estos suggeriments amb “mesures correctores estructurals”. Una major didàctica amb els beneficiaris de les subvencions, que es traduïsca en una millor justificació, i la supervisió de cada contracte per un tècnic-professional, que pot trobar-se en la pròpia Diputació, són les propostes sobre les quals insistix l'interventor en el seu informe.

 

El president de la Diputació, Toni Gaspar, té clar que “la transparència no servix de res si es queda en una declaració d'intencions, però pot millorar molt les institucions si aclarim tràmits i gestions, deixem treballar als que saben i escoltem els seus consells en cadascun dels processos administratius”. Obsessionat amb la reducció de la burocràcia, Gaspar ha presentat ja dos plans d'acció des de Presidència per a donar resposta a les recomanacions dels habilitats nacionals, principals aliats per a vetlar per la legalitat dels processos i l'agilitat i l'eficiència en la gestió.

 

El segon pla d'acció es va traduir en 2021, com recull l'informe d'Intervenció, en millores en diferents àrees, des d'Informàtica a Personal, passant per les subvencions i la protecció de dades. Fruit del treball conjunt entre Presidència i Intervenció s'ha modernitzat el Gestor d'Expedients i implantat el Portal de Contractació Menor, mentre que s'ha intensificat l'elaboració d'una normativa de protecció de dades arran de les amenaces en matèria de ciberseguretat.

 

Altres projectes impulsats des del Pla d'Acció del President, del qual va donar compte en el ple de juliol de 2021, són la modificació de l'Ordenança General de Subvencions, dirigida a la creació d'un pla estratègic per a totes les àrees i un futur departament de subvencions; i la posada en marxa d'un Pla Estratègic de Personal que regula la carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment dels treballadors de la corporació.

 

Canvi dràstic

El reforç del control intern en la Diputació va començar a posar-se de manifest a partir de 2016, si bé el canvi dràstic s'evidencia més clarament comparant els últims tres exercicis amb els primers anys de la dècada. En 2011, la Diputació no comptava amb un control de legalitat financera en cap de les seues àrees i delegacions. Actualment existix un pla anual de control financer que es va crear en 2016; un informe resum de control intern posat en marxa en 2019; un pla d'acció del president pioner estrenat l'any passat; i un control permanent sobre factures, subvencions, contractes, pagaments, personal i llocs d'alta direcció.

 

Quant a les empreses i organismes propis de la institució, Divalterra, Egevasa, Girsa i el Consorci Provincial de Bombers compten amb un control de legalitat financera que s'encarrega del compliment de la normativa vigent en tots els expedients, i els tres primers disposen igualment d'un sistema de control de legalitat operativa que analitza el resultat de la posada en marxa d'estos expedients i les possibles conseqüències de la seua execució.

 

Modificat el Dijous, 26 Mai 2022 10:15